Militær karriere

vil du blive i uniform?

Militær
Karriere

scroll down
Militær karriereveje

KARRIEREVEJE I UNIFORM

Få inspiration til planlægning af din vej gennem en militær karriere. SE DINE MULIGHEDER

Forventninger til militært ansatte

Hvad skal der til for at blive oberstløjtnant, orlogskaptajn, seniorsergent eller korporal?
Der er mange veje til målet, og i forsvaret er der traditionelt nogle veje, der er mere brugt end andre.
For samtlige stillinger er det et krav, at du kan opfylde Forsvarets basiskrav og kan helbredsgodkendes, ligesom det er et krav, at du er vurderet egnet til udsendelse i missioner og kan sikkerhedsgodkendes.

 

karriere hæren

karriere i hæren

Hæren står som garant for, at Danmark til enhver tid kan stille med en robust reaktionskampgruppe i internationale operationer samt løse de nødvendige opgaver herhjemme.

En karriere i Hæren tager afsæt i respektive grunduddannelser og stiller krav om professionalisme, samarbejde og høj faglighed med vægt på operativ tjeneste.

Hvis du har ambitioner om at gøre karriere og/eller søger en højere stilling i Hæren, vil der bl.a. blive lagt vægt på, at du har operativ erfaring, et alsidigt tjenesteforløb - hvor du afhængig af niveau - har en bred erfaring på tværs af tjenestesteder og fagområder, hvilket kan medføre, at du i perioder skal overveje en vis fleksibilitet med hensyn til din geografiske mobilitet.

Find en uddannelse i Hæren

Hærens opgaver

karriere i søværnet

Søværnet uddanner og opstiller enheder til at forsvare Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt. Både inden for Rigsfællesskabet og i internationale operationer. 

En karriere i Søværnet vil for de flestes vedkommende være forbundet med en vekslen mellem sejlende tjeneste og landtjeneste, hvilket er gældende for alle funktionsniveauer, dvs. både for officerer, befalingsmænd og menige. Du skal forvente at få sejlende tjeneste især i de første år efter din grunduddannelse, da det er her, at du skal anvende og videreudvikle den viden og de færdigheder, du har tilegnet dig på grunduddannelsen, og som vil gøre dig i stand til at bidrage til løsningen af Søværnets operative kerneopgaver. Det betyder bl.a. at du, særligt i starten af din karriere i Søværnet, skal være indstillet på at være væk fra hjemmet og dine pårørende i kortere eller længere perioder.

Find en uddannelse i Søværnet

Søværnets opgaver
karriere søværnet
Karriere i Flyvevåbnet

karriere i flyvevåbnet

Flyvevåbnet udøver kontrol med al militær flyvning i dansk luftrum og med danske flyversoldater udsendt i internationale operationer.

Flyvevåbnet forventer, at du er analytisk og helhedsorienteret i din tilgang til dine ansvarsområder, og at du skaber resultater, der kan anvendes og implementeres i praksis.
 
Du skal være samarbejdsorienteret og en god kommunikator, der balancerer naturligt mellem at støtte og styre i samarbejdsrelationer.
 
Endvidere forventes det, at du varetager dine opgaver med en stor grad af professionalisme, fleksibilitet og med fokus på at skabe og optimere samarbejdsrelationer internt og eksternt.

Find en uddannelse i Flyvevåbnet

Flyvevåbnets opgaver