Fortsæt til indhold
Operationsassistent

Leder

Kontrol- og varslingslinjen - Løjtnant i Flyvevåbnet

scroll down

Er du klar til at gå forrest når det kræves?

Vil du have ansvaret for at lede motiverede og højt specialiserede medarbejdere i en omskiftelig hverdag - som en del af Flyvevåbnets organisation? Som uddannet løjtnant i Flyvevåbnet kommer du til at virke både som leder og coach for de soldater, som du får ansvaret for.

Du får med det samme medansvar for, at operationer udføres effektivt og sikkert gennem ledelse af dine medarbejdere. Du er ansvarlig for at tilrettelægge deres udvikling og styrke deres faglighed til understøttelse af Flyvevåbnets mangeartede operationer. Du får derudover indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden afprøver i praksis. Opgaver og ansvar gør, at du hurtigt opnår reel ledelseserfaring.

Ser du dig selv i et job, hvor du er ansvarlig for vigtige operationer og andres læring? Og kan du gå forrest også i svære situationer? Så søg uddannelsen til løjtnant i Flyvevåbnet.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Under uddannelsen og efterfølgende tjeneste som løjtnant er din basisløn på ca. 22.200 kr./mdr.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Uddannelsen tager som udgangspunkt 19 måneder. Hvis du har en sergentuddannelse fra Hæren eller Flyvevåbnet, tager den dog kun 14 måneder.

Hvad er ansøgningsfristen?
5. marts 2022

Hvornår starter jeg?
28. juli 2022

Hvornår starter jeg hvis jeg allerede har en sergentuddannelse?
Hvis du allerede har en sergentuddannelse, starter du først på uddannelsen i januar måned.

Hvornår er der afprøvning?
Efter endt ansøgningsfrist.


Adgangskrav

Hvis du har en studentereksamen (hhx, stx, htx, hf eller eux), kan du søge uddannelsen som løjtnant.

Du kan også søge, hvis du er en ambitiøs og målrettet sergent eller konstabel med evner indenfor det akademiske i Forsvaret, og måske med et ønske om at tage næste skridt til officersniveauet. For at kunne behandle din ansøgning er det obligatorisk med vedlagt FOKUS.

Som kontrol- og varslingsofficer er der skærpede helbredskrav vedr. syn. Du kan læse mere om de specifikke synskrav her

Ud over synskravet er der også krav til, at man skal flyvemedicinsk helbredsgodkendes.

For at komme ind skal du

Bestå optagelsesprøven
Sikkerhedsgodkendes
Opfylde Forsvarets basale og særlige helbredskrav

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om mere om Flyvevåbnets uddannelser kan du kontakte os på 25511899 mandag til fredag kl. 7.30-18.00.

 

Uddannelsens opbygning

 • Karup 5 måneder

  Her får du en grundlæggende militæruddannelse, hvor du lærer at fungere som soldat, fører og leder på mellemniveau. Du lærer at anvende grundlæggende teorier inden for instruktørvirke, ledelse og føring. Du bliver også introduceret til Flyvevåbnet ved Flyvevåbnets operative enheder. 

  Uddannelsen foregår i Karup, Jylland.

  Officersbasisuddannelsen består af følgende moduler:

  Grundlæggende militær uddannelse
  Karup 7 uger

  Du lærer det militære håndværk som enkeltkæmper og soldat. Du har fag såsom eksercits (militær fremtræden), felttjeneste og øvelse, førstehjælp, militær fysisk træning, våbenuddannelse, orienteringslærer og CBRN (kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear krigsførelse).  

  Grundlæggende Instruktørkursus
  Karup 3 uger

  Du sættes i stand til at kunne instruere samt forestå en læringsaktivitet for større grupper inden for et fagligt afgrænset område. Du lærer at arbejde ud fra et defineret læringsmål. Du har fag såsom didaktik, undervisningsmetoder, feedbackprocesser, evalueringsformer og fjernundervisning.

  Grundlæggende ledelseskursus
  Karup 4 uger

  Gennem teori og praksis får du den grundlæggende træning og de ledelsesværktøjer, der er nødvendige for at fungere som sergent i Flyvevåbnet. Du bliver i stand til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere aktiviteter for mindre grupper. Du lærer om emner såsom ledelsesteorier, ledelsesværktøjer, kompetenceudvikling, motivationsteori, kommunikationsteori, konflikthåndtering og planlægningsværktøjer.  

  Grundlæggende føringskursus I
  Karup 3 uger

  Du bliver i stand til at påtage dig ansvaret som taktisk fører for en gruppe før, under og efter indsættelse. Du lærer befalingsteknikker og at indøve og koordinere indsættelsen i grupperammen. Du har fag såsom kampeksercits, befalinger og kamp fra stilling.

  Grundlæggende føringskursus II
  Karup 4 uger

  Du lærer at være beslutningsdygtig i kritiske situationer og iværksætte handlinger, som optimalt udnytter de ressourcer, du har til rådighed. Du har fag såsom planlægningsværktøjer, føringsværktøjer og principper for kampstilling.

  Introduktion til Flyvevåbnet
  Aalborg, Karup og Skrydstrup 1 uge

  Officersbasisuddannelsen afsluttes med en studietur til Flyvevåbnets operative enheder, så du får kendskab til Flyvevåbnets kapaciteter.

 • Karup 11 mdr.

  Her specialiserer du dig inden for feltet kontrol- og varsling. Du lærer at indgå som et led i beredskabet for det danske luftforsvar, herunder indsættelse af kampfly i forbindelse med at håndhæve dansk suverænitet. Du vil som kontrol- og varslingsofficer lære at føre et hold af specialister i operationsrummet, hvor et dynamisk og omskifteligt arbejdsmiljø er hverdag. Som leder for en del af operationsrummets opgaver lærer du ligeledes at indgå i den daglige træningsflyvning med danske og udenlandske kampfly, hvor du bl.a. vil lære at føre militære operationer fra et militært operationsrum, koordinere luftrum til træningsaktiviteter med kampfly samt koordinere luftoperationer med både civile og militære myndigheder. Igennem funktionsuddannelsen får du en grundlæggende forståelse for luftoperationer i sin helhed samt kontrol- og varslingsofficerens daglige virke. Uddannelsen er en kombination af teori og praksis gennem hele forløbet.

  Funktionsuddannelsen for kontrol- og varslingslinjen består af følgende moduler:

  Fighter Controller
  Karup 12 uger

  Du lærer at kontrollere og føre kampfly ved hjælp af radiokommunikation, understøttet af et moderne militært radarbillede. Kurset består af en blanding mellem teorimoduler samt simulerede missioner, hvor du vil fungere som Fighter controller. Dette inkluderer kontrol og føring af bl.a. kampfly, taktisk indsættelse af luftforsvarsfly og håndhævelse af dansk suverænitet. Modulet indeholder bl.a. bestemmelser for flyvning, radiotelefoni, meteorologi, jagerkontrolteori, efterretningslærer og missionsafvikling gennem simulation.

  Introduktion til flyoperationer
  Karup 1 uge

  Du får en grundlæggende forståelse for at planlægge og udføre flyvning i Flyvevåbnet. Modulet indeholder bl.a. flyveteori, aeroplanlære, navigation, lufttrafikregler, flyvesikkerhed og afsluttes med flyvning i Flyvevåbnets træningsfly T-17. 

  Fighter Allocater
  Karup 32 uger

  Du tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer, der knytter sig til ledelse og styringen af luftoperationer i dansk ansvarsområde, herunder indsættelse af kampfly mod trusler mod dansk luftrum samt håndhævelse af dansk suverænitet. Modulet indeholder bl.a. bestemmelser for flyvning, geografi, føring af luftoperationer (nationalt), lufttankning med kampfly, civilt/militært samarbejde og praktisk missionsafvikling gennem simulerede luftoperationer samt live flyvning.

 • Karup 2 mdr.

  Løjtnantsmodulet vil have fokus på Forsvarets og Flyvevåbnets management- og forvaltningsprocesser.

  Efter funktionsuddannelsen udnævnes du til løjtnant.

 • Tjenesten kan foregå på en af Flyvestationerne i Aalborg, Karup eller Skrydstrup.

  Efter udnævnelsen til løjtnant er du klar til at bestride en stilling i Flyvevåbnet inden for det felt, du har specialiseret dig i. Du vil hurtigt få ansvar for mange medarbejdere, komplekse problemstillinger, udstyr og Flyvevåbnets operationer.

Løjtnant flyvevåbnet

Min fremtid

Der vil efter endt uddannelse være mulighed for udsendelse. 

Læs mere om udsendelse med Forsvaret 

Med dette uddannelsesforløb får du hurtigt konkret relevant erhvervserfaring som leder. Det kan du enten bruge til en videre karriere i Forsvaret eller som en civil eftertragtet kompetencegivende ledelseserfaring. Har du evnen, viljen og lysten, har Forsvaret et væld af yderligere uddannelses- og jobmuligheder, når du er færdig som løjtnant.

Da du allerede har en sergentuddannelse, vil du f.eks. kunne søge en hvilken som helst sergentstilling. Herfra er der mulighed for at avancere i graderne inden for befalingsmandsniveauet. Der er også mulighed for, at søge en af Flyvevåbnets øvrige strukturelle uddannelse som f.eks. flyveleder eller flymekanikker.

Når du efterfølgende forretter tjeneste som løjtnant, optjener du med det samme relevant erhvervserfaring - med mulighed for påbegyndelse af en akademiuddannelse i militærledelse, der er adgangsgivende til den militære diplomuddannelse. Du kan starte på akademiuddannelsen efter to års tjeneste som løjtnant. Har du allerede en relevant akademiuddannelse, skal du som hovedregel kun optjene to års relevant erhvervserfaring i løjtnantsgraden, før du kan påbegynde den militære diplomuddannelse. Diplomuddannelsen kvalificerer dig til at blive udnævnt til premierløjtnant i Flyvevåbnet.

KARRIEREMULIGHEDER

Her kan du se en oversigt over uddannelses- og karrieremuligheder som løjtnant i Flyvevåbnet, Kontrol- og Varslingslinjen. Efter endt uddannelse er der flere muligheder, både hvis du ønsker at fortsætte midlertidigt som løjtnant, eller hvis du ønsker en fast stilling som officer i Flyvevåbnet. Du kan også vælge at tegne en rådighedskontrakt, således at du fortsat er tilknyttet Forsvaret og kan løse opgaver i et omfang, som du selv har indflydelse på, mens du f.eks. arbejder eller studerer civilt.

Adgangskrav: min. gymnasial uddannelse
Officersbasisuddannelse (5 måneder i Karup)
Funktionsuddannelse (11 måneder i Karup)
Løjtnantsmodul (2 måneder i Karup). Dette modul er kun for dem der specifikt søger løjtnantsuddannelsen.
Tjeneste som løjtnant i Flyvevåbnet
Går herefter civilt med en praktisk lederuddannelse i rygsækken Forlænger kontrakten med op til to år og kan enten gå civilt eller fortsætte den interne vej til en fast officersstilling
Kan læse en professionsbachelor, bachelor eller kandidat og søge om direkte indtrædelse på Flyvevåbnets Officersskole Læser en militær akademiuddannelse (MAU) som deltid sideløbende med tjenesten som løjtnant.
Fastansættelse eller gå civilt med mulighed for rådighedskontrakt (Officer af Reserven) Efter sammenlagt 2 års erhvervserfaring og en MAU kan man søge om fastansættelse, eller gå civilt med mulighed for rådighedskontrakt (Officer af Reserven)