Fortsæt til indhold

Kort tid, der flytter dig for altid

Værnepligts­uddannelsen ved Livgarden

scroll down

Traditioner, kongehus og operative opgaver

Du vil få en grunduddannelse som soldat hos Den Kongelige Livgarde, der forbereder dig til at kunne gå på vagt ved de kongelige slotte og palæer, men også deltage i et beredskab, der skal støtte politiet ved uvarslede hændelser.

Med uddannelsen får du grundlæggende færdigheder i vagttjenesten, men også færdigheder, som er nødvendige for at kunne løse bevogtningsopgaver på vegne af politiet. Uddannelsen er derfor præget af arbejde under pres i tæt samarbejde med andre, som kan styrke dig mentalt og fysisk - og gøre dig klog på dig selv såvel som andre mennesker.

Værnepligten er delt op i to dele: De fire første måneder foregår på Garderkasernen i Høvelte og har fokus på uddannelsen til vagttjenesten og beredskabsindsatsen. De sidste fire måneder har du tjeneste på livgardens kasernen i København, hvor fokus er på tjenesten som vagtgående garder samt deltagelse i beredskabet, hvor Den Kongelige Livgarde med kort varsel, skal rykke ud og bevogte et objekt et sted i landet.

Værnepligtsuddannelsen i Den Kongelige Livgarde varer otte måneder og giver en basisuddannelse, som kan bruges som baggrund for at fortsætte din karriere eller uddannelse i Hæren eller resten af forsvaret.

Hvordan er rammerne under uddannelsen?


Hvad meget tjener man?
Under uddannelsen får du 8.997,33 kr./mdr., som er skattepligtigt (1. april 2024 takst).

Du betaler selv for kost under uddannelsen, men du får kostgodtgørelse på 249 kr./pr. kalenderdag, som er skattefrit (1. april 2024 takst).

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Uddannelsen tager i alt 8 måneder at gennemføre.

Hvor skal jeg bo?
Du bor på kasernen med de øvrige værnepligtige.

Hvad får jeg med mig?
Efter endt værnepligt modtager du desuden et uddannelsesbevis, som værdisætter og beskriver den viden, færdigheder og kompetencer, som du har opnået. Uddannelsesbeviset kan anvendes ved f.eks. ansøgning til studie eller ved jobsøgning.Hvad kræver det?

  • Alle kan blive værnepligtige i Hæren – du skal dog vurderes 'egnet' eller ’begrænset egnet' på Forsvarets Dag
    Forsvarets Dag
  • Du skal være fyldt 18 år
  • Minimumshøjde - 175 cm. for mænd / 169 cm. kvinder 
  • Du skal kunne sikkerhedsgodkendes. Ca. tre måneder før mødedagen vil du modtage et brev i din e-boks med besked om at udfylde og sende Skema til førstegangsgodkendelse TIL TJENESTEBRUG / FORTROLIGT.
    Skemaet til brug for sikkerhedsgodkendelse finder du på Forsvarets Efterretningstjenestes hjemmeside.
    Skemaer til sikkerhedsgodkendelse.

 

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelse i Forsvaret? Så er du velkommen til at kontakte os på 7281 9000 mandag til torsdag kl. 8 til 14, fredag kl. 8 til 11.

Hvor foregår uddannelsen?
Første del foregår på Garderkasernen, Høvelte
Sidste del foregår på livgardens kaserne, København

Se ledige pladser
Kom hurtigere i værnepligt

ALLE VÆRNEPLIGTS-
UDDANNELSER