Fortsæt til indhold

Premierløjtnant i Flyvevåbnet

Pilot i Forsvaret

Vil du gøre din drøm til virkelighed?

Jobbet som pilot er for mange en drøm. Vi fortryder ofte kun de ting, vi ikke får gjort, så måske skal du teste drømmen af? Hvis du har evnerne, kan du blive optaget på en af landets mest spændende og udfordrende uddannelser. Du behøver ikke at have aftjent værnepligt inden.

Som pilot i Forsvaret bliver du uddannet til at flyve jagerfly, transportfly eller helikopter. Under uddannelsen afgøres det hvilken flytype du skal uddannes i. Hvilken flytype du skal flyve afhænger af dine evner og Flyvevåbnets behov. Det første år til halvandet foregår i Karup, hvor du først skal igennem den basale militære uddannelse og den basale pilotuddannelse. Herefter skal du videre til enten USA eller Tyskland, for at blive uddannet på din flytype. Når du kommer retur fra udlandet tilgår du en flyvende eskadrille i enten Aalborg (transport), Karup (helikopter) eller Skrydstrup (jager), hvor du skal uddanne dig og træne med eskadrillen, imens du færdiggøre den akademiske del af officersuddannelsen. Den akademiske del af officersuddannelsen består af en akademiuddannelse i ledelse og en militær diplomuddannelse. Begge dele gennemføres i moduler, hvor du indimellem hvert modul er ved din eskadrille og får uddannelse og erfaring som pilot. Akademiuddannelsen foregår ved civile uddannelsessteder og diplomuddannelsen foregår i København ved Flyvevåbnets Officersskole.  

De tre typer fly indsættes i operationer både nationalt og internationalt – og de kan være meget forskellige og krævende. Du skal derfor kunne træffe hurtige beslutninger, arbejde både selvstændigt og i teams, stå i spidsen for en række forskellige operationer og bevare overblikket i pressede situationer. Måske har du hvad der skal til? Det finder du kun ud af, hvis du søger.

Som kommende officer bliver du grundigt uddannet og trænet i at lede mennesker i pressede situationer og får dyb indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden afprøver i praksis.

OBS! Du kan også søge specifik flytype.
I første omgang skal du bestå den indledende afprøvning, hvorefter du får mulighed for at afkrydse, om du vil være helikopter,- transport- eller jagerpilot. 

Åbent hus

Kom til åbent hus i Flyvevåbnet og hør mere om uddannelsen til pilot læs mere her

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Du får under første del af uddannelsen ca. 23.162 kr./md  (nyt lønniveau 2020).
Når du udnævnes til løjtnant vil du få ca. 38.800 kr./md. + 17% pension.
Som nyuddannet pilot vil din løn være ca. 43.600 kr./md + 17% pension.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Uddannelsen tager op til 8 år afhængig af flytype, skoleperioder og omskoling ved eskadrillen. Du har en tjenestepligt på 12 år, som starter når du kan fungerer som pilot i en eksadrille i Flyvevåbnet (dvs. at du binder dig kontraktmæssigt til at arbejde som pilot i Flyvevåbnet i 12 år). Efter endt uddannelse i USA/Tyskland, fungerer du som pilot i eskadrillens vagtturnus, øvelser og træning mens du sideløbende gennemfører akademi- og diplomuddannelse.
Du behøver ikke at have en værnepligt inden du starter, da du kommer igennem officersbasisuddannelsen som det første. Har du som minimum en sergentuddannelse fra Hæren eller Flyvevåbnet, starter du efter officersbasisuddannelsen.

Hvor foregår uddannelsen?
Uddannelsen består af tre dele som foregår i henholdsvis Karup, USA eller Tyskland og København.

Hvad er ansøgningsfristen?
30. oktober 2022, book en plads her.

Hvornår starter uddannelsen?
27. juli 2023.


Adgangskrav

Har du en gymnasial uddannelse (hhx, htx, eux, stx eller hf) og er dansk statsborger, kan du søge ind på Forsvarets pilotuddannelse. Det er altså ikke nødvendigt at du har aftjent værnepligt inden, du søger. Du kan også søge, når du er begyndt på dit sidste år af gymnasiet. Du skal helst være under 28 år, men vi foretager dog altid en individuel vurdering, når du søger.

Som pilot er der skærpede helbredskrav. Vi opfordrer derfor til, at du sender en ansøgning med oplysninger om dit helbred. Derefter vurderer vi, om du kan indkaldes til første indledende helbredsundersøgelse. Der er også særlige krav til kropsmål samt højde- og vægtbegrænsninger. Det er dog en individuel vurdering, da den baseres på, hvorvidt dine mål stemmeroverens med cockpittet på den pågældende flytype. 


FOR AT KOMME IND SKAL DU

  • Bestå optagelsesprøven - der er tre selektioner.
  • 1. Første led i afprøvningen er ”Open space”, hvor du skal gennemføre en intelligenstest og flere forskellige kognitive tests. Du kan frit melde dig til og vi kræver ingen ansøgning fra dig. Testningen foregår fem forskellige steder i landet. Vi bruger testresultaterne til at vurdere om du har et tilstrækkeligt potentiale til at kunne håndtere de mange informationer, man skal bearbejde under flyvning.

  • 2. Hvis du går videre fra intelligenstesten og de kognitive tests, skal du sende os en ansøgning og vil herefter blive inviteret til næste del af afprøvningen ved Forsvarets Rekruttering på Holmen (København). I løbet af dagen gennemgår du en individuel planlægningsopgave, en gruppeopgave, en helbredsundersøgelse og en psykologsamtale.

  • 3. Hvis du går videre fra 2. selektion, bliver du inviteret til sidste del af afprøvningen ved Forsvarets Rekruttering i Holmen (København). I løbet af dagen gennemgår du en fysisk afprøvning (løbe 2200 m på min. 12 minutter og basisstyrkekrav. Se basiskrav), samtaler med repræsentanter fra Flyvevåbnet og en udvidet psykologsamtale. Sidst på dagen vil der være en kommission: Man vil herefter få besked, om man er egnet til uddannelsen eller ej. Er man erklæret egnet, bliver man lagt i pulje og vil herefter få besked, om man har fået en plads på holdet.

Kunne sikkerhedsgodkendes
Opfylde Forsvaret basale og særlige helbredskrav
Book tid til prøvning

For at forberede dig bedst muligt til denne del af afprøvningen, kan du finde et eksempel på en planlægningsopgave Her: Planlægningsopgage til pilot

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om mere om Flyvevåbnets uddannelser kan du kontakte os på 25511899 mandag til fredag kl. 7.30-18.00.

Uddannelsens opbygning

  • Karup 5-6 mdr.

  • Karup samt USA eller Tyskland (afhængig af flytype), ca. 18-30 måneder Funktionsuddannelsen er den uddannelse, hvor du lærer at flyve og samtidig også bliver akademisk uddannet inden for ledelse.

  • Aalborg, Karup eller Skrydstrup (afhængig af flytype), ca. 16-19 måneder

  • København 13 mdr. (tages modulopdelt over en periode på 2-3 år).

Mød piloteleverne og hør deres fortælling

Dronepilot2

Se videoen og få svar:

Kan Danmarks bedste dronepiloter flyve kampfly?

Danish Air Cadet

DANISH AIR CADETS

- et samarbejde med Dansk Svævefly Union

Flyvevåbnet og Dansk Svævefly Union har i 2020 indgået et samarbejde rettet mod dig, som er mellem 13-23 år, og som kunne tænke sig at blive klogere på, hvordan det er at være pilot og arbejde med fly i Flyvevåbnet.

Ordningen hedder ”Danish Air Cadets” og udbydes via Dansk Svævefly Unions klubber.

Deltagelse heri kan måske lette din vej til cockpittet i ét af Flyvevåbnets fly.

Ordningen består bl.a. af besøg på Flyvevåbnets flyvestationer, oplæg fra piloter samt specialtilrettelagt teoriundervisning i alt lige fra supersonisk-flyvning til brug af redningshelikoptere og overvågningsflyvning.

Du bliver klogere på, hvad militærflyvning indebærer, og hvilke krav der stilles.
Som Danish Air Cadet vil du få udlånt en flyverdragt, en pilotjakke og få overrakt en Danish Air Cadet flyvervinge efter din første soloflyvning i et svævefly.

Deltagelse er gratis. Du betaler for dine almene aktiviteter i den svæveflyveklub, som du vælger at være medlem i.

Deltagelse vil igennem hele forløbet være frivillig. Der er ingen krav om, at du efterfølgende skal søge om pilotoptagelse i Flyvevåbnet.

Læs mere om ordningen på www.dsvu.dk

Jagerpilot

En af de tre flytyper, du kan uddannes i hos Forsvaret, er jagerfly. Som uddannet jagerpilot flyver du kampfly (på nuværende tidspunkt F16 men fra 2023 vil F-35 være fuldt operationelt) og opererer i jagerflyformationer bestående af op til flere fly.

F-16 Fighting Falcon er et såkaldt multi-role kampfly, som kan fungere både som jager- og bombefly. Flyet har siden begyndelsen af 1980’erne været Flyvevåbnets spydspids. Alle computersystemer og øvrige våbensystemer er opdateret løbende, så flyet er et fuldt moderne kampfly. F-16 bruges i internationale operationer i blandt andet Irak, Libyen og Afghanistan og bidrager dagligt til overvågning af det danske luftrum. Med tophastighed kan flyet komme fra Gedser til Skagen på kun 12 minutter.

F-35 kampflyets opgaver bliver fortsat at bidrage til overvågning af dansk og tilstødende luftrum, afvisning af krænkelser af dansk luftrum samt forebyggelse af konflikter og krig.

Din uddannelse tager op til 4 år, hvor du specialiserer dig til kampfly undervejs i uddannelsen.

Helikopterpilot

En anden flytype, som du kan uddannes i, er helikopter. Som uddannet helikopterpilot i Forsvaret flyver du helikopter i international og nationale missioner. Redningshelikopteren er indrettet som en flyvende skadestue. Hvis den skal bruges til troppetransport, bliver helikopteren udstyret med flere siddepladser og en avanceret selvbeskyttelsespakke, og den er også udstyret til at kunne kaste faldskærmstropper ud.

Fennec er en let helikopter, der bruges til let transport, observation og eftersøgning af eksempelvis savnede eller efterlyste personer og den kan også bruges som politiets øjne i luften. Samtidig kan helikopteren bruges til indsættelse af Forsvarets Specialkorps.

Seahawk er Danmarks nye skibsbasered helikopter. Helikopteren løser opgaver både nationalt og internationalt herunder i Arktis. Blandt opgaverne er: Farvandsovervågning, antipirateri-operationer, suverænitetshævdelse, fiskeriinspektion, støtte til boarding, transportopgaver, eftersøgning og redning. Helikopteren kan også yde støtte til landmilitære operationer som fx evakueringer og nødhjælpsopgaver. 

Din uddannelse som helikopterpilot tager op til 4 år, hvor du specialiserer dig til helikopter undervejs i uddannelsen.

Transportpilot

Du kan også uddannes i transportfly. Som uddannet transportpilot i Forsvaret kommer du verden rundt og flyver transportfly i international og nationale missioner. Når der skal flyttes personel eller fragtes gods, er det Hercules-flyet, der bliver brugt. Flyet kan udstyres med hospitalsmoduler til fragt og behandling af syge og sårede.

Challenger bliver brugt til flere forskellige opgaver bl.a. som transportfly for Kongehus, Regering og Forsvarets ledelse. Flyet bliver også brugt både i kampen mod olieudslip og anden havforurening samt i eftersøgningen af nødstedte til søs. Challengeren udfører også fiskeriinspektion fra luften i både dansk, grønlandsk og færøsk farvand. Flyet har endvidere været indsat i NATOs antipiraterioperation.

Din uddannelse tager op til 4,5 år, hvor du specialiserer dig til transportfly undervejs i uddannelsen.
Pilot 3

HVAD KOMMER JEG TIL AT LAVE?

Når du er uddannet, kan du arbejde som pilot i Forsvaret, hvor du selvstændigt kan flyve, planlægge, gennemføre, kontrollere, evaluere og udvikle aktiviteter. Der kan ligeledes være mulighed for både nationale opgaver og internationale udsendelser, når du er færdiguddannet. Læs mere om udsendelser med Forsvaret

Om du bliver jagerpilot, helikopterpilot eller transportpilot afhænger af dine ønsker, dine evner og Forsvarets behov for piloter. Under uddannelsen bliver du løbende vurderet og får anbefalet den retning, der matcher dig og Forsvaret bedst. Og du får allerede i starten af uddannelsen mulighed for at ønske retning.

TEST DINE EVNER SOM PILOT

Det kræver en unik kombination af en lang række færdigheder at blive pilot. Du skal bl.a. have et godt syn, rumlig intelligens og høj simultankapacitet. Kun 20% af en årgang har evnerne – måske er det dig? 

Tag Forsvarets Pilot-test
Studieliv

Følg kadetternes hverdag

Officersuddannelsen er ikke som andre uddannelser. Vi har ofte hovederne oppe af bøgerne og ude i den virkelig verden. Her øver vi os igen og igen i at træffe de afgørende beslutninger, når det virkelig gælder. Dannelse og kammeratskab er en meget vigtig del af uddannelsen. Følg vores hverdag via Instagram, hvor kadetterne skiftes til at vise billeder fra deres oplevelser på uddannelserne.

Se studielivet på Instagram
Det kan du sagtens gøre. Hvis du begynder på uddannelsen i Forsvaret, vil du få løn under hele forløbet. 
Det vil typisk være en god idé at have kendskab til ligninger, trigonometri, formler og hvis du er god til hovedregning, er det også en fordel.
Som pilot binder du dig til 12 år i Forsvaret.

Det er en individuel vurdering, som en flyvelæge og psykolog vil tage stilling til. Vi anbefaler dig derfor at søge på trods af ordblindhed. 

Som noget nyt vil det fra i år være muligt at ønske specifik flytype. I første omgang skal du bestå den indledende afprøvning, hvorefter du får mulighed for at afkrydse, om du vil være helikopter,- transport- eller jagerpilot. Du har mulighed for at ændre dit valg under den indledende uddannelse på Flyveskolen. Den endelige afgørelse kommer naturligvis an på dine evner, antal ledige pladser og Flyvevåbnets behov.
Et godt råd er at tage én prøve ad gangen. Få en god nattesøvn, så du møder udhvilet op. Du kan også træne din hjerne med ’mind puzzles’.
Som udgangspunkt ligger lønnen for en færdiguddannet pilot på omkring kr. 43.600 om måneden.
Flyvninger foregår oftest i et presset miljø, så du skal kunne klare komplicerede opgaver og holde hovedet koldt. Uddannelsen vil selvfølgelig være med til at forberede dig på dette. 
Uddannelsen består af tre dele som foregår i henholdsvis Karup, USA og København. Læs mere under uddannelsens opbygning hvor der nærmere er beskrevet, hvor hvert kursus foregår og hvad det indeholder. Den del af uddannelsen, som gennemføres i USA er 'funktionsuddannelsen'. Længden for opholdet er varierende alt efter hvilken af de tre retninger, du har valgt at specialisere dig i. 
Du behøver ikke at have aftjent din værnepligt inden du starter. Derimod er en gymnasial uddannelse et krav.
Når du ikke er oppe at flyve, er der mange regler og procedurer at holde sig opdateret på, så der er hele tiden noget at læse. Derudover skal du også bruge tid på at forberede din næste flyvetur.
Når du har en almindelig 37 timers arbejdsuge, så er der en god balance mellem arbejdsliv og familieliv. Under uddannelsen kan der sagtens være perioder - især op til eksaminer, hvor du skal prioritere mere tid på studiet, hvis du vil bestå eksamen.

VIL DU VÆRE ASTRONAUT?

Rækker dine pilotdrømme ud blandt stjernerne? Og vidste du, at Det Europæiske Rumfartsagentur, ESA, anerkender uddannelsen som testpilot i Flyvevåbnet som direkte indgang til at blive astronaut? Har du en naturvidenskabelig kandidat er en pilotuddannelse en skærpelse af din profil som astronaut.
 
Med luftrummet som dagligt element er det naturligt, at Flyvevåbnet tillige interesserer sig for muligheder i rummet. Derfor er Flyvevåbnet én af over 30 partnere i ”Space Exploration Danmark” - et offentligt-privat partnerskab til fremme af dansk bemandet og ubemandet udforskning af rummet.
Flyvevåbnet bidrager til partnerskabet med viden om luftoperationer, anvendt teknologi, high performance træning og sammenspil mellem menneske og maskine. Tilsvarende får Flyvevåbnet viden om uddannelse, fysiologi og teknologi.   

En ansættelse i Flyvevåbnet kan derfor blive dit springbræt til at arbejde videre i denne spændende dimension.
 
Besøg Uddannelses- og Forskningsministeriet for mere information om Partnerskabet Space Exploration Danmark her

Astronaut i rummet

Officersuddannelser i Hæren og Søværnet

Du kan tage uddannelsen hos alle tre værrn. De favner vidt forskellige kompetencer, men samtidig har det tilfælles, at de giver stor praktisk ledererfaring.

Vil du passe på vores fly?