Fortsæt til indhold

KAN JEG UDSÆTTE FORSVARETS DAG?


På lige fod med andre værnepligtige kan du udsætte din indkaldelse på grund af uddannelse eller andre særlige forhold.

Hvis du er i gang med en uddannelse eller står i lære, og du har mere end ca. 1½ år tilbage af uddannelsen, kan du søge om udsættelse.

Ansøgning skal være vedlagt dokumentation for uddannelsens eller studiets
forventede afslutning. Det er vigtigt, at dokumentationen er underskrevet af
uddannelsesstedet. Hvis underskrift og/eller datoer mv. mangler at blive udfyldt, vil dokumentationen blive sendt retur og sagsbehandlingen af din udsættelse vil derfor tage længere tid.

Ansøg om udsættelse af Forsvarets dag


Vidste du at…

Udsættelse kan maksimalt gives indtil et år før din uddannelse slutter
Udsættelse kan gives indtil udgangen af det år hvori du fylder 25 år

Ønsker du værnepligtstjeneste og afslutter din uddannelse om mindre end to år fra dags dato, skal du derfor ikke søge om udsættelse.

Hvis du ikke søger udsættelse til Forsvarets Dag, men vælger at deltage nu og bliver fundet egnet på Forsvarets Dag, kan der søges om udsættelse til selve værnepligtstjenesten, hvis du ikke har trukket frinummer og du dermed er påtvunget at være værnepligtig.


Hvad kvalificerer til udsættelse?

Du kan søge om udsættelse, hvis du er under uddannelse. Et arbejde kan ikke give udsættelse.
Du skal være under uddannelse i mindst 23 timer om ugen.


Der findes to former for udsættelse:

Foreløbig udsættelse

Denne udsættelse gives, hvis du ikke kan give en endelig slutdato på uddannelsen, eller hvis du skal videre på et uddannelsesforløb efter det du går på nu, eksempelvis går du på grundforløb og skal videre med en læreplads – eller du går i gymnasiet og skal videre på universitetet. Den foreløbige udsættelse gives indtil du kan dokumentere dit videre uddannelsesforløb og skal derfor fornyes, når den endelige dokumentation kan fremskaffes.


Fuld udsættelse

Denne udsættelse gives, hvis du kender afslutningsdatoen på din uddannelse og ikke skal videreuddannes efter denne, eller ikke ved om du skal videreuddannes efter denne. Du vil så få udsættelse til ca. et år før uddannelsen afsluttes, så vi kan planlægge et evt. værnepligtsforløb efter din uddannelse slutter. På denne måde skal du ikke vente i unødigt lang tid på at aftjene din værnepligt efter endt uddannelse.


Skal jeg udfylde helbredsskemaet, hvis jeg vil søge om udsættelse?

Hvis du søger udsættelse, skal du IKKE udfylde helbredsspørgeskemaet, da du vil blive bedt om at udfylde dette igen, når din udsættelse udløber.