Interne uddannelser

Interne uddannelser i Forsvaret

scroll down

Den interne vej til officersuddannelsen

Der er flere veje til en officersuddannelse og én af dem er gennem Forsvarets akademiuddannelse. Uddannelsen er for dig, der allerede er befalingsmand, og har modet og handlekraften til at blive officer.

Uddannelsen gennemføres som et deltidsstudie over to år, hvor du kan fortsætte din nuværende stilling sideløbende. Du vil få mulighed for at kombinere dine evner i felten og som leder med nye ansvar og refleksioner. Du vil opleve, at du konstant kan afprøve den nye viden i dit konkrete arbejde - og derigennem finde ud af hvilken leder, du ønsker at være.
Mads

Jeg har været sergent for fire værnepligtshold, hvor jeg samtidig har læst akademiuddannelsen i ledelse. Blandingen mellem teori og praksis gjorde, at jeg som sergent kunne finde ud af, hvordan jeg ville være som leder. Jeg kunne for alvor afprøve hvilke ledelsesprofiler, der passede mig. Den interne vej til officer giver dig altså mulighed for at træne dig selv som leder på flere niveauer.

Mads, Officer i Flyvevåbnet

Forsvarets basisuddannelser

Alle, der vil uddanne sig i Forsvaret, starter med basisuddannelsen. Her får du indblik i soldatens job og lærer, hvad det vil sige at løse opgaver i Forsvaret.