Fortsæt til indhold
Flyveleder hero

Oversergent i Flyvevåbnet

Flyveleder i Flyvevåbnet

scroll down

Kan du kontrollere luftrummet?

Som flyveleder er dit kølige overblik over de mange maskiner alfa og omega, når du kontrollerer lufttrafikken fra landjorden. Men selve uddannelsen behøver du fremover kun at søge ét sted: Forsvaret og Naviair, som står for at lede fly sikkert gennem dansk luftrum, er i 2022 gået sammen om at finde alle landets bedste kandidater med både fodfæste, falkeblik og passion for fly.

Som færdiguddannet flyveleder bliver du en del af et vagthold enten i tårnet på en flyvestation eller i kontrolcentralen i Kastrup, hvor du samarbejder med både civile og udenlandske kollegaer.

Uddannelsen kræver, at du både gennemfører den traditionelle sergentuddannelse, og at du yderligere specialiserer dig som flyveleder. Uddannelsen er identisk med uddannelsen til civil flyveleder, så du har efterfølgende mulighed for at søge flyvelederstillinger i Danmark og udlandet.

Så hvis du ønsker en fremtid i et udfordrende og ansvarsfuldt job og har en rumlig intelligens, teknisk forståelse og en robust psyke, så er uddannelsen som flyveleder måske noget for dig?

Vil du hurtigt i gang med at sikre en effektiv og sikker lufttrafik, kan du også søge uddannelsen som flyveinformationsoperatør, hvor du i tæt samarbejde med flyvelederne er med til at kontrollere det danske luftrum. Læs mere om uddannelsen til flyveinformationsoperatør her.

Åbent hus

Kom til åbent hus i Flyvevåbnet og hør mere om uddannelsen til Flyveleder.
Læs mere her

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Under uddannelsen ca. 19.000 - 21.000 kr./mdr.
Startløn som færdiguddannet: ca. 45.000 kr./mdr.
Slutløn ca. 1 mio. kr./år.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Mellem 2,5-3 år afhængig af om du allerede har aftjent værnepligt og er befalingsmand. Efter endt uddannelse har du tjenestepligt på 6 år.

Hvad er ansøgningsfristen?

Seneste ansøgningsfrist var den 23. oktober 2022. Uddannelsen kan pt. ikke søges.

Hvornår starter jeg?
-Adgangskrav

For at søge uddannelsen skal du være fyldt 18 år ved uddannelsens start og have en studentereksamen (hhx, htx, stx, eux eller hf) med gode karakterer i dansk, engelsk og matematik.


FOR AT KOMME IND SKAL DU

Bestå optagelsesprøven
1. Selektion
Computerbaserede prøver inklusiv FEAST. Testene skal bestås for at gå videre til næste selektion. Har du været afprøvet tidligere, civilt eller militært, skal dette oplyses i din ansøgning.

2. Selektion
Computerbaserede prøver DART og MULTIPASS. Testene skal bestås for at gå videre til næste selektion. Har du været afprøvet tidligere, civilt eller militært, skal dette oplyses i din ansøgning.

Forsvarets basistest (styrke-/løbetest)

3. Selektion
• Helbredsundersøgelse.
• Interview med psykolog.
 
Egnede ansøgere efter 3. selektion lægges i pulje. Herfra udvælges ansøgere til 4. selektion og optag på uddannelsen.
 
4. Selektion
2-dages flyvemedicinsk undersøgelse. Flyvemedicinsk godkendelse er en forudsætning for, at du kan optages på uddannelsen.
 

Når alle ansøgere er blevet afprøvet sender vi et svar på din ansøgning til din e-boks.

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om mere om Flyvevåbnets uddannelser kan du kontakte os på 25511899 mandag til fredag kl. 7.30-18.00. 

Uddannelsens opbygning

  • Hvis du ikke har aftjent værnepligt

  • Hvis du har aftjent værnepligt

  • Hvis du har sergentuddannelse

Flyvevåbnet f-16 2

Smugkig på din hverdag som flyveleder

Flyvevåbnet f-16

Min fremtid

Du vil efter endt uddannelse blive certificeret flyveleder i Forsvaret og får militærgrad af sergent. Som flyveleder vil du som en naturlig del af din karriere blive udsendt til internationale operationer. Du vil typisk blive udsendt hvert 3. år, hvor dine uddannelsesmæssige kompetencer og erfaring for alvor kommer til sin ret.

Læs mere om udsendelse med Forsvaret 

Du har efterfølgende mulighed for at videreuddanne dig til seniorsergent. På sigt er der også mulighed for at blive chefsergent, hvis dine evner er til det.

Vælger du at fortsætte din karriere udenfor Forsvaret, kan uddannelsen være et godt springbræt til en civil karriere som flyveleder, til en anden karriere inden for luftfart eller til at studere på en uddannelse i det civile uddannelsessystem.