Fortsæt til indhold

international udsendelse med Flyvevåbnet

international Udsendelse med Flyvevåbnet

Du vil blive udsendt enten sammen med din enhed eller alternativt som enkeltmand, f.eks. til en FN mission eller et NATO hovedkvarter, hvor du indgår i en fælles enhed med soldater fra andre nationer. Du vil oftest arbejde inden for dit normale faglige område blot under fremmede himmelstrøg.

En udsendelse med Flyvevåbnet varer typisk 3-4 måneder, og din enhed vil normalt blive stationeret på sikrede militære baser og flyvestationer, hvorfra du løser dine opgaver. En udsendelse som enkeltmand varer typisk 6. måneder med mulighed for at rejse hjem på orlov én gang undervejs.

FØR UDSENDELSEN
Før selve udsendelsen gennemgår du en missionsforberedende uddannelse, der er tilpasset den opgave, som enheden skal løse, og det sted, hvor enheden skal operere fra. Under uddannelsen er der fokus på kulturelle forhold i missionsområdet og på at træne dine soldatermæssige kompetencer (skydning, førstehjælp og selvbeskyttelse). Derudover vil de personlige, faglige og praktiske forhold forbundet med udsendelsen også klargøres. Din enhed, som skal udsendes, vil før udsendelsen afholde et arrangement for pårørende, hvor der vil blive orienteret om både selve missionen og om praktiske forhold under udsendelsen. 

Under hele forløbet støtter Forsvarets Sanitetskommando med personligt lægetjek og vaccinationer, mens Forsvarets Veterancenter sørger for den løbende information til pårørende m.m.

Forsvarets Veterancenter 

UNDER UDSENDELSEN
Din arbejdsdag som udsendt minder i store træk om din normale hverdag i Danmark. Dog kan der – afhængig af missionens karakter - være arbejdsopgaver i alle døgnets timer, hvor du indgår i skiftehold. I udgangspunktet forventes det, at du altid er tilgængelig, men der vil altid være plads til at træne, restituere og hygge sig med kollegerne.
Under hele udsendelsen vil det som oftest være muligt at have kontakt til familien via telefon, internet og feltpost.

EFTER UDSENDELSEN
Efter endt udsendelse indgår du i et hjemkomstprogram, som indeholder en række sociale arrangementer for at afslutte missionen bedst muligt. Du vil både blive debriefet af militært personel, der anvender dine erfaringer og oplevelser til at styrke Flyvevåbnets uddannelser og indsættelser. Forsvarets psykologer gennemfører også en debriefing af dig, så der kan tages hånd om eventuelle psykologiske udfordringer, der kunne være opstået undervejs i missionen. Normalt vil du efter hjemkomsten holde en del fri, inden du igen starter dit normale job ved din enhed i Danmark.

FAKTA

Hvem kan blive udsendt til internationale missioner?
Alle militær- og civilansatte i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen kan som udgangspunkt blive udsendt. Vil du udsendes, kan du tage en dialog med nærmeste chef om dine muligheder.

Hvor kan jeg udsendes til?
Valget af de missionsspecifikke områder er en politisk beslutning. Såfremt din enhed skal udsendes vil det ske efter et forudgående varsel og forberedelse til missionen. Hvis du vil udsendes som enkeltmand, kræver det, at den pågældende mission har behov for netop dine kompetencer.

Hvor længe varer en udsendelse?
Længden på en udsendelse varierer. Normalt vil det være mellem 3-6 måneder.

Kan jeg blive beordret udsendt?
Langt størstedelen af udsendte er frivillige, men du kan også blive beordret afsted.

Hvor ofte kan jeg blive udsendt?
Forsvaret tilstræber at der går mindst 3 år mellem hver udsendelse, men det afhænger forskellige faktorer, fx hvor efterspurgt præcis dine kompetencer er.

Hvordan foregår en udsendelse?
Der kan være stor forskel på, hvordan en udsendelse foregår, afhængig af hvilket værn, du udsendes med, og om det foregår med din egen enhed eller med en anden enhed.

Kan jeg blive udsendt som værnepligtig?
Værnepligtige kan ikke udsendes, dog kan du som værnepligtige i Beredskabsstyrelsen frivilligt søge om udsendelse.