Fortsæt til indhold
hvad er værnepligten?

Kort tid, der flytter dig for altid

Hvad er værne­pligts­uddannelsen?

Oplevelser, der flytter dig

Værnepligtsuddannelsen er en helt særlig oplevelse – og et møde med en helt anden verden. Du møder nye mennesker og lærer at arbejde under pres, så du bliver klogere på, hvor dine grænser går, og hvordan de kan rykkes. Det er der mange, som synes er spændende og sjovt – for når du bevæger dig ud af dine vante omgivelser og bliver udfordret, flytter du dig som person, og lærer mere om dig selv.

At være værnepligtig i Forsvaret er en anderledes måde at bruge sit sabbatår på.
Som værnepligtig i dit sabbatår, vil du få oplevelser, der udfordrer dig og er med til at forme dig. Du får også en tid, hvor du kommer ud af dine vante omgivelser, lærer at arbejde under pres og får venner for livet. Ønsker du at aftjene din værnepligt i dit sabbatår, skal du være opmærksom på, at der kan være lidt ventetid, så husk at ansøge i god tid.

Uanset om du vælger en værnepligtsuddannelse i et af de tre værn eller i Beredskabsstyrelsen lærer du en masse, du kan bruge resten af livet, og får nye oplevelser og gode venner med hjem i bagagen – og så kan uddannelsen være starten på din karriere i Forsvaret.

Information om Corona-virus ifm. Forsvarets Dag og Værnepligt

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer på værnepligtens Facebook-side nedenfor.

INFORMATION TIL VÆRNEPLIGTIGE

 • Værnepligtsuddannelsen er undtaget fra de gældende restriktioner for undgåelse af smittespredning. Det er dog vigtigt for Forsvaret at bidrage mest muligt til samfundets generelle bekæmpelse af COVID-19, og det er et fokusområde, at al uddannelse sker under mest mulig opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes gældende smittereducerende tiltag, anbefalinger og pålagte restriktioner. Tjenestestedet vil endvidere introducere og implementere en række smitteafbødende tiltag, og man vil i forbindelse med værnepligt opleve, at der vil blive stillet særlige krav eksempelvis i forhold til indkvartering, spisning i kantiner, hygiejne samt undervisning og instruktion med videre. Ligeledes vil tjenestestedet løbende arrangere mulighed for testning for COVID-19 – enten ved lyntest eller PCR-test. Man opfordres til at lade sig teste i disse situationer og i øvrigt, når det ellers måtte være relevant.
 • Har du spørgsmål til din indkaldelse, er du velkommen til at ringe til Værnepligtssektionen på tlf. 7281 9000 (tast 1). Vi glæder os til at byde jer velkommen.


Vi følger myndighedernes anvisninger og kan derfor pt. kun indkalde et reduceret antal af sessionsbesøgende. Ønsker du en plads til Forsvarets Dag, kan du ansøge her. Når vi har gennemgået din ansøgning, vil du blive indkaldt til Forsvarets Dag, så snart vi har en ledig plads. Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe på 7281 9000 (tast 1).

www.facebook.com/vaernepligten 

Hvem passer ind i værnepligten?

Der er værnepligt for alle mænd i Danmark, og kvinder har ret til at lave en aftale på værnepligtslignende vilkår. Det betyder, at alle danske mænd med fast ophold i Danmark automatisk indkaldes til Forsvarets dag (tidligere kaldt session), det år, hvor de fylder 18 år.

Som kvinde bliver du automatisk inviteret til Forsvarets Dag via digital post, når du fylder 18, men det er frivilligt, om du vil deltage. To gange om året kan alle kvinder få mere at vide om uddannelsen på National inspirationsdag for kvinder, der afholdes på rekrutteringscentre rundt om i landet.


Læs mere om Forsvarets Dag

Læs mere om inspirationsdag for kvinder

Kontante fordele

 • 8.164,09 kr./mdr. i løn
  (skattepligtig, pr. 1. oktober 2021 takst)
 • 274,00 kr./dag i kostgodtgørelse
  (skattefrit pr. 1. oktober 2021 takst)
 • Indkvartering
 • Fri transport i Danmark
 • Tøj og udrustning

Én uddannelse – Flere muligheder

Du kan enten tage værnepligtsuddannelsen i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet eller i Beredskabsstyrelsen.

Uddannelsessteder

Der er 20 uddannelsessteder fordelt over hele landet. Deres specialer og kultur varierer og det er også forskelligt, hvor lang tid uddannelsen tager.


Værnepligt_steder.png
værnepligt_gif

Hvilken værnepligt passer til dig?

Ta’ testen og find ud af, hvor du skal tage din værnepligtsuddannelse Tag testen nu

Værd at vide

Der er ikke noget adgangskrav og alle kan i princippet aftjene værnepligt. Men det kræver, at man bliver vurderet enten ’egnet’ eller ’begrænset egnet’ til værnepligtsuddannelsen.

Til Søværnet er der særlige synskrav, ligesom der ved andre kongelige tjenester og tjeneste i Beredskabsstyrelsen kan være specifikke adgangskrav. 

Se hvilke krav, der gælder ved de specifikke tjenestesteder, i oversigten over ledige pladser:

Find en ledig plads
Når du har indgået en aftale om at aftjene din værnepligt, har du en fortrydelsesfrist på fire uger. 

Fortrydelsesfristen gælder fra den dato, hvor du har underskrevet din ansøgning om aftale af værnepligtstjeneste. 

I løbet af de fire uger kan du ophæve aftalen. 

Efter fortrydelsesfristens udløb er aftalen bindende og vil blive fastholdt. Det betyder, at du ikke kan skifte fra at aftjene din værnepligt ved Beredskabsstyrelsen til at gøre det i Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet.

Kun i tilfælde, hvor der foreligger helt særlige begrundelser, vil en ansøgning om at blive overført til at aftjene værnepligten hos Forsvaret blive imødekommet, efter at fortrydelsesfristen på fire uger er udløbet.
Du kan søge om at få udsat din indkaldelse på grund af uddannelse eller andre særlige forhold. 

Søger du udsættelse, gælder den indgåede aftale stadig – dog kan udsættelsen medføre, at indkaldelsesstedet ændres. 

Send henvendelse
Når du har indgået en aftale om at aftjene din værnepligt, har du en fortrydelsesfrist på fire uger. 

Fortrydelsesfristen gælder fra den dato, hvor du har underskrevet din ansøgning om aftale af værnepligtstjeneste.

Kvinder kan dog opsige deres aftale helt frem til mødedagen.

Som mand kan du ophæve din aftale, hvis:

 • Du i løbet af fire uger fra underskriftsdatoen skriftligt kontakter Forsvarets Rekruttering og meddeler, at du ønsker at ophæve aftalen. Kvinder på værnepligtslignende vilkår kan dog få aftalen ophævet helt frem til mødedagen.
 • Du ikke kan sikkerhedsgodkendes, hvor dette kræves.
 • Du før eller efter mødet udelukkes fra værnepligtstjeneste i medfør af værnepligtslovens §4 (straffemæssige forhold).
 • Du ved fornyet møde på Forsvarets Dag bliver bedømt uegnet til værnepligtstjeneste - eller får ændret bedømmelsen fra ”egnet” til ”,  egnet”, og inden mødetidspunktet søger om at få aftalen ophævet.
 • Din egnethedsvedtegning ændres til “For tiden uegnet” efter du er mødt til tjeneste.
 • Der træffes beslutning om at ændre indkaldelserne af værnepligtige, således at Forsvarets Rekruttering er nødsaget til at annullere den indgåede aftale om værnepligtstjeneste.

Hvis du som mand har indgået aftalen senere end fire uger fra den dato, du skal møde til værnepligtstjeneste (mødetidspunkt), bortfalder din mulighed for at ophæve aftale om værnepligtstjeneste på mødedagen.

Når du underskriver aftalen, bekræfter du samtidig, at du vil modtage en indkaldelsesordre til værnepligtstjeneste, samt at du efter opsigelsesfristens udløb giver afkald på din mulighed for at blive fritaget for værnepligtstjeneste (frinummerchance).

Du vil fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse modtage skriftlig besked, såfremt aftalen alligevel ikke kan imødekommes jf. ovenstående tekst om ophævelse af aftalen.

Der kan opstå situationer, hvor Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen må annullere aftalen. I så fald er det dit lodtrækningsnummer fra Forsvarets Dag, der afgør, om du skal indkaldes eller ej.

Som værnepligtig i Forsvaret modtager du 8.164,09 kr./mdr., som er skattepligtigt (1. oktober 2021 takst) fra den dag, du er indkaldt til at møde til værnepligtstjeneste frem til den dag, du hjemsendes. Hjemsendes du før den normale hjemsendelsesdato, ophører din løn i umiddelbar tilknytning til den nye hjemsendelsesdato.


Derudover får du kr. 274,00 pr. kalenderdag i kostgodtgørelse (skattefrit, 1. oktober 2021 takst). Du kan købe tre daglige måltider i Forsvarets Cafeteria til omkring kr. 150,00 pr. dag. Det er også muligt selv at medbringe mad eller købe mad udefra.

Som værnepligtig får du gratis transport i Danmark med offentlige transportmidler mellem dit hjem og tjenestestedet i hele din værnepligtsperiode. 

Læs mere om rejseordningen for værnepligtige


Hvis du vælger at køre i egen bil el. lign, kan du fravælge rejsekortet og i stedet få befordringsfradrag efter de almindelige regler for kørsel mellem hjem og tjenestested.

Lær hvad det betyder at blive hjemsendt:

Læs brochuren ’Hjemsendt’

Hvis du er udenlandsk statsborger, kan du ansøge om tilladelse til at søge ind på en værnepligtsuddannelse i Danmark. Udover bopæl i Danmark lægges der vægt på, om du har opholds- og arbejdstilladelse i Danmark, din øvrige tilknytning til Danmark og om du har søgt eller agter at søge dansk statsborgerskab.

Som udenlandsk statsborger skal du i en skriftlig ansøgning erklære dig indforstået med, at en værnepligtstjeneste forudsætter:

at du på Forsvarets Dag bliver bedømt egnet eller begrænset egnet til værnepligtstjeneste

at du udover den første samlede tjeneste er til rådighed efter de til enhver tid gældende bestemmelser

at en værnepligtstjeneste ikke fritager dig for eventuelle tjenesteforpligtelser i dit hjemland.

En forudsætning for at blive bedømt egnet eller begrænset egnet på Forsvarets Dag er bl.a., at du i passende omfang behersker det danske sprog i skrift og tale.

Ansøgning om tilladelse til at aftjene værnepligtstjeneste som udenlandsk statsborger:

Ansøg her (mænd) / Ansøg her (kvinder)
Du kan godt aftjene værnepligt, selvom du har modtaget bøder eller en dom. 

Hvis du er idømt ubetinget straf af fængsel i mindst 30 dage, kan du af Forsvarets Dag blive udelukket fra din værnepligtstjeneste, hvis der er fare for, at det vil give anledning til disciplinære vanskeligheder eller besværliggørelse af tjenesten. Dette bliver vurderet individuelt.
Hvis du er flyttet til Danmark fra Færøerne eller Grønland (efter at have haft ophold der i mindst 10 år sammenlagt) kan du ansøge om fritagelse for værnepligt i Danmark. 

Hvis du mener at opfylde dette krav og ønsker fritagelse for værnepligt, skal du bruge ansøgningsskemaet ”Fritagelse for værnepligt i Danmark (Færøerne eller Grønland)”. 

Ansøg her

Læs mere om dine rettighederne i forbindelse med sundhedsydelser under værnepligten i Forsvaret.

Se folderen Sundhed og Værnepligt her

Der vil altid være en række spørgsmål omkring den kommende værnepligtstjeneste, læs mere her