Fortsæt til indhold

Interne uddannelser i Forsvaret

scroll down

Den interne vej til officersuddannelsen

Der er flere veje til en officersuddannelse og én af dem er gennem Forsvarets akademiuddannelse. Uddannelsen er for dig, der allerede er befalingsmand, og har modet og handlekraften til at blive officer.

Uddannelsen gennemføres som et deltidsstudie over to år, hvor du kan fortsætte din nuværende stilling sideløbende. Du vil få mulighed for at kombinere dine evner i felten og som leder med nye ansvar og refleksioner. Du vil opleve, at du konstant kan afprøve den nye viden i dit konkrete arbejde - og derigennem finde ud af hvilken leder, du ønsker at være.

Definer din nuværende situation og få et overblik over din interne vej til at blive officer - fra dit næste step til du er færdiguddannet premierløjtnant Find din vej her

Den Militære Akademiuddannelse (MAU)

Uddannelsen har til formål at kvalificere befalingsmanden til selvstændigt at varetage funktioner på højere funktionsniveau inden for Forsvarsministeriets område. 

Den vil give befalingsmanden kompetencer til at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang og samtidig styrke og udvikle egen fagliglighed.

Mads

Jeg har været sergent for fire værnepligtshold, hvor jeg samtidig har læst akademiuddannelsen i ledelse. Blandingen mellem teori og praksis gjorde, at jeg som sergent kunne finde ud af, hvordan jeg ville være som leder. Jeg kunne for alvor afprøve hvilke ledelsesprofiler, der passede mig. Den interne vej til officer giver dig altså mulighed for at træne dig selv som leder på flere niveauer.

Mads, officer i Flyvevåbnet

Forsvarets basisuddannelser

Alle, der vil uddanne sig i Forsvaret, starter med basisuddannelsen. Her får du indblik i soldatens job og lærer, hvad det vil sige at løse opgaver i Forsvaret.