Fortsæt til indhold

OBS! LEDIGE VÆRNEPLIGTSPLADSER HOS BEREDSKABSSTYRELSEN I JUNI 2024

Vi har frie pladser på Beredskabsstyrelsens værnepligtsuddannelse allerede i juni 2024. På enkelte af pladserne kræves der undtagelsesvis ikke kørekort.

Kort tid, der flytter dig for altid

Beredskabs­styrelsens værne­pligts­uddannelse

scroll down

Træd til, når det gælder

Under Beredskabsstyrelsens værnepligtsuddannelse får du en brandmandsuddannelse og bliver klædt på til at løse en række opgaver ved katastrofer og større ulykker. Du får et udvidet kursus i førstehjælp, en redningsuddannelse og lærer bl.a. at håndtere kemikalier og farlige stoffer. De fleste værnepligtige får også et stort kørekort under uddannelsen.

Du kommer hurtigt til at bruge dine færdigheder. Allerede efter fire uger indgår du i udrykningsvagten som hjælper. Efter seks måneders uddannelse er du redningsspecialist og yder en vigtig indsats, når Beredskabsstyrelsen rykker ud. Det kan fx være ved oversvømmelser, brand, kemikalieudslip eller større ulykker med mange tilskadekomne.

Under uddannelsen lærer du at tage ansvar, arbejde under pres og håndtere uforudsete begivenheder – alt sammen noget, der styrker og modner dig, og giver dig en masse erfaring, du kan bruge videre i livet. 

Beredskabsstyrelsens værnepligtsuddannelse tager ni måneder.

Som færdiguddannet redningsspecialist kan du bl.a. søge en videre karriere i Beredskabsstyrelsen eller i de kommunale redningsberedskaber f.eks. som deltidsbrandmand.

 

OBS: Vi har lige nu ledige værnepligtspladser i Beredskabsstyrelsen med opstart 3. juni 2024

Søg om at indgå "Aftale om værnepligtstjeneste" på borger.dk her

Hvordan er rammerne under uddannelsen?

 
Hvor meget tjener man? 

Under uddannelsen får du 8.492,76 kr./mdr., som er skattepligtigt (1. oktober 2023 takst).
Du betaler selv for kost under uddannelsen, men du får kostgodtgørelse på 249 kr./pr. kalenderdag, som er skattefrit (1. oktober 2023 takst).

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Uddannelsen tager i alt ni måneder at gennemføre.

Hvor skal jeg bo?
Du bor på beredskabscentret sammen med de øvrige værnepligtige. 

Hvad får jeg med mig?
Efter endt værnepligt modtager du desuden et uddannelsesbevis, som værdisætter og beskriver den viden, færdigheder og kompetencer, som du har opnået. Uddannelsesbeviset kan anvendes ved f.eks. ansøgning til studie eller ved jobsøgning.Hvad kræver det?

 • Alle kan blive værnepligtige i Beredskabsstyrelsen – du skal dog vurderes 'egnet' eller ’begrænset egnet' på Forsvarets Dag
  Forsvarets Dag
 • Du skal være fyldt 18 år
 • Du skal have almindeligt kørekort til køretøjer u/3.500 kg (B)


Hvor foregår uddannelsen?
Uddannelsen gennemføres ved et af beredskabscentrene i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved eller Allinge. 

Se ledige pladser

Hvilke moduler består uddannelsen af?

 • USAR (Urban Search And Rescue)
  279 timer
 • CBRNE (CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOACTIVE, NUCLEAR, EXPLOSIVE)
  104 timer
 • Katastrofeførstehjælp
  47 timer
 • Rednings- og eftersøgningsopgaver i vand
  52 timer
 • Brand - store komplekse hændelser
  299 timer
BRS folder

Redningsspecialistuddannelsen

Redningsspecialistuddannelsen er den mest omfattende tekniske beredskabsuddannelse i Danmark.

Uddannelsen gennemføres på Beredskabsstyrelsens fem operative centre fordelt over hele landet.

Sideløbende med uddannelsen er der vagttjeneste for eleverne i beredskabscentrets døgnvagt.

Uddannelsens indhold og forløb er opbygget således, at eleven løbende får nye kompetencer, som giver mulighed for at bestride nye funktioner i døgnvagten.

Samtidigt giver uddannelsen en række civile kompetencer, som efterfølgende kan bruges til enten videreuddannelse eller fortsat virke inden for flere beredskabs-relaterede brancher.

Hent folderen "Redningsspecialistuddannelse" og få et detaljeret overblik.

Hent folderen Redningsspecialistuddannelsen

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om værnepligtsuddannelsen til redningsspecialist i Beredskabsstyrelsen? Så er du velkommen til at kontakte os på 3266 5092.

ALLE VÆRNEPLIGTS-
UDDANNELSER