Fortsæt til indhold

Din vej til værnepligten

Forsvarets Dag

HVAD ER FORSVARETS DAG?

Forsvarets Dag (tidligere kaldt session) er en dag, hvor du møder Forsvaret og bliver klogere på hverdagen i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Beredskabsstyrelsen og hører mere om værnepligtsuddannelserne – alt sammen for at du bedre kan vurdere, om det er noget for dig. Du skal også tage en skriftlig prøve og dit helbred undersøges af en læge for at finde ud af, om du er egnet til værnepligt. 

Klik videre herunder ud fra, hvor du er i forløbet:

Ved du, at de breve vi sender til dig vedrørende Forsvarets Dag sendes som Digital Post?

Du kan læse vores breve på flere platforme; Borger.dk, Digital Post-appen, Mit.dk samt e-Boks. Hvis du ikke kan se offentlig digital post i din e-Boks, skal du følge vejledningen, som du kan finde på Borger.dk
 
Hvis du som mand er indkaldt til Forsvarets Dag, har du mødepligt. Det betyder, at man bliver meldt til politiet, hvis man ikke møder. Medmindre politiet vurderer, at der en formildende omstændighed i forbindelse med udeblivelse, bliver man idømt en bøde. Første gang på 1.000.- anden gang på 2.000.-. Hvis man fortsat ikke møder, som man er indkaldt, kan man uden yderligere varsel blive anholdt af politiet og kørt til sessionsbehandling på Forsvarets Dag. Politiet ser det normalt ikke som en formildende omstændighed, at man ikke havde set indkaldelsen.
 
Hvis du har brug for at få ændret et mødetidspunkt, kan du kontakte os på telefon eller via borger.dk. Se kontaktmulighederne nedenfor.

ANSØGNINGSSKEMAER

Ønsker du at møde tidligere til Forsvarets Dag, end du bliver indkaldt automatisk (mand). Eller er du kvinde og ønsker at møde på Forsvarets Dag, skal du søge via borger.dk

Ansøgning om at komme til Forsvarets Dag (pdf)

SÅDAN INDSENDER DU DIN ANSØGNING
Log på borger.dk med dit Mit-ID og under punktet "Politi, retsvæsen, forsvar" vælge "Værnepligt".
Alternativt kan du indsende ansøgningen via Digital post.

HVORFOR SKAL JEG INDSENDE ET HELBREDSSPØRGESKEMA?
Formålet med helbredsspørgeskemaet er, at sessionslægen på Forsvarets Dag får det bedst mulige grundlag for at kunne vurdere, om du er egnet til værnepligtstjeneste. Derfor er det vigtigt, at du udfylder helbredsspørgeskemaet så præcist som muligt.
Hvis du som mand ikke udfylder helbredsspørgeskemaet, vil du alligevel automatisk blive indkaldt.

HVORNÅR SKAL JEG INDSENDE ET HELBREDSSPØRGESKEMA?
Cirka 6-9 måneder før du skal sessionsbehandles på Forsvarets dag, vil alle mødepligtige få tilsendt brev vedrørende Forsvarets dag og blive opfordret om at udfylde et digitalt helbredsspørgeskema.

HVIS DU HAR FUNKTIONSNEDSÆTTELSE ELLER ANDET HANDICAP
Det er særligt vigtigt, at vi modtager dine helbredsoplysninger, hvis du har en funktionsnedsættelse eller et andet handicap.

Hvis du er forhindret i selv at udfylde det, kan du få hjælp af dine forældre, værge eller støtteperson til at udfylde helbredsspørgeskemaet.

Hvis vi ikke modtager dine helbredsoplysninger, vil du blive indkaldt til Forsvarets Dag.

Læs om de flest stillede spørgsmål om værnepligtens helbredskrav

SESSIONSBEDØMMELSE AF VÆRNEPLIGTIGE (SAV)
Ønsker du at læse om det faglige grundlag, som sessionslægerne benytter til at bedømme de værnepligtiges helbred ift. at blive bedømt egnet eller uegnet, kan du læse mere i dette SAV-dokument.

SÅDAN INDSENDER DU DIT HELBREDSSPØRGESKEMA
Det tager få minutter at udfylde helbredsspørgeskemaet, og du bør udfylde det snarest muligt.

De fleste spørgsmål er opbygget med ét hovedspørgsmål og nogle underspørgsmål. Svarer du NEJ i hovedspørgsmålet, kan du straks fortsætte til næste hovedspørgsmål.

Enkelte spørgsmål kræver et svar for at komme videre, er du i tvivl om dit svar, kan du blot skrive ”ved ikke”.

Udfyld det digitale helbredsspørgeskema her.

Download helbredsspørgeskema her og send med posten.

KAN JEG KOMME HURTIGERE TIL FORSVARETS DAG?
Hvis du ikke har været på Forsvarets Dag (tidligere kaldet session) endnu, men er ret sikker på, at du gerne vil tage en værnepligtsuddannelse, er det muligt at søge om at fremskynde datoen, hvor du skal til Forsvarets Dag.
På den måde kan du hurtigere få afklaret, om du er egnet til værnepligt, og i så fald kan du hurtigere søge ind.
 
FØLGENDE SKAL VÆRE OPFYLDT
Du kan ansøge om at komme hurtigere på Forsvarets Dag det indeværende år, du fylder 18.

Du skal være fyldt 18 år for at påbegynde din værnepligtstjeneste.
 
SÅDAN ANSØGER DU
Du kan ansøge om at få fremskyndet datoen for Forsvarets Dag ved at skrive til os via Digital Post på borger.dk.
 
Indsend via borger.dk.
 
Hent pdf (hvis du ikke ønsker at indsende via borger.dk)

KAN JEG UDSÆTTE FORSVARETS DAG?
Du kan søge om at få udsat din indkaldelse til Forsvarets Dag, hvis du er under uddannelse.
Du kan få udsættelse op til 1 år før du er færdig med din uddannelse.

FØLGENDE SKAL VÆRE OPFYLDT

  • Du er i gang med en uddannelse eller står i lære
  • Din uddannelse skal være minimum 23 timer om ugen
  • Du har mere end ca. 1½ år tilbage af uddannelsen
  • Udsættelse kan maksimalt gives indtil et år før din uddannelse slutter.
  • Udsættelse kan gives indtil udgangen af det år, du fylder 25 år.

VIDSTE DU AT…
Ønsker du værnepligtstjeneste og afslutter du din uddannelse om mindre end to år fra dags dato, skal du ikke søge om udsættelse.

Hvis du ikke søger udsættelse til Forsvarets Dag, men vælger at deltage nu og bliver fundet egnet på Forsvarets Dag, kan du søge om udsættelse til selve værnepligtstjenesten, hvis du ikke har trukket frinummer.

SÅDAN ANSØGER DU OM UDSÆTTELSE
Hvis du ikke har mulighed for at sende via borger.dk bedes pdf-blanketten indsendes med posten til:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Værnepligtssektionen
Lautruphøj 8
2750 Ballerup

Indsend via borger.dk.

Hent pdf (hvis du ikke ønsker at indsende via borger.dk).

Som bilag til din ansøgning skal du vedlægge dokumentation for uddannelsens eller studiets forventede afslutning. Det er vigtigt, at dokumentationen er underskrevet af uddannelsesstedet. Hvis underskrift og/eller datoer mv. mangler at blive udfyldt, vil dokumentationen blive sendt retur og sagsbehandlingen af din udsættelse vil derfor tage længere tid.

SKAL JEG UDFYLDE HELBREDSSKEMAET, HVIS JEG VIL SØGE OM UDSÆTTELSE?
Hvis du søger udsættelse, skal du IKKE udfylde helbredsspørgeskemaet, da du vil blive bedt om at udfylde dette igen, når din udsættelse udløber.

KAN JEG FÅ ÆNDRET MIN SESSIONSBEDØMMELSE?
Hvis du allerede har været på Forsvarets Dag, og er blevet erklæret ”uegnet”, kan du søge om at få ændret din sessionsbedømmelse.

SÅDAN SØGER DU OM AT FÅ ÆNDRET DIN SESSIONSBEDØMMELSE
Skriv til os via Digital Post på borger.dk

Indsend via borger.dk (Brug NEM ID / MIT ID)

Hent pdf (hvis du ikke ønsker at indsende via borger.dk)

Hvis du ikke har mulighed for at sende via borger.dk bedes pdf-blanketten indsendes med posten til:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Værnepligtssektionen
Lautruphøj 8
2750 Ballerup

KAN JEG BLIVE FRITAGET FOR VÆRNEPLIGT?
Hvis du er bosat på Færøerne eller Grønland og ønsker at ansøge om fritagelse for at blive indkaldt til Forsvarets Dag, skal du udfylde denne formular senest 4 uger efter du har modtaget det første brev fra os om Forsvarets Dag.

Har du boet på færøerne i samlet 10 år, skal du vedlægge dokumentation fra Det Centrale Personregister under Færøernes Landsstyre om dit ophold på Færøerne.

Hvis du er flyttet til Danmark fra Færøerne eller Grønland (efter at have haft ophold der i mindst 10 år sammenlagt) kan du ansøge om fritagelse for værnepligt i Danmark.

Hvis du mener at opfylde dette krav og ønsker fritagelse for værnepligt, skal du bruge ansøgningsskemaet ”Fritagelse for værnepligt i Danmark (Færøerne eller Grønland)”.

SÅDAN SØGER DU OM FRITAGELSE
Du skal søge om fritagelse for værnepligt ved at anvende linket herunder. (Du skal bruge dit NEM ID / MIT ID)

Fritagelse for værnepligt.

Hent pdf (hvis du ikke ønsker at indsende via borger.dk)

Hvis du ikke har mulighed for at sende via borger.dk bedes pdf-blanketten indsendes med posten til:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Værnepligtssektionen
Lautruphøj 8
2750 Ballerup

Hvis du er udenlandsk statsborger, kan du ansøge om tilladelse til at søge ind på en værnepligtsuddannelse i Danmark. Ud over bopæl i Danmark lægges der vægt på, om du har opholds- og arbejdstilladelse i Danmark, din øvrige tilknytning til Danmark og om du har søgt eller agter at søge dansk statsborgerskab.

Som udenlandsk statsborger skal du i en skriftlig ansøgning erklære dig indforstået med, at en værnepligtstjeneste forudsætter:

  • at du på Forsvarets Dag bliver bedømt egnet eller begrænset egnet til værnepligtstjeneste
  • at du ud over den første samlede tjeneste er til rådighed efter de til enhver tid gældende bestemmelser
  • at en værnepligtstjeneste ikke fritager dig for eventuelle tjenesteforpligtelser i dit hjemland.

En forudsætning for at blive bedømt egnet eller begrænset egnet på Forsvarets Dag er bl.a., at du i passende omfang behersker det danske sprog i skrift og tale.

Indsend via borger.dk (Brug Mit-ID)

Ansøgning om tilladelse til at aftjene værnepligtstjeneste som udenlandsk statsborger.

Hvis du ikke har mulighed for at sende via borger.dk bedes pdf-blanketten indsendes med posten til:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Værnepligtssektionen
Lautruphøj 8
2750 Ballerup

Vil du vide mere?