Fortsæt til indhold

Specialstyrker

Operatør ved Jægerkorpset

scroll down

De bedste af de bedste til lands

Vil du være en del af specialoperationsstyrkerne som jægersoldat, der går forrest i ukendt terræn og baner vejen for andre?
Som jægersoldat bliver du uddannet til løse en lang række opgaver under komplekse og krævende forhold, såvel nationalt som internationalt. Din hverdag vil være travl, men fyldt med spændende uddannelse, øvelser og opgaver, i både ind- og udland. International tjeneste vil være er en naturlig del af din verden. I internationale missioner vil I ofte være de første i ukendte områder, hvor I løser opgaver med rekognoscering og trusselsvurderinger m.m.

Uddannelsen til jægersoldat er et maraton med mange overraskende forhindringer, der kræver noget helt særligt at klare sig igennem. Du vil undervejs i uddannelsen som jægersoldat blive udfordret som aldrig før, hvor din fysik, vilje og udholdenhed vil være afgørende egenskaber for at gennemføre de forskellige udfordringer og derved opnå din plads blandt den militære elite.
De første knapt fire måneder skal du gennemføre Patruljekursus og Aspirantkursus ved Jægerkorpset. Herefter skal du gennemføre et års jæger basisuddannelse, inden du bliver udnævnt jæger og kan træde ind i de operative patruljer.

Er du i stand til at overvinde din egen frygt og bevare overblikket, når tingene strammer til? Drømmer du om en fremtid, hvor du er en af de få udvalgte, der sammen med højtkvalificerede kollegaer skal håndtere særligt udfordrende opgaver. Har du overvejet at søge uddannelsen som jægersoldat?

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn som jægersoldat?
Under Jægeraspirantuddannelsen vil din løn være ca. 22.400 kr./md. eller mere, afhængig af din grad og ansættelsesvilkår.
Startlønnen som jægersoldat er 22.400 kr./md. eller mere, afhængig af din grad og ansættelsesvilkår. Desuden et specialoperationsstyrketillæg på ca. 7.500 kr./md.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Jægeraspirantuddannelsen spænder over 17 uger. Herefter tager Jægerbasisuddannelsen (JBU) ca. 1 år.

Hvad er ansøgningsfristen?
9. juni 2024.

Hvornår starter jeg?
Jægeraspirantuddannelsen starter den 27. januar 2025.ADGANGSKRAV

Jægeraspirantuddannelsen kræver militær baggrund og kan søges af fast tjenestegørende personel og tidligere tjenestegørende (hjemsendte) fra alle tre værn.

Krav til militær baggrund:

 • Ansøgere fra Hæren skal som minimum have gennemført Hærens mobiliseringsværnepligt (MBU), Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) eller en sergentuddannelse.

 • Ansøgere fra Søværnet, Flyvevåbnet og Beredskabsstyrelsen skal som minimum have gennemført en sergentuddannelse.

 • Ansøgere fra Hjemmeværnet skal have gennemført og bestået Hjemmeværnets grundlæggende Patruljeuddannelse.

Derudover anbefales det, men er ikke et krav, at man erhverver militærfaglig rutine via tjeneste i almindelighed - eventuelt international tjeneste (missioner).

Krav til uddannelse

Du skal også have folkeskolens afgangsprøve med minimumskarakteren 02 eller tilsvarende i fagene matematik, dansk og engelsk.

Jægerkorps aldersgrænse: 

 • Du skal være mindst 21 år ved uddannelsesstart (under 31 år foretrækkes) 

Du skal være dansk statsborger og kan erhverve kørekort (må ikke være fradømt kørekort på mødetidspunktet).

Desuden skal du:

 

ANSØGNING OG OPTAGELSESPROCEDURE

Optagelsesproceduren er delt ind i tre selektioner. Tjenestegørende befalingsmænd og officerer er fritaget for 1. Selektion, imens konstabler og tidligere tjenesteførende (hjemsendte) skal deltage i alle tre selektioner. I forbindelse med din ansøgning vil du få nærmere information.

1. Selektion (to dage).
Selektionen starter med den fysiske test Find beskrivelse af den fysiske test (niveau 5) her

Hvis du gennemfører den fysiske test tilfredsstillende, fortsætter du med en række digitale tests, bl.a. intelligens- og sproglige kundskaber. Jægerkorpset vil desuden på dagen orientere om uddannelsen.

For ikke tjenestegørende (hjemsendt personel) vil der desuden være Helbredsundersøgelse.                            

1. Selektion gennemføres i uge 35 i 2024.

2. Selektion (fem dage)
Udvidet optagelsesprøve afholdes i uge 38 ved Jægerkorpset. 

Som en del af udvælgelsen til Jægeraspirantuddannelsen, skal du gennemføre et intenst prøveforløb ved Jægerkorpset. Du vil indledningsvist blive testet i de alle de fysiske adgangskrav og desuden blive afprøvet og testet i en række vigtige discipliner. Programmet vil bl.a. omfatte:

 • Orienteringsløb i dagslys og mørke
 • Orienteringsmarch i dagslys og mørke med rygsæk.
 • Svømning i uniform og forskellige vandøvelser
 • Udholdenheds- og presøvelser
 • Samarbejdsøvelser
 • Selvtillidsprøver

Jægerkorpset fysiske krav:

 • Bestå fysisk test - udholdenhed og styrke - Niveau 5 (stoptest) Læs mere om den fysiske test her
 • Marchtest: 30 km. med 20 kg. rygsæk på maks. 6 timer (stoptest)
 • Svømmetest: 1000 m brystsvømning på maks. 25 min. (stoptest)
 • Undervandssvømning: 25 m (stoptest)

3. Selektion (én dag)
Afholdes i løbet af oktober ved Forsvarets Rekruttering og består af et Interview med psykolog.

3. Selektion gennemføres i uge 40 i 2024.


FORBEREDELSE

Du skal forberede dig, både fysisk og mentalt, for at klare optagelsesforløbet og ikke mindst Jægeraspirantuddannelsen. Det er vigtigt at du, ved din forberedelse i alle de fysiske adgangskrav, opnår en træningstilstand, der gør at du nemt kan honorere kravene til de forskellige tests. Det vil være en fordel, at du tester dig selv i adgangskravene i god tid, inden du kommer til optagelsesforløbet og til opstarten på uddannelsen.

Du skal sørge for at have et afklaret bagland, og at du har afstemt forventninger med dine nærmeste om den kommende tids udfordringer og belastning. Din forberedelse inden kursusstart kræver en seriøs indsats og plads til prioritering af træningen. Under uddannelsesforløbet vil en stor del af din sparsomme fritid gå med afslapning, restitution og mental forberedelse, hvilket begrænser dine udfoldelsesmuligheder med familie og venner.

 

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen som operatør i Jægerkorpset, så kontakt os på 72819000 mandag til torsdag kl. 10-14 eller fredag kl. 10-12.

Uddannelsens opbygning

 • Jægerkorpset holder til på Flyvestation Aalborg.

Billede af jægersoldat der balancere på en bum

"Hver uge på kurset oplever du, at du har brudt grænserne for, hvad du troede, du kunne. Det kan være svært – men man vokser med det."

– Tejs, uddannet i Jægerkorpset.

Min fremtid

Efter endt uddannelse fortsætter du i Jægerkorpsets operative patruljer. 
Som en del af Jægerkorpsets operative kapacitet, vil du indgå i løsning af aktuelle opgaver. Ligeledes vil fortsat træning og uddannelse være en del af hverdagen. 

Efter en årrække i de operative patruljer, kan du få mulighed for at gøre tjeneste i den øvrige del af Jægerkorpset eller andre steder i Forsvaret. 
Der er ingen tjenestepligt forbundet med uddannelsen, men vi forventer, at du bliver i Jægerkorpset i en længere periode.

specialstyrkernes mentale hacks

Få et helt særligt indblik i, hvordan Frømandskorpset og Jægerkorpset arbejder
med mental robusthed.

Se øvrige specialstyrke uddannelser