Fortsæt til indhold

Bliv leder i virkeligheden

BLIV OFFICER I FLYVEVÅBNET

scroll down

Vælg din retning som officer i flyvevåbnet

På Flyvevåbnets Officersskole kan du vælge mellem forskellige uddannelsesretninger.

Kontrol- og varslings officer

Teknikofficer

Operations-støtte officer

Specialisering

Specialisering

Du lærer at koordinere lufttrafik, overvåge det danske luftrum og styre luftoperationer med F-16

Specialisering

Du får en teknisk forståelse, så du kan lede teknisk fagpersonale

Specialisering

Du får praktisk erfaring i at lede og uddanne soldater ved en flyvestation

Første job

Første job

Leder af et vagthold på op til 10 højspecialiserede personer ved Air Control Wing i Karup, som sørger for overvågningen og sikkerheden i det danske luftrum

Første job

Leder ved et teknisk vedligeholdelsesområde ved en af flytyperne eller leder ved Flyvevåbnets tekniske uddannelser

Første job

Leder for specialiserede personel der sørger for sikkerheden på en flyvestation og i missioner, eller leder for uddannelsesenheder der uddanner inden for disse områder

Type af leder

Type af leder

Leder af et vagthold, hvor du skal være i stand til at træffe hurtige beslutninger i pressede situationer

Type af leder

Leder for flere forskellige højteknologiske faggrupper og specialister

Type af leder

Leder for soldater i udfordrende og pressede situationer

Ansvar

Ansvar

Ansvar for at koordinere lufttrafikken og taktiske luftoperationer i luftrummet, både nationalt og i internationale koalitioner, samt når F-16 afvisningsberedskabet bliver sendt på vingerne

Ansvar

Ansvar for vedligeholdelse og drift af Flyvevåbnets højteknologiske udstyr, så fly kan komme sikkert og hurtigt i luften

Ansvar

Ansvar for at opretholde sikkerheden på jorden, på en flyvestation eller i et missionsområde, så flyene kan komme sikkert på vingerne og løse deres opgaver