Fortsæt til indhold

Ledelsestræning på officersuddannelsen

BLIV LEDER I VIRKELIGHEDEN

scroll down

HVORDAN BLIVER DU EN GOD LEDER?

Som officer skal du kunne uddanne, lede og føre andre ud i og gennem ekstreme situationer. Du skal derfor have en grundig forståelse for taktiske principper, men vigtigst af alt, så skal du vide noget om mennesker.

Du skal kunne tage vare på dit mandskab og skabe de rigtige vilkår for, at I sammen kan løse opgaverne. Det kræver en helt særlig indsigt i at arbejde i spidsen for og sammen med andre mennesker under meget udfordrende betingelser.

En god militær leder besidder såvel faglige som menneskelige kompetencer, samtidig med at lederen er fysisk og mental stærk. Du skal nemlig også kunne lede dig selv, mens du leder andre. Derfor skal du være indstillet på altid at arbejde med din egen personlige udvikling, så du hele tiden forsøger at blive bedre. Du er med andre ord nødt til at kende dig selv, dine stærke og svage sider, for at blive en god leder for andre.

LEDELSE HANDLER OM MENNESKER

Vil du vide mere?

Bliv opdateret på de seneste nyheder om officersuddannelsen og jobbet som officer, få mere information om Forsvarets arrangementer og følg kadetternes liv på skolebænken.