Fortsæt til indhold
Flyveleder hero

Oversergent i Flyvevåbnet

Flyveleder i Forsvaret

scroll down

Kan du kontrollere luftrummet?

Vil du hjælpe med at styre lufttrafikken fra landjord? Som færdiguddannet flyveleder bliver du en del af et vagthold enten i tårnet på en flyvestation eller i kontrolcentralen i Kastrup, hvor du samarbejder med både civile og udenlandske kollegaer.

Uddannelsen kræver, at du både gennemfører den traditionelle sergentuddannelse, og at du yderligere specialiserer dig som flyveleder. Uddannelsen er identisk med uddannelsen til civil flyveleder, så du har efterfølgende mulighed for at søge flyvelederstillinger i Danmark og udlandet.

Så hvis du ønsker en fremtid i et udfordrende og ansvarsfuldt job og har en rumlig intelligens, teknisk forståelse og en robust psyke, så er uddannelsen som flyveleder måske noget for dig?

Vil du hurtigt i gang med at sikre en effektiv og sikker lufttrafik, kan du også søge uddannelsen som flyveinformationsoperatør, hvor du i tæt samarbejde med flyvelederne er med til at kontrollere det danske luftrum. Læs mere om uddannelsen til flyveinformationsoperatør her.

Webinar om flyvelederuddannelsen

Vil du vide mere om uddannelsen til flyveleder, så tilmeld dig til webinar den 27. oktober 2021 og hør mere!

Tilmeld dig webinar den 27. okt. kl 18.30 – 20.30

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Under uddannelsen ca. 19.000 - 21.000 kr./mdr.
Startløn som færdiguddannet: ca. 40.000 kr./mdr.
Slutløn ca. 1 mio. kr./år

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Mellem 2-3 år afhængig af om du allerede har aftjent værnepligt og er befalingsmand. Efter endt uddannelse har du tjenestepligt på 6 år.

Hvad er ansøgningsfristen?

28. november 2021.

Hvornår starter jeg?
Ansøgere uden basisuddannelse: 1. august 2022.

Ansøgere med basisuddannelse: 1. februar 2022 for gennemgang af sergentuddannelsen.

Ansøgere  som er befalingsmand: 1. september 2022 for gennemgang af flyvlederuddannelsen.

Hvornår er der afprøvning?
Januar 2022.


Adgangskrav

For at søge uddannelsen skal du være fyldt 18 år ved uddannelsens start og have en studentereksamen (hhx, htx, stx, eux eller hf) med gode karakterer i dansk, engelsk og matematik.


FOR AT KOMME IND SKAL DU

Bestå optagelsesprøven
1. Selektion
Computerbaserede prøver FEAST. Testen skal bestås for at gå videre til næste modul. Har du være afprøvet tidligere, militært eller civilt, så husk at oplys dette på din ansøgning.

2. Selektion
Computerbaserede prøver DART. Testen skal bestås for at gå videre til næste modul. Har du være afprøvet tidligere, militært eller civilt, så husk at oplys dette på din ansøgning.

3. Selektion
• Skriftlige prøver i engelsk, dansk, matematik/regning og teknisk     forståelse
• Håndelag - kapacitet - rumsans samt andre specialprøver               relateret til den søgte uddannelse.
• Interview med psykolog

 

4. Selektion
2-dages flyvemedicinske undersøgelser.


Opfylde Forsvarets basale og særlige helbredskrav
Kunne sikkerhedsgodkendes

Når alle ansøgere er blevet afprøvet sender vi et svar på din ansøgning til din e-boks.

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om mere om Flyvevåbnets uddannelser kan du kontakte os på 25511899 mandag til fredag kl. 7.30-18.00. 

Uddannelsens opbygning

 • Flyvelederuddannelse, hvor du bl.a. får undervisning i flykending, engelsk, meteorologi og radarlære. Uddannelsen er meget koncentreret, og du skal regne med at bruge en del tid på lektielæsning. Når teorien er på plads, øver du praksis i en simulator og senere på ’live’ trafik. 

  Herefter en bindingsperiode i Forsvaret på 6 år. Det vil sige, at du forpligter dig til at arbejde for/i Forsvaret i en flyvelederstilling 6 år efter din certificering.
 • Hvis du ikke har aftjent værnepligt

  4 måneder basisuddannelse hos Flyvevåbnet i Karup
  6 måneder sergentuddannelse hos Flyvevåbnet i Karup 
  24 måneder flyvelederuddannelse i Karup og København
 • Hvis du har aftjent værnepligt

  6 måneder sergentuddannelse i Flyvevåbnet i Karup 
  24 måneder flyvelederuddannelse i Karup og København
 • Hvis du har sergentuddannelse

  24 måneder flyvelederuddannelse i Karup og København

  Officerer ansættes på M2XX niveau, men kan altid søge en ny officersstilling efter bindingsperioden. Det er også muligt at købe sig ud af bindingsperioden på seks år.
Flyvevåbnet f-16 2

Smugkig på din hverdag som flyveleder

Flyvevåbnet f-16

Min fremtid

Du vil efter endt uddannelse blive certificeret flyveleder i Forsvaret og får militærgrad af sergent. Som flyveleder vil du som en naturlig del af din karriere blive udsendt til internationale operationer. Du vil typisk blive udsendt hvert 3. år, hvor dine uddannelsesmæssige kompetencer og erfaring for alvor kommer til sin ret.

Læs mere om udsendelse med Forsvaret 

Du har efterfølgende mulighed for at videreuddanne dig til seniorsergent. På sigt er der også mulighed for at blive chefsergent, hvis dine evner er til det.

Vælger du at fortsætte din karriere udenfor Forsvaret, kan uddannelsen være et godt springbræt til en civil karriere som flyveleder, til en anden karriere inden for luftfart eller til at studere på en uddannelse i det civile uddannelsessystem.