Beredskabet Hero

Vær med til at forebygge og modstå katastrofer som civil eller uniformeret

Karriere i
Beredskabsstyrelsen

scroll down

Karriereveje i Beredskabsstyrelsen

Vil du være med i forreste linje inden for og uden for landets grænser, når en katastrofe rammer? Som en del af Beredskabsstyrelsen udvikler du dine personlige og faglige kompetencer. Du kan være officer, sergent, værnepligtig, frivillig eller civilt ansat. Mulighederne for karriereudvikling er mange. Sergenter har som alle andre medarbejdere muligheder for kompetenceudvikling for at dygtiggøre sig på det nuværende niveau, f.eks. ved en bevægelse på tværs af organisationen. Kompetenceudviklingen kan også, hvis sergenterne vurderes egnet til det, ske med henblik på opadgående karriere.


Beredskabet

uddannelsen til sergent

Har du lederegenskaber, er du god til formidling og tør du træffe svære beslutninger? Så er sergentuddannelsen et vigtigt skridt i din karriere. For at komme videre til et nyt niveau som sergent i Beredskabsstyrelsen kræves kompetenceudvikling. En væsentlig del af kompetenceudviklingen foregår gennem udvikling i jobbet, og der stilles specifikke krav om videreuddannelse. Det sikrer at du hele tiden udvikler dine faglige og ledelsesmæssige kompetencer.

Sergent i Beredskabsstyrelsen

Karriere som Officer

Bliver du tændt af en hverdag med ledelsse, udfordringer og udvikling? Som officer i Beredskabsstyrelsen har du i høj grad indflydelse på din faglige udvikling, som skræddersyes til dig i et kompetence- og uddannelsesforløb. Der stilles betydelige krav til en officer i Beredskabet. Du skal besidde en evne og vilje til at udvikle dig både personligt og fagligt. Du skal være somstilligsparat og geografisk mobil. Din hverdag sammensættes i dialog med dig, hvor der også i vidt omfang tages hensyn til dine personlige ønsker, så arbejde og familieliv kan fungere sammen. 

 Officer i Beredskabsstyrelsen
Beredskabet officer 2

Det er ikke en fast hverdag, hvor vi kan sige: Nu gør vi sådan. Lige pludselig ændrer hverdagen sig, og man skal tænke i andre baner og opfinde noget nyt. Det er ikke kedeligt rutinearbejde - Tværtimod!

Morten Søndergaard Madsen, 27 år, Korpsmester

Hent dit kompetencekort
Få informationer om dine muligheder for karriere i Beredskabsstyrelsen eller hvis du har konkrete spørgsmål kan du henvende dig til:

Beredskabsstyrelsens HR-center via mail:hre@brs.dk eller orientere dig påbrs.dk

Ledige stillinger

Liste over ledige stillinger i Beredskabsstyrelsen
Titel Værn Sted Ansøgningsfrist

Faggruppeledere til Beredskabsstyrelsen Midtjylland

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Region Midtjylland

Beredskabsstyrelsen (BRS) Herning 28.05.2019 Beredskabsstyrelsen Uniformerede Beredskabsstyrelsen Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland