Fortsæt til indhold
Flyveleder

Leder

Sergent
i Flyvevåbnet

scroll down

vil du være en rollemodel for andre?

Vil du gå forrest og i fællesskab med andre og være den, der sætter barren? Som sergent og mellemleder i Flyvevåbnet får du ansvaret for medarbejdere på manuelt niveau. Du skal derfor være i stand til at planlægge, lede og fordele samt kontrollere opgaver blandt teams i Flyvevåbnet. Samtidig skal du være i stand til at fungere som operativ leder - det vil sige være fører for en gruppe soldater. Her kræves det, at du kan tage ansvar og kritiske beslutninger i et komplekst og dynamisk miljø. 

Uddannelsen til sergent giver dig de nødvendige pædagogiske og faglige forudsætninger for at kunne lede en gruppe soldater i mange forskellige miljøer, samt fungere som instruktør og underviser. Når du har færdiggjort din uddannelse som sergent, åbner dine muligheder sig for at søge en bred række af mellemlederstillinger i Flyvevåbnet.

Så hvis du har evnerne til at tage beslutninger, når det virkelig gælder - bør du måske søge uddannelsen som sergent i Flyvevåbnet?

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Ca. 22.280 kr./mdr.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
20 uger (14 uger er tilstedeværelse fordelt på 3 moduler)

Hvad er ansøgningsfristen?
1. december 2022

Hvornår starter jeg?
Løbende efter behov, 2022

Hvornår finder afprøvningen sted?
Løbende, 2022


Adgangskrav

Hvis du er tjenestegørende i Flyvevåbnet, og har færdiggjort folkeskolens afgangsprøve med minimumskarakteren 02 eller tilsvarende i fagene matematik, dansk og engelsk, kan du søge direkte ind på uddannelsen, hvor selve afprøvningen tager en dag.

Du skal vedhæfte en motiveret ansøgning og CV.

Du skal tilmeldes i Arrangementsstyring ift. aftale med sin chef/leder, bestå afprøvningen, opfylde de andre forudsætninger – og hvis der er venteliste, bliver der prioriteret.

 

For at komme ind skal du

Bestå optagelsesprøven ved FVR (Bemærk den kun er gyldig i 2 år)
• Intelligenstest
• Simultankapacitetstest
• Interview med psykolog


  Øvrige krav
      • Ny FOKUS bedømmelse samt eksamensbeviser skal vedlægges               din ansøgning

 • Din ansøgning skal påtegnes af Wingchefsergenten
 • Til føringskurset skal du være omskolet til GV M95 familien samt have bestået en k7 skydning. 
 • Have gyldigt Q i Forsvarets basale helbredskrav  
 • Have gyldigt Q i Forsvarets basistest
 • Kunne sikkerhedsgodkendes til hemmelig
 • Ny FOKUS Bedømmelse, motiveret ansøgning, CV samt eksamensbeviser skal vedlægges ansøgningen.


  Når alle ansøgere til uddannelsen er blevet afprøvet sender vi et svar på din ansøgning til din e-boks.

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om Flyvevåbnets uddannelser, så kontakt os på 25511899 mandag til fredag kl. 07.30-18.00.

Uddannelsens opbygning

 • Uddannelsen er modulopbygget og skal gennemføres ved siden af havende tjeneste inden for en periode på maksimalt 24 måneder. De tre moduler er instruktørvirke, ledelse og føring.

 • Hvert modul opbygges af en række uddannelsesaktiviteter, der gennemføres som Blended Learning (fjernundervisning, øvelser, opgaver, hjemmearbejde). De aktiviteter, som der kræver den fysiske tilstedeværelse, foregår på Flyvevåbnets Sergentskole (FSGS) i Karup. Undervejs i uddannelsen er der mundtlige, skriftlige og praktiske eksamener.

  Gennemfører du de 3 moduler på tilfredsstillende måde, vil FSGS udstede et uddannelsesbevis, der kvalificerer dig til at virke som sergent. Du bliver dog først udnævnt til sergent ved egen enheds foranstaltning, og når du bliver placeret i en mellemlederstilling.

Flyvevåbnet f-16

Min fremtid

Med en uddannelse som sergent i Flyvevåbnet, kan der være mulighed for udsendelse. Hvor ofte du vil blive udsendt afhænger af din jobfunktion, politiske beslutninger – og af dig selv. En udsendelse varer typisk 3-6 måneder.

Læs mere om udsendelser med Forsvaret

Du kan også videreuddanne dig til over-, senior- eller chefsergent. En anden mulighed er at videreudvikle dig til officer via en akademiuddannelse i Forsvaret, eller at kvalificere dig til selvstændigt at varetage funktioner på højere funktionsniveau med en Militær Akademiuddannelse.

Læs mere om Teknikofficer
Læs mere om Operationsstøtteofficer
Læs mere om Kontrol- og Varslingsofficer
Læs mere om Pilot
Læs mere om Akademiuddannelse i Flyvevåbnet
Læs mere om Militær Akademiuddannelse