Fortsæt til indhold

Forsvarets officersuddannelser

VÆRD AT VIDE FØR DU SØGER

scroll down

FORLØB FREM MOD UDDANNELSESSTART

 • Læs mere

 • Læs mere

 • Læs mere

 • Læs mere

 • Læs mere

GODT AT VIDE

Du kan søge optagelse på otte forskellige officersuddannelser - fordelt på Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Beredskabsstyrelsen.

ANSØGNINGFRISTEN ER UDLØBET. VI ÅBNER OP FOR ANSØGNING IGEN 2. HALVÅR 2024.

Hvordan bliver man officer?

 • Du skal have en bachelor eller en professionsbachelor for at søge officersuddannelsen
 • Du kan også blive officer uden en bachelor. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her
 • Bemærk, at uddannelserne maskinteknisk officer samt våben- og elektronikteknisk officer i Søværnet kræver, at du har teknisk bachelor eller en maskinmesteruddannelse for at søge
 • Du behøver ikke at have tidligere erfaring fra Forsvaret
 • Du får løn under uddannelse og bruger ikke SU-klip
 • Du forbereder dig bedst ved at være i god fysisk form, og sætte dig godt ind i, hvad det vil sige at tage en uddannelse i Forsvaret
 • Du bliver tilbudt dit første job efter færdiggjort uddannelse

 

HVAD SKER DER EFTER DU HAR SØGT?

se video om optagelsesprøven

HVAD SKAL JEG LÆGGE VÆGT PÅ I ANSØGNINGEN?


Det er vigtigt, at du besvarer alle spørgsmål så ærligt som muligt – det gælder også spørgsmålene i personlighedstesten. Læs de informationer du modtager grundigt, så din ansøgningsproces ikke forsinkes af manglende bilag eller ubesvarede spørgsmål.

Det er også vigtigt, at du har sat dig ind i, hvad uddannelsen og arbejdet indebærer, og at du har taget stilling til, hvad det indebærer at skulle arbejde i den operative virkelighed, som Forsvaret er.

Det er ligeledes vigtigt, at du sammen med din ansøgning medsender dit CV, kopier af dine eksamensbeviser og karakterer, relevante udtalelser og relevante lægelige oplysninger.

Hvis du ikke har færdiggjort din uddannelse på ansøgningstidspunktet, er det vigtigt, at du medsender de til dato opnåede karakterer. 

Bemærk, at selvom du har en uddannelse på kandidatniveau, har vi fortsat brug for karakterer fra din gymnasiale uddannelse.

Du finder ansøgningsblanketten på den enkelte uddannelsesbeskrivelse.

Vælg den uddannelse, du ønsker at søge

HVAD SKER DER TIL AFPRØVNING?

Afprøvning er en optagelsesprøve, som varer en dag og foregår ved Forsvarets Rekruttering på Nyholm i København.

I løbet af dagen gennemgår du forskellige fysiske og kognitive tests og en gruppeopgave. Formålet er at teste dit lederpotentiale og vurdere, om du er egnet til uddannelsen. Du bliver rådgivet i løbet af dagen, så du hele tiden ved, hvad du skal – ligesom du i forbindelse med indkaldelsen modtager et brev med vigtige informationer om dagen.

HVORDAN FORBEREDER JEG MIG?


Afprøvningen består af en række psykologiske og fysiske test.

De psykologiske øvelser skal undersøge dit lederpotentiale. Det sker ud fra en samlet vurdering af de forskellige tests og samtale, så det er ikke muligt at pege på ét område, der er afgørende. Men det er en god idé, at du har sat dig ind i, hvad det vil sige at tage en uddannelse i Forsvaret, så du viser, at du er afklaret med at skulle være i en operativ og militær sammenhæng.

Du kan ikke forberede dig på de kognitive tests, men du kan sørge for at være udhvilet og hydreret.

Du skal bestå de fysiske tests niveau 1 for at gå videre.

Til afprøvningen skal du gennemføre både en løbetest og en styrketest lige efter hinanden. Vi anbefaler derfor, at du træner op til dagen, så du på forhånd ved, at du kan gennemføre begge test i forlængelse.

Læs mere om fysisk test niveau 1 her 

Du kan få hjælp til at træne og bestå de fysiske test med app’en Træn med Forsvaret.

Hent app’en Træn med Forsvaret

Download fra Apple App store 
Kan pt. ikke downloades på Google Play
Download til Windows Phone 

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Der er intet krav til, at du har militær erfaring for at søge optagelse på officersuddannelsen. I løbet af uddannelsen får du en soldaterfaglig grunduddannelse og lærer de militære discipliner, som du skal kende.

Men det er en god idé, at du sætter dig ind i, hvad det vil sige at tage en uddannelse i Forsvaret, inden du søger – så du kan vise, at du er motiveret til indgå i en militær sammenhæng.

Over 40 % af de kadetter, der bliver optaget på officersuddannelsen, har ingen erfaring fra Forsvaret.

Hvis du ikke har færdiggjort din uddannelse på ansøgningstidspunktet, er det vigtig, at du medsender de til dato opnåede karakterer.

Bemærk at, selvom du har en uddannelse på kandidatniveau, har vi fortsat brug for karakterer fra din gymnasiale uddannelse.

67 % af de ansøgere, der blev optaget på officersuddannelsen i 2021, havde en bachelor- eller en kandidatuddannelse. Resten havde en professionsbachelor eller en diplomuddannelse.

21 % af de ansøgere, der blev optaget på officersuddannelsen i 2021, er kvinder.

31 % af de ansøgere, der blev optaget på officersuddannelsen i 2021, havde en bachelor inden for det samfundsvidenskabelige felt. Andre studieretninger som fx humaniora og sundhedsvidenskab er også repræsenteret.

Afprøvning kan sammenlignes med en optagelsesprøve, hvor du skal gennemføre en række fysiske og kognitive tests og samtaler, der skal undersøge dit lederpotentiale. Du bliver indkaldt til afprøvning, hvis din ansøgning opfylder de formelle adgangskrav. Efter afprøvningen afgør en kommission ud fra en samlet vurdering af de forskellige tests og samtaler, om du er egnet til uddannelsen.
Vi tester din fysiske udholdenhed og styrke.

De psykologiske og kognitive tests skal undersøge dit lederpotentiale. På baggrund af forskellige tests, øvelser og samtaler tester vi din bl.a. psykologiske profil, din IQ, din modenhed og din motivation. Det er en samlet vurdering af dine tests, der afgør, om du er egnet.
Hvis du ikke består den fysiske test, vil dette indgå i den samlede vurdering.

Hvis det samlet vurderes, at du passer på profilen, så vil du i de fleste tilfælde blive inviteret til en fornyet fysisk test. Hvis du heller ikke består denne test, så vil du ikke kunne tilbydes en uddannelsesplads.
Efter optagelsesprøven gennemfører vi en optagelseskommission, hvor der foretages en helhedsvurdering af dig, dit potentiale til uddannelsen og jobbet som officer vurderes.

Optagelseskommissionen er sammensat af en kommissionsformand, en udvælgelsespsykolog og en repræsentant fra den officersskole, som du søger optagelse på. Du deltager ikke selv i kommissionen.

En vigtig del af afprøvningen til officer er at undersøge dit lederpotentiale. Der er ikke en enkelt kompetence, der afgør, om du er egnet som leder, men en helhedsvurdering ud fra din ansøgning og dine resultater. Vi kigger bl.a. efter sociale kompetencer, selvdisciplin, psykisk robusthed og selvtillid.

Ca. tre uger efter din afprøvning vil du modtage svar i din e-Boks. Her vil det fremgå, om du vurderes egnet, ikke egnet eller om vi gerne vil se en ny ansøgning inden for 1-3 år.

Det gælder dog ikke, hvis du har søgt om optagelse på en af Flyvevåbnets officersretninger. Her vil du først få svar, når alle ansøgere er afprøvet, hvilket forventes at blive medio juni.

Hvis du vurderes egnet, kan du blive tilbudt en uddannelsesplads på Forsvarets officersuddannelse.

Vær opmærksom på, at det er den respektive officersskole, der sender optagelses- og velkomstbrev, men du er altid velkommen til at kontakte Forsvarets Rekruttering, hvis du ikke har hørt noget tre uger efter din afprøvning.

LEDER DU EFTER DEN RETTE OFFICERSUDDANNELSE?

Få overblik over officersuddannelsernes opbygning og muligheder,
og find de uddannelser, der passer til dig.

ANSØGNINGFRISTEN ER UDLØBET. VI ÅBNER OP FOR ANSØGNING IGEN 2. HALVÅR 2024.

Officer i Hæren

1 uddannelse

Se uddannelse i Hæren

Officer i Søværnet

3 uddannelser

Sammenlign uddannelser i Søværnet

Officer i Flyvevåbnet

3 uddannelser

Sammenlign uddannelser i Flyvevåbnet

Officer i Beredskabsstyrelsen

1 uddannelse

Se uddannelse i Beredskabsstyrelsen