Fortsæt til indhold

Officer

Kontrol- og varslingslinjen - Løjtnant i Flyvevåbnet

scroll down

Er du klar til at gå forrest når det kræves?

Som kontrol- og varslingsløjtnant bliver du leder af et vagthold og har ansvar for at koordinere trafikken i det danske luftrum eller støtte med kontrol og koordination af fly og helikoptere. Du vil få til opgave at overvåge og sørge for sikkerheden i luftrummet og koordinerer taktiske luftoperationer både nationalt og i internationale koalitioner. Som vagtholdleder er det også dig, som iværksætter afvisningsberedskabet bestående af to F-16 fly, hvis et fly skulle nærme sig dansk luftrum uden tilladelse.


Uddannelsen er kompleks, da dine opgaver kan ændre sig fra sekund til sekund, og du skal kunne træffe hurtige beslutninger i travle situationer. Som kontrol- og varslingsløjtnant skal du have god simultankapacitet, da du hele tiden har mange bolde i luften, og mange informationer og enheder at holde styr på. Du vil også lære at identificere luftbilledet og koordinere luftrummet mellem civile og militære myndigheder.


Kan du se dig selv som leder for et hold specialister, som afhænger af dig og dine beslutniger i et dynamisk og udfordrende arbejdsmiljø?
Så er kontrol- og varslingsløjtnant måske noget for dig!

Er du allerede ansat i forsvaret og ønsker du at blive officer via den interne vej? Tag testen og find din vej her

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Under uddannelsen og efterfølgende tjeneste som løjtnant er din basisløn på ca. 22.200 kr./mdr.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Uddannelsen tager som udgangspunkt 19 måneder. Hvis du har en sergentuddannelse fra Hæren eller Flyvevåbnet, tager den dog kun 14 måneder.

Hvad er ansøgningsfristen?
15. marts 2024.

Hvornår starter jeg?
August 2024.

Hvornår starter jeg hvis jeg allerede har en sergentuddannelse?
-

Hvornår er der afprøvning?
December 2023 og marts, april og maj 2024.Adgangskrav

Hvis du har en studentereksamen (hhx, stx, htx, hf eller eux), kan du søge uddannelsen som løjtnant.

Du kan også søge, hvis du er en ambitiøs og målrettet sergent med evner indenfor det akademiske i Forsvaret, og måske med et ønske om at tage næste skridt til officersniveauet. For at kunne behandle din ansøgning er det obligatorisk med vedlagt FOKUS.

Som kontrol- og varslingsofficer er der skærpede helbredskrav vedr. syn. Du kan læse mere om de specifikke synskrav her

Ud over synskravet er der også krav til, at man skal flyvemedicinsk helbredsgodkendes.

For at komme ind skal du

 

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om Flyvevåbnets officersuddannelser, kan du kontakte studievejledningen på Flyvevåbnets Officersskole på tlf: 51738749.

 

Uddannelsens opbygning

  • Karup 5 måneder

  • Karup 11 mdr.

  • Karup 2 mdr.

Min fremtid

Der vil efter endt uddannelse være mulighed for udsendelse. 

Læs mere om udsendelse med Forsvaret 

Med dette uddannelsesforløb får du hurtigt konkret relevant erhvervserfaring som leder. Det kan du enten bruge til en videre karriere i Forsvaret eller som en civil eftertragtet kompetencegivende ledelseserfaring. Har du evnen, viljen og lysten, har Forsvaret et væld af yderligere uddannelses- og jobmuligheder, når du er færdig som løjtnant.

Da du allerede har en sergentuddannelse, vil du f.eks. kunne søge en hvilken som helst sergentstilling. Herfra er der mulighed for at avancere i graderne inden for befalingsmandsniveauet. Der er også mulighed for, at søge en af Flyvevåbnets øvrige strukturelle uddannelse som f.eks. flyveleder eller flymekanikker.

Når du efterfølgende forretter tjeneste som løjtnant, optjener du med det samme relevant erhvervserfaring - med mulighed for påbegyndelse af en akademiuddannelse i militærledelse, der er adgangsgivende til den militære diplomuddannelse. Du kan starte på akademiuddannelsen efter to års tjeneste som løjtnant. Har du allerede en relevant akademiuddannelse, skal du som hovedregel kun optjene to års relevant erhvervserfaring i løjtnantsgraden, før du kan påbegynde den militære diplomuddannelse. Diplomuddannelsen kvalificerer dig til at blive udnævnt til premierløjtnant i Flyvevåbnet.

KARRIEREMULIGHEDER

Her kan du se en oversigt over uddannelses- og karrieremuligheder som løjtnant i Flyvevåbnet, kontrol- og varslingslinjen. Efter endt uddannelse er der flere muligheder, både hvis du ønsker at fortsætte midlertidigt som løjtnant, eller hvis du ønsker en fast stilling som officer i Flyvevåbnet. Du kan også vælge at tegne en rådighedskontrakt, således at du fortsat er tilknyttet Forsvaret og kan løse opgaver i et omfang, som du selv har indflydelse på, mens du f.eks. arbejder eller studerer civilt.

Adgangskrav: min. gymnasial uddannelse
Officersbasisuddannelse (5 måneder i Karup)
Funktionsuddannelse (11 måneder i Karup)
Løjtnantsmodul (2 måneder i Karup). Dette modul er kun for dem der specifikt søger løjtnantsuddannelsen.
Tjeneste som løjtnant i Flyvevåbnet
Går herefter civilt med en praktisk lederuddannelse i rygsækken Forlænger kontrakten med op til to år og kan enten gå civilt eller fortsætte den interne vej til en fast officersstilling
Kan læse en professionsbachelor, bachelor eller kandidat og søge om direkte indtrædelse på Flyvevåbnets Officersskole Læser en militær akademiuddannelse (MAU) som deltid sideløbende med tjenesten som løjtnant.
Fastansættelse eller gå civilt med mulighed for rådighedskontrakt (Officer af Reserven) Efter sammenlagt 2 års erhvervserfaring og en MAU kan man søge om fastansættelse, eller gå civilt med mulighed for rådighedskontrakt (Officer af Reserven)