Fortsæt til indhold

Den interne vej til Hærens officersskole

scroll down

Den interne vej til hærens officersuddannelse

Akademiuddannelse i ledelse er for dig, der er sergent eller løjtnant i Hæren og har ambitioner om at blive taktisk officer. Du ønsker derfor at gennemføre akademiuddannelse som et målrettet forløb med henblik på at kvalificere dig til indtræden på Hærens officersuddannelse.

Formålet med akademiuddannelse i ledelse er at bibringe dig de formelle kompetencer for at kunne indtræde på Hærens officersuddannelse.

Når du efter optagelsesprøver og kommission ved Forsvarets Rekruttering og Værnepligt er vurderet egnet til Hærens officersuddannelse, kan du søge om akademiuddannelse i ledelse, som gennemføres civilt og lokalt. HSGS kan vejlede og udarbejde en uddannelsesplan for gennemførelsen af akademiuddannelsen. Inden opstart af akademiuddannelse skal du have 2 års tjeneste som sergent eller løjtnant.

Definer din nuværende situation og få et overblik over din interne vej til at blive officer - fra dit næste step til du er færdiguddannet premierløjtnant Find din vej her

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Du fastholder din nuværende løn, da uddannelsen er ved siden af havende tjeneste.

Når du indtræder på HO, har du mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 2 år.

Hvad er ansøgningsfristen?
15 marts 2024.

Hvornår starter jeg?
Løbende.

Hvornår er der afprøvning?
December 2023 og marts, april og maj 2024.Adgangskrav

  • Du skal minimum have haft 2 års tjeneste som mellemleder (sergent eller løjtnant) ved en af Hærens myndigheder.
  • Ansøgning kan tidligst sendes 6 måneder efter udnævnelse til sergent.

FOR AT KOMME IND SKAL DU 

Bestå optagelsesprøven


Ledelsespotentiale
En vigtig del af afprøvningen til officer er at undersøge dit lederpotentiale. Det er ikke en enkelt kompetence, der afgør, om du er egnet som leder. Vurderingen sker på baggrund af et samlet billede af dine evner. Vi ser bl.a. på sociale kompetencer, selvdisciplin, psykisk robusthed og selvtillid. 

SÅDAN SØGER DU

Send ansøgning
Hvis du lever op til adgangskravene så send os en ansøgning.

Uddannelsens opbygning

Studievilkår

Uddannelsen gennemføres ved siden af havende tjeneste. Det betyder, at du ikke kan optjene merarbejde eller variable ydelser og har uændrede løn- og kontraktforhold.

Forberedelsen til undervisning, løsningen af skriftlige opgaver samt udarbejdelse af afgangsprojektet er som udgangspunkt ikke arbejdstid. Derudover foregår fjernundervisning/planlagt distancelæring som udgangspunkt i din fritid.

Du har mulighed for at aftale individuelle studievilkår med din nærmeste chef. Se endvidere VFKVEJL H. 180-121, Vejledning for Hærens mellemlederes gennemførelse af akademiuddannelse med henblik på opnåelse af uddannelsesniveau 5.

For dig med videreud-dannelsestrin-I

Har du allerede gennemført videreuddannelsestrin I for mellemleder på Hærens Sergentskole, kan du supplere med 2 moduler indenfor akademiuddannelse i ledelse ved en civil uddannelsesinstitution og afgangsprojekt ved UC Syd

Hærens Sergentskole kan vejlede om akademiuddannelse i ledelse i samarbejde med University College Syddanmark (UC Syd) med henblik på udarbejdelse af uddannelsesplan, herunder valg af valgfrie moduler. Ligeledes kan Hærens Sergentskole være behjælpelig med afklaring af eventuel merit for fag afsluttet på uddannelsesniveau 5.
uddannelsesniveau 5

Den efterfølgende officersuddannelse har en varighed på 22 måneder og gennemføres som et fuldtidsstudie med løn. Når du indtræder på officersuddannelsen vil du i udgangspunktet være på kadetaftalen og blive aflønnet som kadet.
Officersuddannelsen i Hæren