Fortsæt til indhold

Premierløjtnant i Flyvevåbnet

Pilot i Forsvaret

scroll down

Brug evnerne til at gøre en forskel som pilot

Som pilot i Forsvaret gør du en forskel for Danmark. – En profession, der kræver en særlig kombination af færdigheder. 

Modsvarer dine evner de efterspurgte kvalifikationer, kan du blive optaget på pilotuddannelsen, som er en af landets mest spændende, udviklende og udfordrende uddannelser. Du behøver ikke at have aftjent værnepligt inden.

Som pilot i Forsvaret bliver du uddannet til at flyve jagerfly, transportfly eller helikopter. Under pilotuddannelsen afgøres det hvilken flytype du skal uddannes i. Består du den indledende afprøvning har du mulighed for at komme med ønsker til flytype. Men hvilken flytype du kommer til at flyve som pilot afhænger af evner og Flyvevåbnets behov. Det første år til halvandet foregår i Karup, hvor du først skal igennem den basale militære uddannelse og den basale pilotuddannelse. Herefter skal du videre til enten USA eller Tyskland for at blive uddannet på din flytype. Når du kommer retur fra udlandet tilgår du en flyvende eskadrille i enten Aalborg (transport), Karup (helikopter) eller Skrydstrup (jager), hvor du skal uddanne dig og træne med eskadrillen, imens du færdiggør den akademiske del af officersuddannelsen. Den akademiske del af officersuddannelsen består af en akademiuddannelse i ledelse og en militær diplomuddannelse. Begge dele gennemføres i moduler, hvor du ind imellem hvert modul er ved din eskadrille og får uddannelse og erfaring som pilot. Akademiuddannelsen foregår ved civile uddannelsessteder og diplomuddannelsen foregår i København ved Flyvevåbnets Officersskole.

De tre typer fly indsættes i operationer både nationalt og internationalt – og de kan være meget forskellige og krævende. Du skal derfor som pilot kunne træffe hurtige beslutninger, arbejde både selvstændigt og i teams, være ansvarlig for en række forskellige operationer og bevare overblikket i pressede situationer. Måske har du, hvad der skal til? Det finder du kun ud af, hvis du søger pilotuddannelsen.

Læs mere om udsendelse

Som kommende officer bliver du grundigt uddannet og trænet i at lede mennesker i pressede situationer og får dyb indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden afprøver i praksis.

 

Åbent hus

Kom til åbent hus i Flyvevåbnet og hør mere om uddannelsen til pilot læs mere her

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn som pilot?
Du får under første del af uddannelsen ca. 23.162 kr./md. (nyt lønniveau 2020).
Når du udnævnes til løjtnant vil du få ca. 38.800 kr./md. + 17% pension.
Som nyuddannet pilot vil din løn være ca. 43.600 kr./md. + 17% pension.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Uddannelsen tager op til 8 år afhængig af flytype, skoleperioder og omskoling ved eskadrillen. Du har en tjenestepligt på 12 år, som starter, når du kan fungere som pilot i en eksadrille i Flyvevåbnet (dvs. at du binder dig kontraktmæssigt til at arbejde som pilot i Flyvevåbnet i 12 år). Efter endt uddannelse i USA/Tyskland fungerer du som pilot i eskadrillens vagtturnus, øvelser og træning, mens du sideløbende gennemfører akademi- og diplomuddannelse.
Du behøver ikke at have en værnepligt, inden du starter, da du kommer igennem officersbasisuddannelsen som det første. Har du som minimum en sergentuddannelse fra Hæren eller Flyvevåbnet, starter du efter officersbasisuddannelsen.

Hvor foregår uddannelsen?
Uddannelsen består af tre dele, som foregår i henholdsvis Karup, USA eller Tyskland og København.


Hvad er ansøgningsfristen?
Tilmeldingsfristen for Open Space (første afprøvning) er 1. november 2024.
Vi opfordrer til at søge så tidligt som muligt, da afprøvningen lukker, når vi har nok kvalificerede ansøgere.

Hvornår starter jeg?
2025 - dato tilgår.


Adgangskrav

Har du en gymnasial uddannelse (hhx, htx, eux, stx eller hf) med minimum karakteren 02 i matematik, dansk og engelsk (gælder både års- og eksamenskarakter) og er dansk statsborger, kan du søge ind på Forsvarets pilotuddannelse. Det er altså ikke nødvendigt, at du har aftjent værnepligt inden, du søger. Du kan også søge, når du er begyndt på dit sidste år af gymnasiet. Du skal helst være under 28 år, men vi foretager dog altid en individuel vurdering, når du søger.

Som pilot er der skærpede helbredskrav. Vi opfordrer derfor til, at du sender en ansøgning med oplysninger om dit helbred. Derefter vurderer vi, om du kan indkaldes til første indledende helbredsundersøgelse. Der er også særlige krav til kropsmål samt højde- og vægtbegrænsninger. Det er dog en individuel vurdering, da den baseres på, hvorvidt dine mål stemmer overens med cockpittet på den pågældende flytype. 


FOR AT KOMME IND SKAL DU

 • Bestå optagelsesprøven - der er tre selektioner.
 • 1. Første led i afprøvningen er ”Open space”, hvor du skal gennemføre en intelligenstest og flere forskellige kognitive tests. Du kan frit melde dig til og vi kræver ingen ansøgning fra dig. Testningen foregår fire forskellige steder i landet. Vi bruger testresultaterne til at vurdere, om du har et tilstrækkeligt potentiale til at kunne håndtere de mange informationer, man skal bearbejde under flyvning.

 • 2. Hvis du går videre fra intelligenstesten og de kognitive tests, skal du sende os en ansøgning og vil herefter blive inviteret til næste del af afprøvningen ved Forsvarets Rekruttering på Holmen (København). I løbet af dagen gennemgår du en individuel planlægningsopgave, en gruppeopgave, en helbredsundersøgelse og en psykologsamtale.

 • 3. Hvis du går videre fra 2. selektion, bliver du inviteret til sidste del af afprøvningen ved Forsvarets Rekruttering i Holmen (København). I løbet af dagen gennemgår du en fysisk afprøvning (løbe 2200 m på min. 12 minutter og basisstyrkekrav. Få det fulde overblik over hvad testen består af), samtaler med repræsentanter fra Flyvevåbnet og en udvidet psykologsamtale. Sidst på dagen vil der være en kommission: Man vil herefter få besked, om man er egnet til uddannelsen eller ej. Er man erklæret egnet, bliver man lagt i pulje og vil herefter få besked, om man har fået en plads på holdet.

 • Kunne sikkerhedsgodkendes. Find ud af hvad en sikkerhedsgodkendelse betyder

 • Opfylde Forsvaret basis helbredskrav og de særlige helbredskrav til uddannelsen. Læg tvivlen bag dig og bliv klog på helbredskravene 

 • Book din tid til afprøvning


For at forberede dig bedst muligt til denne del af afprøvningen, kan du finde et eksempel på en planlægningsopgave her: Planlægningsopgave til pilot

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om Flyvevåbnets uddannelser, kan du kontakte os på 2551 1899 mandag til fredag kl. 7.30-18.00.

Uddannelsens opbygning

 • 5-6 mdr. - Karup

 • ca. 18-30 mdr. - Karup samt USA eller Tyskland (afhængig af flytype)

 • ca. 16-19 mdr. - Aalborg, Karup eller Skrydstrup (afhængig af flytype)

 • 13 mdr. - København (tages modulopdelt over en periode på 2-3 år)

Piloteleverne fortæller her om uddannelsen

MØD DE DANSKE PILOTER i TV

Fik du set TV2s dokumentar ’De Danske Kamppiloter’ om deres oplevelser på uddannelse og job på TV2 / TV2 PLay eller serien om 'Militærhelikopterne' på TV Midtvest? Hvis ikke kan du nå det endnu.

Ofte stillede spørgsmål

Det kan du sagtens gøre. Hvis du begynder på uddannelsen i Forsvaret, vil du få løn under hele forløbet. 
Det vil typisk være en god idé at have kendskab til ligninger, trigonometri, formler og hvis du er god til hovedregning, er det også en fordel.
Som pilot binder du dig til 12 år i Forsvaret.

Det er en individuel vurdering, som en flyvelæge og psykolog vil tage stilling til. Vi anbefaler dig derfor at søge på trods af ordblindhed. 

Som noget nyt vil det fra i år være muligt at ønske specifik flytype. I første omgang skal du bestå den indledende afprøvning, hvorefter du får mulighed for at afkrydse, om du vil være helikopter,- transport- eller jagerpilot. Du har mulighed for at ændre dit valg under den indledende uddannelse på Flyveskolen. Den endelige afgørelse kommer naturligvis an på dine evner, antal ledige pladser og Flyvevåbnets behov.
Et godt råd er at tage én prøve ad gangen. Få en god nattesøvn, så du møder udhvilet op. Du kan også træne din hjerne med ’mind puzzles’.
Som udgangspunkt ligger lønnen for en færdiguddannet pilot på omkring kr. 43.600 om måneden.
Flyvninger foregår oftest i et presset miljø, så du skal kunne klare komplicerede opgaver og holde hovedet koldt. Uddannelsen vil selvfølgelig være med til at forberede dig på dette. 
Uddannelsen består af tre dele som foregår i henholdsvis Karup, USA og København. Læs mere under uddannelsens opbygning hvor der nærmere er beskrevet, hvor hvert kursus foregår og hvad det indeholder. Den del af uddannelsen, som gennemføres i USA er 'funktionsuddannelsen'. Længden for opholdet er varierende alt efter hvilken af de tre retninger, du har valgt at specialisere dig i. 
Du behøver ikke at have aftjent din værnepligt inden du starter. Derimod er en gymnasial uddannelse et krav.
Når du ikke er oppe at flyve, er der mange regler og procedurer at holde sig opdateret på, så der er hele tiden noget at læse. Derudover skal du også bruge tid på at forberede din næste flyvetur.
Når du har en almindelig 37 timers arbejdsuge, så er der en god balance mellem arbejdsliv og familieliv. Under uddannelsen kan der sagtens være perioder - især op til eksaminer, hvor du skal prioritere mere tid på studiet, hvis du vil bestå eksamen.

Vil du passe på vores fly?