Fortsæt til indhold

Kort tid, der flytter dig for altid

Hvordan kommer jeg ind?

Værnepligten er populær

Selvom det hedder værnepligt, vælger langt de fleste unge selv aktivt at tage en værnepligtsuddannelse. Faktisk har mere end 99 % af de værnepligtige frivilligt valgt at tage uddannelsen. Det betyder til gengæld, at der er rift om pladserne på de 20 kaserner rundt om i landet.

Hvis du gerne vil tage en værnepligtsuddannelse, er det en god idé at holde øje med din invitation til Forsvarets dag, så du kan møde op og høre mere - og få at vide om du er egnet til at gennemføre værnepligt ved et af Forsvarets tre værn eller hos Beredskabsstyrelsen.

FORLØB

 • 
HOLD ØJE MED INDKALDELSEN TIL FORSVARETS DAG
  Indkaldelsen kommer i din e-Boks
 • DELTAG I FORSVARETS DAG
  Find ud af, om du er egnet
 • 
VÆLG DIN UDDANNELSESRETNING
  Du kan vælge mellem otte linjer
 • 
START VÆRNEPLIGTEN
  Få sociale og faglige oplevelser

HVAD KRÆVER DET?

 • Alle kan blive værnepligtige – du skal dog vurderes 'egnet' eller ’begrænset egnet' på Forsvarets Dag
 • Du skal være fyldt 18 år
 • Ved værnepligtsuddannelse hos Kongeskibet Dannebrog, Den Kongelige Livgarde eller Gardehusarregimentet, HESK og i Beredskabsstyrelsen kan der være specifikke adgangskrav.
 • Bemærk, der kan være særlig højdekrav ved nogle tjenestesteder.

I værnepligten hurtigst muligt

Er du særligt motiveret til at starte din værnepligtsuddannelse hurtigst muligt, så har du nu mulighed for at starte på førstkommende værnepligtshold i Hæren. Det kræver blot at du allerede har været på Forsvarets Dag og er blevet erklæret egnet eller begrænset egnet. Læs mere her.

Hvis du ikke har været på Forsvarets Dag endnu, men er ret sikker på, at du gerne vil tage en værnepligtsuddannelse, er det muligt at fremskynde datoen, hvor du skal til Forsvarets Dag.

På den måde kan du hurtigere få afklaret, om du er egnet til værnepligt, og i så fald kan du hurtigere søge ind. Du kan ansøge om at komme på Forsvarets Dag det indeværende år, du fylder 18.

Du kan ansøge om at få fremskyndet datoen for Forsvarets Dag ved at skrive til os via Digital Post på borger.dk.

Én uddannelse – Flere muligheder

Du kan enten tage værnepligtsuddannelsen i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet eller i Beredskabsstyrelsen.

Værd at vide

Hvis du er udenlandsk statsborger, kan du ansøge om tilladelse til at søge ind på en værnepligtsuddannelse i Danmark. Udover bopæl i Danmark lægges der vægt på, om du har opholds- og arbejdstilladelse i Danmark, din øvrige tilknytning til Danmark og om du har søgt eller agter at søge dansk statsborgerskab.

Som udenlandsk statsborger skal du i en skriftlig ansøgning erklære dig indforstået med, at en værnepligtstjeneste forudsætter:

 • at du på Forsvarets Dag bliver bedømt egnet eller begrænset egnet til værnepligtstjeneste
 • at du udover den første samlede tjeneste er til rådighed efter de til enhver tid gældende bestemmelser
 • at en værnepligtstjeneste ikke fritager dig for eventuelle tjenesteforpligtelser i dit hjemland.

En forudsætning for at blive bedømt egnet eller begrænset egnet på Forsvarets Dag er bl.a., at du i passende omfang behersker det danske sprog i skrift og tale.

Ansøgning om tilladelse til at aftjene værnepligtstjeneste som udenlandsk statsborger:

Ansøg her

Det kan have en indvirkning på din bedømmelse, men det er lægen til Forsvarets Dag, der afgør, om du af den grund er egnet, begrænset egnet eller uegnet til værnepligtsuddannelsen.
Det kan have en indvirkning på din bedømmelse, men det er lægen til Forsvarets Dag, der afgør, om du af den grund er egnet, begrænset egnet eller uegnet til værnepligtsuddannelsen.
Du kan godt aftjene værnepligt, selvom du har modtaget bøder eller en dom. 

Hvis det er en længerevarende ubetinget dom, kan det dog betyde, at du kan blive udelukket fra værnepligtstjeneste. Det bliver bedømt individuelt.
En værnepligt kan kun gennemføres én gang. Du kan dog sagtens søge en uddannelse i Forsvaret.

Læs mere om Forsvarets uddannelser