Fortsæt til indhold

Oversergent i Flyvevåbnet

Flyveleder i Flyvevåbnet

scroll down

Kan du kontrollere luftrummet som flyveleder?

Som flyveleder er dit kølige overblik over de mange maskiner alfa og omega, når du kontrollerer lufttrafikken fra landjorden. Forsvaret leder efter landets bedste kandidater med både fodfæste, falkeblik og interesse for fly.

Som færdiguddannet flyveleder bliver du en del af et vagthold i tårnet på Flyvestation Karup eller Flyvestation Skrydstrup, hvor du får en spændende og alsidig hverdag med militære flyvemaskiner som fx F-35 i centrum. Tårnene er bemandet døgnet rundt alle dage på året.

Så hvis du ønsker en fremtid i et spændende og ansvarsfuldt job og har et kvalificeret hoved, teknisk forståelse og en robust psyke, så er uddannelsen som flyveleder måske noget for dig?

Uddannelsen kræver, at du gennemfører, eller har gennemført, den traditionelle sergentuddannelse, og at du yderligere specialiserer dig som flyveleder.

 

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Startløn som færdiguddannet (sergent):
Grundløn + militærtillæg + variable ydelser + funktionstillæg ca. kr. 50.000 (månedsløn, brutto).

Slutløn efter 18 år (sergent):
Grundløn + militærtillæg + variable ydelser + funktionstillæg ca. kr. 100.000 (månedsløn, brutto).

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Mellem 2-3 år afhængig af om du allerede er uddannet sergent.

Efter endt uddannelse har du tjenestepligt på 6 år.

Hvad er ansøgningsfristen?

Sidste ansøgningsfrist var den 16. oktober 2023. Uddannelsen kan pt. ikke søges.

Hvornår starter jeg?
Sergentuddannelsen starter februar 2024 og tager ca. 4 måneder.

Uddannelsen som flyveleder starter slut august/start september 2024.

Hvornår er der afprøvning?
-Adgangskrav

For at søge uddannelsen som flyveleder skal du være fyldt 18 år ved uddannelsens start og have en studentereksamen (hhx, htx, stx, eux eller hf) med gode karakterer i dansk, engelsk og matematik. Det er bedst, hvis du i forvejen har basisuddannelsen fra Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet.

FOR AT KOMME IND SKAL DU

Bestå optagelsesprøvens 1., 2. og 3. selektion. Herefter udvælges egnede ansøgere til 4. selektion og optag på uddannelsen. Har du været afprøvet til flyveleder tidligere, civilt eller militært, skal dette oplyses i din ansøgning
 
1. Selektion
Computerbaserede prøver BPP (sessionsprøven) og First European Air traffic controller selection test (FEAST). BPP er initial testen. Den skal klares på et bestemt niveau. Gør du ikke det, går du ikke videre til FEAST. FEAST skal bestås for at gå videre til næste selektion.

2. Selektion
Computerbaserede prøver RADAR og MULTIPASS. Testene skal bestås for at gå videre til næste selektion. Til 2. selektion skal du også gennemføre Forsvarets basistest (styrke-/løbetest)

3. Selektion
Helbredsundersøgelse for ikke-tjenestegørende ansøgere, interview med psykolog, samtale med kommende ledere og information om løn- og kontraktforhold. Søger du uddannelsen som tjenestegørende, er det et krav, at du har en gyldig helbredsvurdering som egnet uden begrænsninger.
 
4. Selektion
2-dages flyvemedicinsk undersøgelse. Flyvemedicinsk godkendelse er en forudsætning for, at du kan optages på uddannelsen. For at komme til 4. selektion skal du også kunne opfylde Forsvarets basis helbredskrav, samt de skærpede helbredskrav til uddannelsen se krav. Derudover skal du også kunne sikkerhedsgodkendes.
 

Forventet tidsplan for optagelsesprøverne ligger mellem uge 44-50 i 2023.

Når alle ansøgere er blevet afprøvet, sender vi et svar på din ansøgning til din e-boks. Efterfølgende er det Flyverkommandoen og ESK 515, som afgør om du tilbydes optag på uddannelsen og dermed skal til 4. selektion.

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om Flyvevåbnets uddannelser, kan du kontakte os på 25511899 mandag til fredag kl. 7.30-16.00.

Uddannelsens opbygning

  • Hvis du har sergentuddannelse

Min fremtid

Du vil efter endt uddannelse blive certificeret flyveleder i Forsvaret og få militærgrad af sergent. Som flyveleder kan du, som en nærliggende del af din karriere, blive udsendt til internationale operationer.

Læs mere om udsendelse med Flyvevåbnet

Du har efterfølgende mulighed for at videreuddanne dig til seniorsergent. På sigt er der også mulighed for at blive chefsergent, hvis dine evner er til det. Officerer forbliver på M3XX niveau under uddannelsen, men ansættes på M2XX niveau efter endt uddannelse. Der kan også være mulighed for at søge en ny officersstilling efter bindingsperioden. Det er muligt at købe sig ud af bindingsperioden på seks år.

Vælger du at fortsætte din karriere uden for Forsvaret, kan uddannelsen være et godt springbræt til en civil karriere som flyveleder, til en anden karriere inden for luftfart eller til at studere på en uddannelse i det civile uddannelsessystem.

Ofte stillede spørgsmål

Uddannelsen til flyveleder gennemføres dels ved en civil udbyder i Kastrup Lufthavn og dels ved den flyvestation, hvor du fremadrettet skal gøre tjeneste.

De første ca. 16 måneder foregår uddannelsen i Kastrup Lufthavn. Herefter fortsætter du ”on the job training” (OJT) ved den flyvestation, hvor du fremadrettet skal virke som flyveleder. OJT er opdelt 4 faser og varer ca. 12 måneder.

Der bliver hørt på dine ønsker, men den endelige beslutning er der andre der tager. Det kommer an på mange ting.

Ja, du kan søge som civil. Flyvevåbnet vil sørge for, at du kommer på en basisuddannelse i Karup inden du starter din funktionsuddannelse til flyveleder. Den manglende sergentuddannelse skal så gennemføres efter din funktionsuddannelse.

Har du en basisuddannelse, vil du skulle gennemføre en sergentuddannelse inden du påbegynder din funktionuddannelse. 

Er du allerede udnævnt sergent, starter du direkte på funktionsuddannelsen.

Basis- og sergentuddannelsen er adgangsgivende til flyvelederuddannelsen uanset, hvilket værn du kommer fra.

Man kan søge om leje af Forsvarets lejeboliger i Nyboder.

Ja, du skal underskrive en tjenestepligtserklæring inden du starter på uddannelsen. Når du så er færdig, har du 6 års tjenestepligt.

Ja, som flyveleder skal du forvente at indgå i vagthold som dækker hele døgnet alle ugens dage.