Styrker som leder

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER

MILITÆR LEDELSE HANDLER OM MENNESKER

scroll down

ANSVAR, TROVÆRDIGHED OG BESLUTSOMHED


Du skal som officer kunne uddanne, lede og føre andre ud i og gennem farlige situationer, hvor der er en risiko for at komme til skade. Du skal derfor have en udviklet forståelse for taktiske principper, men vigtigst af alt så skal du vide noget om mennesker.
 
LEDELSE KRÆVER FØLGESKAB FRA ANDRE
Du skal kunne tage vare på dit mandskab og skabe de rigtige vilkår for, at I sammen kan løse opgaverne. Det kræver en helt særlig indsigt i at arbejde i spidsen for og sammen med andre mennesker under meget udfordrende betingelser.

KENDETEGN PÅ EN GOD LEDER
En god militær leder besidder såvel gode faglige som menneskelige kompetencer, samtidig med at lederen er fysisk og mentalt robust. Du skal nemlig også kunne lede dig selv, samtidig med at du skal lede andre. Derfor skal du være indstillet på altid at arbejde med din egen personlige udvikling, således at du til stadighed forsøger at blive bedre. 
 
HUSK DU STADIG KAN SØGE OFFICERSUDDANNELSERNE!
Se alle officersuddannelserne her

Leder i aktion

LEDELSE HANDLER OM MENNESKER

HVORDAN BLIVER DU EN GOD LEDER?


Militær ledelse træner dig til at lede og agere under vanskelige vilkår. Det kræver, at du har særlige personlige ressourcer, og at du er i stand til at sætte dig selv til side, for at opgaven skal lykkes. Som leder skal du have psykologisk indsigt, så du kender og forstår dit mandskab, ligesom det er absolut nødvendigt at have den personlige selvindsigt og psykiske styrke, der giver personlig autoritet. Du er med andre ord nødt til at kende dig selv, dine stærke og svage sider, for at kunne udøve effektivt lederskab.

LYT DIG KLOGERE


I vores fire podcast-episoder bliver du klogere på livet som officer i Forsvaret. Hvorfor skal du blive det? Hvad kan du bruge det til? Hvad indebærer det? Hvordan ser hverdagen ud som studerende og som færdiguddannet?

Lyt med her
Podcast
Studerende officer

GÅ PÅ OPDAGELSE I FORSVARSAKADEMIETS FORSKNING


Forsvarsakademiet (FAK) leverer internationalt anerkendt forskning i militærets rolle i nutidige og fremtidige konflikter. Det kræver konstant udvikling og opdatering af ledernes værktøjer.
 
Officeren som leder er et område i rivende udvikling. Moderne krige, rammer og materiel samt en mere og mere kompliceret og globaliseret slagmark stiller konstant officeren over for mange og nye udfordringer. Officerens evner som leder er et centralt redskab i en omskiftelig militær verden. Hvordan leder du bedst morgendagens soldater i forhold til tidligere? Hvad betyder moderne kommunikation for officeren som leder? Og hvad er forskellen på en militær og en civil leder?


Find publikationer om militær ledelse her

OFFICERSUDDANNELSER I FORSVARET

Følg dine ambitioner og bliv leder i et af de tre værn. På officersuddannelsen får du teorien afprøvet i praksis, så du både lærer at lede mennesker og træffe afgørende beslutninger i virkeligheden.VÆLG ET VÆRN OG FIND DIN OFFICERSUDDANNELSE