Fortsæt til indhold

Specialstyrker

Operatør ved Frømandskorpset

scroll down

Skal du være blandt de bedste af de bedste på vand?

Vil du sige ja til en uddannelse, der ikke blot er meningsfyldt og i en større sags tjeneste, men også er en livsstil og et fællesskab, der varer hele livet? Som frømand er du særligt udvalgt, uddannet og udrustet til at løse en lang række specialopgaver enten alene eller i samarbejde med andre special- og konventionelle styrker både nationalt og internationalt.

Som en del af Frømandskorpset indgår du i en specialoperationsstyrke, der med kort varsel kan blive indsat i operationer, hvor frømandens specielle kompetencer gør sig gældende. Du vil arbejde med opklarings- og kampopgaver i nær-maritime områder og internationalt vil I være de første i ukendte områder med bl.a. trusselsvurdering og rekognoscering. Frømandskorpset er underlagt Specialoperationskommandoen, hvor udfordringer er en naturlig del af hverdagen. Det kræver derfor mental styrke og stålfast vilje at klare sig gennem uddannelsen som frømand, og gøre sig fortjent til en plads blandt de bedste.

Hvis du mener, at du har det, der skal til for at være en del af en specialenhed og er klar til at løse de farligste, mest krævende opgaver i Forsvaret, hvor din egen og andres overlevelse ofte er involveret, så bør du måske være den næste frømand?

Her er din virkelighed

Hvad tjener en frømand?
Ca. 18.500 – 25.000 kr./mdr. under uddannelsen.
Som ansat frømand er startlønnen 18.500 – 25.000, samt et specialoperationsstyrketillæg på mellem ca. 1.500 til 7.500 pr. måned, afhængigt af dine øvrige ansættelsesvilkår.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 10 måneder.

Hvad er ansøgningsfristen?
Sidste frist for booking er 28. april 2024. (Bookingen lukker 3 dage før afprøvningsdato).

Husk, at du udelukkende skal booke én plads til open space, så du ikke spærrer pladsen for andre.
Hvis du som ansøger ønsker at ændre din booking, skal du huske at annullere din første booking inden du booker en ny plads til afprøvning.

Hvornår starter jeg?
Uge 2/2025.Adgangskrav

Hvad skal der til, for at du bliver optaget? Du skal have en stærk vilje og udholdenhed samt opfylde adgangskravene. Du skal også have folkeskolens afgangsprøve med minimumskarakteren 02 eller tilsvarende i fagene matematik, dansk og engelsk. Vær desuden opmærksom på, at du skal være mindst 21 år ved uddannelsesstart (under 31 år foretrækkes), være dansk statsborger og kan erhverve kørekort (må ikke være fradømt kørekort på mødetidspunktet).


FOR AT KOMME IND SKAL DU

Se grafisk overblik over afprøvningsforløbet her

 

BESTÅ OPTAGELSESPRØVEN 
Optagelsesprøven er delt ind i fem selektioner.

OBS: I forhold til foregående år er selektionerne flyttet
 

1. Selektion (én dag fra 08.00-17.00) Afholdes i uge 17 på Holmen i København og i uge 18 i Fredericia.
Selektionen består af den fysiske test Bliv klogere på den fysiske test (niveau 5) her
Hvis du gennemfører udholdenheds- og styrketesten tilfredsstillende, fortsætter du med en række digitale tests. Frømandskorpset vil desuden orientere om uddannelsen.

2. Selektion (én dag)

Udholdenhed og styrketest niveau 5 Læs mere om udholdenhed og styrketest (niveau 5) her
Afholdes i løbet af uge 25 ved Forsvarets Rekruttering. Indkaldelse til anden selektion sendes til din e-boks. Anden selektion består af en udholdenheds- og styrketest.
Som i 1. selektion, er den fysiske test en stoptest. Gennemfører du testen tilfredsstillende, fortsætter du til helbredsundersøgelse.

3. Selektion (fem dage)
Udvidet optagelsesprøve afholdes i uge 37 ved Frømandskorpset.

Inden du starter på SOF basisuddannelsen samt elevskolen, skal du have gennemført et intenst prøveforløb over 5 dage ved Frømandskorpset.

Efter et velgennemført prøveforløb skal du til en kommission bestående af medlemmer fra Frømandskorpset samt Forsvarets Rekruttering. Hvis du her bliver fundet egnet, vil du blive indstillet til en ekstraordinær lægeundersøgelse, hvor du skal godkendes af Søværnets dykkerlæge med udgangspunkt i en dykkerlægeundersøgelse foretaget i København.

Under kommissionen vil der også være en generel orientering.
Selvom du har gennemført hele prøveforløbet på 5 dage, er det kommissionen der suverænt vil afgøre, om du skal videre i forløbet.

Dette adgangsgivende prøveforløb indeholder nogle af følgende momenter:

Landdel (ca. 70 timer)
• Optagelseskravet er udholdenheds- og styrketesten (Stoptest)
• Løbetest (2900 m på max 12 min.)
• Split squats, 3x 15 gentagelser med 20 kg
• Dips, 3x 5 gentagelser
• Kropshævninger overhånd, 3x 5 gentagelser
• Burpees, 35 stk. på max. 2 minutter
• Helbredsundersøgelse
• March i terræn med ca. 10 kg oppakning (70 km)
• Støvleløb i terræn med ca. 10 kg oppakning (5 km)
• Gummibådsøvelser
• Uholdenheds- og presøvelser
• Samarbejdsøvelser
• Løb 15 km på max 85 min (Stoptest)
• Terrænløb


Vanddel (ca. 12 timer)
• Svømmetest - 1000 m på max 24 min (Stoptest)
• Undervandssvømningstest - 25 m fra vandtrædning (Stoptest)
• Udvidede undervandsøvelser
• Bjærgningsøvelser i uniform
• Af og anlæggelse af ABC-udstyr (Maske med snorkel, finner
og bly bælte 2-4 kg)
• Selvtillidsøvelser

Ved alle tests skal deltagerne yde det maksimale, da det er den enkeltes fysiske færdigheder og udholdenhed, der vurderes.

4. Selektion (én dag)
Afholdes i løbet af uge 39 ved Forsvarets Rekruttering og består af:
• Interview med psykolog
• Kommission (vurdering af egnethed til uddannelsen)

5. Selektion (én dag)
Afholdes i løbet af uge 44 ved Forsvarets Sundhedstjeneste og er en dykkermedicinsk undersøgelse.

• Opfylde forsvarets basis helbredskrav og desuden de særlige       
helbredskrav til uddannelsen - Læs om Forsvarets basis helbredskrav og de særlige helbredskrav til uddannelsen her
• Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til "Yderst hemmelig" Bliv klogere på hvad en sikkerhedsgodkendelse til "Yderst hemmelig" betyder

Du skal forberede dig både fysisk og psykisk for at klare den almindelige afprøvning, men også den udvidede optagelsesprøve. Der er også andre forhold, du skal forberede, inden du begynder på frømandsgrunduddannelsen

  • Du skal sørge for at forventningsafstemme med familien og venner om den kommende udfordring og belastning. Forberedelsen kræver prioritering, tid og overskud til træning, både fysisk og psykisk. Hvis du efter selektionerne bliver optaget på frømandsuddannelsen, vil en stor del af din fritid gå med restitution og afslapning. Du vil naturligt bruge mange kræfter på mentalt at bearbejde den foregående uges belastninger og forberede dig på næste uges udfordringer.
  • Du skal have orden i økonomien samt andre administrative og praktiske forhold, da der ikke er meget tid til dette under uddannelsen.
  • Du skal være mentalt frisk efter evt. tidligere udsendelser (fra battlemind til homemind). 

Læs mere om:

 Hent PDF om mental forberedelse her

Kortlære (PDF):

Hent "Anvendelse af kortreferencer på 1- og 2 cm hærkort" her

Hent "Brug af Feltkompas M/71" her

Hent "Signaturforklaring på 2 cm hærkort" her

Hent "Hærkortuddannelse - Misvisning - størrelse og retning" her

Hent "Hærkortuddannelse - Misvisning fra kort til terræn - eller omvendt" her

Hent "Hærkortuddannelse - Kalker" her

Hent "Hærkortuddannelse - Skitser" her


Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om en uddannelse i Frømandskorpset, så kontakt os på 72819000 mandag til torsdag kl. 10-14 eller fredag kl. 10-12.

Uddannelsens opbygning

Min fremtid

Du kan efter velgennemført frømandsgrunduddannelse blive fastansat som frømand og gøre tjeneste ved Frømandskorpset. Herefter vil det efter gældende regler være mulighed for at gå sergentvejen (mellemleder) eller officersvejen (leder).

Forsvarets specialstyrkeuddannelser nyder høj anerkendelse blandt både private og offentlige ledere. Ved at gennemføre en specialstyrkeuddannelse beviser du, at du er målrettet, og under hårdt pres kan arbejde fokuseret både mentalt og fysisk. Det vil sige, at du som frømand også vil have gode muligheder for job uden for Forsvaret, hvis du ønsker det.

Specialstyrkernes mentale hacks

Få et helt særligt indblik i, hvordan Frømandskorpset og Jægerkorpset arbejder
med mental robusthed.

Se øvrige specialstyrke uddannelser