Fortsæt til indhold

Akademiuddannelse i Flyvevåbnet

scroll down

Den interne vej til flyvevåbnets officersuddannelse

Akademiuddannelsen er for dig, der er befalingsmand eller løjtnant i Flyvevåbnet og har ambitioner om at blive officer. Du ønsker derfor at gennemføre akademiuddannelsen som et målrettet forløb med henblik på at kvalificere dig til optagelse på Flyvevåbnets officersuddannelse.

Formålet med akademiuddannelse i ledelse er, at bibringe dig de formelle kompetencer for at kunne indtræde på Flyvevåbnets officersuddannelse. 

Når du efter optagelsesprøver og kommission ved Forsvarets Rekruttering og Værnepligt er vurderet egnet til Flyvevåbnets officersuddannelse, kan du søge om akademiuddannelse i ledelse ved Operations Support Wing (OSW), som vil vejlede og udarbejde en uddannelsesplan for gennemførelsen af akademiuddannelsen.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Du fastholder din nuværende løn, da uddannelsen er ved siden af havende tjeneste

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 3 år

Hvor skal jeg bo?
Karup

Hvad er ansøgningsfristen?
Uddannelsen kan pt. ikke søges.

Hvornår starter jeg?
LøbendeAdgangskrav

  • Du skal minimum have haft 2 års tjeneste som mellemleder (sergent eller løjtnant) i flyvevåbnet.
  • Ansøgning kan tidligst sendes 5 måneder efter udnævnelse til sergent.

FOR AT KOMME IND SKAL DU

Bestå optagelsesprøven
  • Gruppeopgave
  • Psykologsamtale 
  • Digitale prøver på PC
Opfylde Forsvarets basistest (styrke-/løbetest) i henhold til alder
Kunne sikkerhedsgodkendes
Opfylde Forsvarets basale helbredskrav

Ledelsespotentiale
En vigtig del af afprøvningen til officer er, at undersøge dit lederpotentiale.
Det er ikke en enkelt kompetence, der afgør, om du er egnet som leder. Vurderingen sker på baggrund af et samlet billede af dine evner.
Vi ser bl.a. på sociale kompetencer, selvdisciplin, psykisk robusthed og selvtillid. Afprøvningen foregår både i grupper og som individuelle samtaler med Forsvarets psykologer og sagsbehandlere.

Uddannelsens opbygning

Studievilkår

Akademiuddannelsen gennemføres ved siden af havende tjeneste. Det betyder, at du under uddannelsen ikke kan optjene merarbejde eller variable ydelser. 

Forberedelsen til undervisning, løsningen af skriftlige opgaver samt udarbejdelse af afgangsprojektet er som udgangspunkt ikke arbejdstid. Ligesådan foregår fjernundervisning/planlagt distancelæring som udgangspunkt i din fritid.

Du har dog mulighed for at aftale individuelle studievilkår med din nærmeste chef.