Fortsæt til indhold

Oversergent i Flyvevåbnet

Flyveleder i Flyvevåbnet

scroll down

HOVEDET KOLDT, HURTIGE BESLUTNINGER OG SIKKERHED I HØJSÆDET

Når du uddanner dig til flyveleder, bliver det dit job at dirigere lufttrafikken fra ende til anden. Det kræver høj koncentration, klar kommunikation og evnen til at bevare roen og styre igennem. Også i pressede situationer.

Som færdiguddannet flyveleder bliver du en del af et vagthold i tårnet på Flyvestation Karup eller Flyvestation Skrydstrup, hvor du får en spændende og alsidig hverdag med militære flyvemaskiner som fx F-35 i centrum. Tårnene er bemandet døgnet rundt alle dage på året.

Så hvis du ønsker en fremtid i et spændende og ansvarsfuldt job og har et kvalificeret hoved, teknisk forståelse og en robust psyke, så er uddannelsen som flyveleder måske noget for dig?

Uddannelsen kræver, at du gennemfører, eller har gennemført, den traditionelle sergentuddannelse, og at du yderligere specialiserer dig som flyveleder.

Har du tidligere gennemført en fuld afprøvning til flyveleder-uddannelsen ved Forsvaret eller gennemført FEAST ved en anden test-udbyder, og ønsker du at søge uddannelsen igen, skal du ikke tilmelde dig Open Space, men i stedet skrive til os på fps-ktp-udv@mil.dk.

 

GÅ TIL TRÆNINGSPLATFORMEN

SE VEJLEDNING

 

Webinar

Kom online og hør om Flyvevåbnets uddannelse til flyveleder den 6. august eller 17. september, kl. 18.30 - 20.30.

Tilmeld dig webinaret her

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn som flyveleder?
Startløn som færdiguddannet (sergent):
Grundløn + militærtillæg + variable ydelser + funktionstillæg ca. kr. 50.000 (månedsløn, brutto).

Slutløn efter 18 år (sergent):
Grundløn + militærtillæg + variable ydelser + funktionstillæg ca. kr. 100.000 (månedsløn, brutto).

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Mellem 2-3 år afhængig af om du allerede er uddannet sergent.

Efter endt uddannelse har du tjenestepligt på 6 år.

Hvad er ansøgningsfristen?
Tilmeldingsfristen for Open Space (1. selektion) er 6. oktober 2024.

Vi opfordrer til at søge så tidligt som muligt, da afprøvningen lukker, når vi har nok kvalificerede ansøgere.

Hvornår starter jeg?
Det afhænger af din baggrund.

Du skal påregne at starte på Flyvevåbnets Basisuddannelse i februar 2025. Derudover skal du påregne at skulle gennemføre sergent-uddannelsen på et tidspunkt, efter du har gennemført flyveleder-uddannelsen.

Du skal påregne at starte på sergent-uddannelsen i februar 2025.

Du skal forventeligt påbegynde selve uddannelsen til flyveleder i slut august/start september 2025.


Hvornår er der afprøvning?

Open Space afvikles løbende i perioden juni-oktober 2024 og er ens for flyveleder- og flyveinformationsoperatør-uddannelsen.

Du kan se de præcise datoer, når du vælger ”Book plads”.

Går du videre til 2. selektion kan du forvente at blive inviteret til en afprøvningsdag i løbet af oktober eller november 2024.

De bedste egnede fra 2. selektion inviteres til 3. selektion, som ligger i slutningen af november og starten af december 2024.Adgangskrav

For at søge uddannelsen som flyveleder skal du være fyldt 18 år ved uddannelsens start og have en studentereksamen (hhx, htx, stx, eux eller hf) med gode karakterer i dansk, engelsk og matematik. Det er bedst, hvis du i forvejen har basisuddannelsen fra Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet.

FOR AT KOMME IND SKAL DU

Bestå optagelsesprøvens 1., 2. og 3. selektion. Herefter udvælges egnede ansøgere til 4. selektion og optag på uddannelsen. Har du været afprøvet til flyveleder tidligere, civilt eller militært, skal du skrive til fps-ktp-udv@mil.dk.

Computerbaserede prøver BPP (sessionsprøven) og First European Air traffic controller selection test (FEAST). BPP er initial testen. Den skal klares på et bestemt niveau. Gør du ikke det, går du ikke videre til FEAST. FEAST skal bestås for at gå videre til næste selektion.

Du har nu mulighed for, at forberede dig på FEAST-prøverne.

EUROCONTROL som ejer testene, har udviklet en træningsplatform, som ansøgere til flyveleder- og flyveinformationsoperatør uddannelsen gratis kan benytte. Der skal oprettes en brugerkonto, for at kunne tilgå platformen. Læs EUROCONTROLs vejledning og FAQ grundigt inden du går i gang.

Du finder træningsplatformen her

Du kan finde generel information om FEAST her

Computerbaserede prøver RADAR og MULTIPASS. Testene skal bestås for at gå videre til næste selektion. Til 2. selektion skal du også gennemføre Forsvarets basistest (styrke-/løbetest). Få det fulde overblik over hvad testen består af

Helbredsundersøgelse for ikke-tjenestegørende ansøgere, interview med psykolog, samtale med kommende ledere og information om løn- og kontraktforhold. Søger du uddannelsen som tjenestegørende, er det et krav, at du har en gyldig helbredsvurdering som egnet uden begrænsninger.

2-dages flyvemedicinsk undersøgelse. Flyvemedicinsk godkendelse er en forudsætning for, at du kan optages på uddannelsen. For at komme til 4. selektion skal du også kunne opfylde Forsvarets basis helbredskrav samt de skærpede helbredskrav til uddannelsen. Læg tvivlen bag dig og bliv klog på helbredskravene
 
Derudover skal du også kunne sikkerhedsgodkendes. Find ud af hvad en sikkerhedsgodkendelse betyder
 
Når alle ansøgere er blevet afprøvet, sender vi et svar på din ansøgning til din e-boks. Efterfølgende er det Flyverkommandoen og ESK 515, som afgør, om du tilbydes optag på uddannelsen og dermed skal til 4. selektion.

 
 
Når alle ansøgere er blevet afprøvet, sender vi et svar på din ansøgning til din e-boks. Efterfølgende er det Flyverkommandoen og ESK 515, som afgør, om du tilbydes optag på uddannelsen og dermed skal til 4. selektion.

 

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om Flyvevåbnets uddannelser, kan du kontakte os på 25511899 mandag til fredag kl. 7.30-16.00.

Uddannelsens opbygning

  • Hvis du har sergentuddannelse

Min fremtid

Du vil efter endt uddannelse blive certificeret flyveleder i Forsvaret og få militærgrad af sergent. Som flyveleder kan du, som en nærliggende del af din karriere, blive udsendt til internationale operationer.

Læs mere om udsendelse med Flyvevåbnet

Du har efterfølgende mulighed for at videreuddanne dig til seniorsergent. På sigt er der også mulighed for at blive chefsergent, hvis dine evner er til det. Officerer forbliver på M3XX niveau under uddannelsen, men ansættes på M2XX niveau efter endt uddannelse. Der kan også være mulighed for at søge en ny officersstilling efter bindingsperioden. Det er muligt at købe sig ud af bindingsperioden på seks år.

Vælger du at fortsætte din karriere uden for Forsvaret, kan uddannelsen være et godt springbræt til en civil karriere som flyveleder, til en anden karriere inden for luftfart eller til at studere på en uddannelse i det civile uddannelsessystem.

Ofte stillede spørgsmål

Uddannelsen til flyveleder gennemføres dels ved en civil udbyder i Kastrup Lufthavn og dels ved den flyvestation, hvor du fremadrettet skal gøre tjeneste.

De første ca. 16 måneder foregår uddannelsen i Kastrup Lufthavn. Herefter fortsætter du ”on the job training” (OJT) ved den flyvestation, hvor du fremadrettet skal virke som flyveleder. OJT er opdelt i 4 faser og varer ca. 12 måneder.

Der bliver lyttet til dine ønsker, men den endelige beslutning er der andre, der tager. Det kommer an på meget.

Ja, du kan søge som civil. Flyvevåbnet vil sørge for, at du kommer på en basisuddannelse i Karup, inden du starter din funktionsuddannelse til flyveleder. Den manglende sergentuddannelse skal så gennemføres efter din funktionsuddannelse.

Har du en basisuddannelse, vil du skulle gennemføre en sergentuddannelse, inden du påbegynder din funktionuddannelse. 

Er du allerede udnævnt sergent, starter du direkte på funktionsuddannelsen.

Basis- og sergentuddannelsen er adgangsgivende til flyvelederuddannelsen, uanset hvilket værn du kommer fra.

Man kan søge om leje af Forsvarets lejeboliger i Nyboder.

Ja, du skal underskrive en tjenestepligtserklæring, inden du starter på uddannelsen. Når du så er færdig, har du 6 års tjenestepligt.

Ja, som flyveleder skal du forvente at indgå i vagthold, som dækker hele døgnet alle ugens dage.