Fortsæt til indhold

Premierløjtnant

Teknikofficer i Flyvevåbnet

scroll down

VIL DU ARBEJDE MED LEDELSE AF HØJTSPECIALISEREDE MEDARBEJDERE OG AVANCERET TEKNIK?

Som teknikofficer i Flyvevåbnet får du ansvar for vedligeholdelse og drift af Forsvarets højteknologiske udstyr. Du skal lede fagfolk, der har højspecialiseret viden, og du får derfor en bred teknologisk forståelse. Den tekniske del af uddannelsen foregår på Flyvestation Karup.

Som kommende officer bliver du grundigt uddannet og trænet i at lede mennesker i pressede situationer og får dyb indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden afprøver i praksis i en verden af specialister.

Som færdiguddannet teknikofficer er du kvalificeret til at arbejde som leder i Flyvevåbnet og være med til at planlægge, gennemføre, kontrollere og evaluere specialiserede tekniske arbejdsopgaver.

Så hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel i virkeligheden, er en officersuddannelse måske noget for dig.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
På OBU og funktionsuddannelsen:

  • Basisløn ca. 24.338,5 kr./md. + 3 % pension.

På diplomuddannelsen:

  • Basisløn ca. 25.598,9 kr./md.
  • + tillæg til kadetter på diplomuddannelsen på 2.067,2 kr./md.
  • + 5,5 % pension.

Som nyudnævnt premierløjtnant:

  • Basisløn 27.854 kr./md.
  • + kvalifikationstillæg til premierløjtnanter på 2.443,97 kr./md.
  • + forsvars- og beredskabstillæg på 2.067,2 kr./md. + 17 % pension.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
2 år og 4 måneder

Hvor kan jeg bo?
Som kadet kan du søge om en studiebolig i Nyboder

Hvad er ansøgningsfristen?
28. april 2024.

Hvornår starter jeg?
August 2024.

Hvornår er der afprøvning?
December 2023 og marts, april og maj 2024.Adgangskrav

Hvordan bliver man teknikofficer i Flyvevåbnet? Har du en mellemlang uddannelse, fx en bachelor eller professionsbachelor, og er du god til engelsk, kan du søge direkte ind på Forsvarets officersuddannelser.

Du kan også blive Officer uden en bachelor. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her

FOR AT KOMME IND SKAL DU 


Gør du allerede tjeneste i Forsvaret som befalingsmand eller løjtnant kan du også kvalificere dig til at blive optaget på Flyvevåbnets officersskole. Læs mere om den interne vej til Flyvevåbnets officersskole.

 

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om Flyvevåbnets officersuddannelser, kan du kontakte studievejledningen på Flyvevåbnets Officersskole på tlf: 51738749.

Uddannelsens opbygning

  • 5 mdr. - Karup

  • 11 mdr. - Karup

  • 12 mdr. - København

Teknik officer 2

HVAD KOMMER JEG TIL AT LAVE

Dit første job kan være som næstkommanderende for det tekniske vedligehold i en flyvende eskadrille, eksempelvis ved redningshelikopterne på Helicopter Wing, transportflyene ved Air Transport Wing eller ved jagerflyene på Fighter Wing. Her vil du have medansvaret for, at helikopteren eller flyet altid er klar til indsættelse i en skarp situation. Du vil også kunne blive leder for Flyvevåbnets tekniske uddannelser og være med til at uddanne teknikere i Forsvaret. På sigt vil der også være mulighed for internationale udsendelser. 

Læs mere om udsendelser med Forsvaret

Hvordan kan min karriere udvikle sig?

Der er mange karriereveje i Flyvevåbnet og Forsvaret, og du kan selv søge i den retning, som du ønsker, hvor du kan tage hensyn til din egen karriereplan og personlige forhold. Senere i din karriere som teknikofficer vil du bl.a. kunne videreuddanne dig til kaptajn, typisk efter 2-4 års erfaring. Her skal du tage videreuddannelseskurser, som kvalificerer dig til en stilling og graden som kaptajn og eksempelvis en stilling som leder for vedligeholdelsen af en af Flyvevåbnets mange kapaciteter. Senere kan du få muligheden for at tage en Master i Militære Studier, som kvalificerer dig til at blive major.

Derudover bliver du eftertragtet af civile virksomheder, da du med vores lederuddannelse kombineret med praktisk erfaring får en baggrund, der er unik for Forsvaret. Hvis du ønsker at arbejde i det civile, er officerer i Flyvevåbnet eftertragtede på arbejdsmarkedet i en bred vifte af virksomheder.

Video podcast

Teknikofficer

Spørgsmål og svar

Der kan opstå mange spørgsmål omkring uddannelsen som officer i Flyvevåbnet. Vi har samlet de mest almindelige nedenfor – finder du ikke det svar, du søger, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os
 

Du skal være 18 år for at blive optaget på officersuddannelserne.
Ja, du skal være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse for at søge uddannelsen.
Nej, det behøver du ikke. Første del af uddannelsen (Officersbasisuddannelsen) giver dig en tilstrækkelig grundlæggende militæruddannelse.
Nej, så længe uddannelsen er akkrediteret til niveau 6, er den adgangsgivende. Det er kun på uddannelsesretningen som henholdsvis våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer i Søværnet, at der kræves specifikke BA- eller PBA-uddannelser. For uddannelsen til våben- og elektronikteknisk officer er en BA- eller PBA-uddannelse inden for det elektrotekniske område kvalificerende, mens det for uddannelsen til maskinteknisk officer er en maskinmesteruddannelse med maritimt tilvalg, der er kvalificerende.
Ja, der er ikke tid til at færdiggøre dit studie, når du først er begyndt på officersuddannelsen. Hvis det drejer sig om en reeksamen, kan der i enkelte tilfælde indgås en særlig aftale.
Ja. Minimumskravet er uddannelsesniveau 6, og da en kandidatuddannelse er niveau 7, er du egnet til at søge.
Ja, Forsvaret garanterer job efter endt uddannelse. Hvor i landet det bliver, finder vi ud af undervejs i uddannelsen.
I princippet nej, men vi opfordrer dig til at blive i Forsvaret minimum et par år efter endt uddannelse. Det vil give dig mulighed for at få praktiske erfaring med det teoretiske stof, som du har lært undervejs i uddannelsen.
For de fleste officersuddannelser er anbefalingen, at du vælger en uddannelse, der interesserer dig. Det, vi ser efter, er det akademiske niveau, ikke de enkelte elementer af en specifik uddannelse. Man kan dog sige, at en BA i Ledelse, statskundskab, HR og psykologi har nogle ligheder med fagene på
diplomuddannelsen. For både våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer er der krav til specifikke adgangsgivende uddannelser.
Du skal som udgangspunkt være sund og rask, og leve op til Forsvarets helbredskrav. Til optagelsesprøverne skal du igennem en helbredsundersøgelse, hvor lægerne vurderer, om du er egnet.
Ja, men vi behandler dog kun meritansøgninger fra dem, der er optaget på uddannelsen.
Dit første job vil typisk være på flyvestation Aalborg, Karup eller Skrydstrup.

Du kan altid komme med ønsker, men dit første job vil typisk blive bestemt efter Flyvevåbnets behov.