Fortsæt til indhold

Premierløjtnant

Kontrol- og Varslingsofficer i Flyvevåbnet

scroll down

VIL DU HAVE ANSVAR FOR MISSIONER MED BL.A. JAGERFLY OG OVERVÅGNING AF DET DANSKE LUFTRUM?

Som kontrol- og varslingsofficer bliver du leder af et vagthold og får ansvar for at koordinere den militære lufttrafik i det danske luftrum, eller du bliver ansat i Air, Land and Sea Integration (ALSI), hvor den primære opgave er at støtte med kontrol og koordination af fly, droner og helikoptere, når disse indsættes til støtte for Hæren og Søværnet.
 
Med andre ord; du sørger for overvågning og sikkerhed i det danske luftrum og har ansvar for, at koordinere lufttrafikken og taktiske luftoperationer i luftrummet, både nationalt og i internationale koalitioner. Som vagtholdsleder er det også dig, der iværksætter afvisningsberedskabet bestående af to F-16 fly, eksempelvis hvis et fly uden tilladelse nærmer sig dansk luftrum. Hvis du bliver ansat i ALSI bliver du specialist i luftoperationer, og repræsentere Flyvevåbnet når du arbejder tæt sammen med enten Hærens brigade eller Søværnets fregatter.
 
Arbejdet er både komplekst og dynamisk, hvor opgaverne kan ændre sig fra det ene sekund til det næste. Du skal derfor kunne bevare roen og overblikket i travle situationer og være i stand til at træffe hurtige beslutninger.
 
Air Control Wings  motto er: Nihil Nobis Latet ”Intet forbliver uset”
 
Et vigtigt værktøj i uddannelsen er simulationer. En simulation er et træningsscenarie, hvor du som kadet øver dig i hurtige beslutninger og reaktioner ved en fiktiv mission. Efter hver simulation er der debriefing, hvor scenariet og reaktionerne bliver gennemgået, så du lærer mest muligt. Som kontrol- og varslingsofficer har du en særlig evne for simultankapacitet, beslutningstagning og godt overblik.
 
Under uddannelsen lærer du også at identificere luftbilledet, så du kan hjælpe med at gennemføre taktiske luftoperationer, sætte flere fly i luften og koordinere luftrummet mellem både civile og militære myndigheder.
 
Du bliver også uddannet i at lede mennesker i pressede situationer og får dyb indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden afprøver i praksis.
 
Som færdiguddannet er du med til at gennemføre og lede Forsvarets luftoperationer under blandt andet Flyvevåbnet, NATO og internationale koalitioner. Så hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel i virkeligheden, er en officersuddannelse måske noget for dig.

Få et unikt indblik i, hvordan Air Control Wing overvåger det danske luftrum i DR's explainer her

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
På OBU og funktionsuddannelsen:

  • Basisløn ca. 24.338,5 kr./md. + 3 % pension.

På diplomuddannelsen:

  • Basisløn ca. 25.598,9 kr./md.
  • + tillæg til kadetter på diplomuddannelsen på 2.067,2 kr./md.
  • + 5,5 % pension.

Som nyudnævnt premierløjtnant:

  • Basisløn 27.854 kr./md.
  • + kvalifikationstillæg til premierløjtnanter på 2.443,97 kr./md.
  • + forsvars- og beredskabstillæg på 2.067,2 kr./md. + 17 % pension.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
2 år og 4 måneder

Hvor kan jeg bo?
Som kadet kan du søge om en studiebolig i Nyboder

Hvad er ansøgningsfristen?
28. april 2024.

Hvornår starter jeg?
August 2024.

Hvornår er der afprøvning?
December 2023 og marts, april og maj 2024.Adgangskrav

Hvordan bliver man kontrol- og varslingsofficer i Flyvevåbnet? Har du en mellemlang uddannelse, fx en bachelor eller professionsbachelor, og er du god til engelsk, kan du søge direkte ind på Forsvarets officersuddannelser.

Du kan også blive Officer uden en bachelor. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her

Som kontrol- og varslingsofficer er der skærpede helbredskrav vedr. syn. Bliv klogere på de specifikke synskrav her

Ud over synskravet er der også krav til, at man skal flyvemedicinsk helbredsgodkendes.

FOR AT KOMME IND SKAL DU


Gør du allerede tjeneste i Forsvaret som befalingsmand eller løjtnant kan du også kvalificere dig til at blive optaget på Flyvevåbnets officersskole. Læs mere om den interne vej til Flyvevåbnets officersskole.

 

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om Flyvevåbnets officersuddannelser, kan du kontakte studievejledningen på Flyvevåbnets Officersskole på tlf: 51738749.

Uddannelsens opbygning

  • 5 mdr. - Karup

  • 11 mdr. - Karup

  • 12 mdr. - København

Flyvevåbnet f-16 2

Hvad kommer jeg til at lave?

Dit første job bliver som premierløjtnant, der leder et vagthold ved Flyvestation Karup. Dette vil typisk blive kombineret med et ansvarsområde som uddannelse af nyt personale, planlægning af øvelser eller vagtplanlægning. Derefter kan der være mulighed for andre nationale opgaver eller internationale udsendelser. Læs mere om udsendelser med Forsvaret

Hvordan kan min karriere udvikle sig?

Der er mange karriereveje i Flyvevåbnet og Forsvaret, og du kan selv søge i den retning, som du ønsker, hvor du kan tage hensyn til din egen karriereplan og personlige forhold. Dit indledende job som kontrol- og varslingsofficer foregår i Karup, hvor de næste muligheder for job ligeså er placeret i Air Control Wing. Derefter åbner der sig muligheder både nationalt eller internationalt. I national ramme er der mulighed for at arbejde med udvikling af Flyvevåbnets måde at gennemføre operationer på. Dette kan være både som specialist, hvor du bruger din erfaring inden for luftoperationer til at lave anbefalinger til Flyvevåbnets chefer, eller som leder af disse specialister. I international kontekst er der mulighed for at gøre tjeneste ved et af NATOs hovedkvarterer, hvor du kan arbejde med at planlægge eller indsætte militære luftoperationer i områder, hvor NATO er indsat. Derudover er der mulighed for at gøre tjeneste ved NATOs Airborne Early Warning and Control (AWAC) fly i Geilenkirchen, Tyskland.
 
For at blive udnævnt til kaptajn forudsætter det tilfredsstillende tjeneste, og så skal du tage de relevante videreuddannelseskurser. Efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier med henblik på at opnå rang af major.
 
Derudover bliver du eftertragtet af civile virksomheder, da du med vores lederuddannelse kombineret med praktisk erfaring får en baggrund, der er unik for Forsvaret. Hvis du ønsker at arbejde i det civile, er officerer i Flyvevåbnet eftertragtede på arbejdsmarkedet i en bred vifte af virksomheder.

Video podcast

Kontrol- og varslingsofficer

Spørgsmål og svar

Der kan opstå mange spørgsmål omkring uddannelsen som officer i Flyvevåbnet. Vi har samlet de mest almindelige nedenfor – finder du ikke det svar, du søger, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Du skal være 18 år for at blive optaget på officersuddannelserne.
Ja, du skal være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse for at søge uddannelsen.
Nej, det behøver du ikke. Første del af uddannelsen (Officersbasisuddannelsen) giver dig en tilstrækkelig grundlæggende militæruddannelse.
Nej, så længe uddannelsen er akkrediteret til niveau 6, er den adgangsgivende. Det er kun på uddannelsesretningen som henholdsvis våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer i Søværnet, at der kræves specifikke BA- eller PBA-uddannelser. For uddannelsen til våben- og elektronikteknisk officer er en BA- eller PBA-uddannelse inden for det elektrotekniske område kvalificerende, mens det for uddannelsen til maskinteknisk officer er en maskinmesteruddannelse med maritimt tilvalg, der er kvalificerende.
Ja, der er ikke tid til at færdiggøre dit studie, når du først er begyndt på officersuddannelsen. Hvis det drejer sig om en reeksamen, kan der i enkelte tilfælde indgås en særlig aftale.
Ja. Minimumskravet er uddannelsesniveau 6, og da en kandidatuddannelse er niveau 7, er du egnet til at søge.
Ja, Forsvaret garanterer job efter endt uddannelse. Hvor i landet det bliver, finder vi ud af undervejs i uddannelsen.
I princippet nej, men vi opfordrer dig til at blive i Forsvaret minimum et par år efter endt uddannelse. Det vil give dig mulighed for at få praktiske erfaring med det teoretiske stof, som du har lært undervejs i uddannelsen.
For de fleste officersuddannelser er anbefalingen, at du vælger en uddannelse, der interesserer dig. Det, vi ser efter, er det akademiske niveau, ikke de enkelte elementer af en specifik uddannelse. Man kan dog sige, at en BA i Ledelse, statskundskab, HR og psykologi har nogle ligheder med fagene på diplomuddannelsen. For både våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer er der krav til specifikke adgangsgivende uddannelser.
Du skal som udgangspunkt være sund og rask, og leve op til Forsvarets helbredskrav. Til optagelsesprøverne skal du igennem en helbredsundersøgelse, hvor lægerne vurderer, om du er egnet.
Ja, men vi behandler dog kun meritansøgninger fra dem, der er optaget på uddannelsen.
Dit første job vil typisk være på flyvestation Aalborg, Karup eller Skrydstrup.
Du altid komme med ønsker, men dit første job vil typisk blive bestemt efter Flyvevåbnets behov.