Fortsæt til indhold

vil du blive i uniform?

Militær Karriere
i Forsvaret

scroll down

FIND DIN KARRIEREVEJ I UNIFORM

Her får du inspiration til planlægning af din vej gennem en militær karriere. Er du allerede i Forsvaret, eller har du været det? Så har du mange muligheder for at bygge ovenpå din uddannelse - både inden for dit nuværende værn eller et af de to andre.

Vælg dit nuværende værn!

Forventninger til militært ansatte

Hvad skal der til for at blive oberstløjtnant, orlogskaptajn, seniorsergent eller korporal?
Der er mange veje til målet, og i forsvaret er der traditionelt nogle veje, der er mere brugt end andre.
For samtlige stillinger er det et krav, at du kan opfylde Forsvarets basiskrav og kan helbredsgodkendes, ligesom det er et krav, at du er vurderet egnet til udsendelse i missioner og kan sikkerhedsgodkendes.

 

FIND DIN INTERNE VEJ TIL OFFICERSUDDANNELSEN

Definer din nuværende situation og få et overblik over din interne vej til at blive officer - fra dit næste step til du er færdiguddannet premierløjtnant

Find vej her

karriere i hæren

Hæren tilsikrer, at Danmark til enhver tid kan stille op til internationale operationer samt løse de nødvendige opgaver nationalt.

En karriere i Hæren tager udgangspunkt i strukturelle grunduddannelser og stiller krav om professionalisme, samarbejde og høj faglighed, hvor der også er vægt på operativ tjeneste.

Hvis du gerne vil gøre karriere i Hæren, vil der bl.a. blive lagt vægt på, at du har operativ erfaring og et varieret tjenesteforløb, hvor du har erfaring på tværs af tjenestesteder og fagområder. For at opnå dette, kan det medføre, at du i perioder skal være fleksibel med hensyn til geografi.

Find en uddannelse i Hæren

Hærens opgaver

Læs om Birks vej fra oversergent til premierløjtnant her

karriere i søværnet

Søværnet uddanner og opstiller enheder til at forsvare Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt. Både inden for Rigsfællesskabet og i internationale operationer. 

En karriere i Søværnet vil for de flestes vedkommende være forbundet med en vekslen mellem sejlende tjeneste og landtjeneste, hvilket er gældende for alle funktionsniveauer, dvs. både for officerer, befalingsmænd og menige. Du skal forvente at få sejlende tjeneste især i de første år efter din grunduddannelse, da det er her, at du skal anvende og videreudvikle den viden og de færdigheder, du har tilegnet dig på grunduddannelsen, og som vil gøre dig i stand til at bidrage til løsningen af Søværnets operative kerneopgaver. Det betyder bl.a. at du, særligt i starten af din karriere i Søværnet, skal være indstillet på at være væk fra hjemmet og dine pårørende i kortere eller længere perioder.

Find en uddannelse i Søværnet

Søværnets opgaver

Læs om Lauritz vej til at blive Taktisk Officer i Søværnet via den interne vej her

karriere i flyvevåbnet

Flyvevåbnet leverer fly og helikopter kapaciteter både i nationale og internationale operationer, og udøver kontrol med al militær flyvning i dansk luftrum.

En karriere i Flyvevåbnet starter med en af grunduddannelserne. Det er vigtigt, at du er samarbejdsorienteret og har en professionel tilgang til din uddannelse og det job du senere skal varetage. Du skal være indstillet på at blive udsendt med et af Flyvevåbnets internationale bidrag.

Hvis du har ambitioner om at nå højere stillinger i Flyvevåbnet, vil der blive lagt vægt på at du har operativ eller teknisk erfaring, og et alsidigt tjenesteforløb inden for flere fagområder og ved forskellige myndigheder.

Find en uddannelse i Flyvevåbnet

Flyvevåbnets opgaver

Læs om Genes vej til at blive Officer i Flyvevåbnet via den interne vej her