Fortsæt til indhold

Helbredskrav


Forsvarets uddannelser sætter krav til dit helbred. Nedenfor ser du en vejledende oversigt over de mest almindelige sygdomme. Denne oversigt kan du bruge som rettesnor for, om du opfylder de overordnede basis helbredskrav for at blive ansat i Forsvaret. NB. Helbredskravene her på siden gælder ikke for værnepligten. 

Selvom du indkaldes til optagelsesprøve, vil den endelige helbredsgodkendelse først blive taget i forlængelse af en helbredsundersøgelse / helbredsvurdering, der finder sted under optagelsesforløbet. Det er altid alene Forsvarets læger, der afgør, om du er helbredsmæssigt egnet.

Hvis du er i tvivl, hvorvidt du opfylder helbredskravene, anbefaler vi, at du ansøger den uddannelse/stilling, du er interesseret i og vedhæfter alle relevante helbredsoplysninger fra din egen læge, hospital og øvrige behandlere, som vedrører din evt. sygdom.

Vær opmærksom på, at disse helbredskrav kun gør sig gældende ifm. Forsvarets Uddannelser. I værnepligten vil dit helbred altid blive vurderet individuelt baseret på de oplysninger, vi får fra dit helbredsspørgeskema Bliver du indkaldt til Forsvarets Dag, udfører vores sessionslæge en helbredsundersøgelse på dagen. Læs mere om helbredskravene til værnepligten her

Basis helbredskrav

Lungelidelser der påvirker funktionsniveauet kan generelt ikke godkendes.

For at blive helbredsgodkendt med astma er der flere forudsætninger som skal være opfyldt:

 • Din astma skal være dokumenteret velbehandlet gennem minimum 12 måneder.
 • Du må som hovedregel kun tage forebyggende inhalations-astmamedicin.
 • Brug af anfalds medicin i det seneste år er ikke tilladt.
 • Tidligere alvorlige astmaanfald, hyppige luftvejsproblemer eller andre luftvejslidelser, kan ligeledes være begrænsende for ansættelse i forsvaret.

Hvis du lider af astma, skal du vedhæfte relevant lægefaglig dokumentation/journaler i forbindelse med din ansøgning. Hvis vi er i tvivl, vil vi bede om yderligere udredning.

Lettere sæsonbetingede allergier så som græs, birk mm. hvor symptomerne ikke er voldsomme, og kan klares med antihistamin eller lokalbehandling som næsespray eller øjendråber, bliver som hovedregel godkendt. Dette gælder også for allergier over for eksempelvis støv, husdyr mm. Hvis din allergi har været akut indlæggelseskrævende, vil du ikke kunne blive godkendt. Dette gælder også som følge af insektstik. Er du blevet desensibiliseret, vil du som hovedregel godt kunne blive godkendt, hvis symptomerne er ubetydelige, og der foreligger lægefaglig dokumentation herfor.

Er du af læge udstyret med en såkaldt EpiPen (Adrenalin sprøjte), vil du ikke kunne godkendes.

Fødevareallergier vurderes individuelt ud fra sværhedsgraden, men følger oftest kravene for øvrige allergier. Som ansat i Forsvaret vil der i forbindelse med udsendelser ikke kunne garanteres specielle diæter. Mere omfattende symptomer ved laktoseintolerans er udelukkende. Vi vil foretage en individuel vurdering ud fra din allergi, og de symptomer du har/får.

Cøliaki (glutenintolerans) kan godkendes i de mildere tilfælde, hvor der ikke opstår nævneværdige symptomer ved brud på glutenfri diæt.

Du skal som udgangspunkt være helt rask i arme, ben, ryg mm. Nedenfor kan du se et udpluk af lidelser, som vil være midlertidig begrænsende eller direkte afslagsgrund for ansættelse i Forsvaret. Generelt gælder, at dine knogler, muskler og led i hele kroppen skal fungere upåklageligt og ikke på nogen måde være begrænsende for normal bevægelighed, styrke og vedholdenhed af din fysiske formåen. 

 • Hvis enten skulder eller knæskal har været gået ud af led er der flere ting der afgør om du kan godkendes. Hvis det er sket en enkelt gang kan du som regel godkendes hvos det er veloverstået. Hvis det er sket flere gange er det en individuel vurdering som afhænger af flere ting, bl.a. skadesmekanisme, tidshorisont, antal gange det er sket, evt. operationer og aktuel ledfunktion.
 • Efter korsbånds operation skal der være gået minimum 2 år år inden evt. helbredsgodkendelse.
 • Efter diskusprolaps skal der være gået minimum 2 år og være genvundet normalt funktionsniveau. Gentagne tilfælde af diskusprolaps kan ikke godkendes.

Journaldokumentation for afsluttet og tilfredsstillende forløb/genoptræning skal vedhæftes ansøgning, så vi kan vurdere din egnethed.

Du skal være psykisk rask og robust, da du som soldat i Forsvaret skal kunne udsendes til missioner i udlandet. Nogle missioner er "bløde", andre missioner kan være regulær krig med deraf voldsomme og barske psykiske belastninger/oplevelser til følge. Det er derfor altafgørende, at du har en robust, stærk og sund psyke. 

På trods af at man som person oplever sig selv som helt velfungerende, så viser forskning, at en tidligere psykiatrisk problematik øger risikoen for psykiske efterreaktioner efter indsættelse i krise- og katastrofeindsatser. Dette er årsagen til at det tillægges stor vægt i vurderingerne, selvom det for den enkelte kan virke uretfærdigt at man diskvalificeres på noget som ligger i fortiden.

Det betyder at hvis du tidligere har haft nogen form for psykisk lidelse, som for eksempel, depression, angst, skizofreni, personlighedsforstyrrelser, OCD, belastningsreaktion, PTSD eller opmærksomhedsforstyrrelse(ADHD), kan det have betydning for din helbredsgodkendelse.

Hvorvidt en tidligere psykiatrisk problematik er diskvalificerende eller ej, afgøres efter en konkret og individuel vurdering. Hvis du er i tvivl anbefaler vi, at du ansøger og vedhæfter alle relevante journalkopier fra egen læge/hospital/psykolog/psykiater mm. Så vurderer vi, om du er egnet. 

Konkrete eksempler:

 • Som udgangspunkt kan kun tidligere, meget milde tilfælde af opmærksomhedsforstyrrelse helbredsgodkendes. Aktuelle diagnoser kan ikke godkendes.
 • Efter depression skal der være forløbet minimum 2 symptomfrie år og der skal have været medicinfrihed i minimum 1 år.
 • Misbrug og afhængighed af alkohol, al brug af hash (skunk, pot eller lignende) og narkotiske stoffer (for eksempel Opioider, LSD, Kokain, Ecstasy eller lignende) er diskvalificerende for ansættelse i Forsvaret. Tidligere misbrug og andre former for misbrug kan godt være diskvalificerende, bedømmelse vil bero på en individuel vurdering.

Som udgangspunkt skal du være hjerterask, og du må ikke have nedsat funktionsevne. Hvis du fejler/har fejlet noget med hjertet, men nu er "rask" og ønsker ansættelse i Forsvaret, anbefaler vi, at du ansøger og vedhæfter alle relevante journal kopier fra hospital/læge. Vi vil herefter vurdere, om du opfylder helbredskravene. 

Hvis du lider af forhøjet blodtryk skal det være velbehandlet (under 145/90) og du må maksimalt få 1-stofs behandling.

Tidligere kræftsygdomme kan i enkelte tilfælde godt være diskvalificerende. Din funktionsevne må ikke være begrænset, og din egnethed vil bero på kræfttype, spredning, behandlingsresultat, risiko for tilbagefald, efterbehandlinger/kontroller mm.

Hvis du har haft kræft skal du vedhæfte alle relevante journaler til din ansøgning.

Da ansættelse i Forsvaret oftest betyder omgang med/betjening af store maskiner og skydevåben er enhver form for alkoholmisbrug og aktuel brug af hash (skunk, pot eller lignende) og andre narkotiske stoffer (for eksempel Opioider, LSD, Kokain, Ecstasy eller lignende) absolut diskvalificerende. En hver form for brug/misbrug af enten alkohol, hash eller narkotiske stoffer er diskvalificerende. Tidligere misbrug og andre former for misbrug vil bero på en individuel vurdering.

Som udgangspunkt skal du være sund og rask og må ikke have hormonsygdomme/lidelser, der påvirker din funktionsevne.

Alle former for diabetes kan ikke helbredsgodkendes.

Nedsat stofskifte kan godkendes ved stabil sygdom med stabil medicinering i minimum 2 år.

Andre stofskiftesygdomme kan ikke helbredsgodkendes.

Sygdomme i blodet og i bloddannende organer kan være diskvalificerende. Det afhænger af alvorlighed og vil blive vurderet individuelt. Som hovedregel vil følgende sygdomme/lidelser i blodet og i bloddannende organer medføre diskvalifikation:

 • Alle alvorlige kroniske og akutte sygdomme.
 • Manglende milt på grund af sygdom (kan muligvis godkendes, hvis milten er fjernet på grund af et traume).
 • Sygdomme, der kræver behandling for eksempel blodmangelsygdomme og sygdomme med behov for blodfortyndende medicin.
 • Alle sygdomme med øget blødningstendens. Specielle forhold gælder for sygdommen Faktor V Leiden Mutation (dog accepteres blodfortyndende medicin og homozygoti ikke).

Der er krav om, at du kan høre "normal talestemme" på fire meters afstand. Øvrige sygdomme i ører, som medfører nedsat funktionsevne, kan ikke godkendes. Kronisk mellemøre betændelse og sygdomme, der medfører svimmelhed, kan heller ikke godkendes.

Tidligere tilfælde af benæder (cholesteatom) kan ikke godkendes.

Alvorlige og eventuelt tilbagevendende sygdomme i indre eller ydre øje kan ikke godkendes.

Synsstyrken for ansættelse i forsvaret er som for lille kørekort. Det betyder at du, som minimum skal have synsstyrke 6/12 (med ét eller begge øjne, evt. med briller/kontaktlinser.

Vær opmærksom på, at mange funktioner i Forsvaret har skærpede krav til synsstyrken. Dobbeltsyn er diskvalificerende, med mindre det er helt ubetydeligt. 

Der er ingen generelle krav i forhold til farvesyn. Vær dog opmærksom på, at mange funktioner i Forsvaret har skærpede krav til farvesansen.
Dit mørkesyn skal være normalt.

Alle gængse synskorrigerende operationer godkendes, hvis der ikke er opstået komplikationer. Vær dog opmærksom på, at enkelte funktioner i forsvaret som kræver flyvemedicinsk godkendelse, enten slet ikke tillader synskorrigerende operationer eller også stiller krav til synet inden operationen og resultatet.

Simple periodevise eksemer og psoriasis, som ikke påvirker funktionsevnen og kan holdes nede med cremer, kan oftest godkendes. Lider du af sværere eksem eller psoriasis og/eller har du behov for medicin og/eller anden daglig medicin for at holde eksemet/psoriasissen nede, vil du ikke kunne godkendes.
Allergiske eller inflammatoriske hudreaktioner/udslæt/eksemer, som kræver daglig medicin, eller er af en hvis sværhedsgrad, kan ikke helbredsgodkendes.

Du skal som udgangspunkt være sund og rask og ikke fejle noget i dit mave-tarmsystem, som påvirker din funktionsevne.

 • Har du ubehandlet mavesår, vil du ikke kunne godkendes. Er du opereret eller medicinsk behandlet for mavesår, vil helbredsgodkendelse bero på en individuel vurdering.
 • Inflammatoriske tarmsygdomme (Crohn og Colitis) beror på individuel vurdering, men det er et krav at du skal have været medicinfri og haft stilstand i sygdommen i minimum to år. Stomi kan ikke godkendes.
 • Brok og tidligere brok, der er tilfredsstillende opereret kan godkendes. Brok, som giver symptomer, og/eller udgør en risiko for "indeklemning", er diskvalificerende.
 • Hvis du har, eller har haft, symptomer på "galdesten" er det diskvalificerende indtil din galdeblære er operativt fjernet.
 • Irritabel tyktarm er en hyppig lidelse og findes i alle sværhedsgrader. Om du kan helbredsgodkendes, beror på en individuel vurdering af dine symptomer mm.

Som udgangspunkt skal du være sund og rask og må ikke fejle noget i dine urinveje eller nyrer.

 • Nyrestenstilfælde medfører udelukkelse. Du vil først kunne godkendes når du har været symptomfri i minimum 5 år, eller efter 2 år såfremt der foreligger en skanning som bekræfter at der ikke er flere nyresten. Komplicerende tilfælde beror på en individuel vurdering.
 • Hvis du lider af hyppige urinvejsinfektioner/blærebetændelse, kan du ikke helbredsgodkendes.
 • Øvrige sygdomme i nyrer og urinveje - afhænger af type og behandling, og hvor lang tid tilstanden har stået på.
Du skal som udgangspunkt være sund og rask og ikke have nogle infektiøse smitsomme sygdomme. Det drejer sig for eksempel og Tuberkulose, HIV-positiv og AIDS, som alle er sygdomme, som er diskvalificerende.
Som udgangspunkt må du ikke fejle noget, eller have sygdomme eller lidelser, der påvirker din funktionsevne, kræver regelmæssige kontroller eller kræver medicinsk behandling, hvor mangel på medicin medfører hurtig (over dage/uger) forværring i sygdommen/symptomer.
Du skal være i god fysisk form. Din form testes i forbindelse med optagelsesprøven. Så det er absolut nødvendigt, at du er i god form forud for optagelsesprøven. Se i øvrigt under fysiske basiskrav og/eller hent App’en ”Træn med Forsvaret” i App Store eller Android Marked.

Forsvaret har ingen nedre grænse for højde, men du skal have en ”normal” fysisk statur, så du kan bære og bevæge dig passende og frit med Forsvarets basisudrustning. Er du for lav, under 155 cm, kan dette være en udfordring, men vurderes individuelt.

Dit BMI må hverken være for lavt eller for højt. Er det for lavt, vil du ikke kunne bære udrustningen, og er det for højt, vil du ikke kunne bevæge dig frit og adræt. Som hovedregel skal dit BMI ligge mellem 19-30. BMI mellem 30-32 vil medføre underkendelse med mindre der er tale om muskler eller kraftig knoglebygning (individuel vurdering). BMI over 32 godkendes ikke.

Er du i et aktuelt behandlingsforløb for en sygdom – fysisk eller psykisk - kan du oftest ikke godkendes til en uddannelse i Forsvaret, før behandlingen er afsluttet, og der foreligger et tilfredsstillende dokumenteret behandlingsresultat. Vent derfor med at ansøge indtil behandlingen er afsluttet og husk at vedhæfte dokumentation i din ansøgning.
Dette gælder selvfølgelig ikke for alm. sygdomme som for eksempel almindelig forkølelse, halsbetændelser og lignende.

Det er et krav at du er villig til at lade dig vaccinere efter forsvarets gældende retningslinjer. Dette er for at sikre både din egen og dine kollegaers sikkerhed. Der er krav om almindelige grundvaccinationer ved almindelig tjeneste og desuden vil der ofte være krav om rejsevaccinationer i forbindelse med udsendelse.

Særlige helbredskrav


Uddannelser med særlige helbredskrav (uddannelser der ikke er nævnt her, kræver kun basis helbredskrav): 

Det er ikke muligt at liste alle de særlige og skærpede krav til helbredet, som stilles til flyveledere. Selv lidelser, som du ikke længere fejler, kan være diskvalificerende. Vi opfordrer derfor til, at du sender en ansøgning med oplysninger om dit helbred. Så vurderer vi, om du kan indkaldes til første indledende helbredsundersøgelse.

For synskravene gælder følgende:

 • Ukorrigeret syn på 6/60 eller bedre på hvert øje for sig, korrigeret til 6/6 eller bedre på hvert øje for sig.
 • Refraktion mellem –3 og +3 i enhver meridian.
 • Maksimal astigmatisme (bygningsfejl) på 2 D.
 • Anisometropi på mere end 2.5 D er diskvalificerende.
 • Farvesynet skal være normalt.
 • Farvesynet skal være normalt.

Refraktiv kirurgi (Synskorrigerende operation):
Kan godkendes 1 år efter refraktiv kirurgi, hvis indgrebet er foretaget tidligst som 21-årig, og hvis alle synskrav i øvrigt er opfyldt efter indgrebet. Præoperativt skal refraktionen have været indenfor +0,5 til -8,0 D, astigmatisme < 3,0 D og anisometropi < 2,5 D, og der må ikke være konstateret anden patologi. Der skal foreligge fuld dokumentation for præoperativ øjenstatus, operationsbeskrivelse, opfølgning og kontrol.

Alle operationstyper godkendes hvis ovenstående krav er opfyldt.

Er du i tvivl om ovenstående, så tag evt. kravene med til øjenlæge eller optiker, og få dem til at måle. Så har du en nogenlunde pejling på, om du umiddelbart opfylder synskravene.

Læs mere om uddannelsen her.

Som flymekaniker skal du kunne skelne mellem farver. Du må altså godt være lidt farvesvag, men ikke farveblind.

Læs mere om uddannelsen her

Som pilot er der meget skærpede helbredskrav, det er ikke muligt at liste alle disse, selv tidligere lidelser kan være diskvalificerende. Vi opfordrer derfor til, at du sender en ansøgning med oplysninger om dit helbred. Så vurderer vi, om du kan indkaldes til første indledende helbredsundersøgelse. Der er også højde og vægtbegrænsninger. Og der er særlige krav til kropsmål. Disse baserer sig på et individuelt skøn, der bl.a. tager dimensionerne af aspiranternes lægge, lår og siddehøjde samt dimensionerne på pågældende flytypes cockpit i betragtning. Selvom du opfylder disse mål kan du dog alligevel blive valgt fra under den mere komplekse opmåling under udvælgelsen. 

For synskravene gælder følgende:

 • Synskorrigerende operationer er ikke tilladt.
 • Ukorrigeret eller korrigeret synstyrke på 6/6 eller bedre på hvert øje for sig.
 • Refraktion mellem -1 D og +2 D i enhver meridian. Dog kan der ikke godkendes i intervallet mellem 0 og -1 D, hvis øjenlægen vurderer, at du har øget risiko for hurtigt skred af refraktionen i myop retning.
 • Maksimal astigmatisme (bygningsfejl) på 0,75 D.
 • Anisometropi ikke over 2.0 D.
 • Farvesynet skal være normalt.

Er du i tvivl om ovenstående, så tag evt. kravene med til øjenlæge eller optiker, og få dem til at måle. Så har du en nogenlunde pejling på, om du umiddelbart opfylder synskravene.

Læs mere om uddannelsen her

Der stilles en del krav til helbredet som Controllere, dog er kravene ikke så omfattende som til pilot og flyveledere. Vi opfordrer derfor til, at du sender en ansøgning med oplysninger om dit helbred. Så vurderer vi, om du kan indkaldes til første indledende helbredsundersøgelse.

For synskravene gælder følgende:

 • Ukorrigeret eller korrigeret synstyrke på 6/6 eller bedre på hvert øje for sig.
 • Refraktion mellem –5 og +5.
 • Farvesynet skal være normalt.

Refraktiv kirurgi (Synskorrigerende operation):
Kan godkendes 1 år efter refraktiv kirurgi, hvis indgrebet er foretaget tidligst som 21-årig, og hvis alle synskrav i øvrigt er opfyldt efter indgrebet. Præoperativt skal refraktionen have været indenfor +0,5 til -8,0 D, astigmatisme < 3,0 D og anisometropi < 2,5 D, og der må ikke være konstateret anden patologi. Der skal foreligge fuld dokumentation for præoperativ øjenstatus, operationsbeskrivelse, opfølgning og kontrol.

Alle operationstyper godkendes hvis ovenstående krav er opfyldt.

Er du i tvivl om ovenstående, så tag evt. kravene med til øjenlæge eller optiker, og få dem til at måle. Så har du en nogenlunde pejling på, om du umiddelbart opfylder synskravene.

Læs mere om uddannelsen her

Som kontrol- og varslingsofficer er der skærpede helbredskrav, men det er umuligt at liste dem alle. Vi opfordrer derfor til, at du sender en ansøgning med oplysninger om dit helbred. Så vurderer vi, om du kan indkaldes til første indledende helbredsundersøgelse.

For synskravene gælder følgende:

 • Ukorrigeret eller korrigeret synstyrke på 6/6 eller bedre på hvert øje for sig.
 • Refraktion mellem –5 og +5.
 • Farvesynet skal være normalt.

Refraktiv kirurgi (Synskorrigerende operation):
Kan godkendes 1 år efter refraktiv kirurgi, hvis indgrebet er foretaget tidligst som 21-årig, og hvis alle synskrav i øvrigt er opfyldt efter indgrebet. Præoperativt skal refraktionen have været indenfor +0,5 til -8,0 D, astigmatisme < 3,0 D og anisometropi < 2,5 D, og der må ikke være konstateret anden patologi. Der skal foreligge fuld dokumentation for præoperativ øjenstatus, operationsbeskrivelse, opfølgning og kontrol.

Alle operationstyper godkendes hvis ovenstående krav er opfyldt.

Er du i tvivl om ovenstående, så tag evt. kravene med til øjenlæge eller optiker, og få dem til at måle. Så har du en nogenlunde pejling på, om du umiddelbart opfylder synskravene.

Læs mere om uddannelsen her.

Som løjtnant i Flyvevåbnet, kontrol- og varslingslinjen er der skærpede helbredskrav, men det er umuligt at liste dem alle. Vi opfordrer derfor til, at du sender en ansøgning med oplysninger om dit helbred. Så vurderer vi, om du kan indkaldes til første indledende helbredsundersøgelse.

For synskravene gælder følgende:

 • Ukorrigeret eller korrigeret synstyrke på 6/6 eller bedre på hvert øje for sig.
 • Refraktion mellem –5 og +5.
 • Farvesynet skal være normalt.

Refraktiv kirurgi (Synskorrigerende operation):
Kan godkendes 1 år efter refraktiv kirurgi, hvis indgrebet er foretaget tidligst som 21-årig, og hvis alle synskrav i øvrigt er opfyldt efter indgrebet. Præoperativt skal refraktionen have været indenfor +0,5 til -8,0 D, astigmatisme < 3,0 D og anisometropi < 2,5 D, og der må ikke være konstateret anden patologi. Der skal foreligge fuld dokumentation for præoperativ øjenstatus, operationsbeskrivelse, opfølgning og kontrol.

Alle operationstyper godkendes hvis ovenstående krav er opfyldt.

Er du i tvivl om ovenstående, så tag evt. kravene med til øjenlæge eller optiker, og få dem til at måle. Så har du en nogenlunde pejling på, om du umiddelbart opfylder synskravene.

Læs mere om uddannelsen her.

Som løjtnant i Flyvevåbnet, Tactical Coordinator Linjen er der skærpede helbredskrav, men det er umuligt at liste dem alle. Vi opfordrer derfor til, at du sender en ansøgning med oplysninger om dit helbred. Så vurderer vi, om du kan indkaldes til første indledende helbredsundersøgelse. 

For synskravene gælder følgende:

 • Ukorrigeret eller korrigeret synstyrke på 6/6 eller bedre på hvert øje for sig.
 • Refraktion mellem –5 og +5.
 • Farvesynet skal være normalt.

Refraktiv kirurgi (Synskorrigerende operation):
Kan godkendes 1 år efter refraktiv kirurgi, hvis indgrebet er foretaget tidligst som 21-årig, og hvis alle synskrav i øvrigt er opfyldt efter indgrebet. Præoperativt skal refraktionen have været indenfor +0,5 til -8,0 D, astigmatisme < 3,0 D og anisometropi < 2,5 D, og der må ikke være konstateret anden patologi. Der skal foreligge fuld dokumentation for præoperativ øjenstatus, operationsbeskrivelse, opfølgning og kontrol.

Alle operationstyper godkendes hvis ovenstående krav er opfyldt.

Er du i tvivl om ovenstående, så tag evt. kravene med til øjenlæge eller optiker, og få dem til at måle. Så har du en nogenlunde pejling på, om du umiddelbart opfylder synskravene.

Læs mere om uddannelsen her.

Dit farvesyn skal være normalt.

Læs mere om uddannelsen her

Der stilles skærpede krav til helbredet, hvis du skal være flyveinformationsoperatør. Det er ikke muligt at opremse dem alle, vi opfordrer derfor til, at du sender en ansøgning med oplysninger om dit helbred. Så vurderer vi, om du kan indkaldes til første indledende helbredsundersøgelse. 

For synskravene gælder følgende:

 • Ukorrigeret syn på 6/60 eller bedre på hvert øje for sig, korrigeret til 6/6 eller bedre på hvert øje for sig.
 • Refraktion mellem –3 og +3 i enhver meridian.
 • Maksimal astigmatisme (bygningsfejl) på 2 D.
 • Anisometropi på mere end 2.5 D er diskvalificerende.
 • Farvesynet skal være normalt.

Refraktiv kirurgi (Synskorrigerende operation):
Kan godkendes 1 år efter refraktiv kirurgi, hvis indgrebet er foretaget tidligst som 21-årig, og hvis alle synskrav i øvrigt er opfyldt efter indgrebet. Præoperativt skal refraktionen have været indenfor +0,5 til -8,0 D, astigmatisme < 3,0 D og anisometropi < 2,5 D, og der må ikke være konstateret anden patologi. Der skal foreligge fuld dokumentation for præoperativ øjenstatus, operationsbeskrivelse, opfølgning og kontrol.

Alle operationstyper godkendes hvis ovenstående krav er opfyldt.

Er du i tvivl om ovenstående, så tag evt. kravene med til øjenlæge eller optiker, og få dem til at måle. Så har du en nogenlunde pejling på, om du umiddelbart opfylder synskravene.

Læs mere om uddannelsen her.

Som MP’er skal du kunne operere i alle 3 værn uden at bruge briller.

Du skal derfor leve op til følgende synskrav:

 1. Enten skal din synsstyrke uden korrektion (uden briller eller kontaktlinser) være mindst 6/12 (0,5) på det ene øje og mindst 6/24 (0,25) på det andet.
 2. Eller også har du anvendt bløde kontaktlinser i mindst 3 måneder før ansøgningen, og kan korrigere til normalt syn.
  Korrektionen skal dog være mindre end -7 (mellem 0 og -7) for nærsynede, og mindre end +5 (mellem 0 og +5) for langsynede.
 3. Du skal have normalt farvesyn.


Læs mere om uddannelsen her

Hvis du ønsker at indgå i specialstyrkerne som frømand er der særlige helbredskrav.

 • Du skal kunne se mindst 6/6 (1,0) på hvert øje for sig uden korrektion (briller eller kontaktlinser). Alle gængse synskorrigerende operationer godkendes, hvis der ikke er opstået komplikationer.
 • Du skal have normalt synsfelt.
 • Du skal have normal farvesans.
 • Du må ikke være afhængig af daglig medicinering.
 • Du skal desuden dykkermedicinsk godkendes. Dette afgøres ved særskilt dykkermedicinsk undersøgelse. Vær opmærksom på at der er supplerende dykkermedicinske helbredskrav, som der ikke kan redegøres for her, som betyder at du kan få afslag til dykkermedicinsk undersøgelse selvom du opfylder de øvrige helbredskrav.


Læs mere om uddannelsen her

Hvis du ønsker at indgå i specialstyrkerne som jægersoldat er der særlige helbredskrav.

 • Du skal kunne se mindst 6/6 (1,0) på hvert øje for sig uden korrektion (briller eller kontaktlinser). Alle gængse synskorrigerende operationer godkendes, hvis der ikke er opstået komplikationer.
 • Du skal have normalt synsfelt.
 • Du skal have normal farvesans.
 • Du må ikke være afhængig af daglig medicinering.


Læs mere om uddannelsen her

Hvis du ønsker at indgå i specialstyrkerne som patruljefører i Sirius er der særlige helbredskrav.

 • Du skal kunne se mindst 6/6 (1,0) på hvert øje for sig uden korrektion (briller eller kontaktlinser). Alle gængse synskorrigerende operationer godkendes, hvis der ikke er opstået komplikationer.
 • Du skal have normalt synsfelt.
 • Du skal have normal farvesans.
 • Du må ikke være afhængig af daglig medicinering.


Læs mere om uddannelsen her

Der er til nogle uddannelser/jobfunktion særlige krav til synsstyrken og farvesansen. Kravene varierer afhængig af hvilken jobfunktion på skibet, der er tale om.

Du kan se kravene herunder

 • Stationsspecialist:
  Synsstyrke: Bedste og dårligste øje mindst 6/12 (med korrektion). Ukorrigeret samsyn mindst 6/60.
  Farvesyn: Nedsat farvesans godkendes, dog ikke farveblindhed.
 • Sergent i Søværnet (Afhænger af funktion):
  Communication and Information Specialist (CIS):
  Synsstyrke: Bedste øje mindst 6/9 og dårligste øje mindst 6/12 (med korrektion). Ukorrigeret samsyn mindst 6/60.
  Farvesyn: Normal farvesans.
  Kampinformation:
  Synsstyrke: Bedste øje mindst 6/9 og dårligste øje mindst 6/12 (med korrektion). Ukorrigeret samsyn mindst 6/60.
  Farvesyn: Normal farvesans.
  Våben:
  Synsstyrke: Bedste øje mindst 6/9 og dårligste øje mindst 6/12 (med korrektion). Ukorrigeret samsyn mindst 6/60.
  Farvesyn: Normal farvesans.
  Forplejning:
  Synsstyrke: Bedste og dårligste øje mindst 6/12 (med korrektion). Ukorrigeret samsyn mindst 6/60.

  Elektronikfagtekniker:

  Synsstyrke: Bedste og dårligste øje mindst 6/12 (med korrektion). Ukorrigeret samsyn mindst 6/60.
  Farvesyn: Nedsat farvesans godkendes, dog ikke farveblindhed.
  Automatiktekniker:
  Synsstyrke: Bedste og dårligste øje mindst 6/12 (med korrektion). Ukorrigeret samsyn mindst 6/60.
  Farvesyn: Nedsat farvesans godkendes, dog ikke farveblindhed.
  Taktisk officer i Søværnet:
  Synsstyrke: Bedste øje mindst 6/9 og dårligste øje mindst 6/12.(med korrektion). Ukorrigeret samsyn mindst 6/60.
  Farvesyn: Normal farvesans.
  Maskinteknisk officer i Søværnet:
  Synsstyrke: Bedste og dårligste øje mindst 6/12 (med korrektion).
  Korrigeret samsyn mindst 6/60.
  Farvesyn: Nedsat farvesans godkendes, dog ikke farveblindhed.
  Våben- og elektronikteknisk officer i Søværnet:
  Synsstyrke: Bedste og dårligste øje mindst 6/12 (med korrektion). Korrrigeret samsyn mindst 6/60.
  Farvesyn: Nedsat farvesans godkendes, dog ikke farveblindhed.
  Tactical Coordinator på helikopter (TACCO) og Helo Controller:
  Synsstyrke: Bedste øje mindst 6/9 og dårligste øje mindst 6/12 (med korrektion). Ukorrigeret samsyn mindst 6/60.
  Farvesyn: Normal farvesans.


Læs mere om Søværnets uddannelser her.