Fortsæt til indhold

Leder

Sergent
i Flyvevåbnet

scroll down

vil du være en rollemodel for andre?

Vil du gå forrest og i fællesskab med andre og være den, der sætter barren? Som sergent og mellemleder i Flyvevåbnet får du ansvaret for medarbejdere på manuelt niveau. Du skal derfor være i stand til at planlægge, lede og fordele samt kontrollere opgaver blandt teams i Flyvevåbnet. Samtidig skal du være i stand til at fungere som operativ leder - det vil sige være fører for en gruppe soldater. Her kræves det, at du kan tage ansvar og kritiske beslutninger i et komplekst og dynamisk miljø. 

Uddannelsen til sergent giver dig de nødvendige pædagogiske og faglige forudsætninger for at kunne lede en gruppe soldater i mange forskellige miljøer, samt fungere som instruktør og underviser. Når du har færdiggjort din uddannelse som sergent, åbner dine muligheder sig for at søge en bred række af mellemlederstillinger i Flyvevåbnet.

Så hvis du har evnerne til at tage beslutninger, når det virkelig gælder - bør du måske søge uddannelsen som sergent i Flyvevåbnet?

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Ca. 22.280 kr./mdr.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
20 uger (14 uger er tilstedeværelse fordelt på 3 moduler)

Hvad er ansøgningsfristen?
1. december 2023

Hvornår starter jeg?
Løbende efter behov, 2023

Hvornår finder afprøvningen sted?
Løbende, 2023Adgangskrav

Du er tjenestegørende i Flyvevåbnet, og har færdiggjort folkeskolens afgangsprøve med minimumskarakteren 02 eller tilsvarende i fagene matematik, dansk og engelsk, kan du søge direkte ind på uddannelsen, hvor selve afprøvningen tager en dag.

Du skal tilmeldes i Arrangementsstyring ift. aftale med sin chef/leder, bestå afprøvningen, opfylde de andre forudsætninger – og hvis der er venteliste, bliver der prioriteret.

 

For at komme ind skal du

Bestå optagelsesprøven ved FVR (Bemærk den kun er gyldig i 2 år)
• Intelligenstest
• Simultankapacitetstest
• Interview med psykolog


  Øvrige krav
      • Ny FOKUS Bedømmelse, CV samt et eksamensbevis med                                 karakterer skal vedlægges til din ansøgning

  • Til føringskurset skal du være omskolet til GV M95 familien samt have bestået en k7 skydning. 
  • Har gyldig helbredsvurdering som er ”Egnet uden begrænsninger”.  
  • Have gyldigt Q i Forsvarets basistest
  • Kunne sikkerhedsgodkendes til hemmelig


    Når alle ansøgere til uddannelsen er blevet afprøvet sender vi et svar på din ansøgning til din e-boks.

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om Flyvevåbnets uddannelser, så kontakt os på 25511899 mandag til fredag kl. 07.30-18.00.

Uddannelsens opbygning

Min fremtid

Med en uddannelse som sergent i Flyvevåbnet, kan der være mulighed for udsendelse. Hvor ofte du vil blive udsendt afhænger af din jobfunktion, politiske beslutninger – og af dig selv. En udsendelse varer typisk 3-6 måneder.

Læs mere om udsendelser med Forsvaret

Du kan også videreuddanne dig til over-, senior- eller chefsergent. En anden mulighed er at videreudvikle dig til officer via en akademiuddannelse i Forsvaret, eller at kvalificere dig til selvstændigt at varetage funktioner på højere funktionsniveau med en Militær Akademiuddannelse.

Læs mere om Teknikofficer
Læs mere om Operationsstøtteofficer
Læs mere om Kontrol- og Varslingsofficer
Læs mere om Pilot
Læs mere om Akademiuddannelse i Flyvevåbnet
Læs mere om Militær Akademiuddannelse