Premierløjtnant i Flyvevåbnet

Pilot

Vil du gøre din drøm til virkelighed?

Vil du være pilot i Flyvevåbnet?

NYT! Som noget nyt vil det fra i år være muligt at ønske specifik flytype.
I første omgang skal du bestå den indledende afprøvning, hvorefter du får mulighed for at afkrydse, om du vil være helikopter,- transport- eller jagerpilot. Du har mulighed for at ændre dit valg under den indledende uddannelse på Flyveskolen. Den endelige afgørelse kommer naturligvis an på dine evner, antal ledige pladser og Flyvevåbnets behov.
Jobbet som pilot er for mange en drøm. Og vi fortryder kun de ting, vi ikke får gjort, så måske skal du teste drømmen af? Hvis du har evnerne, kan du blive optaget på en af landets mest spændende og udfordrende uddannelser.
Som pilot i Forsvaret bliver du uddannet til at flyve en af vores tre flytyper; jagerfly (fra 2023 indfases F-35), transportfly eller helikopter. De tre typer fly indsættes i operationer både nationalt og internationalt – og de kan være meget forskellige og krævende. Du skal derfor kunne træffe hurtige beslutninger, arbejde både selvstændigt og i teams, stå i spidsen for en række forskellige operationer og bevare overblikket i pressede situationer. I løbet af din uddannelse afgør vi, hvilken flytype du egner dig bedst til.

Det kræver en unik kombination af forskellige evner at blive pilot. Du skal bl.a. have høj simultankapacitet, godt syn og rummelig intelligens. Måske har du hvad der skal til? Det finder du kun ud af, hvis du søger.

Som kommende officer bliver du grundigt uddannet og trænet i at lede mennesker i pressede situationer og får dyb indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden afprøver i praksis.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Første del af uddannelsen som kadet: ca. 22.500 kr./md.
Anden del af uddannelsen som løjtnant: ca. 38.800 kr./md. + 17% pension
Som nyuddannet pilot: ca. 43.600 kr./md + 17% pension.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
4-5 år samt efterfølgende tjenestepligt på 12 år

Hvor kan jeg bo?
Som kadet kan du søge om en studiebolig i Nyboder

Hvad er ansøgningsfristen?
Få ledige pladser kan søges nu og indtil den 5. december. Nye ansøgere til uddannelsen kan søge igen i foråret 2019. Nærmere dato tilgår.

Adgangskrav
Har du en gymnasial uddannelse (hhx, htx, stx eller hf), kan du søge ind på Forsvarets pilotuddannelse. Du skal helst være under 28 år, men vi foretager dog altid en individuel vurdering.

Forsvaret er IKKE omfattet af uddannelsesloftet.

FOR AT KOMME IND SKAL DU
Bestå optagelsesprøven
Kunne sikkerhedsgodkendes
Opfylde Forsvaret basale og særlige helbredskrav
Book tid til prøvning

Har du spørgsmål?
Vil du vide mere om Officersuddannelserne i Forsvaret, så kontakt os på 72819000 mandag til torsdag kl. 8-14, fredag kl. 8-11.
Uddannelsens opbygning
 • Karup 5 mdr.

  Her får du en grundlæggende militæruddannelse, hvor du lærer at fungere som soldat og føre og lede på gruppeniveau. Du lærer at anvende grundlæggende teorier inden for lederskab og ledelse.

  Uddannelsen foregår ved Air Force Training Center (AFTC), som ligger i Karup i Jylland. Du bliver også introduceret til Flyvevåbnet ved Flyvevåbnets Operative enheder.

  Grundlæggende militær uddannelse
  Karup 7 uger
  Du lærer det militære håndværk som enkeltkæmper og soldat.

  Ledelse
  Karup 4 uger
  Gennem teori og praksis får du den grundlæggende træning og de ledelsesværktøjer, der er nødvendige for at fungere som sergent i Flyvevåbnet.

  Føring
  Karup 8 uger
  Du lærer grundlæggende føringsteknikker og operative overvejelser, så du kan løse praktiske opgaver som fører for en gruppe i felten.

  Love, normer og bestemmelser
  Karup 1 uge
  Du får teoretisk kendskab til bl.a. retslære, krigens love, operationskendskab og militær sikkerhed.

  Introduktion til Flyvevåbnet
  Karup 1 uge
  Basisuddannelsen afsluttes med en studietur til nogle af Flyvevåbnets Operative enheder.
 • Karup og USA 19-30 mdr.

  Her lærer du teorier indenfor områderne ledelse, coaching, aerodynamik, navigation, meteorologi, flyopbygning samt lufttrafikregler. Det er også her, du går i gang med træningsflyvninger og gennemgår et såkaldt elementærkursus i flyvning, der består af klasseundervisning, selvstudie, træning i simulator samt flyvende lektioner.

  Akademimodulet ”ledelse i praksis” + Flyvevåbnets modul ”coaching”
  Air Force Training Center i Karup

  Elementærkursus i flyvning på Flyveskolen i Karup

  Funktionsuddannelsen
  Her specialiserer du dig indenfor de 3 flytyper: jagerfly, helikopter eller transportfly. Denne del af uddannelsen gennemføres ved forskellige enheder i USA, og de tre retninger har forskellige uddannelseslængder samt indhold. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt i samarbejde med University College Syddanmark.

  Temaer på uddannelsen
  - Ledelsesforståelse og kommunikation
  - Coaching
  - Psykologi
  - Flyveteori
  - Navigation
  - Lufttrafikregler
  - Meteorologi
  - Mental træning
  - Flyveopbygning og motorlære
  - Flyvning inkl. cockpitdrill, brief/debrief
  - Overlevelsestræning

  Du bliver løbende vurderet og får karakterer for dine præstationer samt flyvninger. Der afholdes også delmålsprøver og mundtlige, skriftlige samt praktiske eksamener løbende. Akademiuddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt i samarbejde med University College Syddanmark.
 • København 2-3 år.

  Her ligger det primære fokus på militær ledelse, militær strategi og militære operationer, hvor vi inddrager den erfaring, som du har opnået ved tjeneste og funktionsuddannelsen i Flyvevåbnet.

  Forsvarets rolle i samfundet
  København
  Du undervises i de overordnede forhold, der ligger til grund for Danmarks sikkerhedspolitik, så du får en kritisk forståelse for baggrunden for nationale og internationale opgaver.
  5 ECTS

  Militære operationer
  København
  Du får viden om Flyvevåbnets rolle og samarbejde med ikke-militære aktører og de andre værn. Du lærer at håndtere komplekse situationer og indgå i fagligt så vel som tværfagligt samarbejde.
  10 ECTS

  Officeren og krigen
  København
  Du bliver forberedt på arbejdet som officer og udvikler en forståelse af professionens identitet, herunder at krig er et ultimativt vilkår for officerens virke.
  10 ECTS

  Militær ledelse og styring
  København
  Med udgangspunkt i Forsvarets ledelsesredskaber bliver du i stand til at se dig selv som militær leder, så du kan reflektere over din egen ledelsespraksis og relatere til kolleger, medarbejdere og overordnede.
  10 ECTS

  Militær strategi
  København
  Du opbygger viden om centrale forhold i strategiske miljøer og bliver i stand til at anvende teori om konflikter, international politik og strategi til at analysere, hvordan konflikter opstår samt udvikler sig og hvilke redskaber, der findes til intervention og konfliktløsning.
  5 ECTS

  Officeren i krig
  København
  Du styrker dine analytiske, kommunikative og samarbejdsmæssige kompetencer, så du kan håndtere komplekse tværfaglige problemstillinger, der er relevante for dit arbejde som officer i international kontekst.
  5 ECTS

  Afgangsprojekt
  København
  Du afslutter diplomuddannelsen med et selvstændigt skriftligt projekt, der viser din evne til at identificere, reflektere og analysere en militær problemstilling, diskutere løsninger og anvende teori samt metode.

Jagerpilot

En af de tre flytyper, du kan uddannes i hos Forsvaret er jagerfly. Som uddannet jagerpilot flyver du kampfly (på nuværende tidspunkt F16 men fra 2023 indfases F-35) og opererer i jagerflyformationer bestående af op til flere fly. Din uddannelse tager op til 4 år, hvor du specialiserer dig til kampfly undervejs i uddannelsen.

Helikopterpilot

En anden flytype, som du kan uddannes i, er helikopter. Som uddannet helikopterpilot i Forsvaret flyver du helikopter i international og nationale missioner. Din uddannelse tager op til 4 år, hvor du specialiserer dig til helikopter undervejs i uddannelsen.

Transportpilot

Du kan også uddannes i transportfly. Som uddannet transportpilot i Forsvaret kommer du verden rundt og flyver transportfly (Hercules) i international og nationale missioner. Din uddannelse tager op til 4,5 år, hvor du specialiserer dig til transportfly undervejs i uddannelsen.
Pilot 3

HVAD KOMMER JEG TIL AT LAVE?

Når du er uddannet kan du arbejde som pilot i Forsvaret, hvor du selvstændigt kan flyve, planlægge, gennemføre, kontrollere, evaluere og udvikle aktiviteter. Om du bliver jagerpilot, helikopterpilot eller transportpilot afhænger af dine ønsker, dine evner og Forsvarets behov for piloter. Under uddannelsen bliver du løbende vurderet og får anbefalet den retning, der matcher dig og Forsvaret bedst. Og du får allerede i starten af uddannelsen mulighed for at ønske retning.

TEST DINE EVNER SOM PILOT

Det kræver en unik kombination af en lang række færdigheder at blive pilot. Du skal bl.a. have et godt syn, rumlig intelligens og høj simultankapacitet. Kun 20% af en årgang har evnerne – måske er det dig? 

Tag Forsvarets Pilot-test
Pilot 2

Skal din drøm op at flyve?

Studieliv

Følg kadetternes hverdag

Officersuddannelsen er ikke som andre uddannelser. Vi har ofte hovederne oppe af bøgerne og ude i den virkelig verden. Her øver vi os igen og igen i at træffe de afgørende beslutninger, når det virkelig gælder. Dannelse og kammeratskab er en meget vigtig del af uddannelsen. Følg vores hverdag via Instagram, hvor kadetterne skiftes til at vise billeder fra deres oplevelser på uddannelserne.

Se studielivet på Instagram
Sagtens – du vil samtidigt få løn under uddannelsen i Forsvaret.
Kendskab til ligninger, trigonometri, formler og være god til hovedregning er en fordel.
Der er en binding på 12 år.

Det er en individuel vurdering som en flyvelæge og psykolog vil tage stilling til.

Som noget nyt vil det fra i år være muligt at ønske specifik flytype.
I første omgang skal du bestå den indledende afprøvning, hvorefter du får mulighed for at afkrydse, om du vil være helikopter,- transport- eller jagerpilot. Du har mulighed for at ændre dit valg under den indledende uddannelse på Flyveskolen. Den endelige afgørelse kommer naturligvis an på dine evner, antal ledige pladser og Flyvevåbnets behov.
Et godt råd er – tag en prøve ad gangen. Få en god nattesøvn, så du møder udhvilet op og du kan også træne din hjerne med ’mind puzzles’.
Som udgangspunkt ligger lønnen for en færdiguddannet pilot på omkring kr. 38.000 om måneden.
Du skal minimum være 163 cm og max 195 cm høj.
Flyvninger foregår oftest i et presset miljø, så du skal kunne klare komplicerede opgaver og holde hovedet koldt.

Officersuddannelser i Hæren og Søværnet


Der er Officersuddannelser inden for alle vores tre værn, som favner vidt forskellige kompetencer, men samtidig har det tilfælles, at de giver stor praktisk ledererfaring.

Vil du passe på vores fly?