Fortsæt til indhold

Korpsmester

Beredskabsofficer i Beredskabsstyrelsen

scroll down

Jobbet som officer i beredskabsstyrelsen

Som beredskabsofficer skal du lede mandskab fra Beredskabsstyrelsen i forbindelse med ulykker, katastrofer og samfundsunderstøttende operationer. Du kommer desuden til at virke som delingsfører, hvor du skal planlægge uddannelse af redningsspecialister samt afvikle denne i tæt samarbejde med dine undergivne befalingsmænd. Redningsspecialister er grundstammen i Beredskabsstyrelsens operative beredskab, og det er din opgave at sikre, at såvel fagligheden, motivationen og disciplinen i din deling er i top. Som kommende officer bliver du grundigt uddannet og trænet i at lede mennesker i pressede og kaotiske situationer og får dyb indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden afprøver i praksis.

Som færdiguddannet beredskabsofficer har du mulighed for et alsidigt karriereforløb, hvor du har mulighed for at arbejde med uddannelse, logistik, beredskabsfaglig sagsbehandling eller ledelse på højere niveau. Så hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel i virkeligheden, er en officersuddannelse i Beredskabsstyrelsen måske noget for dig.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Lønninger pr. 1. august 2022

Ved uddannelsesstart 1. august 2022
Kadet kr. 23.811,65 pr. måned + 3% pension

Ved indtræden på diplomuddannelsen på officersskolen
Mester kr. 27.067,28 pr. måned + 5,5% pension

Ved udnævnelse til
Korpsmester kr. 31.664,66 pr. måned + 17,1% pension

Hvor lang tid tager uddannelsen?
ca. 2 år og 5 måneder.

Hvor kan jeg bo?
Som kadet kan du søge om en studiebolig i Nyboder.

Hvad er ansøgningsfristen?
15. marts 2024.

Hvornår starter jeg?
August 2024.

Hvornår er der afprøvning?
December 2023 og marts, april og maj 2024.Adgangskrav

Med en bachelor / professionsbachelor eller en kandidatuddannelse, kan du søge ind på Beredskabsstyrelsens officersuddannelse.

For at komme ind skal du:

Husk at uploade alle relevante dokumenter, når du søger!

Gør du allerede tjeneste i Beredskabsstyrelsen som sergent og har enten en bachelor/professionsbachelor eller en akademiuddannelse, bliver din funktionsuddannelse tilpasset til dit kompetenceniveau, inden du begynder diplomuddannelsen på Beredskabsstyrelsen Officersskole.

 

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om Beredskabsstyrelsens officersuddannelse så kontakt sektionschef Martin Vang Nielsen på tlf. 72 85 23 15 på hverdage mellem 09.00 og 12.00 eller send en mail til BRS-KTP-BOS@brs.fiin.dk  så kontakter vi dig.

Uddannelsens opbygning

  • Ved en udrykningspligtig afdeling 5 mdr.

  • København 13 mdr.

MØD OS TIL ÅBENT HUS PÅ OFFICERSUDDANNELSEN

Kom til Åbent Hus (Webinar) og hør mere om dine uddannelsesmuligheder og om en spændende karriere i en helt anden verden. 

Tilmeld dig åbent hus her

Hvad kommer jeg til at lave?

Dit første job i Beredskabsstyrelsen bliver som faggruppeleder/delingsfører i en uddannelsesafdeling ved en af Beredskabsstyrelsens fem operative afdelinger, som uddanner værnepligtige redningsspecialister. Disse afdelinger er placeret i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved eller Allinge. Du vil typisk have 4-6 undergivne befalingsmænd og 25-30 værnepligtige, som du har ledelsesansvar overfor. Udover de daglige opgaver i uddannelsesafdelingen indbefatter stillingen ca. tre døgnvager i måneden, hvor du er ansvarlig for den vagtstyrke, som ligger i beredskab med en responstid på fem minutter. På sigt kan der også være mulighed for internationale udsendelser, hvor Beredskabsstyrelsen bidrager med humanitær bistand. 
 

”I Beredskabsstyrelsen bliver man hurtigt voksen. Opgaverne og ansvaret venter ikke på, at du læser op på dem, og ofte bliver man testet i felten. Vi skal på meget kort tid kunne skifte gear og løse presserende opgaver i et hæsblæsende tempo, så du skal mestre ledelse i meget forskellige situationer”.

- Frederik, korpsmester, Beredskabsstyrelsen Sydjylland

Zakaria i BRS uniform

En officer kan ikke gemme sig i mængden”, er en vigtig sætning fra uddannelsen. Det betyder, at du som officer, har et stort ansvar fra dag ét. Jeg glæder mig til at teste og bruge al den viden og de teorier, jeg har lært på studiet i praksis, i mit nye job som faggruppeleder ved Beredskabsstyrelsen Sjælland.

Zakaria, Korpsmester

Hvordan kan min karriere udvikle sig?

Der er mange karriereveje i Beredskabsstyrelsen og i Forsvarsministeriets koncern. Beredskabsofficerer kommer i deres karriere typisk til at arbejde med både operative opgaver, uddannelse, logistik og sagsbehandling. Det giver en bred forståelse for Beredskabsstyrelsens opgaveportefølje og en indsigt, som du for brug for i en eventuel fremtidig chefstilling. Du har selv stor indflydelse på, hvilken vej du ønsker at tage din karriere. Dette sker typisk i samråd med din chef eller Beredskabsstyrelsens strategiske HR-kontor. Der er også muligheder for at søge adskillige stillinger i andre dele af Forsvarsministeriets koncern.   

For at blive udnævnt til sektionsleder skal du tage en række relevante videreuddannelseskurser, og på længere sigt får du mulighed for at søge optagelse på Master i Militære Studier.

Beredskabsofficerer er desuden eftertragtede af civile virksomheder og andre offentlige organisationer, da de med lederuddannelse, praktisk erfaring og solid beredskabsfaglig viden skaber værdi i diverse stillinger på både leder- og chefniveau.

 
”Jeg synes, at jeg som officer har rigtig gode karrieremuligheder - også set på tværs af Forsvarsministeriets område. Men du kommer ikke sovende til en karriere i Beredskabsstyrelsen. Du skal være klar til at kaste ressourcer i en krævende videreuddannelse og selv opsøge dine muligheder, også hvis det kræver, at du skal flytte til en anden landsdel. Hvis du er klar til det, så er mulighederne der også”.

- Helle, sektionsleder, Nationalt Beredskab

Video podcast

Beredskabsofficer

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt Beredskabsstyrelsens kontor; Strategisk HR og Officersskolen på BRS-KTP-BOS@brs.fiin.dk.

Du skal være fyldt 18 år for at indtræde på en uddannelse i Beredskabsstyrelsen, men i praksis er du ældre, når du starter en officersuddannelse, da du først skal have gennemført andre uddannelser, jf. optagelseskravene. Du vil typisk være 25-30 år gammel, når du starter, men det er også muligt at blive optaget, hvis du har lidt flere år på bagen.

Hvis du ikke har dansk statsborgerskab eller kommer fra Norden eller et EU/EØS land, skal du have dansk opholds- og arbejdstilladelse. 

Hvis du ikke har dansk statsborgerskab, SKAL du vedlægge en farvekopi af dit pas.

Kommer du fra et land uden for Norden og EU/EØS, skal du også vedlægge en farvekopi af din opholds- og arbejdstilladelse.

Nej, det behøver du ikke. Første del af uddannelsen (officersbasisuddannelse) giver dig en tilstrækkelig grundlæggende beredskabsfaglig uddannelse.

Nej så længe uddannelsen er akkrediteret til niveau 6, er den adgangsgivende.

Ja, det er en forudsætning for at blive optaget. Der er ikke tid til at færdiggøre dit studie, når du først er begyndt på officersuddannelsen.

Du kan godt søge officersuddannelsen inden du er færdig med dit studie, så længe studiet er afsluttet inden der er uddannelsesstart på officersuddannelsen.

Ja, Beredskabsstyrelsen garanterer job efter endt uddannelse.

I princippet nej, men vi opfordrer dig til at blive i Beredskabsstyrelsen minimum et par år efter endt uddannelse. Det vil give dig mulighed for at få praktiske erfaring med det stof, som du har lært undervejs i uddannelsen.
Du skal som udgangspunkt være sund og rask og leve op til Forsvarets helbredskrav. Til optagelsesprøverne skal du igennem en helbredsundersøgelse, hvor lægerne vurderer, om du er egnet.
Ja, men vi behandler dog kun meritansøgninger fra dem, der er optaget på uddannelsen.

Dit første job som officer vil typisk være som fører for en deling / faggruppeleder i værnepligtsuddannelsen ved en af Beredskabsstyrelsens operative afdelinger.

Du kan altid komme med ønsker, men dit første job vil typisk blive bestemt efter Beredskabsstyrelsens behov. Der er mulighed for at gøre karriere ved Beredskabsstyrelsen operative afdelinger i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved, Hedehusene og Allinge, ved Teknisk Skole i Tinglev og ved hovedkvarteret i Birkerød. Derudover er der mulighed for at gøre karriere i andre dele af Forsvarsministeriets koncern.