Fortsæt til indhold

”Det er vildt at sidde her og føle, man har ansvaret”

Det er svært ikke at blive grebet af det

Anders er netop fyldt tredive og er i fuld gang med at uddanne sig til militær flyveleder hos Air Control Wings Eskadrille 515. Uddannelsen kræver hans fulde koncentration, men er alt han havde drømt om. Dagligdagen er en vekslen mellem teori og praksis, og det passer Anders godt.

 

Omgivet af en 20 meter lang kunstig landingsbane på skærmene i simulationsrummet sidder Anders roligt og afventer et scenarie, som han skal håndtere. Der er bumstille i lokalet og koncentrationen er høj – men pulsen lav. 

Først som en lille prik og sidenhen som en naturtro flyvemaskine ser man et fly lande. Nu er det Anders’ opgave at sørge for, at flyet lander korrekt. Anders sidder med headset på hovedet og bag en pult med avanceret udstyr. Han er nu ansvarlig for flytrafikken i et kunstig skabt område. Selvom omgivelserne er kunstige, så er situationerne taget fra virkeligheden og afspejler de scenarier, en flyveleder skal kunne håndtere. 

”Det er vildt at sidde her og føle, man har ansvaret”, fortæller Anders, der sammen med sine tre andre klassekammerater dagligt øver sig og forbereder sig på en karriere som Tower Approach flyveleder i et af Forsvarets tårne på Flyvestation Karup eller Flyvestation Skrydstrup. 

Praksis frem for teori
”Personligt har jeg haft lettere ved de praktiske øvelser end teorien, og det har jeg været meget åben om i klassen. Og det, at jeg har sagt det, har gjort, at vi i klassen har støttet hinanden. Jeg har hjulpet mine klassekammerater med øvelser, og de har hjulpet mig med teorien” fortæller Anders med et smil på læben, der tydeligt fortæller, at sammenholdet er noget særligt.

Undervisningen er delt op i teoritimer og praktiske øvelser bestående af simulationer i et lukket og kontrolleret miljø. Selvom det at være flyveleder er et praktisk job, kræver det indsigt i til tider kompliceret teori samt viden om luftrummet. 

”Det er krævende og man skal være forberedt på at lægge mange timer og meget flid i uddannelsen – men det er også en mega spændende rejse, hvor jeg er vokset enormt meget som person” siger Anders, der videre kan fortælle, at personlig udvikling var forventet og er blevet en drivende kraft undervejs.

I øjeblikket er de fire flyvelederelever indskrevet på uddannelsen, og de har vidt forskellige baggrunde og ønsker om fremtiden. 

Lyvelederelev Anders

Personligt har jeg haft lettere ved de praktiske øvelser end teorien, og det har jeg været meget åben om i klassen. Og det, at jeg har sagt det, har gjort, at vi i klassen har støttet hinanden. Jeg har hjulpet mine klassekammerater med øvelser, og de har hjulpet mig med teorien.

Flyvelederelev Anders

Drømmen
Som barn strakte Anders ofte hals for at følge kampflyene, når de susede henover fødebyen Haderslev i Sønderjylland. Som mange andre var han betaget af den kraft, de skar gennem luften med. 

”Dengang havde jeg ikke en drøm om at arbejde med militære fly og helikoptere. Jeg synes blot, som mine kammerater, at det var sejt, at se dem i luften”, fortæller Anders. Drømmen om at blive flyveleder kom først efter, at han i nogle år havde arbejdet som identifikationsoperatør i Air Control Wings operationsrum. Her havde han dagligt sammen med kollegaerne ansvaret for at overvåge luftrummet og kontrollere kampflyene. Efter nogle år søgte Anders nye udfordringer og tænkte, at flyveleder måske netop var noget for ham.

”Jeg var ikke klar på at være i det civile efter min værnepligt, da jeg godt kunne lide den disciplin og struktur, der er i Forsvaret”, siger Anders og fortsætter, ”men jeg kunne godt tænke mig at gøre tjeneste i Flyvevåbnet, da jeg kunne mærke, at den ligefremme facon og korte kommandovej i netop det værn, tiltale mig”.

Anders har en kuglepen mellem fingrene. En lille printer, blinker og brummer let – den er ved at skrive en lille label ud. Kuglepennen finder sin rette plads i hånden og Anders skriver nu nogle tal ned på labelen, der fortæller om et flys højde og hastighed. Alle de fly Anders kontrollerer, har hver deres label, og det giver ham et overblik over opgaverne. Man kan tydelig mærke, at Anders er fortrolig med opgaven og at han glæder sig til at simulationerne skiftes ud med ægte scenarier.

Jobbet
”Min opgave som Tower Approach-flyveleder bliver at styre området omkring tårnet og dermed alle landingsbanerne og ruterne, der er på flyvestationen”, fortæller Anders, der særligt glæder sig til at skulle håndtere netop militærfly. ”Det er den militære del, jeg også synes, er rigtig spændende. Det er nemlig typisk en anden afvikling. For eksempel det vi kalder ”touch-and-go” eller ”low-pass”, som er militære flyvninger som benyttes i skarpe situationer. Man laver med andre ord noget af det, som man ser i actionfilm bare i virkeligheden”, siger Anders.  

Jobbet som flyveleder kræver, at man er kreativ i sine løsninger og indgang til jobbet, fortæller Anders og uddyber ”Man skal kunne prioritere og vide, hvilken opgave man skal vægte højest. Du kan ikke tale med 15 fly på én gang! Det er svært ikke at blive grebet af det ansvar, man har, og det overblik man skal kunne bevare. Der er ikke to dage, der er ens”, fortæller Anders, idet han løfter blikket og orienterer sig på skærmen i simulationsrummet. Lige nu sker der intet uventet.

Der findes tre slags flyveledere: Tårn-, Anflyvning- (Approach) og Område- (Center) flyveledere. Som tårn- og approachflyveledere har man til opgave at kontrollere flytrafik i og omkring en lufthavn, inklusiv de køretøjer der måtte køre rundt på lufthavnens område og baner. Det vil sige, de fly der vil starte og lande på en given lufthavn er i kontakt med en flyveleder, og det er flyvelederens ansvar at sørge for, at flyene ikke flyver ind i hinanden, og at banen er fri, når et fly skal starte og lande. 

Hvad kan vente 
I sin fritid spiller Anders som mange af sine kammerater computerspil – og han er ikke i tvivl om, at det giver ham en fordel under uddannelsen og senere hen i jobbet. ”Jeg spiller selv computer når jeg har fri, og jeg kan klart mærke, at nogle af de egenskaber, der er gode at have i strategispil, dem kan jeg trække over i flyvelederjobbet. Her tænker jeg særligt på samarbejde, have overblik og tænke strategisk”, fortæller Anders.

”I bund og grund handler det om, at man skal have flair for at holde hovedet koldt i pressede situationer og huske teorien fra undervisningen. Det handler om, at man skal have overblik, og at man skal kunne rumme mange input samtidig. Man skal vide, hvad der kan vente 30 sek., 1 minut og 10 minutter”, slutter Anders, inden han igen tager headsettet på og går i gang med endnu en simulationsøvelse – et fiktivt fly skal til at lette og en anden har meldt sin ankomst om få minutter. 

Næste år er Anders færdig på uddannelsen, hvor han ser frem til at starte i praktik som flyvelederelev på Flyvestation Karup, der er Danmarks største militære flyvestation med omkring 40.000 flyvninger om året.

Her kan du undersøge, om uddannelsen til flyveleder er noget for dig