Fortsæt til indhold

Kort tid, der flytter dig for altid

VÆRNEPLIGTS-UDDANNELSERNE

Værnepligtsuddannelsen er en helt særlig oplevelse – og et møde med en helt anden verden. Du møder nye mennesker og lærer at arbejde under pres, så du bliver klogere på, hvor dine grænser går, og hvordan de kan rykkes. Det er der mange, som synes er spændende og sjovt – for når du bevæger dig ud af dine vante omgivelser og bliver udfordret, flytter du dig som person, og lærer mere om dig selv.

Hvem kan tage 
uddannelsen?

Bliver du godkendt som værnepligtig findes der forskellige typer af værnepligtsuddannelser du kan vælge. Nogle foregår i Hæren, andre i Søværnet, Flyvevåbnet og Beredskabsstyrelsen. I oversigten under valgmuligheder kan du klikke og læse, hvad de forskellige uddannelser indebærer. Bemærk de specifikke adgangskrav for hver uddannelse. 

Længere nede på sitet kan du se et kort over, hvor de forskellige uddannelser er placeret henne. 

Er der værnepligt i Danmark? Der er værnepligt for alle mænd i Danmark, mens kvinder har ret til at lave en aftale på værnepligtslignende vilkår.

Alle kan blive værnepligtige – hvis de vurderes 'egnet' eller ’begrænset egnet' på Forsvarets Dag (tidligere kaldt session).

Som mand bliver du automatisk indkaldt til Forsvarets dag (tidligere kaldt session) via digital post det år, du fylder 18 år, hvis du har fast ophold i Danmark.

Som kvinde bliver du automatisk inviteret til Forsvarets dag via digital post, når du fylder 18, men det er frivilligt, om du vil deltage.

Værnepligten er populært

Selvom det hedder værnepligt, vælger langt de fleste unge selv aktivt at tage en værnepligtsuddannelse. Faktisk har mere end 99 % af de værnepligtige frivilligt valgt at tage uddannelsen. Det betyder til gengæld, at der er rift om pladserne på de 20 kaserner rundt om i landet.

Hvis du gerne vil tage en værnepligtsuddannelse, er det en god idé at holde øje med din invitation til Forsvarets dag, så du kan møde op og høre mere - og få at vide om du er egnet til at gennemføre værnepligt ved et af Forsvarets tre værn eller hos Beredskabsstyrelsen.

Efter endt værnepligt modtager du desuden et uddannelsesbevis, som værdisætter og beskriver den viden, færdigheder og kompetencer, som du har opnået under din værnepligtsuddannelse, set i forhold til det civile arbejdsmarked samt offentlige uddannelsessystem.

FORLØB

 • HOLD ØJE MED INDKALDELSEN TIL FORSVARETS DAG
  Indkaldelsen kommer i din e-Boks
 • DELTAG I FORSVARETS DAG
  Find ud af, om du er egnet
 • VÆLG DIN UDDANNELSESRETNING
  Du kan vælge mellem otte linjer
 • START VÆRNEPLIGTEN
  Få sociale og faglige oplevelser

HVAD KRÆVER DET?

 • Alle kan blive værnepligtige – du skal dog vurderes 'egnet' eller ’begrænset egnet' på Forsvarets Dag
 • Du skal være fyldt 18 år
 • Ved værnepligtsuddannelse hos Kongeskibet Dannebrog, Den Kongelige Livgarde eller Gardehusarregimentet, HESK og i Beredskabsstyrelsen kan der være specifikke adgangskrav.
 • Bemærk, der kan være særlig højdekrav ved nogle tjenestesteder.

Uddannelsessteder

Der er 21 uddannelsessteder fordelt over hele landet. Deres specialer og kultur varierer og det er også forskelligt, hvor lang tid uddannelsen tager.



Værnepligt_steder.png

Ansøgningsskemaer

KAN JEG KOMME HURTIGERE I VÆRNEPLIGTEN?
Du kan komme hurtigere i værnepligten i Hæren (4 måneder) ved at søge om at deltage i ordningen for ”særligt motiverede”, hvis du allerede har været på Forsvarets Dag (tidligere kaldet session).

FØLGENDE SKAL VÆRE OPFYLDT FØR DU SØGER

 • Du har allerede været på Forsvarets Dag (tidligere kaldet session)
 • Du er erklæret ”egnet” eller ”begrænset egnet”

HVAD KRÆVER DET AT DELTAGE I ORDNINGEN FOR SÆRLIGT MOTIVEREDE?
Du skal deltage i en vejledning og en fysisk afprøvning på et af rekrutteringscentrene i landet.

Den fysiske afprøvning består af to dele:

 • En udholdenhedstest, hvor du skal kunne løbe minimum 2200 meter på 12 min.
 • En styrketest, bestående af fire forskellige øvelser

Når du har bestået begge prøver, kan du indgå aftale om værnepligt.

Læs mere om afprøvningen her og hvornår den finder sted

HVIS DU ALLEREDE HAR INDGÅET EN AFTALE OM VÆRNEPLIGTSTJENESTE
Hvis du allerede har indgået en aftale om værnepligtstjeneste, kan du ikke være sikker på at kunne få denne ændret på en dag med fysisk afprøvning.

Din nuværende aftale er derfor stadig gældende, selvom du tilmelder dig den fysiske test.

På dagen for testen vil vi afgøre, om du får mulighed for at ændre din nuværende aftale om værnepligtstjeneste til en aftale, hvor du kan starte tidligere.

SÅDAN ANSØGER DU OM AT KOMME HURTIGERE I VÆRNEPLIGTEN
Du skal søge om deltagelse i ordningen for ”særligt motiverede” ved at anvende linket herunder. (Du skal bruge dit MitID)

Ansøgning om deltagelse i ordningen for ”særligt motiverede.

Hvis du ikke har mulighed for at sende via borger.dk bedes pdf-blanketten indsendes med posten til:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Værnepligtssektionen
Lautruphøj 8
2750 Ballerup

Hvis du har været til Forsvarets Dag og er blevet erklæret egnet eller begrænset egnet, kan du anvende denne formular til at indgå aftale om værnepligtsuddannelse.

Indgå aftale om værnepligtstjeneste.

PDF-blanketten er kun relevant, såfremt du ikke har Mit.id. Ellers søges via borger.dk – Værnepligt – Digital Ansøgning Værnepligt.

Hvis du ikke har mulighed for at sende via borger.dk bedes pdf-blanketten indsendes med posten til:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Værnepligtssektionen
Lautruphøj 8
2750 Ballerup

Udsættelse efter værnepligtslovens § 27 kan gives indtil udgangen af det år, hvori de værnepligtige fylder 26 år, såfremt de godtgør, at udsættelsen af hensyn til deres uddannelse eller af andre grunde vil være af særlig betydning for dem. Din uddannelse skal være minimum 23 timer om ugen. Erhvervsarbejde og højskole giver ikke ret til udsættelse.

Efter det tidspunkt, der er nævnt i § 27, kan der i medfør af § 28 gives udsættelse i yderligere 3 år – med indtil 1 år ad gangen. Udsættelse efter § 28 kan dog kun gives til værnepligtige, der godtgør, at udsættelsen har væsentlig betydning for deres egen eller deres pårørendes velfærd. Du skal i denne periode tilrettelægge dine uddannelsesmæssige forhold således, at du er i stand til at møde senest når du har opnået maksimal udsættelse efter §28.

Sker der ændringer i det grundlag, hvorpå du har fået udsættelse, kan retten til udsættelse bortfalde, og du har derfor pligt til at orientere Forsvarsministeriets Personalestyrelse om de ændrede forhold.

Eventuelt ønske om en uddannelsesfri periode ”sabbat år” før eller under et uddannelsesforløb kan ikke begrunde udsættelse eller opretholdelse af en udsættelse, der allerede er bevilget af hensyn til den pågældende uddannelse.

Ansøgning om udsættelse sendes via borger.dk – Værnepligt – Digital Ansøgning Værnepligt.

Hvis du ikke har mulighed for at sende via borger.dk bedes pdf-blanketten indsendes med posten til:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Værnepligtssektionen
Lautruphøj 8
2750 Ballerup

Når du indgår aftale om værnepligtstjeneste til Kongeskibet Dannebrog, Den Kongelige Livgarde eller Gardehusarregimentet, HESK skal du kunne sikkerhedsgodkendes. Ca. tre måneder før mødedagen vil du modtage et brev i din e-boks med besked om at udfylde og sende skemaet.
 
Skemaet til brug for sikkerhedsgodkendelse finder du på Forsvarets Efterretningstjenestes hjemmeside her.
 
Hvis du ikke har mulighed for at sende via borger.dk bedes pdf-blanketten indsendes med posten til:
 
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Værnepligtssektionen
Lautruphøj 8
2750 Ballerup

Strider det mod din samvittighed at aftjene værnepligt og føre våben, kan du, såfremt du er indkaldt til værnepligt, søge om at blive overflyttet til militærnægtertjeneste. Tjenestetiden som militærnægter er den samme, som den du skulle have aftjent som værnepligtig i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen.

Ansøg om at blive overflyttet til militærnægtertjeneste.

Hvis du ikke har mulighed for at sende via borger.dk bedes pdf-blanketten indsendes med posten til:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Værnepligtssektionen
Lautruphøj 8
2750 Ballerup