Fortsæt til indhold

Premierløjtnant i hæren

Taktisk Officer i Hæren

scroll down

Vil du lære at lede andre og løse komplekse problemstillinger?

Gør en forskel og uddan dig til officer i Hæren! Officersuddannelsen klæder dig på til at uddanne, lede og motivere en større gruppe soldater i at løse landmilitære opgaver.

På uddannelsen møder du en kombination af moderne ledelsesteori, statskundskab, pædagogik og strategisk planlægning. Uddannelsen foregår i en vekselvirkning mellem teori og praksis og du vil derfor løbende omsætte din analytiske og metodiske viden til praksis, eksempelvis som befalingsansvarlig. Du kan læse mere om uddannelsens opbygning og de enkelte moduler længere nede på siden.

Som færdiguddannet officer i Hæren starter du typisk din karriere som delingsfører for ca. 30 mennesker og kan senere videreuddanne dig både i og uden for Forsvaret. Du kan eksempelvis blive næstkommanderende eller chef for en underafdeling.

Så hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel i virkeligheden, er en officersuddannelse måske noget for dig.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Lønninger pr. 1. august 2022

Ved uddannelsesstart 1. august 2022
Kadet kr. 23.811,65 pr. måned + 3% pension

Ved indtræden på diplomuddannelsen på officersskolen
Løjtnant kr. 27.067,28 pr. måned + 5,5% pension

Ved udnævnelse til
Premierløjtnant kr. 31.664,66 pr. måned + 17,1% pension

Hvor lang tid tager uddannelsen?
2 år og 4 måneder

Hvor kan jeg bo?
Som kadet kan du ansøge om en studiebolig i Nyboder

Hvad er ansøgningsfristen?
Seneste ansøgningsfrist var den 15. marts 2023. Uddannelsen kan pt. ikke søges.

Hvornår starter jeg?
Primo august 2023

Hvornår er der afprøvning?
1. Selektion uge 13-19, 2023
2. Selektion uge 15-22, 2023Adgangskrav

Har du en mellemlang uddannelse, fx en bachelor eller professionsbachelor, og er du god til engelsk, kan du søge direkte ind på officersuddannelsen.

Du kan også blive Officer uden en bachelor. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her

For at komme ind skal du:


Gør du allerede tjeneste i Forsvaret som befalingsmand eller løjtnant, kan du også kvalificere dig til at blive optaget på Hærens Officersskole. Læs mere om den interne vej til Hærens officersskole.

 

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om Uddannelsen, så kontakt os på 26 70 98 30 eller mail fak-ho-nk@mil.dk.

Uddannelsens opbygning

 • 8 mdr. - Hærens Sergentskole (HSGS) i Slagelse.

 • 4 mdr. - uddannelse ved Hærens Sergentskole i Slagelse.

 • 17 mdr. - Hærens Officersskole (HO), Frederiksberg Slot.

 • 4. mdr.

MØD OS TIL ÅBENT HUS PÅ OFFICERSUDDANNELSEN

Kom til Åbent Hus / Webinar og hør mere om dine uddannelsesmuligheder og om en spændende karriere i en helt anden verden. 

Tilmeld dig åbent hus her

Taktisk officer i Hæren

Jeg satte mig et mål om at følge min drøm fra gymnasiet og blive officer i Hæren. Efter et ophold på universitetet og Hærens Officersskole blev målet indfriet, da jeg blev udnævnt til premierløjtnant. Officersskolen vil uden tvivl blive husket for mange frustrationer og personlige indrømmelser, men samtidig også en helt igennem fantastisk tid med stærke fællesskaber, smukke fysiske rammer og uforglemmelige oplevelser!

Jakob, taktisk officer, Hæren

Hæren 02

Hvad kommer jeg til at lave?


Som officer i Hæren får du ansvar for at uddanne og lede en større gruppe soldater til at løse landmilitære opgaver. Du får dyb indsigt i moderne ledelsesteori – som du hele tiden afprøver i praksis. Du bliver bl.a. trænet i at skabe følgeskab og gå forrest – også i svære situationer. Du bliver desuden grundigt trænet i taktik og styring, og du har også fag som statskundskab med fokus på sikkerheds- og forsvarspolitik og international sikkerhedspolitik.

Hæren bidrager til international konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar. Som taktisk officer i Hæren vil du derfor være med til at forsvare Danmark og tilstødende områder – samt stå for det nationale beredskab i samarbejde med politi, redningsberedskab, hjemmeværn med flere. Læs mere om udsendelser i Forsvaret  

Du vil opleve, at mange af de nationale og internationale opgaver løses i tæt samarbejde med Flyvevåbnet, Søværnet og Hjemmeværnet - samt civile myndigheder som Politiet, landets kommuner, Beredskabsstyrelsen og andre, så en stor del af at være officer i Hæren handler derfor også om at kunne samarbejde. 

Derudover er vi involverede i humanitære operationer – og vi bidrager også til Forsvaret i form af uddannelse og opstilling af personel.

Hvordan kan min karriere udvikle sig?

Dit første job bliver typisk som delingsfører for ca. 30 mennesker i en deling. Det kan være enten værnepligtige eller professionelle soldater. Opgaverne vil typisk være undervisning i grundlæggende taktik og ledelse. Alt efter regiment, vil opgaverne ændre sig i løbet af de tre år, hvor man kommer til at specialisere sig indenfor egen tjenestegren.

Tjenestegrenene omfatter:
 • Kamptropperne (Den Kongelige Livgarde, Gardehusarregimentet, Jyske Dragonregiment og Slesviske Fodregiment).
 • Kampstøttetropperne (Ingeniørregimentet og Danske Artilleriregiment).
 • Efterretning (Efterretningsregimentet).
 • Logistik og Militærpoliti (Trænregimentet)
 • Kommunikation og Føringsstøtte (Føringsstøtteregimentet).
Hvilket speciale man kommer til at arbejde med efter end uddannelse og den geografiske placering den kommende arbejdsplads får, afgøres ca. halvvejs i uddannelsen. Til fordelingen indgår opnåede karakterer, tidligere tjeneste og uddannelse, interesser og personlige kompetencer.

Efter 5 år vil du f.eks kunne være blevet kompagnichef og have ansvar for 120 soldater. Du kan også undervise og uddanne fremtidens officerer – eller du kan være med til at planlægge militære operationer på landjorden.

Officerer har stor praktisk ledererfaring og det gør dem også eftertragtede i civile stillinger. Du vil kunne komme i betragtning til mange stillinger med lederansvar. Fx bliver officerer fra Hæren ansat inden for HR og rekruttering – og nogle bliver konsulenter inden for lederudvikling.

Spørgsmål og svar

Der kan opstå mange spørgsmål omkring uddannelsen som officer i Hæren. Vi har samlet de mest almindelige nedenfor – finder du ikke det svar, du søger, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Du skal være 18 år for at blive optaget på officersuddannelserne.
Ja, du skal være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse.
Nej, det behøver du ikke. Første del af uddannelsen (Officersbasisuddannelsen) giver dig en tilstrækkelig grundlæggende militæruddannelse.
Nej, så længe uddannelsen er akkrediteret til niveau 6, er den adgangsgivende. Det er kun på uddannelsesretningen som henholdsvis våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer i Søværnet, at der kræves specifikke BA- eller PBA-uddannelser. For uddannelsen til våben- og elektronikteknisk officer er en BA- eller PBA-uddannelse inden for det elektrotekniske område kvalificerende, mens det for uddannelsen til maskinteknisk officer er en maskinmesteruddannelse med maritimt tilvalg, der er kvalificerende.
Ja, der er ikke tid til at færdiggøre dit studie, når du først er begyndt på officersuddannelsen. Hvis det drejer sig om en reeksamen, kan der i enkelte tilfælde indgås en særlig aftale.
Ja. Minimumskravet er uddannelsesniveau 6, og da en kandidatuddannelse er niveau 7, er du egnet til at søge.
Ja, Forsvaret garanterer job efter endt uddannelse. Hvor i landet det bliver, finder vi ud af undervejs i uddannelsen.
I princippet nej, men vi opfordrer dig til at blive i Forsvaret minimum et par år efter endt uddannelse. Det vil give dig mulighed for at få praktiske erfaring med det teoretiske stof, som du har lært undervejs i uddannelsen.

For de fleste officersuddannelser er anbefalingen, at du vælger en uddannelse, der interesserer dig. Det, vi ser efter, er det akademiske niveau, ikke de enkelte elementer af en specifik uddannelse. Man kan dog sige, at en BA i Ledelse, statskundskab, HR og psykologi har nogle ligheder med fagene på diplomuddannelsen. For både våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer er der krav til specifikke adgangsgivende uddannelser.
Du skal som udgangspunkt være sund og rask, og leve op til Forsvarets helbredskrav. Til optagelsesprøverne skal du igennem en helbredsundersøgelse, hvor lægerne vurderer, om du er egnet.
Ja, men vi behandler dog kun meritansøgninger fra dem, der er optaget på uddannelsen.
Der er i princippet ikke nogen, der gør dig mere egnet. Vores anbefaling er, at du vælger en uddannelse, der interesserer dig. Det, vi ser efter, er det akademiske niveau, ikke de enkelte elementer af en specifik uddannelse.
Det kan variere, men den enkelte uge består af ca. 50 timers studie fordelt på tilstedeværelse og forberedelse.
Dit første job efter endt uddannelsen vil typisk være som delingsfører for ca. 30 mand og opgaverne vil oftest være undervisning i grundlæggende taktik og ledelse. Alt efter hvilket Regiment du har valgt, vil opgaverne ændre sig i løbet af et til tre år, hvor du kommer til at specialisere dig indenfor egen tjenestegren. Tjenestegrenene opfatter:

 • Kamptropperne (Den Kongelige Livgarde, Gardehusarregimentet, Jyske Dragonregiment og Slesvigske Fodregiment)
 • Kampstøttetropperne (Ingeniørregimentet og Danske Artilleriregiment)
 • Efterretning (Efterretningsregimentet)
 • Logistik og Militærpoliti (Trænregimentet)
 • Kommunikation og føringsstøtte (Føringsstøtteregimentet)

Hvilket speciale du skal arbejde med efter endt uddannelse afgøres cirka halvvejs inde i uddannelsen, hvor I fordeles på de pladser, der er i Hæren. Til fordelingen indgår opnåede karakterer, tidligere tjeneste/uddannelse, interesser og personlige kompetencer.
Dit første job efter endt uddannelse vil være hos en af Hærens enheder, som ligger bredt fordelt i både Jylland, Bornholm og på Sjælland med følgende Regimenter:

 • Den Kongelige Livgarde (Høvelte v. Birkerød)
 • Gardehusarregimentet (Slagelse og Bornholm)
 • Jyske Dragonregiment (Holstebro)
 • Slesvigske Fodregiment (Haderslev)
 • Ingeniørregimentet (Skive)
 • Efterretningsregiment (Varde)
 • Trænregimentet (Aalborg og Vordingborg)
 • Føringsstøtteregimentet (Fredericia)
 • Danske Artilleriregiment (Oksbøl)

Hvilken af Regimenterne, du kommer til at arbejde ved, afhænger af din specialisering, som afgøres cirka halvvejs inde i uddannelsen.