Styrker som leder

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER

MILITÆR LEDELSE HANDLER OM MENNESKER

scroll down

ANSVAR, TROVÆRDIGHED OG BESLUTSOMHED

Som officer skal du kunne uddanne, lede og føre andre ud i og gennem ekstreme situationer. Du skal derfor have en grundig forståelse for taktiske principper, men vigtigst af alt, så skal du vide noget om mennesker.

Ledelse kræver følgeskab fra andre
Du skal kunne tage vare på dit mandskab og skabe de rigtige vilkår for, at I sammen kan løse opgaverne. Det kræver en helt særlig indsigt i at arbejde i spidsen for og sammen med andre mennesker under meget udfordrende betingelser.
 
Kendetegn på en god leder 
En god militær leder besidder såvel faglige som menneskelige kompetencer, samtidig med at lederen er fysisk og mental stærk. Du skal nemlig også kunne lede dig selv, mens du leder andre. Derfor skal du være indstillet på altid at arbejde med din egen personlige udvikling, så du hele tiden forsøger at blive bedre. 

Leder i aktion

LEDELSE HANDLER OM MENNESKER

HVORDAN BLIVER DU EN GOD LEDER?

Militær ledelse handler om at lede og agere under vanskelige vilkår. Det kræver, at du har særlige personlige ressourcer, og at du er i stand til at sætte dig selv til side, for at opgaven skal lykkes. Som leder skal du have empati og psykologisk indsigt, så du kender og forstår dit mandskab, ligesom det er absolut nødvendigt, at du har den selvindsigt og styrke, der giver dig personlig autoritet. Du er med andre ord nødt til at kende dig selv, dine stærke og svage sider, for at blive en god leder for andre.
skriver

GÅ PÅ OPDAGELSE I FORSVARSAKADEMIETS FORSKNING

Forsvarsakademiet (FAK) forsker løbende i militærets rolle i nutidige og fremtidige konflikter. Det kræver konstant udvikling og opdatering af ledernes værktøjer.

Officeren som leder er et område i rivende udvikling. Moderne krige, rammer og materiel samt en mere og mere kompliceret og globaliseret slagmark stiller konstant officeren over for mange og nye udfordringer. Officerens evner som leder er et centralt redskab i en omskiftelig militær verden. Hvordan leder du bedst morgendagens soldater? Hvad betyder moderne kommunikation for officeren som leder? Og hvad er forskellen på en militær og en civil leder? 
HOLD DIG OPDATERET

Få de seneste nyheder om officersuddannelsen og jobbet, gode råd om at søge optagelse og spændende baggrundsinformation – direkte i din indbakke
Tilmeld dig nyhedsbrevet

HVILKEN UDDANNELSE PASSER TIL DIG?

Du kan vælge mellem syv forskellige officersuddannelser fordelt på tre værn.

Officer i Søværnet

3 uddannelser

Sammenlign uddannelser

Officer i Hæren

1 Uddannelse

Se uddannelse

Officer i Flyvevåbnet

3 Uddannelser

Sammenlign uddannelser