Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

SÅDAN UDFYLDER DU HELBREDSSKEMAET


Ca. seks måneder før Forsvarets Dag, vil alle mødepligtige få tilsendt brev vedrørende mødepligt og blive bedt om at udfylde et elektronisk helbredsskema.

Formålet med skemaet er, at lægen på Forsvarets Dag får det bedst mulige grundlag for at kunne vurdere dit helbred og indstille, om du er "egnet" til værnepligt.

For at aftjene værnepligt skal du være sund og rask. Det er derfor vigtigt, at du omhyggeligt besvarer alle spørgsmålene i skemaet, så vi kan vurdere, om du har helbred til at blive indkaldt eller ej.

Det tager cirka ti minutter at udfylde skemaet, og du kan gøre det på hvilket som helst tidspunkt før din Forsvarets Dag.

Skemaet kan virke lidt langt, men det er ikke så galt. De fleste spørgsmål er nemlig opbygget med ét hovedspørgsmål og nogle underspørgsmål. Svarer du NEJ i hovedspørgsmålet, kan du straks fortsætte til næste hovedspørgsmål.

Enkelte spørgsmål kræver et svar for at komme videre – er du i tvivl om dit svar, kan du evt. blot skrive ”ved ikke”.


Du er nu klar til at udfylde helbredsskemaet

Udfyld helbredsskema online
Download helbredsspørgeskema

Jeg har flere spørgsmål

Du kan til hver en tid kontakte os for at høre mere om helbredsskemaet. Nedenfor har vi samlet nogle hyppige spørgsmål.
Lider du af en sygdom, eller har du en skavank, som du er i tvivl om vil hindre dig i at aftjene en evt. værnepligt, skal du gøre dig umage med at udfylde helbredsspørgeskemaet.

Det vil være op til vores læger at vurdere, om du skal indkaldes til Forsvarets Dag eller ej. Bliver du væk uden begrundelse kan dette medføre straf.
I de allerfleste tilfælde skal du udfylde helbredsskemaet, uanset om du ønsker at aftjene din værnepligt eller ej.

Der er to grunde til ikke at udfylde det:
  • Hvis du ønsker at udsætte din Forsvarets Dag. Læs mere om reglerne for udsættelse og hvordan man søger om dether.
  • Hvis du søger om fritagelse for værnepligt grundet ophold på Færøerne eller i Grønland i sammenlagt mindst 10 år. Ansøgningsskema finder duher.

Har du problemer med at udfylde det elektroniske skema, kan du downloade skemaet som PDF, som udskrives, udfyldes og sendes til os.

Hent skemaet her

Post vedr. Forsvarets Dag og værnepligt vil du fremover modtage i din digitale postkasse (e-Boks).

Hvis du er fritaget for digital post, vil du modtage posten på papir som hidtil.