Karriere i Flyvevåbnet

Kort tid, der flytter dig for altid

Flyvevåbnets værnepligts­uddannelse

scroll down

Styrk dig selv i et højteknologisk miljø


Under Flyvevåbnets værnepligtsuddannelse får du en grunduddannelse som soldat med afsæt i hverdagen på en Flyvestation. Træningen foregår i mindre grupper omkring Flyvestationen Karup. Du lærer bl.a. brandbekæmpelse og førstehjælp og bliver trænet i at sikre et område.  Du kommer ikke op at flyve, men du bliver introduceret i at overvåge luftrummet og have med højteknologisk udstyr at gøre.

Du lærer at arbejde under pres i tæt samarbejde med andre, og det gør dig klogere på andre mennesker og på dine egne styrker og grænser. Alt sammen noget, som du kan bruge videre i livet. 

Flyvevåbnets værnepligtsuddannelse tager fire måneder, og foregår i et internationalt miljø ved Flyvestation Karup. Værnepligtsuddannelsen fungerer som en basisuddannelse, hvis du vil fortsætte din uddannelse eller karriere i Flyvevåbnet.

Hvordan er rammerne under uddannelsen?


Hvad meget tjener man?

Under uddannelsen får du 8.082,77 kr./mdr., som er skattepligtigt (april 2020 takst).
Du betaler selv for kost under uddannelsen, men du får kostgodtgørelse på 215 kr./pr. kalenderdag, som er skattefrit (april 2019 takst).

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Uddannelsen tager i alt 4 måneder at gennemføre.

Hvor skal jeg bo?
Du bor på kasernen med de øvrige værnepligtige.


Hvad kræver det?
 • Alle kan blive værnepligtige i Flyvevåbnet – du skal dog vurderes 'egnet' eller ’begrænset egnet' på Forsvarets Dag 
 • Du skal være fyldt 18 år 

Har du spørgsmål?
Vil du vide mere om uddannelse i Forsvaret? Så er du velkommen til at kontakte os på 7281 9000 mandag til torsdag kl. 8 til 14, fredag kl. 8 til 11.

Hvor foregår uddannelsen?
Operations Support Wing på Flyvestation Karup, Midtjylland

Se ledige pladser

Uddannelsens opbygning
 • Tjenestekendskab
  71 timer
 • Feltuddannelse
  70 timer
 • Småstyrkers kamp
  56 timer
 • Totalforsvar
  23 timer
 • Beskyttelsesuddannelse
  30 timer
 • Førstehjælp
  42 timer
 • Brand og redning
  69 timer
 • Uddannelsesmuligheder i Forsvaret
  25 timer
 • Specialuddannelse
  236 timer

ALLE VÆRNEPLIGTS-
UDDANNELSER