Fortsæt til indhold

Vil du være officer?

DET KRÆVER MOD AT TAGE ANSVAR FOR ANDRE

Kan du gå forrest og træffe svære beslutninger uden at vide alt?

Du har brug for mod, hvis du skal være officer. Ikke blot fordi, du skal kunne begå dig i farefulde situationer, men også fordi du skal kunne tage ansvar og træffe beslutninger, når du er i tvivl. Derfor bliver du som officer trænet i at bevæge dig ud i ukendt terræn og handle uden frygten for at begå fejl. Det er helt nødvendigt, hvis du skal kunne lede, når det gælder.

Se alle Forsvarets officersuddannelser

 Er du allerede ansat i Forsvaret og ønsker at blive officer? Find din vej her

KOM TÆT PÅ OFFICERSUDDANNELSEN

Få indblik i hverdagen på officersskolerne samt de opgaver som officerer varetager i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Beredskabsstyrelsen.

EN LEDELSESUDDANNELSE SOM INGEN ANDEN

En officersuddannelse inden for et af de tre værn eller Beredskabsstyrelsen udmønter sig i en unik lederuddannelse, der styrker dine faglige og menneskelige kompetencer.

HVILKEN OFFICERSUDDANNELSE PASSER TIL DIG?

Få overblik over officersuddannelsernes opbygning og muligheder, og find de uddannelser, der matcher dine ønsker.

Officer i Hæren

1 uddannelse

Se uddannelse i Hæren

Officer i Søværnet

3 uddannelser

Sammenlign uddannelser i Søværnet

Officer i Flyvevåbnet

3 uddannelser

Sammenlign uddannelser i Flyvevåbnet

Officer i Beredskabsstyrelsen

1 uddannelse

Se uddannelse i Beredskabsstyrelsen

Vil du vide mere?

Bliv opdateret på de seneste nyheder om officersuddannelsen og jobbet som officer, få mere information om Forsvarets arrangementer og følg kadetternes liv på skolebænken.

Det kræver mod