Fortsæt til indhold

Premierløjtnant

Taktisk Officer i Hæren

scroll down

Vil du lære at lede andre og løse komplekse problemstillinger?

Gør en forskel og uddan dig til officer i Hæren!

Hvad er en officer? Officersuddannelsen klæder dig på til at uddanne, lede og motivere en større gruppe soldater i at løse landmilitære opgaver.

På uddannelsen møder du en kombination af moderne ledelsesteori, statskundskab, pædagogik og strategisk planlægning. Uddannelsens teoretiske fag anvendes hele tiden i praksis og klæder officeren på til at agere og lede soldater nationalt og internationalt.

Som færdiguddannet premierløjtnant starter du typisk din karriere som delingsfører for ca. 30 soldater. Efter et par år kan du videreuddanne dig til kaptajn og videreudvikle dine kompetencer og interesseområder og sætte din erfaringer i spil.

Så hvis du ønsker en fremtid, hvor dine ledelseskompetencer styrkes og du gør en forskel for Danmarks sikkerhed, vil en officersuddannelse være noget for dig.

Du kan læse mere om uddannelsens opbygning og de enkelte moduler længere nede på siden.

Her er din virkelighed

Min løn som officer i hæren
På OBU og funktionsuddannelsen:

 • Basisløn ca. 24.338,5 kr./md. + 3 % pension.

På diplomuddannelsen:

 • Basisløn ca. 25.598,9 kr./md.
 • + tillæg til kadetter på diplomuddannelsen på 2.067,2 kr./md.
 • + 5,5 % pension.

Som nyudnævnt premierløjtnant:

 • Basisløn 27.854 kr./md.
 • + kvalifikationstillæg til premierløjtnanter på 2.443,97 kr./md.
 • + forsvars- og beredskabstillæg på 2.067,2 kr./md. + 17 % pension.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
2 år og 4 måneder

Hvor kan jeg bo?
Som kadet kan du ansøge om en studiebolig i Nyboder

Hvad er ansøgningsfristen?
Sidste ansøgningsfrist var den 15. marts 2024. Uddannelsen kan pt. ikke søges.

Hvornår starter jeg?
August 2024.

Hvornår er der afprøvning?
December 2023 og marts, april og maj 2024.Adgangskrav

Hvordan bliver man officer? Du skal have færdiggjort en uddannelse på minimum niveau 6 (professionsbachelor eller bachelor). Du kan godt søge om optagelse på Hærens Officersskole og blive afprøvet, mens du læser, men du kan ikke påbegynde uddannelsen før du har gennemført din uddannelse på niveau 6.

Du kan også blive Officer uden en bachelor. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her

Arbejder du i Forsvaret, men mangler det krævede uddannelsesniveau kan du opkvalificere dig. Det kræver som minimum en studentereksamen, og at du gennemfører et uddannelses- og tjenesteforløb i Forsvaret. Du kan læse mere om Den interne vej til Hærens officersskole.

For at komme ind skal du:


En del af optagelsesprøven tester dine kundskaber i dansk og engelsk, da du som officer skal kunne formulere dig tydeligt og indgå i internationalt samarbejde, hvor arbejdssproget er engelsk.

 

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om Uddannelsen, så kontakt os på 30 59 73 55 / 41 32 02 00 eller skriv en mail til fak-ktp-ho-rek@mil.dk.

Uddannelsens opbygning

 • 8 mdr. - Hærens Sergentskole (HSGS) i Slagelse.

 • 4 mdr. - uddannelse ved Hærens Sergentskole i Slagelse.

 • 17 mdr. - Hærens Officersskole (HO), Frederiksberg Slot.

 • 4. mdr.

Taktisk officer i Hæren

Jeg satte mig et mål om at følge min drøm fra gymnasiet og blive officer i Hæren. Efter et ophold på universitetet og Hærens Officersskole blev målet indfriet, da jeg blev udnævnt til premierløjtnant. Officersskolen vil uden tvivl blive husket for mange frustrationer og personlige indrømmelser, men samtidig også en helt igennem fantastisk tid med stærke fællesskaber, smukke fysiske rammer og uforglemmelige oplevelser!

Jakob, taktisk officer, Hæren

Hæren 02

Hvad kommer jeg til at lave?

 

Dit første job bliver typisk som delingsfører for ca. 30 soldater. Det kan enten være værnepligtige eller professionelle, som du får ansvar for at uddanne og lede, således delingen kan løse landmilitære opgaver. Du vil veksle mellem at planlægge, undervise og føre din deling under øvelser og indsættelser. Herved får du mulighed for at udvikle dit lederskab allerede fra din første stilling som officer. Alt efter hvor du forretter tjeneste, vil opgaverne ændre sig i løbet af de første år.

Hæren bidrager gennem NATO, EU og FN til international konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar. Som taktisk officer i Hæren vil du derfor være med til at forsvare Danmark, også uden for Danmarks grænser.
Du vil opleve, at mange af de nationale og internationale opgaver løses i tæt samarbejde med Flyvevåbnet, Søværnet og Hjemmeværnet - samt civile myndigheder som Politiet, landets kommuner, Beredskabsstyrelsen og andre. Som officer vil du derfor skulle indgå i mange og forskelligartede samarbejdsrelationer.

 Læs mere om udsendelser i Forsvaret  

Hvordan kan min karriere udvikle sig?

Du vil typisk være delingsfører i to-fire år og herefter få et større ansvar og andre opgaver. Efter 5 år kan du for eksempel være kompagnichef og have ansvaret for 120 soldater. Du kan også undervise og uddanne fremtidens officerer – eller du kan være med til at planlægge militære operationer på landjorden.

Hvilken tjenestegren du kommer til at tilhøre efter endt uddannelse afgøres halvvejs i uddannelsen. Til fordelingen indgår opnåede karakterer, tidligere tjeneste og uddannelse, interesser og personlige kompetencer.

De forskellige tjenestegrene er:

 • Kamptropperne (Den Kongelige Livgarde, Garderhusarregimentet, Jydske Dragonregiment og Slesvigske Fodregiment).
 • Kampstøttetropperne (Ingeniørregimentet og Danske Artilleriregiment).
 • Efterretning (Efterretningsregimentet).
 • Logistik og Militærpoliti (Trænregimentet)
 • Kommunikation og Føringsstøtte (Føringsstøtteregimentet).

Spørgsmål og svar

Der kan opstå mange spørgsmål omkring uddannelsen som officer i Hæren. Vi har samlet de mest almindelige nedenfor – finder du ikke det svar, du søger, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Du skal være 18 år for at blive optaget på officersuddannelserne.
Ja, du skal være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse.
Nej, det behøver du ikke. Første del af uddannelsen (Officersbasisuddannelsen) giver dig en tilstrækkelig grundlæggende militæruddannelse.

Nej, så længe uddannelsen er akkrediteret til niveau 6, er den adgangsgivende. 

Ja, der er ikke tid til at færdiggøre dit studie, når du først er begyndt på officersuddannelsen. Hvis det drejer sig om en reeksamen, kan der i enkelte tilfælde indgås en særlig aftale.
Ja. Minimumskravet er uddannelsesniveau 6, og da en kandidatuddannelse er niveau 7, er du egnet til at søge.

Ja, Forsvaret garanterer job efter endt uddannelse. Hvor i Danmark du skal arbejde, finder vi ud af undervejs i uddannelsen.

I princippet nej, men vi opfordrer dig til at blive i Forsvaret minimum et par år efter endt uddannelse. Det vil give dig mulighed for at få praktiske erfaring med det teoretiske stof, som du har lært undervejs i uddannelsen.

For de fleste officersuddannelser er anbefalingen, at du vælger en uddannelse, der interesserer dig. Det vi ser efter, er det akademiske niveau, ikke de enkelte elementer af en specifik uddannelse. Dog vil en BA i Ledelse, statskundskab, HR og psykologi have nogle ligheder med fagene på diplomuddannelsen. 

Du skal som udgangspunkt være sund og rask, og leve op til Forsvarets helbredskrav. Til optagelsesprøverne skal du igennem en helbredsundersøgelse, hvor lægerne vurderer, om du er egnet.
Ja, men vi behandler dog kun meritansøgninger fra dem, der er optaget på uddannelsen.
Der er i princippet ikke nogen, der gør dig mere egnet. Vores anbefaling er, at du vælger en uddannelse, der interesserer dig. Det, vi ser efter, er det akademiske niveau, ikke de enkelte elementer af en specifik uddannelse.
Det kan variere, men den enkelte uge består af ca. 50 timers studie fordelt på tilstedeværelse og forberedelse.

Dit første job bliver typisk som delingsfører for ca. 30 soldater. Det kan enten være værnepligtige eller professionelle, som du får ansvar for at uddanne og lede, således enheden kan løse landmilitære opgaver. Du vil veksle mellem at planlægge, undervise og føre din deling under øvelser og indsættelser. 

Dit første job efter endt uddannelse vil være hos en af Hærens enheder, som ligger bredt fordelt i både Jylland, Bornholm og på Sjælland med følgende Regimenter:

 • Den Kongelige Livgarde (Høvelte v. Birkerød)
 • Gardehusarregimentet (Slagelse og Bornholm)
 • Jydske Dragonregiment (Holstebro)
 • Slesvigske Fodregiment (Haderslev)
 • Ingeniørregimentet (Skive)
 • Efterretningsregiment (Varde)
 • Trænregimentet (Aalborg og Vordingborg)
 • Føringsstøtteregimentet (Fredericia)
 • Danske Artilleriregiment (Oksbøl)

Hvilket regiment, du kommer til at arbejde ved, afhænger af din specialisering, som afgøres cirka halvvejs inde i uddannelsen.