Fortsæt til indhold

Kort tid, der flytter dig for altid

Værnepligten

Værnepligtsuddannelsen kan være din start på en karriere i Forsvaret, hvor du får erfaringer, du kan bruge resten af livet. Det er en helt særlig oplevelse – og et møde med en helt anden verden. Du vil med garanti blive udfordret og bevæge dig ud af dine vante omgivelser. Du vil lære at arbejde under pres, og møde en masse nye mennesker. 

Ledige pladser

Hvor vil du aftjene værnepligten? Se de ledige pladser her.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMAER

FORSVARETS DAG

Ønsker du at møde tidligere til Forsvarets Dag, end du bliver indkaldt automatisk (mand). Eller er du kvinde og ønsker at møde på Forsvarets Dag, skal du logge dig på borger.dk med dit Mit-ID.

Borger.dk 

Kan du ikke anvende den elektroniske løsning?
Hvis du ikke kan eller har mulighed for at anvende den elektroniske løsning, kan du hente Ansøgning om at komme til Forsvarets Dag

SÅDAN INDSENDER DU DIN ANSØGNING
Log på borger.dk med dit Mit-ID og under punktet "Politi, retsvæsen, forsvar" vælge "Værnepligt".
Alternativt kan du indsende ansøgningen via Digital post.

HVORFOR SKAL JEG INDSENDE ET HELBREDSSKEMA?
Formålet med helbredsspørgeskemaet er, at sessionslægen på Forsvarets Dag får det bedst mulige grundlag for at kunne vurdere, om du er egnet til værnepligtstjeneste. Derfor er det vigtigt, at du udfylder helbredsspørgeskemaet så præcist som muligt.
Hvis du som mand ikke udfylder helbredsspørgeskemaet, vil du alligevel automatisk blive indkaldt.

HVORNÅR SKAL JEG INDSENDE ET HELBREDSSKEMA?
Cirka seks måneder før du skal sessionsbehandles på Forsvarets dag, vil alle mødepligtige få tilsendt brev vedrørende Forsvarets dag og blive bedt om at udfylde et digitalt helbredsspørgeskema.

HVIS DU HAR FUNKTIONSNEDSÆTTELSE ELLER ANDET HANDICAP
Det er særligt vigtigt, at vi modtager dine helbredsoplysninger, hvis du har en funktionsnedsættelse eller et andet handicap.

Hvis du er forhindret i selv at udfylde det, kan du få hjælp af dine forældre, værge eller støtteperson til at udfylde helbredsspørgeskemaet.

Hvis vi ikke modtager dine helbredsoplysninger, vil du blive indkaldt til Forsvarets Dag.

Læs om de flest stillede spørgsmål om værnepligtens helbredskrav

SESSIONSBEDØMMELSE AF VÆRNEPLIGTIGE (SAV)
Ønsker du at læse om det faglige grundlag, som sessionslægerne benytter til at bedømme de værnepligtiges helbred ift. at blive bedømt egnet eller uegnet, kan du læse mere her.

SÅDAN INDSENDER DU DIT HELBREDSSKEMA
Det tager få minutter at udfylde helbredsspørgeskemaet, og du bør udfylde det snarest muligt.

De fleste spørgsmål er opbygget med ét hovedspørgsmål og nogle underspørgsmål. Svarer du NEJ i hovedspørgsmålet, kan du straks fortsætte til næste hovedspørgsmål.

Enkelte spørgsmål kræver et svar for at komme videre, er du i tvivl om dit svar, kan du blot skrive ”ved ikke”.

Udfyld det digitale helbredsskema her.

Download helbredsskema her og send med posten.

KAN JEG KOMME HURTIGERE TIL FORSVARETS DAG?
Hvis du ikke har været på Forsvarets Dag (tidligere kaldet session) endnu, men er ret sikker på, at du gerne vil tage en værnepligtsuddannelse, er det muligt at søge om at fremskynde datoen, hvor du skal til Forsvarets Dag.
På den måde kan du hurtigere få afklaret, om du er egnet til værnepligt, og i så fald kan du hurtigere søge ind.
 
FØLGENDE SKAL VÆRE OPFYLDT
Du kan ansøge om at komme hurtigere på Forsvarets Dag det indeværende år, du fylder 18.
 
SÅDAN ANSØGER DU
Du kan ansøge om at få fremskyndet datoen for Forsvarets Dag ved at skrive til os via Digital Post på borger.dk.
 
Indsend via borger.dk.
 
Hent pdf (hvis du ikke ønsker at indsende via borger.dk)

KAN JEG UDSÆTTE FORSVARETS DAG?
Du kan søge om at få udsat din indkaldelse til Forsvarets Dag, hvis du er under uddannelse.
Du kan få udsættelse op til 1 år før du er færdig med din uddannelse.

FØLGENDE SKAL VÆRE OPFYLDT

  • Du er i gang med en uddannelse eller står i lære
  • Din uddannelse skal være minimum 23 timer om ugen
  • Du har mere end ca. 1½ år tilbage af uddannelsen
  • Udsættelse kan maksimalt gives indtil et år før din uddannelse slutter.
  • Udsættelse kan gives indtil udgangen af det år, du fylder 25 år.

VIDSTE DU AT…
Ønsker du værnepligtstjeneste og afslutter du din uddannelse om mindre end to år fra dags dato, skal du ikke søge om udsættelse.

Hvis du ikke søger udsættelse til Forsvarets Dag, men vælger at deltage nu og bliver fundet egnet på Forsvarets Dag, kan du søge om udsættelse til selve værnepligtstjenesten, hvis du ikke har trukket frinummer.

SÅDAN ANSØGER DU OM UDSÆTTELSE
Hvis du ikke har mulighed for at sende via borger.dk bedes pdf-blanketten indsendes med posten til:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Værnepligtssektionen
Lautruphøj 8
2750 Ballerup

Indsend via borger.dk.

Hent pdf (hvis du ikke ønsker at indsende via borger.dk).

Som bilag til din ansøgning skal du vedlægge dokumentation for uddannelsens eller studiets forventede afslutning. Det er vigtigt, at dokumentationen er underskrevet af uddannelsesstedet. Hvis underskrift og/eller datoer mv. mangler at blive udfyldt, vil dokumentationen blive sendt retur og sagsbehandlingen af din udsættelse vil derfor tage længere tid.

SKAL JEG UDFYLDE HELBREDSSKEMAET, HVIS JEG VIL SØGE OM UDSÆTTELSE?
Hvis du søger udsættelse, skal du IKKE udfylde helbredsspørgeskemaet, da du vil blive bedt om at udfylde dette igen, når din udsættelse udløber.

KAN JEG FÅ ÆNDRET MIN SESSIONSBEDØMMELSE?
Hvis du allerede har været på Forsvarets Dag, og er blevet erklæret ”begrænset egnet” eller ”uegnet”, kan du søge om at få ændret din sessionsbedømmelse.

SÅDAN SØGER DU OM AT FÅ ÆNDRET DIN SESSIONSBEDØMMELSE
Du kan søge om en ny sessionsbedømmelse via borger.dk.

Indsend via borger.dk (Brug NEM ID / MIT ID)

Hent pdf (hvis du ikke ønsker at indsende via borger.dk)

Hvis du ikke har mulighed for at sende via borger.dk bedes pdf-blanketten indsendes med posten til:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Værnepligtssektionen
Lautruphøj 8
2750 Ballerup

VÆRNEPLIGTSUDDANNELSERNE

KAN JEG KOMME HURTIGERE I VÆRNEPLIGTEN?
Du kan komme hurtigere i værnepligten i Hæren ved at søge om at deltage i ordningen for ”særligt motiverede”, hvis du allerede har været på Forsvarets Dag (tidligere kaldet session).

FØLGENDE SKAL VÆRE OPFYLDT FØR DU SØGER

  • Du har allerede været på Forsvarets Dag (tidligere kaldet session)
  • Du er erklæret ”egnet” eller ”begrænset egnet”

HVAD KRÆVER DET AT DELTAGE I ORDNINGEN FOR SÆRLIGT MOTIVEREDE?
Du skal deltage i en vejledning og en fysisk afprøvning på et af rekrutteringscentrene i landet.

Den fysiske afprøvning består af to dele:

  • En udholdenhedstest, hvor du skal kunne løbe minimum 2200 meter på 12 min.
  • En styrketest, bestående af fire forskellige øvelser

Når du har bestået begge prøver, kan du indgå aftale om værnepligt.

Læs mere om afprøvningen her og hvornår den finder sted.

HVIS DU ALLEREDE HAR INDGÅET EN AFTALE OM VÆRNEPLIGTSTJENESTE
Hvis du allerede har indgået en aftale om værnepligtstjeneste, kan du ikke være sikker på at kunne få denne ændret på en dag med fysisk afprøvning.

Din nuværende aftale er derfor stadig gældende, selvom du tilmelder dig den fysiske test.

På dagen for testen vil vi afgøre, om du får mulighed for at ændre din nuværende aftale om værnepligtstjeneste til en aftale, hvor du kan starte tidligere.

SÅDAN ANSØGER DU OM AT KOMME HURTIGERE I VÆRNEPLIGTEN
Du skal søge om deltagelse i ordningen for ”særligt motiverede” ved at anvende linket herunder. (Du skal bruge dit NEM ID)

Ansøgning om deltagelse i ordningen for ”særligt motiverede.

Hvis du ikke har mulighed for at sende via borger.dk bedes pdf-blanketten indsendes med posten til:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Værnepligtssektionen
Lautruphøj 8
2750 Ballerup

Hvis du har været til Forsvarets Dag og er blevet erklæret egnet eller begrænset egnet, kan du indgå aftale om værnepligtstjeneste. Du skal logge dig på borger.dk med dit Mit-ID.

borger.dk

Kan du ikke anvende den elektroniske løsning?
Hvis du ikke kan eller har mulighed for at anvende den elektroniske løsning, kan du hente

Indgå aftale om værnepligtstjeneste.

Hvis du ikke har mulighed for at sende via borger.dk bedes pdf-blanketten indsendes med posten til:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Værnepligtssektionen
Lautruphøj 8
2750 Ballerup

Når du indgår aftale om værnepligtstjeneste til Kongeskibet Dannebrog, Den Kongelige Livgarde eller Gardehusarregimentet, HESK skal du kunne sikkerhedsgodkendes. Ca. tre måneder før mødedagen vil du modtage et brev i din e-boks med besked om at udfylde og sende skemaet.
 
Skemaet til brug for sikkerhedsgodkendelse finder du på Forsvarets Efterretningstjenestes hjemmeside her.
 
Hvis du ikke har mulighed for at sende via borger.dk bedes pdf-blanketten indsendes med posten til:
 
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Værnepligtssektionen
Lautruphøj 8
2750 Ballerup

Strider det mod din samvittighed at aftjene værnepligt og føre våben, kan du, såfremt du er indkaldt til værnepligt, søge om at blive overflyttet til militærnægtertjeneste. Tjenestetiden som militærnægter er den samme, som den du skulle have aftjent som værnepligtig i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen.

Ansøg om at blive overflyttet til militærnægtertjeneste.

Hvis du ikke har mulighed for at sende via borger.dk bedes pdf-blanketten indsendes med posten til:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Værnepligtssektionen
Lautruphøj 8
2750 Ballerup

HVEM PASSER IND I VÆRNEPLIGTEN?

Vil du vide mere?