Fortsæt til indhold
Akademi flyvevåbnet

Akademiuddannelse i Flyvevåbnet

scroll down

Den interne vej til flyvevåbnets officersuddannelse

Akademiuddannelsen er for dig, der er befalingsmand eller løjtnant i Flyvevåbnet og har ambitioner om at blive officer. Du ønsker derfor at gennemføre akademiuddannelsen som et målrettet forløb med henblik på at kvalificere dig til optagelse på Flyvevåbnets officersuddannelse.

Formålet med akademiuddannelse i ledelse er, at bibringe dig de formelle kompetencer for at kunne indtræde på Flyvevåbnets officersuddannelse. 

Når du efter optagelsesprøver og kommission ved Forsvarets Rekruttering og Værnepligt er vurderet egnet til Flyvevåbnets officersuddannelse, kan du søge om akademiuddannelse i ledelse ved Operations Support Wing (OSW), som vil vejlede og udarbejde en uddannelsesplan for gennemførelsen af akademiuddannelsen.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Du fastholder din nuværende løn, da uddannelsen er ved siden af havende tjeneste

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 3 år

Hvor skal jeg bo?
Karup

Hvad er ansøgningsfristen?
Uddannelsen kan pt. ikke søges.

Hvornår starter jeg?
Løbende


Adgangskrav

 • Du skal minimum have haft 2 års tjeneste som mellemleder (sergent eller løjtnant) i flyvevåbnet.
 • Ansøgning kan tidligst sendes 5 måneder efter udnævnelse til sergent.

FOR AT KOMME IND SKAL DU

Bestå optagelsesprøven
  • Gruppeopgave
  • Psykologsamtale 
  • Digitale prøver på PC
Opfylde Forsvarets basistest (styrke-/løbetest) i henhold til alder
Kunne sikkerhedsgodkendes
Opfylde Forsvarets basale helbredskrav

Ledelsespotentiale
En vigtig del af afprøvningen til officer er, at undersøge dit lederpotentiale.
Det er ikke en enkelt kompetence, der afgør, om du er egnet som leder. Vurderingen sker på baggrund af et samlet billede af dine evner.
Vi ser bl.a. på sociale kompetencer, selvdisciplin, psykisk robusthed og selvtillid. Afprøvningen foregår både i grupper og som individuelle samtaler med Forsvarets psykologer og sagsbehandlere.

Uddannelsens opbygning

 • Uddannelsen gennem føres ved siden af havende tjeneste dels som tilstedeværelsesundervisning og dels som selvstudium. Akademiuddannelse i Flyvevåbnet gennemføres i løbet af 3 år og giver samlet 60 ECTS point, hvilket svarer til et års fuldtidsstudie.
  • Ledelse i praksis
  • Organisation og arbejdspsykologi
  • Underviserrollen under forandring
  • Det strategiske lederskab
 • De fire militære moduler tager udgangspunkt i
  akademimodulerne og har fokus på deres anvendelse
  i Flyvevåbnet.

  Uddannelsen bringer dig på uddannelsesniveau 5 og du vil efterfølgende kunne indtræde på officersuddannelsen i Flyvevåbnet (uddannelsesniveau 6).
  Den efterfølgende officersuddannelse har en varighed på 1-2 år og gennemføres som et fuldtidsstudie med løn. Når du indtræder på officersuddannelsen vil du i udgangspunktet være på kadetaftalen og blive aflønnet som kadet.
 • 1. Send ansøgning
  Hvis du lever op til adgangskravene så send os en ansøgning.

  Ansøgningsfristen er overskredet og uddannelsen kan pt. ikke søges!

  2. Mød op til optagelsesprøven
  Optagelsesprøver 
  1. selektion:
  Afprøvning af studieegnethed i forhold til akademiuddannelsen og officersuddannelsen.
  • Skriftlige og computerbaserede prøver 
  • Interview 

  Består du 1. selektion kan du inviteres til 2. selektion. 

  2. selektion:
  Afprøvning af udviklings- og ledelsespotentialet, intellektuel og social kapacitet samt motivationen for at blive officer. 
  • Individuel planlægningsopgave 
  • Interviews med psykolog 
  • Gruppeopgave 
  • Evt. supplerende helbredsundersøgelse 

  1. selektion gennemføres i Jonstruplejren på Sjælland. 
  2. selektion kan ske ved et tjenestested i Jylland.
 • Som Officer i Flyvevåbnet kan du blive udsendt til internationale operationer. Hvor ofte du vil blive udsendt afhænger af din jobfunktion, politiske beslutninger – og af egne ønsker.

  Læs mere om udsendelse med Forsvaret 
Flyvevåbnet f-16 2

Studievilkår

Akademiuddannelsen gennemføres ved siden af havende tjeneste. Det betyder, at du under uddannelsen ikke kan optjene merarbejde eller variable ydelser. 

Forberedelsen til undervisning, løsningen af skriftlige opgaver samt udarbejdelse af afgangsprojektet er som udgangspunkt ikke arbejdstid. Ligesådan foregår fjernundervisning/planlagt distancelæring som udgangspunkt i din fritid.

Du har dog mulighed for at aftale individuelle studievilkår med din nærmeste chef.