Premierløjtnant i Flyvevåbnet

Bliv Pilot i Forsvaret

Vil du gøre din drøm til virkelighed?

Jobbet som pilot er for mange en drøm. Vi fortryder ofte kun de ting, vi ikke får gjort, så måske skal du teste drømmen af? Hvis du har evnerne, kan du blive optaget på en af landets mest spændende og udfordrende uddannelser. Du behøver ikke at have aftjent værnepligt inden.

Som pilot i Forsvaret bliver du uddannet til at flyve; jagerfly, transportfly eller helikopter. Når du har afsluttet akademiuddannelsen i Karup, går du videre på diplomuddannelsen, hvor du specialiserer dig indenfor en af de tre flytyper. Denne del af uddannelsen foregår ved forskellige enheder i USA eller Tyskland, og de tre retninger har forskellige uddannelseslængder samt indhold. I løbet af din uddannelse afgør vi, hvilken flytype du egner dig bedst til. 

De tre typer fly indsættes i operationer både nationalt og internationalt – og de kan være meget forskellige og krævende. Du skal derfor kunne træffe hurtige beslutninger, arbejde både selvstændigt og i teams, stå i spidsen for en række forskellige operationer og bevare overblikket i pressede situationer. Måske har du hvad der skal til? Det finder du kun ud af, hvis du søger.

Som kommende officer bliver du grundigt uddannet og trænet i at lede mennesker i pressede situationer og får dyb indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden afprøver i praksis.

NYT! Som noget nyt vil det fra i år være muligt at ønske specifik flytype.
I første omgang skal du bestå den indledende afprøvning, hvorefter du får mulighed for at afkrydse, om du vil være helikopter,- transport- eller jagerpilot. 

Pilot for en dag / Åbent hus
Kom og hør mere om uddannelsen til pilot læs mere her

Kom til åbent hus i Flyvevåbnet og hør mere om uddannelsen til pilot og flymekaniker læs mere her

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Du får under første del af uddannelsen ca. 22.500 kr./md.
Når du udnævnes til løjtnant vil du få ca. 38.800 kr./md. + 17% pension.
Som nyuddannet pilot vil din løn være ca. 43.600 kr./md + 17% pension.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Du behøver ikke at have en værnepligt inden du starter som pilot, hvor selve uddannelsen tager 4-5 år samt efterfølgende tjenestepligt på 12 år.

Hvor foregår uddannelsen?
Uddannelsen består af tre dele som foregår i henholdsvis Karup, USA eller Tyskland og København.

Hvad er ansøgningsfristen?
Er du interesseret i en uddannelse til pilot, kan du stadig booke en af de sidste pladser til afprøvning her

Hvornår starter uddannelsen?
Nye hold starter i løbet af primo 2021

Adgangskrav
Har du en gymnasial uddannelse (hhx, htx, eux, stx eller hf) og er dansk statsborger, kan du søge ind på Forsvarets pilotuddannelse. Det er altså ikke nødvendigt at du har aftjent værnepligt inden, du søger. Du kan også søge, når du er begyndt på dit sidste år af gymnasiet. Du skal helst være under 28 år, men vi foretager dog altid en individuel vurdering, når du søger.


Som pilot er der skærpede helbredskrav. Vi opfordrer derfor til, at du sender en ansøgning med oplysninger om dit helbred. Derefter vurderer vi, om du kan indkaldes til første indledende helbredsundersøgelse. Der er også særlige krav til kropsmål samt højde- og vægtbegrænsninger. Det er dog en individuel vurdering, da den baseres på, hvorvidt dine mål stemmeroverens med cockpittet på den pågældende flytype. 

FOR AT KOMME IND SKAL DU
Bestå optagelsesprøven
Kunne sikkerhedsgodkendes
Opfylde Forsvaret basale og særlige helbredskrav
Book tid til prøvning

Har du spørgsmål?
Vil du vide mere om Officersuddannelserne i Forsvaret, så kontakt os på 72819000 mandag til torsdag kl. 8-14, fredag kl. 8-11.
Uddannelsens opbygning
 • Karup 5 mdr.

  Det er en grundlæggende militæruddannelse, hvor du lærer forskellige færdigheder, der vil gøre dig i stand til at løse opgaver både individuelt og i teams. Du vil derudover lære at anvende teorier inden for pædagogik og ledelse, så du kan uddanne og tage ansvar for en større gruppe mennesker.

  Grundlæggende militæruddannelse
  Karup 7 uger
  Du tilegner dig viden om det militære håndværk både på individuelt plan og som gruppe.

  Ledelse
  Karup 4 uger
  Gennem teori og praksis får du den grundlæggende træning og de ledelsesværktøjer, der er nødvendige for at fungere som sergent i Flyvevåbnet.

  Føring
  Karup 8 uger
  Du lærer grundlæggende føringsteknikker og operative overvejelser, så du kan løse praktiske opgaver som fører for en gruppe i felten.

  Love, normer og bestemmelser
  Karup 1 uge
  Du får teoretisk kendskab til bl.a. retslære, krigens love, operationskendskab og militær sikkerhed.

  Introduktion til Flyvevåbnet
  Karup 1 uge
  Uddannelsen afsluttes med en studietur til nogle af Flyvevåbnets Operative enheder.
 • Karup og USA 19-30 mdr.

  Her lærer du teorier indenfor områderne ledelse, coaching, aerodynamik, navigation, meteorologi, flyopbygning samt lufttrafikregler. Det er også her, du går i gang med træningsflyvninger og gennemgår et såkaldt elementærkursus i flyvning. Det består af klasseundervisning, selvstudie, træning i simulator samt flyvende lektioner.

  Akademimodulet
  Karup
  Modulet vil fokusere på ledelse i praksis og coaching.

  Elementærkursus i flyvning
  Flyveskolen i Karup
  Du lærer forskellige færdigheder og flyteori, så du kan komme op at flyve. 

  Funktionsuddannelsen
  Her specialiserer du dig indenfor de 3 flytyper: jagerfly, helikopter eller transportfly. Denne del af uddannelsen gennemføres i USA, og de tre retninger har forskellige uddannelseslængder samt indhold. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt i samarbejde med University College Syddanmark.

  Temaer på uddannelsen
  - Ledelsesforståelse og kommunikation
  - Coaching
  - Psykologi
  - Flyveteori
  - Navigation
  - Lufttrafikregler
  - Meteorologi
  - Mental træning
  - Flyveopbygning og motorlære
  - Flyvning inkl. cockpitdrill, brief/debrief
  - Overlevelsestræning

  Du bliver løbende vurderet og får karakterer for dine præstationer samt flyvninger. Der afholdes også delmålsprøver og mundtlige, skriftlige samt praktiske eksamener løbende. 
 • København 2-3 år.

  Her ligger det primære fokus på ledelse, strategi og militære operationer, hvor vi inddrager den erfaring, som du har opnået ved tjeneste og funktionsuddannelsen i Flyvevåbnet.

  Forsvarets rolle i samfundet
  København
  Du undervises i de overordnede forhold, der ligger til grund for Danmarks sikkerhedspolitik, så du får en kritisk forståelse for baggrunden for nationale og internationale opgaver.
  5 ECTS

  Militære operationer
  København
  Du får viden om Flyvevåbnets rolle og samarbejde med ikke-militære aktører og de andre værn. Du lærer at håndtere komplekse situationer og indgå i fagligt så vel som tværfagligt samarbejde.
  10 ECTS

  Officeren og krigen
  København
  Du bliver forberedt på arbejdet som officer og udvikler en forståelse af professionens identitet, herunder at krig er et ultimativt vilkår for officerens virke.
  10 ECTS

  Militær ledelse og styring
  København
  Med udgangspunkt i Forsvarets ledelsesredskaber bliver du i stand til at se dig selv som militærleder, så du kan reflektere over din egen ledelsespraksis og relatere til kolleger, medarbejdere og overordnede.
  10 ECTS

  Militær strategi
  København
  Du opbygger viden om centrale forhold i strategiske miljøer og bliver i stand til at anvende teori om konflikter, international politik og strategi til at analysere, hvordan konflikter opstår samt udvikler sig og hvilke redskaber, der findes til intervention og konfliktløsning.
  5 ECTS

  Officeren i krig
  København
  Du styrker dine analytiske, kommunikative og samarbejdsmæssige kompetencer, så du kan håndtere komplekse tværfaglige problemstillinger, der er relevante for dit arbejde som officer i international kontekst.
  5 ECTS

  Afgangsprojekt
  København
  Du afslutter diplomuddannelsen med et selvstændigt skriftligt projekt, der viser din evne til at identificere, reflektere og analysere en militærproblemstilling, diskutere løsninger og anvende teori samt metode.
Dronepilot2

Se videoen og få svar:

Kan Danmarks bedste dronepiloter flyve kampfly?

Jagerpilot

En af de tre flytyper, du kan uddannes i hos Forsvaret, er jagerfly. Som uddannet jagerpilot flyver du kampfly (på nuværende tidspunkt F16 men fra 2023 vil F-35 være fuldt operationelt) og opererer i jagerflyformationer bestående af op til flere fly.

F-16 Fighting Falcon er et såkaldt multi-role kampfly, som kan fungere både som jager- og bombefly. Flyet har siden begyndelsen af 1980’erne været Flyvevåbnets spydspids. Alle computersystemer og øvrige våbensystemer er opdateret løbende, så flyet er et fuldt moderne kampfly. F-16 bruges i internationale operationer i blandt andet Irak, Libyen og Afghanistan og bidrager dagligt til overvågning af det danske luftrum. Med tophastighed kan flyet komme fra Gedser til Skagen på kun 12 minutter.

F-35 kampflyets opgaver bliver fortsat at bidrage til overvågning af dansk og tilstødende luftrum, afvisning af krænkelser af dansk luftrum samt forebyggelse af konflikter og krig.

Din uddannelse tager op til 4 år, hvor du specialiserer dig til kampfly undervejs i uddannelsen.

Helikopterpilot

En anden flytype, som du kan uddannes i, er helikopter. Som uddannet helikopterpilot i Forsvaret flyver du helikopter i international og nationale missioner. Redningshelikopteren er indrettet som en flyvende skadestue. Hvis den skal bruges til troppetransport, bliver helikopteren udstyret med flere siddepladser og en avanceret selvbeskyttelsespakke, og den er også udstyret til at kunne kaste faldskærmstropper ud.

Fennec er en let helikopter, der bruges til let transport, observation og eftersøgning af eksempelvis savnede eller efterlyste personer og den kan også bruges som politiets øjne i luften. Samtidig kan helikopteren bruges til indsættelse af Forsvarets Specialkorps.

Seahawk er Danmarks nye skibsbasered helikopter. Helikopteren løser opgaver både nationalt og internationalt herunder i Arktis. Blandt opgaverne er: Farvandsovervågning, antipirateri-operationer, suverænitetshævdelse, fiskeriinspektion, støtte til boarding, transportopgaver, eftersøgning og redning. Helikopteren kan også yde støtte til landmilitære operationer som fx evakueringer og nødhjælpsopgaver. 

Din uddannelse som helikopterpilot tager op til 4 år, hvor du specialiserer dig til helikopter undervejs i uddannelsen.

Transportpilot

Du kan også uddannes i transportfly. Som uddannet transportpilot i Forsvaret kommer du verden rundt og flyver transportfly i international og nationale missioner. Når der skal flyttes personel eller fragtes gods, er det Hercules-flyet, der bliver brugt. Flyet kan udstyres med hospitalsmoduler til fragt og behandling af syge og sårede.

Challenger bliver brugt til flere forskellige opgaver bl.a. som transportfly for Kongehus, Regering og Forsvarets ledelse. Flyet bliver også brugt både i kampen mod olieudslip og anden havforurening samt i eftersøgningen af nødstedte til søs. Challengeren udfører også fiskeriinspektion fra luften i både dansk, grønlandsk og færøsk farvand. Flyet har endvidere været indsat i NATOs antipiraterioperation.

Din uddannelse tager op til 4,5 år, hvor du specialiserer dig til transportfly undervejs i uddannelsen.
Pilot 3

HVAD KOMMER JEG TIL AT LAVE?

Når du er uddannet, kan du arbejde som pilot i Forsvaret, hvor du selvstændigt kan flyve, planlægge, gennemføre, kontrollere, evaluere og udvikle aktiviteter. Der kan ligeledes være mulighed for både nationale opgaver og internationale udsendelser, når du er færdiguddannet. Læs mere om udsendelser med Forsvaret

Om du bliver jagerpilot, helikopterpilot eller transportpilot afhænger af dine ønsker, dine evner og Forsvarets behov for piloter. Under uddannelsen bliver du løbende vurderet og får anbefalet den retning, der matcher dig og Forsvaret bedst. Og du får allerede i starten af uddannelsen mulighed for at ønske retning.

TEST DINE EVNER SOM PILOT

Det kræver en unik kombination af en lang række færdigheder at blive pilot. Du skal bl.a. have et godt syn, rumlig intelligens og høj simultankapacitet. Kun 20% af en årgang har evnerne – måske er det dig? 

Tag Forsvarets Pilot-test
Pilot 2

Skal din drøm op at flyve?

Studieliv

Følg kadetternes hverdag

Officersuddannelsen er ikke som andre uddannelser. Vi har ofte hovederne oppe af bøgerne og ude i den virkelig verden. Her øver vi os igen og igen i at træffe de afgørende beslutninger, når det virkelig gælder. Dannelse og kammeratskab er en meget vigtig del af uddannelsen. Følg vores hverdag via Instagram, hvor kadetterne skiftes til at vise billeder fra deres oplevelser på uddannelserne.

Se studielivet på Instagram
Det kan du sagtens gøre. Hvis du begynder på uddannelsen i Forsvaret, vil du få løn under hele forløbet. 
Det vil typisk være en god idé at have kendskab til ligninger, trigonometri, formler og hvis du er god til hovedregning, er det også en fordel.
Som pilot binder du dig til 12 år i Forsvaret.

Det er en individuel vurdering, som en flyvelæge og psykolog vil tage stilling til. Vi anbefaler dig derfor at søge på trods af ordblindhed. 

Som noget nyt vil det fra i år være muligt at ønske specifik flytype. I første omgang skal du bestå den indledende afprøvning, hvorefter du får mulighed for at afkrydse, om du vil være helikopter,- transport- eller jagerpilot. Du har mulighed for at ændre dit valg under den indledende uddannelse på Flyveskolen. Den endelige afgørelse kommer naturligvis an på dine evner, antal ledige pladser og Flyvevåbnets behov.
Et godt råd er at tage én prøve ad gangen. Få en god nattesøvn, så du møder udhvilet op. Du kan også træne din hjerne med ’mind puzzles’.
Som udgangspunkt ligger lønnen for en færdiguddannet pilot på omkring kr. 43.600 om måneden.
Flyvninger foregår oftest i et presset miljø, så du skal kunne klare komplicerede opgaver og holde hovedet koldt. Uddannelsen vil selvfølgelig være med til at forberede dig på dette. 
Uddannelsen består af tre dele som foregår i henholdsvis Karup, USA og København. Læs mere under uddannelsens opbygning hvor der nærmere er beskrevet, hvor hvert kursus foregår og hvad det indeholder. Den del af uddannelsen, som gennemføres i USA er 'funktionsuddannelsen'. Længden for opholdet er varierende alt efter hvilken af de tre retninger, du har valgt at specialisere dig i. 
Du behøver ikke at have aftjent din værnepligt inden du starter. Derimod er en gymnasial uddannelse et krav.
Når du ikke er oppe at flyve, er der mange regler og procedurer at holde sig opdateret på, så der er hele tiden noget at læse. Derudover skal du også bruge tid på at forberede din næste flyvetur.
Når du har en almindelig 37 timers arbejdsuge, så er der en god balance mellem arbejdsliv og familieliv. Under uddannelsen kan der sagtens være perioder - især op til eksaminer, hvor du skal prioritere mere tid på studiet, hvis du vil bestå eksamen.
Pilot 2

Åbent hus i Flyvevåbnet

scroll down

Officersuddannelser i Hæren og Søværnet

Du kan tage uddannelsen hos alle tre værrn. De favner vidt forskellige kompetencer, men samtidig har det tilfælles, at de giver stor praktisk ledererfaring.

Vil du passe på vores fly?