livgarden

Kort tid, der flytter dig for altid

Værnepligts­uddannelsen ved Livgarden

scroll down

Oplevelser i terræn og på slotte

Hos Livgarden får du en grunduddannelse som soldat, der forbereder dig på at kunne stå vagt ved kongelige slotte og palæer. Uddannelsen giver dig grundlæggende færdigheder i vagttjeneste og lærer dig at arbejde under pres i tæt samarbejde med andre. Det styrker dig fysisk og mentalt og gør dig klogere på både dig selv og andre mennesker.

De første fire måneder foregår ved Høvelte Kaserne og minder om den uddannelse andre værnepligtige ved Hæren gennemgår - men med ekstra fokus på bl.a. vagttjeneste og eksercits. De sidste fire måneder foregår i København, hvor du bliver en del af Kongehusets Livgarde.

Livgardens værnepligtsuddannelse tager i alt otte måneder og giver dig en basisuddannelse, hvis du vil fortsætte din uddannelse eller karriere i Hæren.

Hvordan er rammerne under uddannelsen?


Hvad meget tjener man?

Under uddannelsen får du 7.948,51 kr./mdr., som er skattepligtigt (april 2019 takst).
Du betaler selv for kost under uddannelsen, men du får kostgodtgørelse på 215 kr./pr. kalenderdag, som er skattefrit (april 2019 takst).

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Uddannelsen tager i alt 8 måneder at gennemføre.

Hvor skal jeg bo?
Du bor på kasernen med de øvrige værnepligtige.

Hvad kræver det?
  • Alle kan blive værnepligtige i Hæren – du skal dog vurderes 'egnet' eller ’begrænset egnet' på Forsvarets Dag
  • Du skal være fyldt 18 år
  • Minimumshøjde - 175 cm. for mænd / 169 cm. kvinder 
  • Du skal kunne sikkerhedsgodkendes. Ca. tre måneder før mødedagen vil du modtage et brev i din e-boks med besked om at udfylde og sende oplysningsskema 1. Hent oplysningsskema 1 her
OBS: Uddannelsen er ikke omfattet af de nye regler om uddannelsesloft.

Har du spørgsmål?
Vil du vide mere om uddannelse i Forsvaret? Så er du velkommen til at kontakte os på 7281 9000 mandag til torsdag kl. 8 til 14, fredag kl. 8 til 11.

Hvor foregår uddannelsen?
Første del foregår på Garderkasernen, Høvelte
Sidste del foregår på Livgardens Kaserne, København

Se ledige pladser
Kom hurtigere i værnepligt

ALLE VÆRNEPLIGTS-
UDDANNELSER