Flyveleder

Leder

Sergent
i Flyvevåbnet

scroll down

vil du være en rollemodel for andre?

Vil du gå forrest og i fællesskab med andre og være den, der sætter baren? Som mellemleder og instruktør og sergent vil du fungere som mellemleder for personel på manuelt niveau. Du vil også fungere som fører for en gruppe/hold ved Flyvevåbnets tjenestesteder og virke som instruktør inden for eget funktionsområde.

Uddannelsen giver dig de nødvendige pædagogiske og uddannelsesmæssige forudsætninger for at lede en gruppe soldater og fungere som instruktør og underviser. Er du i forvejen ansat i Flyvevåbnet og gennemfører sergentuddannelsen, vender du tilbage til det speciale, som du allerede er godt inde i, og får mulighed for at fortsætte din tjeneste i din nye lederrolle.

Lyder det som en fremtid for dig?

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Ca. 22.280 kr./mdr.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 6 måneder

Hvad er ansøgningsfristen?
Fristen for at søge er 1. juni 2019

Adgangskrav
Hvis du er tjenestegørende i Flyvevåbnet, og har færdiggjort folkeskolens afgangsprøve med minimumskarakteren 02 eller tilsvarende i fagene matematik, dansk og engelsk, kan du søge direkte ind på uddannelsen, hvor selve afprøvningen tager en dag.
Forsvaret er IKKE omfattet af uddannelsesloftet.

For at komme ind skal du

Bestå optagelsesprøven
• Skriftlige prøver
• Interview med psykolog

  Øvrige krav
     Have gyldigt Q i Forsvarets basale helbredskrav og Forsvarets basistest
     Opdateret fokusbedømmelse fra egen chef 
Kunne sikkerhedsgodkendes til hemmelig


Når alle ansøgere til uddannelsen er blevet afprøvet sender vi et svar på din ansøgning til din e-boks.

Har du spørgsmål?
Vil du vide mere om Flyvevåbnets uddannelser, så kontakt os på 25511899 mandag til fredag kl. 07.30-18.00.
Uddannelsens opbygning
  • Uddannelsen er modulopbygget og skal gennemføres ved siden af havende tjeneste inden for en periode på maksimalt 24 måneder. De fire moduler er instruktørvirke, ledelse, føring og love, normer og bestemmelser.
  • Hvert modul opbygges af en række uddannelsesaktiviteter, der gennemføres som Blended Learning (fjernundervisning, øvelser, opgaver, hjemmearbejde). De aktiviteter, som der kræver den fysiske tilstedeværelse, foregår på Operations Support Wing (OSW) i Karup. Undervejs i uddannelsen er der mundtlige, skriftlige og praktiske eksamener.

    Gennemfører du de 4 moduler på tilfredsstillende måde, vil OSW udstede et uddannelsesbevis, der kvalificerer dig til at virke som sergent. Du bliver dog først udnævnt til sergent ved egen enheds foranstaltning, og når du bliver placeret i en mellemlederstilling.
  • Som fastansat i Flyvevåbnet har du pligt til at deltage i internationale fredsbevarende operationer. Du kan dog tidligst blive udsendt 12 måneder efter, at du har afsluttet din uddannelse.

    Hvor ofte du vil blive udsendt afhænger af din jobfunktion, politiske beslutninger – og af dig selv. Du kan nemlig også selv søge om at komme med på internationale operationer, hvis du har lyst. En udsendelse varer typisk 3-6 måneder.
Flyvevåbnet f-16

Min fremtid

Du kan videreuddanne dig til over-, senior eller chefsergent. Du kan også videreuddanne dig til officer via en akademiuddannelse i Forsvaret.

Læs mere om Teknikofficer
Læs mere om Operationsstøtteofficer
Læs mere om Kontrol- og Varslingsofficer
Læs mere om Pilot
Læs mere om Akademiuddannelse i Flyvevåbnet