En akademiuddannelse i Hæren

Den interne vej til Hærens officersskole

scroll down

Den interne vej til hærens officersuddannelse

Akademiuddannelse i ledelse er for dig, der er befalingsmand eller løjtnant i Hæren og har ambitioner om at blive taktisk officer i Hæren. Du ønsker derfor at gennemføre akademiuddannelse som et målrettet forløb med henblik på at kvalificere dig til indtræden på Hærens officersuddannelse.

Formålet med akademiuddannelse i ledelse er, at bibringe dig de formelle kompetencer for at kunne indtræde på Hærens officersuddannelse.

Når du efter optagelsesprøver og kommission ved Forsvarets Rekruttering og Værnepligt er vurderet egnet til Hærens officersuddannelse, kan du søge om akademiuddannelse i ledelse, som gennemføres civilt og lokalt. HSGS kan vejlede og udarbejde en uddannelsesplan for gennemførelsen af akademiuddannelsen. Inden opstart af akademiuddannelse skal du have 2 års tjeneste som sergent eller løjtnant.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Du fastholder din nuværende løn, da uddannelsen er ved siden af havende tjeneste

Når du indtræder på HO, har du mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 2 år

Hvad er ansøgningsfristen?
31. maj 2020

Hvornår starter jeg?
Løbende

Adgangskrav
 • Du skal minimum have haft 2 års tjeneste som mellemleder (sergent eller løjtnant) ved en af hærens myndigheder.
 • Ansøgning kan tidligst sendes 6 måneder efter udnævnelse til sergent.

FOR AT KOMME IND SKAL DU

Bestå optagelsesprøven
  • Gruppeopgave
  • Psykologsamtale 
  • Digitale prøver på PC
Opfylde Forsvarets basale helbredskrav
Opfylde Forsvarets basistest (styrke-/løbetest) i henhold til alder 
Kunne sikkerhedsgodkendes til hemmelig

Ledelsespotentiale
En vigtig del af afprøvningen til officer er, at undersøge dit lederpotentiale.
Det er ikke en enkelt kompetence, der afgør, om du er egnet som leder. Vurderingen sker på baggrund af et samlet billede af dine evner.
Vi ser bl.a. på sociale kompetencer, selvdisciplin, psykisk robusthed og selvtillid. Afprøvningen foregår både i grupper og som individuelle samtaler med Forsvarets psykologer og sagsbehandlere.
Uddannelsens opbygning
 • Uddannelsen gennemføres dels som tilstedeværelsesundervisning ved siden af havende tjeneste, civilt og lokalt, og dels som selvstudium. Akademiuddannelse i hæren gennemføres i løbet af 2 år og giver samlet 60 ECTS point, hvilket svarer til et års fuldtidsstudie.
 • Akademiuddannelse i ledelse omfatter følgende fag:
  • Ledelse i praksis svarende til 10 ECTS (obligatorisk)
  • Organisation og arbejdspsykologi svarende til 10 ECTS (obligatorisk)
  • Det strategiske lederskab svarende til 10 ECTS (obligatorisk)
  • Valgfrie moduler svarende til 20 ECTS
  • Afgangsprojekt svarende til 10 ECTS
 • 1. Send ansøgning
  Hvis du lever op til adgangskravene så send os en ansøgning.

  2. Optagelsesprøven
  Når du søger om optagelse på en af officersuddannelserne og opfylder de formelle adgangskrav, bliver du inviteret til optagelsesprøve. Her skal du gennemgå en række tests, der tilsammen giver et billede af, om du er egnet som officer. På baggrund af optagelsesprøven vurderes det, om du kan optages på en officersuddannelse. Optagelsesprøven varer en dag og gennemføres ved Forsvarets Rekruttering i Ballerup (Jonstruplejren) på Sjælland.
  Forløb:
  Løbetest minimum 2200 meter på 12 minutter
  Styrketest
  Kognitive prøver og supplerende intelligenstest
  Interview
  Helbredsundersøgelse
Hæren 02

For dig med videreuddannelsestrin-I

Har du allerede gennemført videreuddannelsestrin I for mellemleder på Hærens Sergentskole, kan du supplere med 2 moduler indenfor akademiuddannelse i ledelse ved en civil uddannelsesinstitution og afgangsprojekt vedUC Syd

Hærens Sergentskole kan vejlede om akademiuddannelse i ledelse i samarbejde med University College Syddanmark (UC Syd) med henblik på udarbejdelse af uddannelsesplan, herunder valg af valgfrie moduler.
Ligeledes kan Hærens Sergentskole være behjælpelig med afklaring af eventuel merit for fag afsluttet påuddannelsesniveau 5.

Den efterfølgendeofficersuddannelse har en varighed på 22 måneder og gennemføres som et fuldtidsstudie med løn. Når du indtræder på officersuddannelsen vil du i udgangspunktet være på kadetaftalen og blive aflønnet som kadet.

Studievilkår

Den interne vej til Officersuddannelsen i Hæren gennemføres ved siden af havende tjeneste. Det betyder, at du under uddannelsen ikke kan optjene merarbejde eller variable ydelser og har uændrede løn- og kontraktforhold.
Forberedelsen til undervisning, løsningen af skriftlige opgaver samt udarbejdelse af afgangsprojektet er som udgangspunkt ikke arbejdstid. Ligesådan foregår fjernundervisning/planlagt distancelæring som udgangspunkt i din fritid.

Du har mulighed for at aftale individuelle studievilkår med din nærmeste chef.
Se endvidere VFKVEJL H. 180-121, Vejledning for Hærens mellemlederes gennemførelse af akademiuddannelse med henblik på opnåelse af uddannelsesniveau 5.
Hæren 06