Fortsæt til indhold
Flymekaniker 4

Flymekaniker i Forsvaret

scroll down

Er DU den næste SPECIALIST I FORSVARETS FLY?

Kampfly, transportfly og helikoptere. Det er den maskinpark, du som flymekanikerlærling kommer til at arbejde med. Som flymekaniker har du et stort ansvar for at luftfartøjerne er luftdygtige, og derfor uddannes Flyvevåbnets flymekanikere også efter høje standarder. 
Flymekaniker-lærlinge modtager efter endt uddannelse et uddannelsesbevis, som er gældende i hele Europa og øvrige lande, der udøver luftfart under European Aviation Safety Agency-lovgivningen. Du har derfor meget gode muligheder for at bruge din flymekanikeruddannelse efter din tid i Forsvaret.

Halvdelen af uddannelsen er praktisk og foregår på værkstederne, sammen med de færdiguddannede flymekanikere. Det betyder at du gennem hele uddannelsen får mulighed for at afprøve din nye viden i ”virkeligheden”, og du får ikke tid til at blive skoletræt, før den næste praktikperiode på værkstedet begynder.

Du bliver en del af en professionel gruppe af flymekanikere, der har fat i flyene, fra og til de skal af sted, til fejlsøgning, udskiftning, reparation, justering og funktionsafprøvning af flystel, flymotorer med alle deres mekaniske, elektriske og elektroniske systemer.
Som uddannet flymekaniker kan du blive en del af flybesætning, som opererer med flyene dagligt, f.eks. som redder på en Search and Rescue helikopter, eller du kan have et normalt 8-16 job, hvor du vedligeholder flyene på jorden.

Her er din virkelighed

Hvad er min løn under den faglige uddannelse?
Elevløn stigende til 13-14.000 kr om måneden

Er du allerede i Forsvaret, får du løn som konstabel.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 3 år inklusiv praktik

Hvem er min kommende arbejdsgiver?
Flyvevåbnet

Hvad er ansøgningsfristen?
15. februar 2022

Hvornår er der afprøvning?
Marts 2022

Hvornår starter jeg?
1. august 2022 (Flyvevåbnets basisuddannelse)
1. december 2022 (Flymekaniker uddannelsen)


Adgangskrav

  • Du har bestået folkeskolens afgangsprøve med minimum karakteren 02 (6) i fagene dansk, matematik, fysik og engelsk.
  • Du skal være fyldt 18 år.

 

For at komme ind skal du

Bestå optagelsesprøven
Vi indkalder dig til en optagelsesprøve af to dages varighed. 
Optagelsesprøven afholdes hos Forsvarets Rekruttering og består af:

Kunne sikkerhedsgodkendes

Opfylde Forsvarets basale og særlige helbredskrav

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt os på FVT-P-DUPA02@mil.dk

Uddannelsesforløb

  • Flymekanikeruddannelsen foregår ved Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille, Flyvestation Karup, hvor du bliver undervist i teori. Du får fag som matematik, fysik, aerodynamik, helikopterlære, fly-elsystemer, analogteknik, LF-elektronik, instrumentsystemer, materialelære, turbinemotorlære og værkstedsteknik.

  • Du kommer også på praktikophold ved de flyoperative wings i Skrydstrup (kampfly), Karup (helikopter) og Ålborg (transportfly).

  • Uddannelsen er godkendt af Trafikstyrelsen som Flyteknisk grunduddannelse
  • Som færdiguddannet kan du blive udsendt i forbindelse med Flyvevåbnets missioner. 

    Læs mere om udsendelse med Forsvaret 
Flymekaniker 5

Åbent hus i Flyvevåbnet

scroll down