Fortsæt til indhold

KAN JEG UDSÆTTE FORSVARETS DAG?


Du kan søge om at få Forsvarets Dag udsat på grund af uddannelse.
 
Hvis du er i gang med en uddannelse eller står i lære, og du har mere end ca. 1½ år tilbage af uddannelsen, kan du søge om udsættelse op til 1 år før din uddannelse afslutter.

Ansøgning skal være vedlagt dokumentation for uddannelsens eller studiets
forventede afslutning. Det er vigtigt, at dokumentationen er underskrevet af
uddannelsesstedet. Hvis underskrift og/eller datoer mv. mangler at blive udfyldt, vil dokumentationen blive sendt retur og sagsbehandlingen af din udsættelse vil derfor tage længere tid.

Ansøg om udsættelse af Forsvarets Dag.


Vidste du at…

Udsættelse kan maksimalt gives indtil et år før din uddannelse slutter
Udsættelse kan gives indtil udgangen af det år hvori du fylder 25 år

Ønsker du værnepligtstjeneste og afslutter din uddannelse om mindre end to år fra dags dato, skal du derfor ikke søge om udsættelse.

Hvis du ikke søger udsættelse til Forsvarets Dag. Men vælger at deltage nu og bliver fundet egnet på Forsvarets Dag, kan der søges om udsættelse til selve værnepligtstjenesten, hvis du ikke har trukket frinummer.

Hvad kvalificerer til udsættelse?

Du kan søge om udsættelse, hvis du er under uddannelse. Du skal være under uddannelse i 23 timer om ugen.

Et arbejde kan ikke give udsættelse.

Skal jeg udfylde helbredsskemaet, hvis jeg vil søge om udsættelse?

Hvis du søger udsættelse, skal du IKKE udfylde helbredsspørgeskemaet, da du vil blive bedt om at udfylde dette igen, når din udsættelse udløber.