Teknik officer 1

Premierløjtnant i Flyvevåbnet

Teknikofficer

scroll down

Vil du arbejde med avanceret teknik og højteknologisk isenkram?

Som Teknikofficer i Flyvevåbnet får du ansvar for vedligeholdelse og drift af Forsvarets højteknologiske udstyr. Du skal lede fagfolk, der har højspecialiseret viden, og du får derfor en bred teknologisk forståelse. Den tekniske del af uddannelsen foregår på Flyvestation Karup.

Som kommende officer bliver du grundigt uddannet og trænet i at lede mennesker i pressede situationer og får dyb indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden afprøver i praksis i en verden af specialister.

Som færdiguddannet Teknikofficer er du kvalificeret til at arbejde som leder i Flyvevåbnet og være med til at planlægge, gennemføre, kontrollere og evaluere specialiserede tekniske arbejdsopgaver.

Så hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel i virkeligheden, er en officersuddannelse måske noget for dig.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Under uddannelsen: 22.500 kr./md.
Som færdiguddannet: ca. 30.000 kr./md. + 17% pension

Hvor lang tid tager uddannelsen?
2 år og 4 måneder

Hvor kan jeg bo?
Som kadet kan du søge om en studiebolig i Nyboder

Hvad er ansøgningsfristen?
15. marts 2019

Hvornår starter jeg?
August 2019

Adgangskrav
Har du en mellemlang uddannelse, fx en bachelor eller professionsbachelor, og er du god til engelsk, kan du søge direkte ind på Forsvarets officersuddannelser.

Forsvaret er IKKE omfattet af uddannelsesloftet.

FOR AT KOMME IND SKAL DU 
Bestå optagelsesprøven 
Kunne sikkerhedsgodkendes 
Opfylde Forsvaret basale helbredskrav


Har du spørgsmål?
Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt os på 25 55 22 47 eller Kaptajn Tor Jønsson på telefon 72 81 79 34 eller mail fak-flos-04@mil.dk
Uddannelsens opbygning
 • Her får du en grundlæggende militæruddannelse, hvor du lærer at fungere som soldat og føre og lede på gruppeniveau. Du lærer at anvende grundlæggende teorier inden for lederskab og ledelse.

  Uddannelsen foregår i Karup i Jylland. Du bliver også introduceret til Flyvevåbnet ved Flyvevåbnets Operative enheder.

  Grundlæggende militær uddannelse
  Karup 7 uger
  Du lærer det militære håndværk som enkeltkæmper og soldat.

  Ledelse
  Karup 4 uger
  Gennem teori og praksis får du den grundlæggende træning og de ledelsesværktøjer, der er nødvendige for at fungere som sergent i Flyvevåbnet.

  Føring
  Karup 8 uger
  Du lærer grundlæggende føringsteknikker og operative overvejelser, så du kan løse praktiske opgaver som fører for en gruppe i felten.

  Love, normer og bestemmelser
  Karup 1 uge
  Du får teoretisk kendskab til bl.a. retslære, krigens love, operationskendskab og militær sikkerhed.

  Introduktion til Flyvevåbnet
  Karup 1 uge
  Basisuddannelsen afsluttes med en studietur til nogle af Flyvevåbnets Operative enheder.
 • Her specialiserer du dig inden for det tekniske fagområde i bl.a. produktions- og driftsstyring og lærer at anvende elektronikteknik og flyteknik i Flyvevåbnet. Du bliver også uddannet i Forsvarets procedurer og arbejdsgange for at anskaffe og implementere nyt materiel.
  Uddannelsen er en kombination af teori og praksis gennem hele forløbet.

  Teknikmodul
  Karup 18 uger
  Du får et grundlæggende kendskab til teknikken i Flyvevåbnets operative materiel. Du lærer om praktisk drift og vedligehold i de fly-, elektronik- og datasystemer, der anvendes i Flyvevåbnet.

  Praktikmodul
  Karup 8 uger
  Du lærer at anvende din tekniske viden i praksis. Du samler desuden viden, der kan bruges i ledelsessituationer i Flyvevåbnet.

  Teknisk ledermodul
  Karup 15 uger
  Du bygger videre på de teoretiske og praktiske moduler i en ledelseskontekst. Der fokuseres på overordnede principper inden for logistik, produktions- og kvalitetsstyring.

  Introduktion til flyoperationer
  Karup 3 uger
  Du får en grundlæggende forståelse for Flyvevåbnets centrale område – operationer i luften.
 • Her ligger det primære fokus på militær ledelse, militær strategi og militære operationer, hvor vi inddrager den erfaring, som du har opnået ved tjeneste og

  Forsvarets rolle i samfundet
  København
  Du undervises i de overordnede forhold, der ligger til grund for Danmarks sikkerhedspolitik, så du får en kritisk forståelse for baggrunden for nationale og internationale opgaver.
  5 ECTS

  Militære operationer
  København
  Du får viden om Flyvevåbnets rolle og samarbejde med ikke-militære aktører og de andre værn. Du lærer at håndtere komplekse situationer og indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde.
  10 ECTS

  Officeren og Krigen
  København
  Du bliver forberedt på arbejdet som officer og udvikler en forståelse af professionens identitet, herunder at krig er et ultimativt vilkår for officerens virke.
  10 ECTS

  Militær ledelse og styring
  København
  Med udgangspunkt i Forsvarets ledelsesredskaber bliver du i stand til at se dig selv som militær leder, så du kan reflektere over din egen ledelsespraksis og relatere til kolleger, medarbejdere og overordnede.
  10 ECTS

  Militær strategi
  København
  Du opbygger viden om centrale forhold i strategiske miljøer og bliver i stand til at anvende teori om konflikter og om international politik og strategi til at analysere, hvordan konflikter opstår og udvikler sig og hvilke redskaber, der findes til intervention og konfliktløsning.
  5 ECTS

  Officeren i krig
  København
  Du styrker dine analytiske, kommunikative og samarbejdsmæssige kompetencer, så du kan håndtere komplekse tværfaglige problemstillinger, der er relevante for dit arbejde som officer i international kontekst.
  5 ECTS

  Afgangsprojekt
  København
  Du afslutter diplomuddannelsen med et selvstændigt skriftligt projekt, der viser din evne til identificere, reflektere og analysere en militær problemstilling, diskutere løsninger og anvende teori og metode.
Teknikofficer i Flyvevåbnet

Smugkig på hverdagen som Officer

Teknik officer 2

HVAD KOMMER JEG TIL AT LAVE

Dit første job kan være som næstkommanderende for det tekniske vedligehold i en flyvende eskadrille, eksempelvis ved redningshelikopterne på Helicopter Wing eller ved jagerflyene på Fighter Wing. Her vil du have medansvaret for, at helikopteren eller flyet altid er klar til indsættelse i en skarp situation. Du vil også kunne blive leder for Flyvevåbnets tekniske uddannelser og være med til at uddanne teknikere i Forsvaret.

Officerer er trænede til at løse en opgave på et sparsomt grundlag. De er ikke bange for at gå i gang med en opgave uden at have alle detaljer. De er også trænede i at korrigere eller justere undervejs, hvis forudsætningerne ændrer sig.

Morten Overgaard
Manager, Market Development
Terma A/S

Flyvevåbnet 3

Hvordan kan min karriere udvikle sig?

Der er mange karriereveje i Flyvevåbnet og Forsvaret, og du kan selv søge i den retning, som du ønsker, hvor du kan tage hensyn til din egen karriereplan og personlige forhold. Senere i din karriere som Teknikofficer vil du bl.a. kunne videreuddanne dig til kaptajn, typisk efter 2-4 års erfaring. Her skal du tage videreuddannelseskurser, som kvalificerer dig til en stilling og graden som kaptajn og eksempelvis en stilling som chef for vedligeholdelsen af en af Flyvevåbnets mange kapaciteter. Senere kan du få muligheden for at tage en Master i Militære Studier, som kvalificerer dig til at blive major.

Derudover bliver du eftertragtet af civile virksomheder, da du med vores lederuddannelse kombineret med praktisk erfaring får en baggrund, der er unik for Forsvaret. Hvis du ønsker at arbejde i det civile, er officerer i Flyvevåbnet eftertragtede på arbejdsmarkedet i en bred vifte af virksomheder.

Spørgsmål og svar

Der kan opstå mange spørgsmål omkring uddannelsen som officer i Flyvevåbnet. Vi har samlet de mest almindelige nedenfor – finder du ikke det svar, du søger, er du velkommen til at kontakte os.
 
Du skal være 18 år for at blive optaget på officersuddannelserne.
Ja, du skal være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse for at søge uddannelsen.
Nej, det behøver du ikke. Første del af uddannelsen (Officersbasisuddannelsen) giver dig en tilstrækkelig grundlæggende militæruddannelse.
Nej, så længe uddannelsen er akkrediteret til niveau 6, er den adgangsgivende. Det er kun på uddannelsesretningen som henholdsvis våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer i Søværnet, at der kræves specifikke BA- eller PBA-uddannelser. For uddannelsen til våben- og elektronikteknisk officer er en BA- eller PBA-uddannelse inden for det elektrotekniske område kvalificerende, mens det for uddannelsen til maskinteknisk officer er en maskinmesteruddannelse med maritimt tilvalg, der er kvalificerende.
Ja, der er ikke tid til at færdiggøre dit studie, når du først er begyndt på officersuddannelsen. Hvis det drejer sig om en reeksamen, kan der i enkelte tilfælde indgås en særlig aftale.
Ja. Minimumskravet er uddannelsesniveau 6, og da en kandidatuddannelse er niveau 7, er du egnet til at søge.
Ja, Forsvaret garanterer job efter endt uddannelse. Hvor i landet det bliver, finder vi ud af undervejs i uddannelsen.
I princippet nej, men vi opfordrer dig til at blive i Forsvaret minimum et par år efter endt uddannelse. Det vil give dig mulighed for at få praktiske erfaring med det teoretiske stof, som du har lært undervejs i uddannelsen.
Du kan se studieordningerne for de enkelte uddannelser her.
For de fleste officersuddannelser er anbefalingen, at du vælger en uddannelse, der interesserer dig. Det, vi ser efter, er det akademiske niveau, ikke de enkelte elementer af en specifik uddannelse. Man kan dog sige, at en BA i Ledelse, statskundskab, HR og psykologi har nogle ligheder med fagene på
diplomuddannelsen. For både våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer er der krav til specifikke adgangsgivende uddannelser.
Du skal som udgangspunkt være sund og rask, og leve op til Forsvarets helbredskrav. Til optagelsesprøverne skal du igennem en helbredsundersøgelse, hvor lægerne vurderer, om du er egnet.
Ja, men vi behandler dog kun meritansøgninger fra dem, der er optaget på uddannelsen.
Dit første job vil typisk være på flyvestation Aalborg, Karup eller Skrydstrup.
Du altid komme med ønsker, men dit første job vil typisk blive bestemt efter Flyvevåbnets behov.
Studieliv

Følg kadetternes hverdag

Officersuddannelsen er ikke som andre uddannelser. Vi har ofte hovederne oppe af bøgerne og ude i den virkelig verden, hvor vi øver os igen og igen og igen i at træffe de afgørende beslutninger, når det virkelig gælder. Dannelse og kammeratskab en meget vigtig del af uddannelsen. Følg med på Instagram, når kadetterne skiftes til at vise billeder fra deres hverdag på uddannelserne.

Se studielivet på Instagram

Officersuddannelser i Hæren og Søværnet


Der er Officersuddannelser inden for alle vores tre værn, som favner vidt forskellige kompetencer, men samtidig har det tilfælles, at de giver stor praktisk ledererfaring.