Fortsæt til indhold
Flyvevåbnet løjtnant

Leder

teknisk linje - Løjtnant i Flyvevåbnet

scroll down

Har du mod på at blive Løjtnant på teknisk linje i Flyvevåbnet?

Vil du have ansvaret for at lede motiverede og højt specialiserede medarbejdere i en omskiftelig hverdag - som en del af Flyvevåbnets organisation? Som uddannet løjtnant i Flyvevåbnet kommer du til at virke både som leder og coach for de soldater, som du får ansvaret for.

Du får med det samme medansvar for, at operationer udføres effektivt og sikkert gennem ledelse af dine medarbejdere. Du er ansvarlig for at tilrettelægge deres udvikling og styrke deres faglighed til understøttelse af Flyvevåbnets mangeartede operationer. Du får derudover indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden afprøver i praksis. Opgaver og ansvar gør, at du hurtigt opnår reel ledelseserfaring.

Ser du dig selv i et job, hvor du er ansvarlig for vigtige operationer og andres læring? Og kan du gå forrest også i svære situationer? Så søg uddannelsen til løjtnant i Flyvevåbnet.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Under uddannelsen og efterfølgende tjeneste som løjtnant er din basisløn på ca. 22.200 kr./mdr.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Uddannelsen tager som udgangspunkt 19 måneder. Hvis du har en sergentuddannelse fra Hæren eller Flyvevåbnet, tager den dog kun 14 måneder.

Hvad er ansøgningsfristen?
17. oktober 2021.

Hvornår starter jeg?
28. juli 2022.

Hvornår starter jeg hvis jeg allerede har en sergentuddannelse?
Hvis du allerede har en sergentuddannelse, starter du først på uddannelsen i januar måned.

Hvornår er der afprøvning?
Forventes afholdt i uge 42 - 50.


Adgangskrav

Hvis du har en studentereksamen (hhx, stx, htx, hf eller eux), kan du søge uddannelsen som løjtnant.

Du kan også søge, hvis du er en ambitiøs og målrettet sergent eller konstabel med evner indenfor det akademiske i Forsvaret, og måske med et ønske om at tage næste skridt til officersniveauet. For at kunne behandle din ansøgning er det obligatorisk med vedlagt FOKUS.

For at komme ind skal du

Bestå optagelsesprøven
Sikkerhedsgodkendes
Opfylde Forsvarets basale helbredskrav

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om mere om Flyvevåbnets uddannelser kan du kontakte os på 25511899 mandag til fredag kl. 7.30-18.00.

 

Uddannelsens opbygning

 • Karup 5 mdr.

  Her får du en grundlæggende militæruddannelse, hvor du lærer at fungere som soldat, fører og leder på mellemniveau. Du lærer at anvende grundlæggende teorier inden for instruktørvirke, ledelse og føring. Du bliver også introduceret til Flyvevåbnet ved Flyvevåbnets operative enheder. 

  Uddannelsen foregår i Karup, Jylland.
  Officersbasisuddannelsen består af følgende moduler:

  Grundlæggende militær uddannelse
  Karup 7 uger

  Du lærer det militære håndværk som enkeltkæmper og soldat. Du har fag såsom eksercits (militær fremtræden), felttjeneste og øvelse, førstehjælp, militær fysisk træning, våbenuddannelse, orienteringslærer og CBRN (kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear krigsførelse).  

  Grundlæggende Instruktørkursus
  Karup 3 uger

  Du sættes i stand til at kunne instruere samt forestå en læringsaktivitet for større grupper inden for et fagligt afgrænset område. Du lærer at arbejde ud fra et defineret læringsmål. Du har fag såsom didaktik, undervisningsmetoder, feedbackprocesser, evalueringsformer og fjernundervisning.

  Grundlæggende ledelseskursus
  Karup 4 uger

  Gennem teori og praksis får du den grundlæggende træning og de ledelsesværktøjer, der er nødvendige for at fungere som sergent i Flyvevåbnet. Du bliver i stand til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere aktiviteter for mindre grupper. Du lærer om emner såsom ledelsesteorier, ledelsesværktøjer, kompetenceudvikling, motivationsteori, kommunikationsteori, konflikthåndtering og planlægningsværktøjer.  

  Grundlæggende føringskursus I
  Karup 3 uger

  Du bliver i stand til at påtage dig ansvaret som taktisk fører for en gruppe før, under og efter indsættelse. Du lærer befalingsteknikker og at indøve og koordinere indsættelsen i grupperammen. Du har fag såsom kampeksercits, befalinger og kamp fra stilling.

  Grundlæggende føringskursus II
  Karup 4 uger

  Du lærer at være beslutningsdygtig i kritiske situationer og iværksætte handlinger, som optimalt udnytter de ressourcer, du har til rådighed. Du har fag såsom planlægningsværktøjer, føringsværktøjer og principper for kampstilling.

  Introduktion til Flyvevåbnet
  Aalborg, Karup og Skrydstrup 1 uge

  Officersbasisuddannelsen afsluttes med en studietur til Flyvevåbnets operative enheder, så du får kendskab til Flyvevåbnets kapaciteter.

 • Karup 11 mdr.

  Her specialiserer du dig inden for det tekniske fagområde i bl.a. produktions- og driftsstyring, og du vil gennemgå udvalgte dele af flymekanikeruddannelsen. Efter endt uddannelse har du et basalt kendskab til arbejdsgangen i forbindelse med vedligeholdelse af fly. Du får også kendskab til Forsvarets procedurer for at anskaffe og implementere nyt materiel. Uddannelsen er en kombination af teori og praksis gennem hele forløbet. Teoridelen finder sted på flyvestation Karup, men den praktiske del kan også finde sted både på flyvestation Skrydstrup samt flyvestation Aalborg.

  Funktionsuddannelsen for den tekniske linje består af følgende moduler:

  Teknikmodul
  Karup 15 uger

  Du får et fagligt fundament og et grundlæggende kendskab til de tekniske aspekter af Flyvevåbnets operative kapaciteter. Du lærer om drift og vedligeholdelse af fly-, elektronik- og datasystemer, som anvendes i Flyvevåbnets operative struktur. Modulet indeholder emner såsom elektricitet, digital teknik, computere og netværk, radar, aerodynamik, fælles europæisk luftfartslovgivning, turbinefly, turbinemotorer og propeller.

  Grundlæggende praktikmodul
  Skrydstrup, Karup eller Aalborg 8 uger

  Du lærer at anvende din tekniske viden i praksis og får erfaring med Flyvevåbnets processer inden for produktion, kvalitetsstyrring og logistik. Du kommer til at deltage i vedligeholdelse af fly under supervision af fagpersonel. Praktikken gennemføres ved Flyvevåbnets værksteder på en af de tre flyvestationer.

  Teknisk ledermodul
  Karup 10 uger

  Du bygger videre på de teoretiske og praktiske moduler i en ledelseskontekst. Der fokuseres på overordnede principper inden for logistik, produktions- og kvalitetsstyring. Modulet indeholder emner såsom kvalitetsstyring, logistik, produktion og forvaltning. I dette modul ligger også kurset Site Survey, som gør dig i stand til at indgå i et team, der inspicerer og vurderer et område i forhold til at udsende Flyvevåbnets kapaciteter.  

  Introduktion til flyoperationer
  Karup 1 uge

  Du får en grundlæggende forståelse for at planlægge og udføre flyvning i Flyvevåbnet. Modulet indeholder bl.a. flyveteori, aeroplanlære, navigation, lufttrafikregler, flyvesikkerhed og afsluttes med flyvning i Flyvevåbnets træningsfly T-17. 

  Teknisk lederpraktik
  Skrydstrup, Karup eller Aalborg 8 uger

  Du lærer at anvende din teoretiske viden og opnår praktisk erfaring inden for ledelsesprocesser, produktion, kvalitetsstyring og logistik. Modulet indeholder emner såsom mødeledelse, ressourceallokering, projektledelse, kvalitetsledelse og kvalitetsstyring. Praktikken gennemføres ved Flyvevåbnets enheder på en af de tre flyvestationer.

 • Karup 2 mdr.

  Løjtnantsmodulet vil have fokus på Forsvarets og Flyvevåbnets management- og forvaltningsprocesser.

  Efter gennemførelse af funktionsuddannelsen samt løjtnantsmodulet udnævnes du til løjtnant i Flyvevåbnet.

 • Tjenesten kan foregå på en af Flyvestationerne i Aalborg, Karup eller Skrydstrup.

  Efter udnævnelsen til løjtnant er du klar til at bestride en stilling i Flyvevåbnet inden for det felt, du har specialiseret dig i. Du vil hurtigt få ansvar for mange medarbejdere, komplekse problemstillinger, udstyr og Flyvevåbnets operationer.

Løjtnant flyvevåbnet

Min fremtid

Der vil efter endt uddannelse være mulighed for udsendelse. 

Læs mere om udsendelse med Forsvaret 

Med dette uddannelsesforløb får du hurtigt konkret relevant erhvervserfaring som leder. Det kan du enten bruge til en videre karriere i Forsvaret eller som en civil eftertragtet kompetencegivende ledelseserfaring. Har du evnen, viljen og lysten, har Forsvaret et væld af yderligere uddannelses- og jobmuligheder, når du er færdig som løjtnant.

Da du allerede har en sergentuddannelse, vil du f.eks. kunne søge en hvilken som helst sergentstilling. Herfra er der mulighed for at avancere i graderne inden for befalingsmandsniveauet. Der er også mulighed for, at søge en af Flyvevåbnets øvrige strukturelle uddannelse som f.eks. flyveleder eller flymekanikker.

Når du efterfølgende forretter tjeneste som løjtnant, optjener du med det samme relevant erhvervserfaring - med mulighed for påbegyndelse af en akademiuddannelse i militærledelse, der er adgangsgivende til den militære diplomuddannelse. Du kan starte på akademiuddannelsen efter to års tjeneste som løjtnant. Har du allerede en relevant akademiuddannelse, skal du som hovedregel kun optjene to års relevant erhvervserfaring i løjtnantsgraden, før du kan påbegynde den militære diplomuddannelse. Diplomuddannelsen kvalificerer dig til at blive udnævnt til premierløjtnant i Flyvevåbnet.

KARRIEREMULIGHEDER

Her kan du se en oversigt over uddannelses- og karrieremuligheder som løjtnant i Flyvevåbnet, teknisk linje. Efter endt uddannelse er der flere muligheder, både hvis du ønsker at fortsætte midlertidigt som løjtnant, eller hvis du ønsker en fast stilling som officer i Flyvevåbnet. Du kan også vælge at tegne en rådighedskontrakt, således at du fortsat er tilknyttet Forsvaret og kan løse opgaver i et omfang, som du selv har indflydelse på, mens du f.eks. arbejder eller studerer civilt.

 
Adgangskrav:
(HTX, STX, HF eller EUX)
Officersbasisuddannelse (5 måneder i Karup)
Funktionsuddannelse (11 måneder i Karup)
Løjtnantsmodul (2 måneder i Karup)
Tjeneste som løjtnant i Flyvevåbnet. Tjenesten kan foregå på en af flyvestationerne i Aalborg, Karup eller Skrydstrup
Herfra kan du vælge at gå to forskellige veje:
Hjemsendes og arbejder eller studerer civilt. Mulighed for rådighedskontrakt hvor du kan løse opgaver for Forsvaret (du bestemmer selv omfanget) Forlænger kontrakten med op til to år (fuld tid) og læser sideløbende en militær akademiuddannelse (deltid).
Kan læse en professionsbachelor, bachelor eller kandidat og efterfølgende søge om optagelse på Flyvevåbnets Officersskole Efter sammenlagt 2 års erhvervserfaring og en militær akademiuddannelse kan du søge om fastansættelse som fuldtidsofficer med et militært karrierespor.
Fuldtidsofficer med et militært karrierespor.