Fortsæt til indhold

Vær med til at forebygge og modstå katastrofer som civil eller uniformeret

Karriere i
Beredskabsstyrelsen

scroll down

Karriereveje i Beredskabsstyrelsen

Vil du være med i forreste linje og hjælpe, når en større krise eller katastrofe rammer – i Danmark eller ude i verden? Eller er det dig, der arbejder med at opbygge katastrofeberedskabet, så samfundet er robust, hvis det værste skulle ske? Eller måske er det dig, der rådgiver virksomheder og borgere om, hvordan ulykker kan undgås?

Det er et par af de ting, du kan arbejde med i Beredskabsstyrelsen. Nogle af os er i uniform, andre er civilt ansatte. Vi har forskellig baggrund, men vores mål er det samme: Vi arbejder for et robust Danmark, der kan modstå katastrofer og undgå tab af liv og skader på miljøet. Vil du være en del af det?


Civilt ansatte

Beredskabsstyrelsen løser en række myndighedsopgaver. Vi uddanner blandt andet folk til at arbejde i redningsberedskabet, udarbejder bekendtgørelser og kampagner for at forebygge brand. Vi driver og udvikler også varslingssystemet, der bruges, når Danmark rammes af større ulykker eller katastrofer og fører tilsyn med de kommunale brandvæsner på en række områder. Og meget mere.

Til at løse de forskelligartede opgaver har vi brug for en bred vifte af kompetencer. Vi har akademikere, der arbejder med brandforebyggelse, kemisk og nukleart beredskab, beredskabslovgivning etc. Vi har specialarbejdere, håndværkere og IT-folk, der får teknikken til at fungere, og vi har kontorfunktionærer, som sørger for, at de administrative opgaver kører, som de skal.

Du kan læse mere om det at være civilt ansat på Forsvarsministeriets område.

Få en civil karriere i Forsvaret

Uniformerede ansatte

De uniformerede i Beredskabsstyrelsen er i forreste linje i det operative beredskab, når ulykker og katastrofer skal afhjælpes – også i udlandet. Det er dem, der rykker ud og assisterer de kommunale brandvæsner og andre myndigheder, når ulykken er stor eller kræver specialiseret viden eller specialmateriel at håndtere.

De uniformerede er værnepligtige, sergenter, officerer og frivillige. Scroll videre ned på siden og læs mere om de enkelte uddannelser. 

Værnepligt

Som værnepligtig i Beredskabsstyrelsen bliver du uddannet redningsspecialist, hvor du efter få ugers uddannelse indgår i udrykningsberedskabet. Du får kompetencer, som du kan bruge i en videre karriere som ansat eller frivillig i Beredskabsstyrelsen, som deltidsansat i brandvæsnet eller i det civile. Uddannelsen til redningsspecialist er en forudsætning for at komme videre med en sergentuddannelse i Beredskabsstyrelsen.

Læs mere om værnepligten og uddannelsen.

Beredskabsstyrelsen værnepligtsuddannelse

uddannelsen til sergent

Har du lederegenskaber, er du god til formidling, og tør du træffe svære beslutninger? Så bliv sergent i Beredskabsstyrelsen - her indgår du i udrykningsvagten som holdleder, og du bruger din beredskabsfaglige viden til undervisning af værnepligtige. Du får mulighed for en videre karriere til de højere niveauer i sergentgruppen, hvis du er klar til kompetenceudvikling og har vist, at du har potentiale til at løfte opgaven. En væsentlig del af din udvikling  foregår ved gennemførelse af beredskabsfaglige kurser og udviklingen i jobbet men det kræver også yderligere uddannelse i form af den Militære Akademiuddannelse [link]. På den måde sikres det, at du gennem hele din karriere har mulighed for at  udvikle dine faglige og ledelsesmæssige kompetencer.

Læs mere om uddannelsen. 

Sergent i Beredskabsstyrelsen

Karriere som Officer

Bliver du tændt af en hverdag med ledelse, udfordringer og udvikling? Har du både det store overblik og blikket for detaljerne? Er du klar til at gå forrest i den operative indsats? Som officer i Beredskabsstyrelsen skal du besidde evne og vilje til at udvikle dig både personligt og fagligt. Du skal være omstillingsparat og geografisk mobil, da de faglige udfordringer, du har brug for i din videre karriere, godt kan være et andet sted end der, hvor du er lige nu. Til gengæld får du mulighed for konstant kompetenceudvikling og en spændende og afvekslende karriere.

Du kan som officer komme til at arbejde med mange forskellige faglige områder, hvor du kan være med til at bestemme retningen. Du kan arbejde med udvikling og gennemførelse af uddannelse og kurser, beredskabsplanlægning, videreudvikling af arbejdsmetoder ved eksempelvis brandslukning og redningsarbejde, international katastrofebistand og meget andet. Nogle stillinger indeholder meget ledelse, mens du i andre specialiserer dig indenfor et fagligt område. I mange af stillingerne har du vagter som leder i udrykningsberedskabet. 

Læs mere om uddannelsen.

Bliv beredskabsofficer

Frivillig

Hvis du har interessen og evnerne, kan du blive frivillig i Beredskabsstyrelsen. Det er en god mulighed at være frivillig, hvis du gerne vil arbejde med redningsberedskab uden at gøre det til en professionel karriere.

Som frivillig kan du med kort varsel blive kaldt ud til de opgaver, som Beredskabsstyrelsen løser heriblandt brandslukning, eftersøgning, afstivning af bygninger, der er i fare for at kollapse, indsatser ved oversvømmelser etc.  Du får en grundig uddannelse, som løbende vedligeholdes gennem øvelser og undervisning i din fritid. Hvis du er interesseret og har anlæg for det, kan du også blive en del af Beredskabsstyrelsens internationale beredskab, der med kort varsel kan sendes af sted for at yde katastrofehjælp i udlandet.

Læs mere om at blive frivillig på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

brs.dk

Det er ikke en fast hverdag, hvor vi kan sige: Nu gør vi sådan. Lige pludselig ændrer hverdagen sig, og man skal tænke i andre baner og opfinde noget nyt. Det er ikke kedeligt rutinearbejde - Tværtimod!

Morten M, 32 år, Sektionsleder

Ledige stillinger

Liste over ledige stillinger i Beredskabsstyrelsen
Titel Sted Ansøgningsfrist Værn

Chef for uddannelsesenheden ved Beredskabsstyrelsen Sjælland i Næstved

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Region Sjælland

Uniformerede Beredskabsstyrelsen Næstved, Danmark 02.06.2024 Beredskabsstyrelsen Beredskabsstyrelsen (BRS) Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Chef til Forhandlingssektion

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Region Hovedstaden

Uniformerede Beredskabsstyrelsen Ballerup, Danmark 02.06.2024 Beredskabsstyrelsen Beredskabsstyrelsen (BRS) Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

HR-partner til Forsvarsministeriets departement

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Region Hovedstaden

Uniformerede Beredskabsstyrelsen København, Danmark 05.06.2024 Beredskabsstyrelsen Beredskabsstyrelsen (BRS) Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden

Mekaniker til Beredskabsstyrelsen Sydjylland

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Region Syddanmark

Haderslev, Danmark 28.05.2024 Beredskabsstyrelsen Beredskabsstyrelsen (BRS) Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Næstkommanderende i en deling til Uddannelsesafdelingen ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Region Syddanmark

Haderslev, Danmark 28.05.2024 Beredskabsstyrelsen Beredskabsstyrelsen (BRS) Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Uddannelsesbefalingsmand til Uddannelsesafdelingen ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Region Midtjylland

Herning, Danmark 27.05.2024 Beredskabsstyrelsen Beredskabsstyrelsen (BRS) Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Uddannelsesleder til Beredskabsstyrelsen Bornholm

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Region Hovedstaden

Uniformerede Beredskabsstyrelsen Allinge, Danmark 30.05.2024 Beredskabsstyrelsen Beredskabsstyrelsen (BRS) Vagt, sikkerhed og overvågning Region Hovedstaden