Fortsæt til indhold
Kontrol varslingsofficer

Premierløjtnant i Flyvevåbnet

Kontrol- og Varslingsofficer i Flyvevåbnet

scroll down

Vil du have ansvar for missioner med bl.a. jagerfly og overvågning af det danske luftrum?

Som Kontrol- og varslingsofficer bliver du leder af et vagthold og får ansvar for at koordinere trafikken i det danske luftrum, eller du bliver ansat i Air, Land and Sea Integration (ALSI), hvor den primære opgave er at støtte med kontrol og koordination af fly og helikoptere, når disse indsættes til støtte for Hæren og Søværnet. 

Med andre ord; du sørger for overvågning og sikkerhed i det danske luftrum og har ansvar for, at koordinere lufttrafikken og taktiske luftoperationer i luftrummet, både nationalt og i internationale koalitioner. Som vagtholdleder er også dig, der iværksætter afvisningsberedskabet bestående af to F-16 fly, eksempelvis hvis et fly uden tilladelse nærmer sig dansk luftrum. Hvis du bliver ansat i ALSI bliver du Flyvevåbnets specialist i luftoperationer, når du arbejder sammen med Hæren eller Søværnet.

Arbejdet er både komplekst og dynamisk, hvor opgaverne kan ændre sig fra det ene sekund til det næste. Du skal derfor kunne bevare roen og overblikket i travle situationer og være i stand til at træffe hurtige beslutninger.

Vores motto er: ”We don’t rise to the level of our expectations, we fall to the level of our training”

Et vigtigt værktøj i uddannelsen er simulationer. En simulation er et træningsscenarie, hvor du som kadet øver dig i hurtige beslutninger og reaktioner ved en fiktiv mission. Efter hver simulation er der debriefing, hvor scenariet og reaktionerne bliver gennemgået, så du lærer mest muligt. Som Kontrol- og varslingsofficer har du en særlig evne for simultankapacitet, beslutningstagning og godt overblik.

Under uddannelsen lærer du også at identificere luftbilledet, så du kan hjælpe med at gennemføre taktiske luftoperationer, sætte flere fly i luften og koordinere luftrummet mellem både civile og militære myndigheder.

Du bliver også uddannet i at lede mennesker i pressede situationer og får dyb indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden afprøver i praksis.

Som færdiguddannet er du med til at gennemføre og lede Forsvarets luftoperationer under blandt andet Flyvevåbnet, NATO og internationale koalitioner. Så hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel i virkeligheden, er en officersuddannelse måske noget for dig.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Lønninger pr. 1. august 2022

Ved uddannelsesstart 1. august 2022
Kadet kr. 23.811,65 pr. måned + 3% pension

Ved indtræden på diplomuddannelsen på officersskolen
Løjtnant kr. 27.067,28 pr. måned + 5,5% pension

Ved udnævnelse til
Premierløjtnant kr. 31.664,66 pr. måned + 17,1% pension

Hvor lang tid tager uddannelsen?
2 år og 4 måneder

Hvor kan jeg bo?
Som kadet kan du søge om en studiebolig i Nyboder

Hvad er ansøgningsfristen?
15. marts 2022

Hvornår starter jeg?
28. juli 2022

Hvornår er der afprøvning?
2. halvår 2021:
1. Selektion uge 44, telefoninterview med en psykolog
2. Selektion uge 48, fremmøde på Nyholm

1. halvår 2022
Efter endt ansøgningsfrist.


Adgangskrav

Har du en mellemlang uddannelse, fx en bachelor eller professionsbachelor, og er du god til engelsk, kan du søge direkte ind på Forsvarets officersuddannelser.

Som kontrol- og varslingsofficer er der skærpede helbredskrav vedr. syn. Du kan læse mere om de specifikke synskrav her

Ud over synskravet er der også krav til, at man skal flyvemedicinsk helbredsgodkendes.

FOR AT KOMME IND SKAL DU

Bestå optagelsesprøven 
Kunne sikkerhedsgodkendes 
Opfylde Forsvarets basale og særlige helbredskrav 

Gør du allerede tjeneste i Forsvaret som befalingsmand eller løjtnant kan du også kvalificere dig til at blive optaget på Flyvevåbnets officersskole. Læs mere om den interne vej til Flyvevåbnets officersskole.

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om mere om Flyvevåbnets uddannelser kan du kontakte os på 25511899 mandag til fredag kl. 7.30-18.00.

Uddannelsens opbygning

 • Her får du en grundlæggende militæruddannelse, hvor du lærer at fungere som soldat, fører og leder på mellemniveau. Du lærer at anvende grundlæggende teorier inden for instruktørvirke, ledelse og føring. Du bliver også introduceret til Flyvevåbnet ved Flyvevåbnets operative enheder.  
  Uddannelsen foregår i Karup, Jylland.

  Grundlæggende militær uddannelse
  Karup 7 uger
  Du lærer det militære håndværk som enkeltkæmper og soldat. Du har fag såsom eksercits (militær fremtræden), felttjeneste og øvelse, førstehjælp, militær fysisk træning, våbenuddannelse, orienteringslærer og CBRN (kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear krigsførelse).   

  Grundlæggende Instruktørkursus
  Karup 3 uger
  Du sættes i stand til at kunne instruere samt forestå en læringsaktivitet for større grupper inden for et fagligt afgrænset område. Du lærer at arbejde ud fra et defineret læringsmål. Du har fag såsom didaktik, undervisningsmetoder, feedbackprocesser, evalueringsformer og fjernundervisning.

  Grundlæggende ledelseskursus
  Karup 4 uger
  Gennem teori og praksis får du den grundlæggende træning og de ledelsesværktøjer, der er nødvendige for at fungere som sergent i Flyvevåbnet. Du bliver i stand til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere aktiviteter for mindre grupper. Du lærer om emner såsom ledelsesteorier, ledelsesværktøjer, kompetenceudvikling, motivationsteori, kommunikationsteori, konflikthåndtering og planlægningsværktøjer.   

  Grundlæggende føringskursus I
  Karup 3 uger
  Du bliver i stand til at påtage dig ansvaret som taktisk fører for en gruppe før, under og efter indsættelse. Du lærer befalingsteknikker og at indøve og koordinere indsættelsen i grupperammen. Du har fag såsom kampeksercits, befalinger og kamp fra stilling.

  Grundlæggende føringskursus II
  Karup 4 uger
  Du lærer at være beslutningsdygtig i kritiske situationer og iværksætte handlinger, som optimalt udnytter de ressourcer, du har til rådighed. Du har fag såsom planlægningsværktøjer, føringsværktøjer og principper for kampstilling.

  Introduktion til Flyvevåbnet
  Aalborg, Karup og Skrydstrup 1 uge
  Officersbasisuddannelsen afsluttes med en studietur til Flyvevåbnets operative enheder, så du får kendskab til Flyvevåbnets kapaciteter.

 • Her specialiserer du dig inden for feltet kontrol- og varsling. Du lærer at indgå som et led i beredskabet for det danske luftforsvar, herunder indsættelse af kampfly i forbindelse med at håndhæve dansk suverænitet. Du vil som kontrol- og varslingsofficer lære at føre et hold af specialister i operationsrummet, hvor et dynamisk og omskifteligt arbejdsmiljø er hverdag. Som leder for en del af operationsrummets opgaver lærer du ligeledes at indgå i den daglige træningsflyvning med danske og udenlandske kampfly, hvor du bl.a. vil lære at føre militære operationer fra et militært operationsrum, koordinere luftrum til træningsaktiviteter med kampfly samt koordinere luftoperationer med både civile og militære myndigheder. Igennem funktionsuddannelsen får du en grundlæggende forståelse for luftoperationer i sin helhed samt kontrol- og varslingsofficerens daglige virke. Uddannelsen er en kombination af teori og praksis gennem hele forløbet.

  Funktionsuddannelsen består af følgende moduler:

  Fighter Controller
  Karup 12 uger
  Du lærer at kontrollere og føre kampfly ved hjælp af radiokommunikation, understøttet af et moderne militært radarbillede. Kurset består af en blanding mellem teorimoduler samt simulerede missioner, hvor du vil fungere som Fighter controller. Dette inkluderer kontrol og føring af bl.a. kampfly, taktisk indsættelse af luftforsvarsfly og håndhævelse af dansk suverænitet. Modulet indeholder bl.a. bestemmelser for flyvning, radiotelefoni, meteorologi, jagerkontrolteori, efterretningslærer og missionsafvikling gennem simulation.

  Introduktion til flyoperationer
  Karup 1 uge
  Du får en grundlæggende forståelse for at planlægge og udføre flyvning i Flyvevåbnet. Modulet indeholder bl.a. flyveteori, aeroplanlære, navigation, lufttrafikregler, flyvesikkerhed og afsluttes med flyvning i Flyvevåbnets træningsfly T-17.  

  Fighter Allocater
  Karup 31 uger
  Du tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer, der knytter sig til ledelse og styringen af luftoperationer i dansk ansvarsområde, herunder indsættelse af kampfly mod trusler mod dansk luftrum samt håndhævelse af dansk suverænitet. Modulet indeholder bl.a. bestemmelser for flyvning, geografi, føring af luftoperationer (nationalt), lufttankning med kampfly, civilt/militært samarbejde og praktisk missionsafvikling gennem simulerede luftoperationer samt live flyvning.

 • Diplomuddannelse i København 12 mdr.
  Her ligger det primære fokus på militær ledelse, militær strategi og militære operationer, hvor vi inddrager den erfaring, som du har opnået ved tjeneste og funktionsuddannelsen i Flyvevåbnet.

  Grundlæggende militær ledelse
  København
  Du bliver undervist i at blive militær leder og bliver i stand til at lede personelenheder, som normalt tildeles premierløjtnanten, samt at reflektere over egen ledelsespraksis med henblik på at skabe forudsætning for at du kan udvikle dig. 
  10 ECTS

  Luftoperationer, teori og doktrin
  København
  Du får forståelse for hvad airpower er på baggrund af teori og doktrin, så du kan vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger. På den måde bliver du i stand til at indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde om at anvende airpower ud fra et teoretiske og doktrinært perspektiv. 
  5 ECTS

  Danmarks som strategisk aktør I
  København
  Du får viden om de centrale forhold, der ligger til grund for Danmarks sikkerhedspolitik, så du bliver i stand til at analysere og forstå baggrunden for de nationale og internationale opgaver, du står over for i dit virke som officer, og du bliver i stand til at handle i overensstemmelse med dansk sikkerhedspolitik. 
  5 ECTS

  Danmarks som strategisk aktør II
  København
  Du opnår viden om de strategiske miljøer, der er relevante for Danmarks ageren som strategisk aktør. Derudover bliver du i stand til selvstændigt at anvende fagets teori og metoder til at analysere konkrete strategiske miljøer og identificere handlemuligheder i henhold til Flyvevåbnet og Forsvaret. 
  5 ECTS

  Flyvevåbnets operationer
  København
  Du opnår viden om Flyvevåbnets organisation, opgaver og kapaciteter, så du selvstændigt, med engelsk som formidlingssprog, kan indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde omkring at anvende Flyvevåbnets kapaciteter i nationale og internationale operationer. 
  10 ECTS

  Luftmilitær ledelse
  København
  Du udvikler forudsætningerne for at træde ind i professionen som militær leder i Flyvevåbnet med særligt fokus på forhold, der er specifikke for Flyvevåbnet. 
  5 ECTS

  Planlægning af luftoperationer
  København
  Du opnår viden om operationsplanlægning, så du i såvel national som international sammenhæng kan bidrage til at planlægge luftoperationer og herunder anvende engelsk som formidlingssprog.
  5 ECTS

  Afgangsprojekt
  København
  Du afslutter diplomuddannelsen med et selvstændigt skriftligt projekt, der viser din evne til at identificere, reflektere og analysere en militær problemstilling, diskutere løsninger og anvende teori og metode. 
  15 ECTS

   

   

   

MØD OS TIL ÅBENT HUS PÅ OFFICERSUDDANNELSEN

Kom til Åbent Hus (Webinar) og hør mere om dine uddannelsesmuligheder og om en spændende karriere i en helt anden verden. 

Tilmeld dig åbent hus her

Flyvevåbnet f-16 2

Hvad kommer jeg til at lave?

Dit første job bliver som premierløjtnant, der leder et vagthold ved Flyvestation Karup. Dette vil typisk blive kombineret med et ansvarsområde som uddannelse af nyt personale, planlægning af øvelser og vagtplanlægning. Derefter kan der være mulighed for andre nationale opgaver eller internationale udsendelser. Læs mere om udsendelser med Forsvaret
Flyvevåbnet 3

Hvordan kan min karriere udvikle sig?

Der er mange karriereveje i Flyvevåbnet og Forsvaret, og du kan selv søge i den retning, som du ønsker, hvor du kan tage hensyn til din egen karriereplan og personlige forhold. Efter dit første job i Karup kan du blive kontrol- og varslingsofficer, f.eks. i et NATO-hovedkvarter, hvor du kan arbejde med at planlægge militære luftoperationer i områder, hvor NATO er indsat. Du har også mulighed for at arbejde med udvikling af Flyvevåbnets måde at gennemføre operationer på. Dette kan være både som specialist, hvor du bruger din erfaring inden for luftoperationer til at lave anbefalinger til Flyvevåbnets chefer, eller som leder af disse specialister.

For at blive udnævnt til kaptajn skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier.

Derudover bliver du eftertragtet af civile virksomheder, da du med vores lederuddannelse kombineret med praktisk erfaring får en baggrund, der er unik for Forsvaret. Hvis du ønsker at arbejde i det civile, er officerer i Flyvevåbnet eftertragtede på arbejdsmarkedet i en bred vifte af virksomheder.

Spørgsmål og svar

Der kan opstå mange spørgsmål omkring uddannelsen som officer i Flyvevåbnet. Vi har samlet de mest almindelige nedenfor – finder du ikke det svar, du søger, er du velkommen til at kontakte os.

Konatkt os

Du skal være 18 år for at blive optaget på officersuddannelserne.
Ja, du skal være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse for at søge uddannelsen.
Nej, det behøver du ikke. Første del af uddannelsen (Officersbasisuddannelsen) giver dig en tilstrækkelig grundlæggende militæruddannelse.
Nej, så længe uddannelsen er akkrediteret til niveau 6, er den adgangsgivende. Det er kun på uddannelsesretningen som henholdsvis våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer i Søværnet, at der kræves specifikke BA- eller PBA-uddannelser. For uddannelsen til våben- og elektronikteknisk officer er en BA- eller PBA-uddannelse inden for det elektrotekniske område kvalificerende, mens det for uddannelsen til maskinteknisk officer er en maskinmesteruddannelse med maritimt tilvalg, der er kvalificerende.
Ja, der er ikke tid til at færdiggøre dit studie, når du først er begyndt på officersuddannelsen. Hvis det drejer sig om en reeksamen, kan der i enkelte tilfælde indgås en særlig aftale.
Ja. Minimumskravet er uddannelsesniveau 6, og da en kandidatuddannelse er niveau 7, er du egnet til at søge.
Ja, Forsvaret garanterer job efter endt uddannelse. Hvor i landet det bliver, finder vi ud af undervejs i uddannelsen.
I princippet nej, men vi opfordrer dig til at blive i Forsvaret minimum et par år efter endt uddannelse. Det vil give dig mulighed for at få praktiske erfaring med det teoretiske stof, som du har lært undervejs i uddannelsen.
For de fleste officersuddannelser er anbefalingen, at du vælger en uddannelse, der interesserer dig. Det, vi ser efter, er det akademiske niveau, ikke de enkelte elementer af en specifik uddannelse. Man kan dog sige, at en BA i Ledelse, statskundskab, HR og psykologi har nogle ligheder med fagene på diplomuddannelsen. For både våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer er der krav til specifikke adgangsgivende uddannelser.
Du skal som udgangspunkt være sund og rask, og leve op til Forsvarets helbredskrav. Til optagelsesprøverne skal du igennem en helbredsundersøgelse, hvor lægerne vurderer, om du er egnet.
Ja, men vi behandler dog kun meritansøgninger fra dem, der er optaget på uddannelsen.
Dit første job vil typisk være på flyvestation Aalborg, Karup eller Skrydstrup.
Du altid komme med ønsker, men dit første job vil typisk blive bestemt efter Flyvevåbnets behov.

HVILKEN OFFICERSUDDANNELSE PASSER TIL DIG?

Du kan vælge mellem otte forskellige officersuddannelser fordelt på tre værn og Beredskabsstyrelsen.

Officer i Hæren

1 uddannelse

Se uddannelse i Hæren

Officer i Søværnet

3 uddannelser

Sammenlign uddannelser i Søværnet

Officer i Flyvevåbnet

3 uddannelser

Sammenlign uddannelser i Flyvevåbnet

Officer i Beredskabsstyrelsen

1 uddannelse

Se uddannelse i Beredskabsstyrelsen