Fortsæt til indhold

Militærnægtertjeneste

scroll down

 

HVORDAN SØGER JEG?

Er det uforeneligt med din samvittighed at aftjene værnepligt i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, kan du søge om at aftjene civil værnepligt - også kaldet militærnægtertjeneste.

Tjenestetiden som militærnægter er den samme, som den du ville have haft i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen – det vil sige 4, 8 eller 9 måneder, og i nogle tilfælde op til 12 måneder.


Ansøg om overførsel til militærnægtertjeneste inden for 8 ugers-fristen

Ansøgningen skal sendes efter du har været på Forsvarets Dag, og senest 8 uger efter du har modtaget en indkaldelsesordre til Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen.


Ansøg om overførsel til militærnægtertjeneste efter 8 ugers-fristen 

Ansøgningen skal sendes inden du møder til tjeneste i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen. I ansøgningen skal du redegøre for de særlige omstændigheder, der begrunder, at du søger senere end 8 uger efter du har modtaget en indkaldelsesordre.


Ansøg om overførsel til militærnægtertjeneste fra værnepligt i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen som tjenstgørende

Ansøgningen skal sendes efter du er mødt til tjeneste i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen. I ansøgningen skal du redegøre for din samvittighedskonflikt samt de særlige omstændigheder, der begrunder, at du ønsker at blive overført til militærnægtertjeneste efter at være mødt til tjeneste.

Vejledning til udfyldelse/fremsendelse af ansøgningsskemaet findes her

HVOR KAN JEG AFTJENE?

Overføres du til militærnægtertjeneste, modtager du en indkaldelsesordre til første mødedag i Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup.

Her bliver du registreret og får udleveret et ID-kort, et rejsekort og et sundhedskort, og bliver orienteret om dine pligter samt rettigheder som militærnægter. Endelig vælger du 2-3 udstationeringssteder, som du skal besøge, inden du vælger udstationeringssted, som du orienterer Forsvarsministeriets Personalestyrelse om. Selve udstationeringen starter senest første mandag efter mødedagen.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har indgået aftale med en række institutioner og organisationer i hele landet om udstationeringspladser til militærnægtere. Udstationeringsstederne er offentlige eller offentligt støttede institutioner og organisationer, med især socialt eller kulturelt sigte, fredsorganisationer, kirkelige organisationer og miljøbevægelser.

Militærnægterens opgaver på udstationeringsstederne må ikke forudsætte en bestemt faglig uddannelse eller en forudgående erhvervsmæssig erfaring inden for det pågældende område. Derudover må militærnægteren ikke optage en ledig normeret stilling, og må ikke tidligere have været ansat eller have haft tilknytning til udstationeringsstedet.

Du kan med fordel kontakte nogle udstationeringssteder umiddelbart inden mødedagen henblik på eventuel udstationering. Endelig udstationeringsaftale indgås mellem udstationeringsstedet og Forsvarsministeriets Personalestyrelse efter mødedagen.

Se listen over godkendte udstationeringssteder

Du vil sandsynligvis have en række spørgsmål omkring den kommende militærnægtertjeneste. I understående pjece vil du kunne finde svar på dine spørgsmål:

Hent pjecen ’Håndbog for militærnægtere’

UDSTATIONERING

Offentlige eller offentligt støttede institutioner eller organisationer, kirkelige organisationer, fredsbevægelser, miljøorganisationer og organisationer med tilknytning til FN, kan ansøge Forsvarsministeriets Personalestyrelse om at blive udstationeringssted.

Nedenfor finder du ansøgningsskema med tilhørende vejledning, samt link til Forsvarsministeriets Personalestyrelse standardaftale med udstationeringssteder.


Ansøgning om deltagelse i udstationeringsordningen

Vejledning til ansøgning om deltagelse i udstationeringsordningen


Militærnægterens arbejde vil afhænge af det enkelte udstationeringssted. Der kan være tale om både rutineprægede arbejdsopgaver og mere specielle arbejdsopgaver, men det skal svare til 37 timers arbejde om ugen. Arbejdsopgaverne må ikke forudsætte en bestemt faglig uddannelse.

Ved udstationering af en militærnægter gælder reglerne i den af begge parter underskrevne:

Aftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og udstationeringssteder om betingelserne for udstationering af en militærnægter

Under udstationeringen har udstationeringsstedet følgende udgifter: administrationsomkostninger til Forsvarsministeriets Personalestyrelse samt boliggodtgørelse til udstationerede militærnægtere, medmindre der stilles et møbleret værelse med adgang til køkken og bad til rådighed for militærnægteren. De samlede udgifter til både boliggodtgørelse og administrationsomkostninger er på ca. 4.200 kr. pr. måned. Nedenfor finder du en detaljeret beskrivelse af 'Økonomiske forhold' for udstationeringssteder og militærnægtere.

Økonomiske forhold

Vejledning til fremsendelse af ansøgningsskemaet findes her

SPØRGSMÅL TIL MILITÆRNÆGTERTJENESTE

Der kan opstå mange spørgsmål omkring militærnægtertjeneste.
Nogle svar kan du måske finde herunder.

Du kan søge om udsættelse af din indkaldelse på grund af uddannelse eller andre særlige forhold. Søger du udsættelse, gælder den indgåede aftale stadig.

Ansøg om udsættelse med militærnægtertjeneste 

Vejledning til udfyldelse/fremsendelse af ansøgningsskemaet findes her

Som militærnægter får du kontante ydelser fra den dag, du er indkaldt til at møde til militærnægtertjeneste frem til den dag, du hjemsendes.

Økonomiske forhold i forbindelse med udstationeringsordningen

Hjemsendes du før den normale hjemsendelsesdato, ophører din løn i umiddelbart tilknytning til den nye hjemsendelsesdato.

Bliver du syg, så du ikke kan give møde på dit udstationeringssted, skal du både ringe til dit udstationeringssted og Forsvarsministeriets Personaletjeneste, Værnepligtssektionen. 
 
Alt om sygemelding og info vedr. 5 landsdækkende infirmerier kan du finde på side 17, i pjecen "Håndbog for militærnægtere".

Hent pjecen "Håndbog for militærnægtere’’

Du må kun kontakte læge- eller tandlægekonsultation på regionsniveau efter aftale med Forsvarets Sundhedstjeneste.

Som militærnægter får du gratis transport i Danmark med offentlige transportmidler mellem dit hjem og udstationeringsstedet i hele din værnepligtsperiode.

Læs mere om rejseordningen for værnepligtige

Udgifter til brug af egen bil el. lign, dækkes ikke.

I forbindelse med hjemsendelse er der nogle ting, du skal være opmærksom på:

Læs Orientering om hjemsendelsen
Her kan du hente vejledning til udfyldelse/fremsendelse af ansøgningsskema.

Vejledning