Flymekaniker 4

Flymekaniker

scroll down

Er DU den næste SPECIALIST I FORSVARETS FLY?

Kampfly, transportfly og helikoptere. Det er den maskinpark, du som flymekanikerlærling kommer til at arbejde med. Som flymekaniker har du et stort ansvar for at luftfartøjerne er luftdygtige, og derfor uddannes Flyvevåbnets flymekanikere også efter høje standarder. 
Flymekaniker-lærlinge modtager efter endt uddannelse et uddannelsesbevis, som er gældende i hele Europa og øvrige lande, der udøver luftfart under European Aviation Safety Agency-lovgivningen. Du har derfor meget gode muligheder for at bruge din flymekanikeruddannelse efter din tid i Forsvaret.

Halvdelen af uddannelsen er praktisk og foregår på værkstederne, sammen med de færdiguddannede flymekanikere. Det betyder at du gennem hele uddannelsen får mulighed for at afprøve din nye viden i ”virkeligheden”, og du får ikke tid til at blive skoletræt, før den næste praktikperiode på værkstedet begynder.

Du bliver en del af en professionel gruppe af flymekanikere, der har fat i flyene, fra klarmelding inden piloten skal af sted, til fejlsøgning, udskiftning, reparation, justering og funktionsafprøvning af flystel, flymotorer med alle deres mekaniske, elektriske og elektroniske systemer.
Som uddannet flymekaniker kan du blive en del af flybesætning, som opererer med flyene dagligt, f.eks. som redder på en Search and Rescue helikopter, eller du kan have et normalt 8-16 job, hvor du vedligeholder flyene på jorden.

Åbent hus i Flyvevåbnet

Kom og hør mere om uddannelsen til flymekaniker læs mere her

Her er din virkelighed

Hvad er min løn under den faglige uddannelse?
Elevløn stigende til 13-14.000 kr om måneden

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 3 år inklusiv praktik

Hvem er min kommende arbejdsgiver?
Flyvevåbnet

Hvad er ansøgningsfristen (ansøgere med basisuddannelse)?
15. september 2019
Afprøvning uge 40 i Karup og 2. del i Jonstrup i uge 43

Hvornår starter jeg?
2. december (ansøgere med basisuddannelse)

Adgangskrav
Du har bestået folkeskolens afgangsprøve med minimum karakteren 02 (6) i fagene dansk, matematik, fysik og engelsk.
 
For at komme ind skal du

Bestå optagelsesprøven
Vi indkalder dig til en optagelsesprøve af to dages varighed. 
Optagelsesprøven afholdes hos Forsvarets Rekruttering og består af:

Kunne sikkerhedsgodkendes

Opfylde Forsvarets basale og særlige helbredskrav

Har du spørgsmål?
Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt os på osw-acp-101@mil.dk.
Uddannelsesforløb
  • Flymekanikeruddannelsen foregår på Operations Support Wing (OSW), Flyvestation Karup, hvor du bliver undervist i teori. Du får fag som matematik, fysik, aerodynamik, helikopterlære, fly-elsystemer, analogteknik, LF-elektronik, instrumentsystemer, materialelære, turbinemotorlære og værkstedsteknik.
  • Du kommer også på praktikophold ved de flyoperative wings i Skrydstrup (kampfly), Karup (helikopter) og Ålborg (transportfly), og du kommer på internationale operationer og øvelser. Øvelser varer typisk 1-4 uger.
  • Uddannelsen er godkendt af Trafikstyrelsen som Flyteknisk grunduddannelse
Flymekaniker 5

Åbent hus i Flyvevåbnet

scroll down