Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Jægersoldat på motorcykel

Specialstyrker

Operatør ved Jægerkorpset

scroll down

De bedste af de bedste til lands

Vil du være en del af specialstyrkerne som jægersoldat, der går forrest i ukendt terræn og baner vejen for andre soldater? Som jægersoldat bliver du uddannet til at udføre mange forskellige typer militære opgaver inden for det fulde konflikt-spektrum; opklaringskamp, sikkerhed og uddannelse i både krigs- og fredstid. Den internationale tjeneste vil derfor være er en naturlig del af din verden.

Uddannelsen til jægersoldat er et maraton med mange overraskende forhindringer, der kræver noget helt særligt at klare sig igennem. Din hverdag vil være travl, men fyldt med spændende kurser samt øvelser i både ind- og udland. Under international tjeneste vil I ofte være de første i området, hvor I håndterer opgaver som trusselsvurderinger og personbeskyttelse. Du vil undervejs i uddannelsen som jægersoldat blive udfordret som aldrig før, hvor din fysik, vilje og udholdenhed vil være afgørende egenskaber for at gennemføre de forskellige udfordringer og derved opnå din plads blandt den militære elite.

Hvis du er i stand til at overvinde din egen frygt samt bevare overblikket, når tingene strammer til, og samtidig ønsker en fremtid, hvor du er en af de få udvalgte, der skal håndtere opgaver som konventionelle styrker ikke kan, har du så overvejet at søge uddannelsen som jægersoldat?

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Under uddannelse: ca. 22.400 kr./mdr. eller mere, afhængigt af dine ansættelsesvilkår.
Startløn som færdiguddannet: 22.500 kr./mdr. samt et specialoperationsstyrketillæg på 7.500 kr./mdr. afhængigt af dine øvrige ansættelsesvilkår.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Uddannelsen tager ca. 1½ – 2 år, afhængig af dine forudsætninger og tidligere uddannelse i Forsvaret. Du skal som min. have en HBU (Hærens Basisuddannelse) eller tilsvarende, for at kunne starte på Patruljekursus ved Jægerkorpset.

Hvad er ansøgningsfristen?
Uddannelsen kan pt. ikke søges. Ansøgningsfristen for civile og hjemsendte ansøgere tilgår. Tilmeld dig nyhedsbrevet her og få besked, når vi åbner for ansøgning.

Det første du skal gøre er at booke plads* til 1. selektion. Her vil du få mere information om ansøgningsprocessen. Læs mere om 1. selektion længere nede på siden.

Tjenestegørende kan nu søge Patruljekursus og Aspirantkursus 2022. Der ansøges via kommandovejen i Forsvarets Arrangementsstyring. Ansøgningsfristen er 1. august 2021.  

Hvornår starter jeg?
Hvis du er civil, starter du på Hærens Basisuddannelse primo august 2021.
Tjenestegørende kan starte på Patruljekursus d. 8. marts 2021. 

*OBS! Du må udelukkende booke én plads til 1. selektion, så du ikke optager pladser for andre.
Hvis du som ansøger ønsker at ændre din booking, skal du huske at annullere din første booking, inden du booker en ny plads til afprøvning.


ADGANGSKRAV

Hvad skal der til for at blive optaget? Du behøver ikke at have militær baggrund for at søge uddannelsen til jægersoldat. Du skal have en god fysik og udholdenhed, og ikke mindst en stærk vilje. Du skal opfylde følgende krav og bestå optagelsesprøven:

 • Folkeskolens afgangsprøve (min. 02 eller tilsvarende i dansk, engelsk og matematik.
 • Du skal være minimum 21 år ved uddannelsesstart (under 31 år foretrækkes)
 • Dansk statsborger og har eller kan erhverve kørekort (ej være fradømt kørekort ved mødetidspunkt).
 • Ren straffeattest


Der er to forskellige optagelsesprocedurer, afhængig af om du er Fast tjenestegørende eller om du er i kategorien civil eller hjemsendt.


 
Tjenestegørende:

Er du fast tjenestegørende konstabel, befalingsmand eller officer, skal du søge om start på Patruljekursus og Aspirantkursus via kommandovejen ved din egen enhed, hvor du skal tilmeldes i Arrangementstyring. Du skal søge senest den 1. august 2021.
Ved kursusstart skal du bestå optagelseskravene som er:

 • Forsvarets Fysiske Optagelseskrav, niveau 5 (Stoptest)
 • Svømning:1000 m brystsvømning på maks. 25 min. (Stoptest)
 • Undervandssvømning: 25 m med afsæt. (Stoptest)

 
Civile eller hjemsendte:
Er du civil eller hjemsendt skal du bestå optagelsesprøven.
Du skal desuden have været på Forsvarets Dag og være erklæret egnet.


For at komme ind skal du

Bestå optagelsesprøven, der indbefatter tre selektioner:

1. Selektion (én dag fra 08.00-17.00)
Selektionen starter med den fysiske test, som du skal bestå til niveau 5.
Hvis du gennemfører den fysiske test tilfredsstillende, fortsætter du med en række digitale tests, bl.a. intelligens- og sproglige kundskaber. Jægerkorpset vil desuden på dagen orientere om uddannelsen.

Selektion B (fem dage)
Forkursus ved Jægerkorpset. 
På Forkursus får du afprøvet og testet dine færdigheder i en række vigtige discipliner. Du vil desuden få vejledning, der øger dine forudsætninger for bedst mulig forberedelse frem imod uddannelsesstart.  

Optagelseskravet til forkursus er:

 • Fysisk test: Niveau 5 (Stoptest) – samme som 1. Selektion 
 • Marchtest: 30 km. med 20 kg. rygsæk på maks. 6 timer. 
 • Svømmetest: 1000 m brystsvømning på maks. 25 min. 
 • Undervandssvømning: 25 m. 


Programmet vil desuden omfatte bl.a.:

 • Orienteringsløb i dagslys og mørke
 • Orienteringsmarch i dagslys og mørke med rygsæk.
 • Svømning i uniform
 • Vandøvelser
 • Udholdenheds- og presøvelser
 • Samarbejdsøvelser
 • Selvtillidsprøver


Selektion C (én dag)
Afholdes i løbet af oktober ved Forsvarets Rekruttering og består af:

 • Helbredsundersøgelse
 • Interview med psykolog
 • Kommission (vurdering af egnethed til uddannelsen)


Du skal opfylde Forsvarets basale og særlige helbredskrav
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til "Yderst hemmelig" 

FORBEREDELSE


Du skal forberede dig, både fysisk og mentalt, for at klare optagelsesforløbet og ikke mindst uddannelsesforløbet ved Jægerkorpset.

Det er vigtigt, at du ved den fysiske træning opnår en træningstilstand, der gør at du nemt kan honorere kravene til de forskellige tests. Det vil være en fordel, at du tester dig selv i adgangskravene i god tid, inden du kommer til selektionerne, samt ved opstarten på uddannelsen.

Du skal sørge for at have et afklaret bagland, og at du har afstemt forventninger med dine nærmeste om den kommende tids udfordringer og belastning. Din forberedelse inden kursusstart kræver en seriøs indsats og plads til prioritering af træningen. Under uddannelsesforløbet vil en stor del af din fritid gå med afslapning, restitution og mental forberedelse, hvilket begrænser dine udfoldelsesmuligheder med familie og venner.  


Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen som operatør i Jægerkorpset, så kontakt os på 72819000 mandag til torsdag kl. 8-14 eller fredag kl. 8-11.

Uddannelsens opbygning

 • Uddannelsen til jægersoldat er omfangsrig og indbefatter mange specialer - blandt andet: fysisk og mental træning, Svømning, Patruljetjeneste, Sprængningstjeneste, Skydning, Kortlære og orientering, Helikoptertjeneste, Gummibådstjeneste, Faldskærmsuddannelse, Kampsvømmerkursus, Nærkampsuddannelse, Bjergtræning og klatring, Medic uddannelse, Vintertræning, Kørekursus.
   
  Uddannelsen er bygget op således: 
  • Patruljekursus (8 uger)
  • Jæger Aspirant kursus (6 uger)
  • Jæger Basis uddannelse (42 uger)
  For at starte på Patruljekursus, er det et krav at man har gennemført Hærens Basis Uddannelse (HBU) eller mere.
   
  Civile uden militær baggrund tilbydes mulighed for at gennemføre SOF* HBU forud for optagelse på Patruljekursus. SOF HBU sigter efter at klargøre deltagerne til uddannelsen ved Jægerkorpset.
   
  *(SOF: Special Operations Forces)
 • Uddannelses- og tjenestesteder
  Jægerkorpset holder til på Flyvestation Aalborg.
 • Som jægersoldat er du ofte udsendt på øvelse for at træne i ind- og udland. Derfor er din arbejdstid, udsendelsesperioder og varighed ofte svære at fastlægge. Det er vigtigt, at du tænker over disse forhold og afstemmer dem med hjemmefronten, inden du vælger uddannelsen som jægersoldat og din efterfølgende tjeneste ved Jægerkorpset.

  Læs mere om udsendelse med Forsvaret
Billede af jægersoldat der balancere på en bum

"Hver uge på kurset oplever du, at du har brudt grænserne for, hvad du troede, du kunne. Det kan være svært – men man vokser med det."

– Tejs, uddannet i Jægerkorpset.

Jaegersoldat fly

Min fremtid

Efter endt uddannelse fortsætter du i Jægerkorpsets operative patruljer. 
Som en del af Jægerkorpsets operative kapacitet, vil du indgå i løsning af aktuelle opgaver. Ligeledes vil fortsat træning og uddannelse være en del af hverdagen. 

Efter en årrække i de operative patruljer, kan du få mulighed for at gøre tjeneste i den øvrige del af Jægerkorpset eller andre steder i Forsvaret. 
Der er ingen tjenestepligt forbundet med uddannelsen, men vi forventer, at du bliver i Jægerkorpset i en længere periode.

specialstyrkernes mentale hacks

Få et helt særligt indblik i, hvordan Frømandskorpset og Jægerkorpset arbejder
med mental robusthed.

VIL DU HOLDES OPDATERET?

Modtag nyheder og spændende viden om specialstyrkerne direkte i din indbakke. Tilmeld dig nyhedsbrevet her 

Se øvrige specialstyrke uddannelser