Kontrol varslingsofficer

Premierløjtnant i Flyvevåbnet

Kontrol- og Varslingsofficer

scroll down

vil du have ansvar for missioner med bl.a. jagerfly og overvågning af det danske luftrum?

Som Kontrol- og varslingsofficer bliver du leder af et vagthold og får ansvar for at koordinere trafikken i luftrummet. Det er et komplekst og dynamisk arbejde, hvor opgaverne kan ændre sig fra det ene sekund til det næste. Du skal bevare roen og overblikket i travle situationer og være i stand til at træffe hurtige beslutninger.

Under uddannelsen lærer du at identificere luftbilledet, så du kan hjælpe med at gennemføre taktiske luftoperationer, sætte flere fly i luften og koordinere luftrummet mellem både civile og militære myndigheder. Du bliver derudover uddannet i at lede mennesker i pressede situationer og får dyb indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden afprøver i praksis.

Som færdiguddannet er du med til at gennemføre og lede Forsvarets luftoperationer under blandt andet Flyvevåbnet, NATO og internationale koalitioner.

Så hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel i virkeligheden, er en officersuddannelse måske noget for dig.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Under uddannelsen: 22.500 kr./md.
Som færdiguddannet: ca. 30.000 kr./md. + 17% pension

Hvor lang tid tager uddannelsen?
2 år og 4 måneder

Hvor kan jeg bo?
Som kadet kan du søge om en studiebolig i Nyboder

Hvad er ansøgningsfristen?
15. marts 2020

Hvornår starter jeg?
Primo august 2020

Adgangskrav
Har du en mellemlang uddannelse, fx en bachelor eller professionsbachelor, og er du god til engelsk, kan du søge direkte ind på Forsvarets officersuddannelser.

Forsvaret er IKKE omfattet af uddannelsesloftet.

FOR AT KOMME IND SKAL DU
Bestå optagelsesprøven 
Kunne sikkerhedsgodkendes 
Opfylde Forsvarets basale og særlige helbredskrav 

Gør du allerede tjeneste i Forsvaret som befalingsmand eller løjtnant kan du også kvalificere dig til at blive optaget på Flyvevåbnets officersskole. Læs mere om den interne vej til Flyvevåbnets officersskole.

Har du spørgsmål?
Vil du vide mere om Officersuddannelserne i Forsvaret, så kontakt os på 72819000 mandag til torsdag kl. 8-14, fredag kl. 8-11.
Uddannelsens opbygning
 • Her får du en grundlæggende militæruddannelse, hvor du lærer at fungere som soldat og føre og lede på gruppeniveau. Du lærer at anvende grundlæggende teorier inden for lederskab og ledelse.

  Uddannelsen foregår i Karup i Jylland. Du bliver også introduceret til Flyvevåbnet ved Flyvevåbnets Operative enheder.

  Grundlæggende militær uddannelse
  Karup 7 uger
  Du lærer det militære håndværk som enkeltkæmper og soldat.

  Ledelse
  Karup 4 uger
  Gennem teori og praksis får du den grundlæggende træning og de ledelsesværktøjer, der er nødvendige for at fungere som sergent i Flyvevåbnet.

  Føring
  Karup 8 uger
  Du lærer grundlæggende føringsteknikker og operative overvejelser, så du kan løse praktiske opgaver som fører for en gruppe i felten.

  Love, normer og bestemmelser
  Karup 1 uge
  Du får teoretisk kendskab til bl.a. retslære, krigens love, operationskendskab og militær sikkerhed.

  Introduktion til Flyvevåbnet
  Karup 1 uge
  Basisuddannelsen afsluttes med en studietur til nogle af Flyvevåbnets Operative enheder.
 • Her specialiserer du dig indenfor feltet kontrol- og varsling. Du lærer at koordinere luftrummet med både civile og militære myndigheder og får en forståelse for Flyvevåbnets centrale område, flyvning, samt kontrol- og varslingsofficerens daglige virke. Uddannelsen er en kombination af teori og praksis gennem hele forløbet.

  Introduktion til flyoperationer
  Karup 2 uger
  Du får en grundlæggende forståelse for Flyvevåbnets centrale område – operationer i luften.

  Air Control Wing Operations Course
  Karup 6 uger
  Du får viden, færdigheder og kompetencer, der relaterer sig til kontrol- og varslingssystemets opbygning og operative opgaver.

  Fighter Controller
  Karup 15 uger
  Du lærer at bruge et identificeret luftbillede i praksis til at understøtte taktiske luftoperationer. Dette inkluderer simpel føring af fly, taktisk indsættelse af luftforsvarsfly og håndhævelse af dansk suverænitet.

  Fighter Allocater
  Karup 24 uger
  Du tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer der knytter sig til styringen af luftoperationer i dansk ansvarsområde på baggrund af et identificeret luftbillede.
 • Diplomuddannelse i København 12 mdr.
  Her ligger det primære fokus på militær ledelse, militær strategi og militære operationer, hvor vi inddrager den erfaring, som du har opnået ved tjeneste og funktionsuddannelsen i Flyvevåbnet.

  Forsvarets rolle i samfundet
  København
  Du undervises i de overordnede forhold, der ligger til grund for Danmarks sikkerhedspolitik, så du får en kritisk forståelse for baggrunden for nationale og internationale opgaver.
  5 ECTS

  Militære operationer
  København
  Du får viden om Flyvevåbnets rolle og samarbejde med ikke-militære aktører og de andre værn. Du lærer at håndtere komplekse situationer og indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde.
  10 ECTS

  Officeren og Krigen
  København
  Du bliver forberedt på arbejdet som officer og udvikler en forståelse af professionens identitet, herunder at krig er et ultimativt vilkår for officerens virke.
  10 ECTS

  Militær ledelse og styring
  København
  Med udgangspunkt i Forsvarets ledelsesredskaber bliver du i stand til at se dig selv som militær leder, så du kan reflektere over din egen ledelsespraksis og relatere til kolleger, medarbejdere og overordnede.
  10 ECTS

  Militær strategi
  København
  Du opbygger viden om centrale forhold i strategiske miljøer og bliver i stand til at anvende teori om konflikter og om international politik og strategi til at analysere, hvordan konflikter opstår og udvikler sig og hvilke redskaber, der findes til intervention og konfliktløsning.
  5 ECTS

  Officeren i krig
  København
  Du styrker dine analytiske, kommunikative og samarbejdsmæssige kompetencer, så du kan håndtere komplekse tværfaglige problemstillinger, der er relevante for dit arbejde som officer i international kontekst.
  5 ECTS

  Afgangsprojekt
  København
  Du afslutter diplomuddannelsen med et selvstændigt skriftligt projekt, der viser din evne til identificere, reflektere og analysere en militær problemstilling, diskutere løsninger og anvende teori og metode.
Flyvevåbnet 3

Smugkig på hverdagen som Officer

Flyvevåbnet f-16 2

Hvad kommer jeg til at lave?


Dit første job bliver som premierløjtnant, der leder et vagthold ved Flyvestation Karup. Dette vil typisk blive kombineret med et ansvarsområde som uddannelse af nyt personale, planlægning af øvelser og vagtplanlægning.

Jeg valgte Beredskabsstyrelsens sergentuddannelse, da jeg godt kan lide den alsidige hverdag samt muligheden for at kunne undervise og indgå i det daglige beredskab. Dagene er aldrig ens, og blandingen mellem undervisning og det daglige beredskab er super fed.

Christian Askebjerg Madsen, sergent, Beredskabsstyrelsen Midtjylland

BRS SG Christian
Flyvevåbnet 3

Hvordan kan min karriere udvikle sig?

Der er mange karriereveje i Flyvevåbnet og Forsvaret, og du kan selv søge i den retning, som du ønsker, hvor du kan tage hensyn til din egen karriereplan og personlige forhold. Efter dit første job i Karup kan du blive kontrol- og varslingsofficer, f.eks. i et NATO-hovedkvarter, hvor du kan arbejde med at planlægge militære luftoperationer i områder, hvor NATO er indsat. Du har også mulighed for at arbejde med udvikling af Flyvevåbnets måde at gennemføre operationer på. Dette kan være både som specialist, hvor du bruger din erfaring inden for luftoperationer til at lave anbefalinger til Flyvevåbnets chefer, eller som leder af disse specialister.

For at blive udnævnt til kaptajn skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier.

Derudover bliver du eftertragtet af civile virksomheder, da du med vores lederuddannelse kombineret med praktisk erfaring får en baggrund, der er unik for Forsvaret. Hvis du ønsker at arbejde i det civile, er officerer i Flyvevåbnet eftertragtede på arbejdsmarkedet i en bred vifte af virksomheder.

Kommende arrangementer

Overvejer du at søge kontrol- og varslingsofficer i Flyvevåbnet? Kom og mød os ansigt til ansigt og bliv klogere på, om uddanelsen er noget for dig. Vi afholder introdage flere gange om året og deltager på forskellige uddannelsesmesser.

Mød os her
Mød os på messer
Følg vores hverdag

Følg kadetternes hverdag

Officersuddannelsen er ikke som andre uddannelser. Vi har ofte hovederne oppe af bøgerne og ude i den virkelig verden, hvor vi øver os igen og igen og igen i at træffe de afgørende beslutninger, når det virkelig gælder. Dannelse og kammeratskab er en meget vigtig del af uddannelsen. Følg med i kadetternes hverdag her:

Kadetliv

Du kan også se endnu mere om uddannelserne i Forsvaret her:

Facebook
Instagram

Officersuddannelser i Hæren og Søværnet


Der er Officersuddannelser inden for alle vores tre værn, som favner vidt forskellige kompetencer, men samtidig har det tilfælles, at de giver stor praktisk ledererfaring.

Spørgsmål og svar

Der kan opstå mange spørgsmål omkring uddannelsen som officer i Flyvevåbnet. Vi har samlet de mest almindelige nedenfor – finder du ikke det svar, du søger, er du velkommen til at kontakte os.
Du skal være 18 år for at blive optaget på officersuddannelserne.
Ja, du skal være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse for at søge uddannelsen.
Nej, det behøver du ikke. Første del af uddannelsen (Officersbasisuddannelsen) giver dig en tilstrækkelig grundlæggende militæruddannelse.
Nej, så længe uddannelsen er akkrediteret til niveau 6, er den adgangsgivende. Det er kun på uddannelsesretningen som henholdsvis våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer i Søværnet, at der kræves specifikke BA- eller PBA-uddannelser. For uddannelsen til våben- og elektronikteknisk officer er en BA- eller PBA-uddannelse inden for det elektrotekniske område kvalificerende, mens det for uddannelsen til maskinteknisk officer er en maskinmesteruddannelse med maritimt tilvalg, der er kvalificerende.
Ja, der er ikke tid til at færdiggøre dit studie, når du først er begyndt på officersuddannelsen. Hvis det drejer sig om en reeksamen, kan der i enkelte tilfælde indgås en særlig aftale.
Ja. Minimumskravet er uddannelsesniveau 6, og da en kandidatuddannelse er niveau 7, er du egnet til at søge.
Ja, Forsvaret garanterer job efter endt uddannelse. Hvor i landet det bliver, finder vi ud af undervejs i uddannelsen.
I princippet nej, men vi opfordrer dig til at blive i Forsvaret minimum et par år efter endt uddannelse. Det vil give dig mulighed for at få praktiske erfaring med det teoretiske stof, som du har lært undervejs i uddannelsen.
Du kan se studieordningerne for de enkelte uddannelser her.
For de fleste officersuddannelser er anbefalingen, at du vælger en uddannelse, der interesserer dig. Det, vi ser efter, er det akademiske niveau, ikke de enkelte elementer af en specifik uddannelse. Man kan dog sige, at en BA i Ledelse, statskundskab, HR og psykologi har nogle ligheder med fagene på diplomuddannelsen. For både våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer er der krav til specifikke adgangsgivende uddannelser.
Du skal som udgangspunkt være sund og rask, og leve op til Forsvarets helbredskrav. Til optagelsesprøverne skal du igennem en helbredsundersøgelse, hvor lægerne vurderer, om du er egnet.
Ja, men vi behandler dog kun meritansøgninger fra dem, der er optaget på uddannelsen.
Dit første job vil typisk være på flyvestation Aalborg, Karup eller Skrydstrup.
Du altid komme med ønsker, men dit første job vil typisk blive bestemt efter Flyvevåbnets behov.