Fortsæt til indhold

Officer

teknisk linje - Løjtnant i Flyvevåbnet

scroll down

Har du mod på at blive Løjtnant på teknisk linje i Flyvevåbnet?

Som teknisk løjtnant i Flyvevåbnet vil du få ansvaret for at vedligeholde og drive avanceret teknologisk udstyr. Du vil få til opgave at lede fagfolk med højspecialiseret viden og du vil opnå en bred teknologisk forståelse. Uddannelsen foregår på Flyvestation Karup.


Du vil blive grundigt uddannet i at lede mennesker i krævende situationer, og få dyb indsigt i moderne ledelsesteori, som du konstant får testet i praksis.
Når du er færdiguddannet som teknisk løjtnant træder du ud i virkeligheden som ledere i Flyvevåbnet, og du vil være med til at planlægge, gennemføre, kontrollere og evaluere specialiserede tekniske arbejdsopgaver.


Så hvis du ønsker at gøre en reel forskel i virkeligheden, så er en uddannelse som teknisk løjtnant i Flyvevåbnet måske noget for dig!

Er du allerede ansat i forsvaret og ønsker du at blive officer via den interne vej? Tag testen og bliv klogere på, hvordan din vej til at blive officer kunne se ud.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Under uddannelsen og efterfølgende tjeneste som løjtnant er din basisløn på ca. 22.200 kr./mdr.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Uddannelsen tager som udgangspunkt 19 måneder. Hvis du har en sergentuddannelse fra Hæren eller Flyvevåbnet, tager den dog kun 14 måneder.

Hvad er ansøgningsfristen?
15. marts 2024.

Hvornår starter jeg?
August 2024.

Hvornår starter jeg hvis jeg allerede har en sergentuddannelse?
-

Hvornår er der afprøvning?
December 2023 og marts, april og maj 2024.Adgangskrav

Hvis du har en studentereksamen (hhx, stx, htx, hf eller eux), kan du søge uddannelsen som løjtnant.

Du kan også søge, hvis du er en ambitiøs og målrettet sergent med evner indenfor det akademiske i Forsvaret, og måske med et ønske om at tage næste skridt til officersniveauet. For at kunne behandle din ansøgning er det obligatorisk med vedlagt FOKUS.

For at komme ind skal du

 

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om Flyvevåbnets officersuddannelser, kan du kontakte studievejledningen på Flyvevåbnets Officersskole på tlf: 51738749.

 

Uddannelsens opbygning

  • Karup 5 mdr.

  • Karup 11 mdr.

  • Karup 2 mdr.

Min fremtid

Der vil efter endt uddannelse være mulighed for udsendelse. 

Læs mere om udsendelse med Forsvaret 

Med dette uddannelsesforløb får du hurtigt konkret relevant erhvervserfaring som leder. Det kan du enten bruge til en videre karriere i Forsvaret eller som en civil eftertragtet kompetencegivende ledelseserfaring. Har du evnen, viljen og lysten, har Forsvaret et væld af yderligere uddannelses- og jobmuligheder, når du er færdig som løjtnant.

Da du allerede har en sergentuddannelse, vil du f.eks. kunne søge en hvilken som helst sergentstilling. Herfra er der mulighed for at avancere i graderne inden for befalingsmandsniveauet. Der er også mulighed for, at søge en af Flyvevåbnets øvrige strukturelle uddannelse som f.eks. flyveleder eller flymekanikker.

Når du efterfølgende forretter tjeneste som løjtnant, optjener du med det samme relevant erhvervserfaring - med mulighed for påbegyndelse af en akademiuddannelse i militærledelse, der er adgangsgivende til den militære diplomuddannelse. Du kan starte på akademiuddannelsen efter to års tjeneste som løjtnant. Har du allerede en relevant akademiuddannelse, skal du som hovedregel kun optjene to års relevant erhvervserfaring i løjtnantsgraden, før du kan påbegynde den militære diplomuddannelse. Diplomuddannelsen kvalificerer dig til at blive udnævnt til premierløjtnant i Flyvevåbnet.

KARRIEREMULIGHEDER

Her kan du se en oversigt over uddannelses- og karrieremuligheder som løjtnant i Flyvevåbnet, teknisk linje. Efter endt uddannelse er der flere muligheder, både hvis du ønsker at fortsætte midlertidigt som løjtnant, eller hvis du ønsker en fast stilling som officer i Flyvevåbnet. Du kan også vælge at tegne en rådighedskontrakt, således at du fortsat er tilknyttet Forsvaret og kan løse opgaver i et omfang, som du selv har indflydelse på, mens du f.eks. arbejder eller studerer civilt.

 
Adgangskrav:
(HTX, STX, HF eller EUX)
Officersbasisuddannelse (5 måneder i Karup)
Funktionsuddannelse (11 måneder i Karup)
Løjtnantsmodul (2 måneder i Karup)
Tjeneste som løjtnant i Flyvevåbnet. Tjenesten kan foregå på en af flyvestationerne i Aalborg, Karup eller Skrydstrup
Herfra kan du vælge at gå to forskellige veje:
Hjemsendes og arbejder eller studerer civilt. Mulighed for rådighedskontrakt hvor du kan løse opgaver for Forsvaret (du bestemmer selv omfanget) Forlænger kontrakten med op til to år (fuld tid) og læser sideløbende en militær akademiuddannelse (deltid).
Kan læse en professionsbachelor, bachelor eller kandidat og efterfølgende søge om optagelse på Flyvevåbnets Officersskole Efter sammenlagt 2 års erhvervserfaring og en militær akademiuddannelse kan du søge om fastansættelse som fuldtidsofficer med et militært karrierespor.
Fuldtidsofficer med et militært karrierespor.