Beredskabet officer 2

Korpsmester i Beredskabsstyrelsen

Beredskabsofficer

scroll down

HAR DU LYST TIL ET LEDERJOB, HVOR KATASTROFEBEREDSKAB STÅR ØVERST PÅ DAGSORDENEN?

Under uddannelsen til officer i Beredskabsstyrelsen bliver du en vigtig brik i Danmarks katastrofeberedskab. Du bliver leder i udrykningsberedskabet, og du står for uddannelsen af værnepligtige. Du er med til at opbygge og vedligeholde et robust beredskab, når større ulykker eller katastrofer rammer.

Som færdiguddannet officer har du mulighed for at specialisere dig inden for en række felter. Du kan være med til at forme beredskabsfaglige uddannelser, du kan specialisere dig inden for materiel og logistik, eller du kan søge i retning af internationalt samarbejde. Uanset hvilken vej du vælger, får du en varieret hverdag, hvor du er sikker på at blive udfordret både fagligt og personligt, samtidig med at du arbejder for et sikkert og trygt samfund.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
 
Som kadet til officer:
22.500 kr./md.
 
Som korpsmester:
ca. 30.000 kr./md. + 17% pension
 
Hvor lang tid tager uddannelsen?
Typisk halvandet til to år

Hvor kan jeg bo?
Du sørger selv for bolig under uddannelsesforløbet. Hvis du er i uddannelsesforløb ved Forsvarsakademiet, har du mulighed for at søge studiebolig i Nyboder. Kursusmoduler ved Beredskabsstyrelsens uddannelsessteder er internatkurser, hvor du indkvarteres på kursusstedet.

Adgangskrav
For at komme ind på uddannelsen skal du:
 • Have gennemført Beredskabsstyrelsens sergentuddannelse
 • Have en civil uddannelse på minimum akademiniveau
 • Kunne sikkerhedsgodkendes LINK
 • Bestå en optagelsesprøve
 • Opfylde forsvarets basale helbredskrav LINK
 • Samlet set vurderes egnet til uddannelsesforløbet og til jobbet som officer 
Uddannelsens opbygning
 • Officersuddannelsen ruster dig til at virke som leder i det fulde spektrum af Beredskabsstyrelsens operationer og opgaveløsning – nationalt som internationalt.

  Officersuddannelsen består af en grundlæggende funktionsuddannelse og en efterfølgende skoledel. Funktionsuddannelsen gennemføres som et opdelt kursusforløb, hvor du tilegner dig den nødvendige beredskabsfaglige viden og kompetencer. Skoledelen gennemføres i samarbejde med Flyvevåbnets officersskole på Forsvarsakademiet. Uddannelsen er opbygget i moduler, læs mere om hver del nedenfor. 

 • Du bliver i stand til at lede din underlagte enhed med mellemledere og værnepligtige og reflektere over egen ledelsespraksis. Det sætter dig i stand til at lede med fokus på udvikling, optimal opgaveløsning og godt samarbejdsklima.

 • Du opnår viden om de centrale forhold, der ligger til grund for Danmarks sikkerhedspolitik. Du bliver i stand til at analysere og forstå baggrunden for de nationale og internationale opgaver, du kommer til at stå overfor. Du opnår viden om de strategiske miljøer, der præger Danmark, og du bliver i stand til selvstændigt at anvende fagets teori og metoder til at analysere konkrete strategiske miljøer og identificere handlemuligheder.

 • Du opnår viden om redningsberedskabets organisation, opgaver og kapaciteter. Du bliver i stand til selvstændigt at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring anvendelse af redningsberedskabets og Beredskabsstyrelsens kapaciteter i nationale og internationale operationer samt opgaveløsninger.

 • Du bliver i stand til at identificere, analysere og reflektere over en praksisorienteret redningsberedskabsmæssig problemstilling. Du får redskaberne til at diskutere og/eller begrunde løsnings- og/eller handlemuligheder gennem anvendelse af teori og metode.

Hvad kommer jeg til at lave?

Under din uddannelse indgår du i udrykningsberedskabet, når Beredskabsstyrelsen rykker ud. Det sker i tilfælde af større ulykker eller katastrofer, eller hvis en indsats kræver specialiseret materiel eller viden, som ligger inden for Beredskabsstyrelsens fagområde. Sideløbende bliver du typisk faggruppeleder ved et beredskabscenter. Du får ansvaret for at lede en gruppe sergenter, og du underviser selv værnepligtige på redningsspecialistuddannelsen. 
 

”I Beredskabsstyrelsen bliver man hurtigt voksen. Opgaverne og ansvaret venter ikke på, at du læser op på dem, og ofte bliver man testet i felten. Vi skal på meget kort tid kunne skifte gear og løse presserende opgaver i et hæsblæsende tempo, så du skal mestre ledelse i meget forskellige situationer”.

- Frederik, korpsmester, Beredskabsstyrelsen Sydjylland
Beredskabet officer 2
Beredskab 2

Hvordan kan min karriere udvikle sig?

I løbet af din karriere i Beredskabsstyrelsen kan du få opgaver inden for f.eks. koordinering af uddannelse, udvikling af arbejdsmetoder og materiel i Beredskabsstyrelsen, internationalt samarbejde, projektledelse og chef- og ledelsesfunktioner på højere niveau.

Karriere i Beredskabsstyrelsen kræver videre kompetenceudvikling. Det kan komme gennem flere beredskabsfaglige kurser, deltagelse i koncernfælles kurser, uddannelser på Forsvarsakademiet eller eksterne kurser. Og så er en vigtig del af kompetenceudviklingen sidemandsoplæring og sparring at prøve sig af i forskellige jobs i Beredskabsstyrelsen: beredskabscentre, Teknisk Skole eller hovedkontoret i Birkerød.

Skal du til højeste lederniveau – sektionschef – skal du regne med, at du skal gennemføre en uddannelse på masterniveau. Er du klar til det, og har du evnerne, er mulighederne der også.
 

”Jeg synes, at jeg som officer har rigtig gode karrieremuligheder - også set på tværs af Forsvarsministeriets område. Men du kommer ikke sovende til en karriere i Beredskabsstyrelsen. Du skal være klar til at kaste ressourcer i en krævende videreuddannelse og selv opsøge dine muligheder, også hvis det kræver, at du skal flytte til en anden landsdel. Hvis du er klar til det, så er mulighederne der også”.

- Helle, sektionsleder, Nationalt Beredskab

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt sektionschef Gaia Cassø  på BRS-GC@brs.dk.
Du skal være fyldt 18 år for at indtræde på en uddannelse i Beredskabsstyrelsen, men i praksis er du ældre, når du starter en officersuddannelse, da du først skal have gennemført andre uddannelser, jf. optagelseskravene. Du vil typisk være 25-30 år gammel, når du starter, men det er også muligt at blive optaget, hvis du har lidt flere år på bagen.
Ja, du skal være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse for at søge uddannelsen.
Ja, du skal have gennemført værnepligtsuddannelsen i Beredskabsstyrelsen. Du skal også have gennemført Beredskabsstyrelsens sergentuddannelse.
Nej. Du skal have en akademiuddannelse (niveau 5). Har du en bachelor- eller professionsbecheloruddannelse, kan den træde i stedet for.
Ja, det er en forudsætning for at blive optaget. Der er ikke tid til at færdiggøre dit studie, når du først er begyndt på officersuddannelsen.

Ja, Beredskabsstyrelsen garanterer job efter endt uddannelse. Hvor i landet det bliver, finder vi ud af undervejs i uddannelsen.

I princippet nej, men vi opfordrer dig til at blive i Beredskabsstyrelsen minimum et par år efter endt uddannelse. Det vil give dig mulighed for at få praktiske erfaring med det stof, som du har lært undervejs i uddannelsen.
Du skal som udgangspunkt være sund og rask og leve op til Forsvarets helbredskrav. Til optagelsesprøverne skal du igennem en helbredsundersøgelse, hvor lægerne vurderer, om du er egnet.
Ja, men vi behandler dog kun meritansøgninger fra dem, der er optaget på uddannelsen.
Dit første job som officer vil typisk være som fører for en deling / faggruppeleder i værnepligtsuddannelsen ved et af Beredskabsstyrelsen centre. Der vil du typisk være 2-6 år, før du er videre til næste niveau.
Du kan altid komme med ønsker, men dit første job vil typisk blive bestemt efter Beredskabsstyrelsens behov. Der er mulighed for jobs ved Beredskabsstyrelsen centre i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved, Hedehusene og Allinge, ved Teknisk Skole i Tinglev og ved hovedsædet i Birkerød.