Fortsæt til indhold

Du har mange muligheder for at avancere i forsvaret

Find din militære
karrierevej

scroll down

VÆLG DIT NUVÆRENDE VÆRN

Er du allerede i Forsvaret, eller har du været det? Så har du mange muligheder for at bygge ovenpå din uddannelse - både inden for dit nuværende værn eller et af de to andre.
Flyvevåbnet Sergent

SERGENT I FLYVEVÅBNET

Som sergent i Flyvevåbnet inspirerer og motiverer du dine omgivelser og sikrer fremdrift.

SOM SERGENT ER DU LEDER OG FØRER FOR FLYVEVÅBNETS KONSTABLER OG KORPORALER

Din faglighed som sergent i Flyvevåbnet er vigtig: Du er den nærmeste foranstående for Flyvevåbnets korporaler, konstabler/menige. Du er leder, fører og fagligt funderet inden for dit speciale. Når du leder, så gør du det på laveste funktionsniveau og vil typisk være teamleder for mindre teams på 2-6 personer.

Som sergent i Flyvevåbnet inspirerer og motiverer du dine omgivelser og sikrer fremdrift: Du skaber de nødvendige forudsætninger for opgaveløsningen til gavn for det samlede Flyvevåben. Du vil også fungere som fører for en gruppe/hold ved Flyvevåbnets tjenestesteder og virke som instruktør inden for eget funktionsområde.

Som rollemodel går du forrest: Som uddannet Sergent er du specialist inden for et fagligt område som du kombinerer med god ledelse, pædagogik og føringsmæssige kompetencer. Du har nemlig forudsætningerne til at lede soldater i mange forskellige slags miljøer. Derfor optræder Sergenten præcist og målrettet med rette holdning og moral, som ansporer andre til at løse pålagte opgaver.

Er du endnu ikke Sergent og kunne du tænke dig at blive det, så læs mere her om hvordan du kan blive det her

Hvilke karrieremuligheder har du som sergent i Flyvevåbnet?

Du kan videreuddanne dig til over-, senior eller chefsergent. Du kan også videreuddanne dig til officer via en akademiuddannelse i Forsvaret. Du kan udnævnes til oversergent efter mindst fire års erfaring som sergent, hvor du kompetenceudvikles løbende, for at blive klar til at indgå på oversergentniveau.
Flyvevåbnet Oversergent

Oversergent

Du søger en oversergentstilling og får en uddannelsesaftale

Flyvevåbnet Senior Sergent

Seniorsergent

Du søger en seniorsergentstilling og får en uddannelsesaftale

Flyvevåbnet chef sergent

Chefsergent

spørgsmål og svar om karriere

Egnede konstabler og korporaler bliver indstillet af myndigheden til gennemførelse af den grundlæggende sergentuddannelse. Inden indstilling til uddannelse, skal du forelægge en plan, som afspejler nyttiggørelse i henhold til funktion (stilling). Myndighedschefen orienteres om indstillinger til uddannelse, som indebærer udnævnelse til højere grad. Myndighedschefen kan nedsætte et udnævnelsesråd til at håndtere uddannelse og kompetenceudvikling med udnævnelse for øje.

Efter 4 års tjeneste som sergent kan du på baggrund af en individuel og konkret vurdering udnævnes til oversergent. Det kræver imidlertid, at du har ansøgt og fået en stilling på oversergentniveau. I særlige tilfælde kan tjenestetiden være kortere end 4 år, men dette vil bero på afvejning af de samlede kompetencer som befalingsmand.

Sergenten, som ønsker at blive oversergent skal vurderes inden for følgende hovedområder; tjenesteerfaring, uddannelsesmæssige kvalifikationer og personlige kompetencer. Der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan, som skal sikre, at den enkelte sergent gennemgår relevant kompetenceudvikling, for på sigt at kunne indgå på oversergentniveau.

Det er i Flyvevåbnets interesse, at befalingsmandskorpset ikke kun er fagligt dygtig, men også besidder erfaring i tjenesten. Som befalingsmand, skal du ofte kunne rådgive andre og derfor kræves et tilpas erfaringsniveau. Endvidere skal du som befalingsmand også være med til at sikre stabilitet og kontinuitet.

For at opnå et passende kompetenceniveau skal du som sergent gennemføre en kompetenceudvikling, som sætter dig i stand til at indgå på oversergentniveau i forhold til din ledelsesgerning over ikke kun konstabler og korporaler men også sergenter. Det betyder, at du skal ”bygge” videre på de opnåede kompetencer, som du fik på den Grundlæggende Sergentuddannelse.

Kompetenceudviklingsplanen udarbejdes når din myndighed finder det relevant at påbegynde udviklingen af dig, til næste niveau. Planen startes med, at du sammen men en mentor udarbejder en personlig udviklingsplan, som i princippet over de næste 4 år skal give viden og færdigheder med henblik på at opnå rette kompetencer til oversergentniveauet. Den personlige udviklingsplan er dit værktøj til at opnå målet. Derudover består kompetenceudviklingen af aktiviteter og læring, som gennemføres ved din egen myndighed eller i samarbejde med andre.

Kompetenceudviklingsplanen består af nedenstående læringsaktiviteter, som alle ledes af en faglig vejleder og støttes af en mentor.

 • Personlig udviklingsplan.
 • FOKUS samtaleleder.
 • Flyvevåbnets Organisation – kend dit Flyvevåben.
 • Teamdynamikker.
 • Oversergenten som holdningsbærer.
 • Læringsprocesser.
 • Administration og Forvaltning.
 • Relevante moduler ved Flyvevåbnets Sergentskole (eksempelvis ”Personligt lederskab i relation til Forsvaret”

Det kan du, når du er vurderet egnet til oversergentniveau, idet du skal bedømmes som sergent først. Det betyder, at du typisk kan komme i gang efter ca. 1 år som sergent. Du skal af din myndighed være vurderet til at have potentiale til oversergentniveauet med henblik på at søge og få en stilling som oversergent.

Hvis du allerede er ansat i en stilling på oversergentniveau, skal du gå i gang med det samme, så du opnår kompetencer til at løse de opgaver, som din oversergentstilling kræver. Imidlertid skal du fortsat have erfaring på sergentniveauet, idet der kan foretages en individuel ok konkret vurdering i forhold til, hvor lang tid du skal vente inden du kan udnævnes.

Hvis du er sergent i en oversergentstilling, skal din stilling princippet tilpasses din nuværende grad som sergent, idet du ikke nødvendigvis har de rette kompetencer på plads og derved kan der i stillingen ske et opgavefrafald i forhold til oversergentniveau hvis du ”kun” er sergent. Dette beror på en konkret og individuel vurdering, idet opgaverne justeres i forhold til dine kompetencer.

Det gør din myndighed baseret på FOKUS, samt indstilling til myndighedens udnævnelsesråd styret af din wingchefsergent. Det er i sidste instans myndighedschefen, som har udnævnelseskompetencen.

Ja, det kan du i princippet godt, idet der ikke nødvendigvis er en grund til at vente med at kompetenceudvikle sig til næste niveau. Imidlertid skal der være en plan med dig, og gerne inden for den nærmeste fremtid. Du vil ved din myndigheds udnævnelsesråd blive vurderet i forhold til, om du kan gå i gang.

Det gør du i forbindelse med din udviklingskontrakt. Her anføres årsag til, at du kan gå i gang med din kompetenceudvikling, samt en overordnet tidsplan med henblik på at beskrive forløbet og en forventet slutdato.

Jeg er sergent fordi det er muligt at kombinere mine faglige kompetencer, med ledelsesansvar

Sergent René, Assisterende dokleder Air Transport Wing Aalborg

Aerial Port Service Assistant

Hvilke karrieremuligheder har du inden for sergent niveauet i Flyvevåbnet?

Som sergent i Flyvevåbnet er der en bred vifte af muligheder på tværs af de forskellige områder!

 • Efterretningsspecialist (ACW, ATW, FW, HW) Læs mere
 • Flyveleder (ACW, HW) Læs mere
 • System manager (ACW)
 • System manager assistent (ACW)
 • Operations Specialist (ATW, FW)
 • Missionplanner (ATW, FW) Læs mere
 • Systemoperatør (ATW, HW)
 • Loadmaster (ATW)
 • Operationsassistent (ATW) Læs mere
 • Flight Medic (ATW)
 • Vagtholdsleder (ATW)
 • Bevogtning (OSW, ATW, FW) Læs mere
 • Redningsmand (HW)
 • Loadmaster (HW)
 • Sensoroperatør (HW)
 • Observatør (HW)

ACW - Air Control Wing, Karup
ATW - Air Transport Wing, Aalborg
FW - Fighter Wing, Skrydstrup
HW - Karup 

Hvis du vil vide mere om de forskellige jobmuligheder, kan ud kontakte os på telefon 1122 3344 eller mail flv@jobmuligheder.dk.

Du kan også se hvilken ledige stillinger der er her 

Air Control Wing (Karup):

 • Senior elektronikmekaniker (ACW)
 • Datamekaniker (ACW)
 • Forsyningsspecialist (ACW, HW)
 • Senior elkraftmekaniker (ACW)
 • Teknisk Besætningsamedlem (ATW)
 • IT-Supporter (FW) Læs mere
 • Senior Flymekaniker (FW)
 • Nødudstyrsassistent (FW)
 • Centraliseret Ammunitionstjeneste Specialist (FW)
 • Flymekanist (HW)

ACW - Air Control Wing, Karup
ATW - Air Transport Wing, Aalborg
FW - Fighter Wing, Skrydstrup
HW - Karup 

Hvis du vil vide mere om de forskellige jobmuligheder, kan ud kontakte os på telefon 1122 3344 eller mail flv@jobmuligheder.dk

Du kan også se hvilken ledige stillinger der er her

 • Identifikationsspecialist (ACW)
 • Fighter Controller (ACW) Læs mere
 • Track Production Operator (ACW)

ACW - Air Control Wing, Karup
ATW - Air Transport Wing, Aalborg
FW - Fighter Wing, Skrydstrup
HW - Karup 

Hvis du vil vide mere om de forkellige jobmuligheder, kan ud kontakte os på telefon 1122 3344 eller mail flv@jobmuligheder.dk

Du kan også se hvilken ledige stillinger der er her

 • Projektbefalingsmand, FSP (ACW)
 • Koordinator (ATW)
 • Assisterende leder (ATW)
 • Uddannelsesbefalingsmand (FW, HW)
 • Brand- og Redningsbefalingsmand (FW, HW)
 • Alternativ Kryptokustode (FW)
 • Assisterende leder (FW)
 • Informationsmedarbejder (FW)
 • Instruktør (HW)
 • Assisterende IT-Sikkerhedsofficer (HW)
 • Planlægningsbefalingsmand (HW)

ACW - Air Control Wing, Karup
ATW - Air Transport Wing, Aalborg
FW - Fighter Wing, Skrydstrup
HW - Karup

Hvis du vil vide mere om de forkellige jobmuligheder, kan ud kontakte os på telefon 1122 3344 eller mail flv@jobmuligheder.dk.

Du kan også se hvilken ledige stillinger der er her

Air Control Wing (Karup):

 • Instruktør (ACW, ATW, FW)
 • Nærforsvarsspecialist (ATW)

ACW - Air Control Wing, Karup
ATW - Air Transport Wing, Aalborg
FW - Fighter Wing, Skrydstrup
HW - Karup

Hvis ud vil vide mere om de forkellige jobmuligheder, kan ud kontakte os på telefon 1122 3344 eller mail flv@jobmuligheder.dk.

Du kan også se hvilken ledige stillinger der er her

Job i Forsvaret

Din nuværende rang af Sergent i Flyvevåbnet, giver dig adgang til en lang række jobs på tværs af hele Forsvaret.

Titel Sted Ansøgningsfrist Værn

Assisterende dokleder på FENNEC Flight LINE ved Vedligeholdelsesområde Karup under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Sergent Karup, Danmark 16.06.2024 Militære stillinger Flyvevåbnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Assisterende vagtholdsleder til Bevogtningstjenesten ved Air Transport Wing i Aalborg

Flyvevåbnet

Region Nordjylland

Sergent Aalborg, Danmark 02.06.2024 Militære stillinger Flyvevåbnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Efterretningsspecialist ved Air Control Wing i Karup

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Sergent Karup, Danmark 23.06.2024 Militære stillinger Flyvevåbnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Instruktør til undervisning på flymekaniker grunduddannelsen ved Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562

Flyvevåbnet

Region Midtjylland

Sergent Karup, Danmark 16.06.2024 Militære stillinger Flyvevåbnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Våbenspecialist til Armament sektionen ved Fighter Wing Skrydstrup

Flyvevåbnet

Region Syddanmark

Sergent Skrydstrup, Danmark 01.06.2024 Militære stillinger Flyvevåbnet Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Uddannelsen til den erfarne befalingsmand

Den Militære Akademiuddannelse har til formål at kvalificere befalingsmanden til selvstændigt at varetage funktioner på højere funktionsniveau inden for Forsvarsministeriets område.

Uddannelsen vil give befalingsmanden kompetencer til at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang og samtidig styrke og udvikle egen faglighed.

Læs mere om Den Militær Akademiuddannelse

BLIV OFFICER VIA DEN INTERNE VEJ

Hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel, er officersuddannelsen måske noget for dig. At blive Officer er nemlig at blive uddannet til at lede mennesker i alle slags situationer.

Definer din nuværende situation og få et overblik over din interne vej til at blive officer - fra dit næste step til du er færdiguddannet premierløjtnant Find din vej her

Akademiuddannelsen i ledelse er for dig, der er befalingsmand i flyvevåbnet og har ambitioner om at blive officer i Flyvevåbnet. Du ønsker at gennemføre en akademiuddannelse, som et målrettet forløb med henblik på at kvalificere dig til indtræden på Flyvevåbnets officersuddannelse.

Læs mere om 
Akademiuddannelsen 
Teknikofficer 
Operationsstøtteofficer 
Kontrol- og Varslingsofficer 
Pilot

Flyvevåbnet løjtnant

Om flyvevåbnet

Flyvevåbnets befalingsmandskorps er historisk den del af Flyvevåbnet, der sammen med konstabelgruppen udgør kontinuiteten på de faglige områder. Befalingsmandskorpset skal gennem personlige eksempler danne rammerne for de rette holdninger, værdier og korpsånd, som kendetegner Flyvevåbnet.

Befalingsmandskorpset er både garant for en stor grad af faglighed og kvalitet i udførelsen, men er også en del af den samlede ledelseskraft, som sammen med officererne er en medvirkende faktor til at øge effektiviteten i opgaveløsningen.

Flyvevåbnets befalingsmandskorps arbejder efter devisen ”Altid indsat – Altid klar".

Overordnet har Flyvevåbnets befalingsmandskorps fokus på to kompetencer; at kunne sagsbehandle med stor faglighed og erfaring (sagsbehandler/specialist), at være leder med stor faglighed og erfaring (mellemleder/specialist). Gennem karrieren vil befalingsmanden typisk bevæge sig på tværs af disse to områder.

Har du spørgsmål?

Du skal kontakte Flyvevåbnets uddannelser, hvis du vil vide mere om uddannelser. Kontakt os på 25511899 mandag til fredag kl. 07.30-18.00.

;