Fortsæt til indhold

SÅDAN UDFYLDER DU HELBREDSSPØRGE-SKEMAET

Cirka seks måneder før du skal sessionsbehandles på Forsvarets dag, vil alle mødepligtige få tilsendt brev vedrørende Forsvarets dag og blive bedt om at udfylde et digitalt helbredsspørgeskema.

Formålet med helbredsspørgeskemaet er, at sessionslægen på Forsvarets Dag får det bedst mulige grundlag for at kunne vurdere, om du er egnet til værnepligtstjeneste. Derfor er det vigtigt, at du udfylder helbredsspørgeskemaet så præcist som muligt.

Hvis du har en funktionsnedsættelse eller et andet handicap, er det også vigtigt at vi modtager dine helbredsoplysninger. Hvis du er forhindret i selv at udfylde det, kan du få hjælp af dine forældre, værge eller støtteperson til at udfylde helbredsspørgeskemaet.

Hvis vi ikke modtager dine helbredsoplysninger, bliver vi nødt til at indkalde dig til Forsvarets Dag.

Det tager få minutter at udfylde helbredsspørgeskemaet, og du bør udfylde det snarest muligt.

De fleste spørgsmål er opbygget med ét hovedspørgsmål og nogle underspørgsmål. Svarer du NEJ i hovedspørgsmålet, kan du straks fortsætte til næste hovedspørgsmål.

Enkelte spørgsmål kræver et svar for at komme videre, er du i tvivl om dit svar, kan du blot skrive ”ved ikke”.

Du er nu klar til at udfylde helbredsspørgeskemaet.


Udfyld det digitale helbredsspørgeskema
Download helbredsspørgeskemaet

Jeg har flere spørgsmål

Du kan til hver en tid kontakte os for at høre mere om helbredsskemaet. Nedenfor har vi samlet nogle hyppige spørgsmål.

Lider du af en sygdom, har en funktionsnedsættelse eller et andet handicap, som at du er i tvivl om at du kan aftjene en eventuel værnepligt. Er det også vigtigt, at du udfylder helbredsspørgeskemaet. Hvis du er forhindret i at selv kunne udfylde det, kan du få hjælp af dine forældre, værge eller støtte person.

Det vil være op til vores sessionslæger at vurdere, dun egnethed til værnepligtstjeneste.

Bliver du væk uden begrundelse kan dette medføre straf.

Der er to grunde til ikke at udfylde det:

  • Hvis du ønsker at udsætte din Forsvarets Dag. Læs mere om reglerne for udsættelse og hvordan man søger om det her.
  • Hvis du søger om fritagelse for værnepligt grundet ophold på Færøerne eller i Grønland i sammenlagt mindst 10 år. Ansøgningsskema finder du her.

Har du problemer med at udfylde det digitale helbredsspørgeskema, kan du downloade skemaet, som udskrives, udfyldes og sendes til os.

Hent helbredsspørgeskemaet her

Post vedrørende Forsvarets Dag og værnepligt vil du modtage i din digitale postkasse.

Hvis du er fritaget for digital post, vil du modtage det med almindelig post.