Flyveleder

Leder

Sergent
i Flyvevåbnet

scroll down

vil du være en rollemodel for andre?

Vil du gå forrest og i fællesskab med andre og være den, der sætter barren? Som sergent og mellemleder i Flyvevåbnet får du ansvaret for medarbejdere på manuelt niveau. Du skal derfor være i stand til at planlægge, lede og fordele samt kontrollere opgaver blandt teams i Flyvevåbnet. Samtidig skal du være i stand til at fungere som operativ leder - det vil sige være fører for en gruppe soldater. Her kræves det, at du kan tage ansvar og kritiske beslutninger i et komplekst og dynamisk miljø. 

Uddannelsen til sergent giver dig de nødvendige pædagogiske og faglige forudsætninger for at kunne lede en gruppe soldater i mange forskellige miljøer, samt fungere som instruktør og underviser. Når du har færdiggjort din uddannelse som sergent, åbner dine muligheder sig for at søge en bred række af mellemlederstillinger i Flyvevåbnet.

Så hvis du har evnerne til at tage beslutninger, når det virkelig gælder - bør du måske søge uddannelsen som sergent i Flyvevåbnet?

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Ca. 22.280 kr./mdr.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
20 uger (14 uger er tilstedeværelse fordelt på 4 moduler)

Hvad er ansøgningsfristen?
Fristen for at søge til afprøvning er 1. juni 2019

Hvornår starter jeg?
Modulerne bookes via din lokale HR, når du har fået en godkendt afprøvning og er blevet erklæret egnet.

Adgangskrav
Hvis du er tjenestegørende i Flyvevåbnet, og har færdiggjort folkeskolens afgangsprøve med minimumskarakteren 02 eller tilsvarende i fagene matematik, dansk og engelsk, kan du søge direkte ind på uddannelsen, hvor selve afprøvningen tager en dag.

Forsvaret er IKKE omfattet af uddannelsesloftet.

For at komme ind skal du

Bestå optagelsesprøven
• Intelligenstest
• Simultankapacitetstest
• Interview med psykolog

  Øvrige krav
      • Opdateret fokusbedømmelse fra egen chef 
      • Til føringskursus modul 1 skal du være omskolen til GV M/95 familien
      • Til føringskursus modul 2 skal du have bestået en K7 skydning
      • Have gyldigt Q i Forsvarets basale helbredskrav  
      • Have gyldigt Q i Forsvarets basistest
     Kunne sikkerhedsgodkendes til hemmelig


Når alle ansøgere til uddannelsen er blevet afprøvet sender vi et svar på din ansøgning til din e-boks.

Har du spørgsmål?
Vil du vide mere om Flyvevåbnets uddannelser, så kontakt os på 25511899 mandag til fredag kl. 07.30-18.00.
Uddannelsens opbygning
  • Uddannelsen er modulopbygget og skal gennemføres ved siden af havende tjeneste inden for en periode på maksimalt 24 måneder. De fire moduler er instruktørvirke, ledelse, føring modul 1 og føring modul 2.
  • Hvert modul opbygges af en række uddannelsesaktiviteter, der gennemføres som Blended Learning (fjernundervisning, øvelser, opgaver, hjemmearbejde). De aktiviteter, som der kræver den fysiske tilstedeværelse, foregår på Flyvevåbnets Sergentskole (FSGS) i Karup. Undervejs i uddannelsen er der mundtlige, skriftlige og praktiske eksamener.

    Gennemfører du de 4 moduler på tilfredsstillende måde, vil FSGS udstede et uddannelsesbevis, der kvalificerer dig til at virke som sergent. Du bliver dog først udnævnt til sergent ved egen enheds foranstaltning, og når du bliver placeret i en mellemlederstilling.
  • Som fastansat i Flyvevåbnet har du pligt til at deltage i internationale operationer. Hvor ofte du vil blive udsendt afhænger af din jobfunktion, politiske beslutninger – og af dig selv. Du kan nemlig også selv søge om at komme med på internationale operationer, hvis du har lyst. En udsendelse varer typisk 3-6 måneder.
Flyvevåbnet f-16

Min fremtid

Du kan videreuddanne dig til over-, senior eller chefsergent. Du kan også videreuddanne dig til officer via en akademiuddannelse i Forsvaret.

Læs mere om Teknikofficer
Læs mere om Operationsstøtteofficer
Læs mere om Kontrol- og Varslingsofficer
Læs mere om Pilot
Læs mere om Akademiuddannelse i Flyvevåbnet