Fortsæt til indhold
Jægersoldat på motorcykel

Specialstyrker

Operatør ved Jægerkorpset

scroll down

De bedste af de bedste til lands

Vil du være en del af specialoperationsstyrkerne som jægersoldat, der går forrest i ukendt terræn og baner vejen for andre?
Som jægersoldat bliver du uddannet til løse en lang række opgaver under komplekse og krævende forhold, såvel nationalt som internationalt. Din hverdag vil være travl, men fyldt med spændende uddannelse, øvelser og opgaver, i både ind- og udland. International tjeneste vil være er en naturlig del af din verden. I internationale missioner vil I ofte være de første i ukendte områder, hvor I løser opgaver med rekognoscering og trusselsvurderinger m.m.

Uddannelsen til jægersoldat er et maraton med mange overraskende forhindringer, der kræver noget helt særligt at klare sig igennem. Du vil undervejs i uddannelsen som jægersoldat blive udfordret som aldrig før, hvor din fysik, vilje og udholdenhed vil være afgørende egenskaber for at gennemføre de forskellige udfordringer og derved opnå din plads blandt den militære elite.
De første knapt fire måneder skal du gennemføre Patruljekursus og Aspirantkursus ved Jægerkorpset. Herefter skal du gennemføre et års Jæger Basisuddannelse, inden du bliver udnævnt Jæger og kan træde ind i de operative patruljer.

Er du i stand til at overvinde din egen frygt og bevare overblikket, når tingene strammer til? Drømmer du om en fremtid, hvor du er en af de få udvalgte, der sammen med højtkvalificerede kollegaer skal håndtere særligt udfordrende opgaver. Har du overvejet at søge uddannelsen som jægersoldat?

Bemærk, at der er ændrede adgangskrav på uddannelsen!
Uddannelsen kan søges af nuværende tjenestegørende og tidligere tjenestegørende personel (hjemsendte) fra alle tre værn.
Bemærk, at der er en forskellig ansøgningsproces for de to grupper. Der er nu åbent for ansøgning for nuværende tjenestegørende, og lukket for ansøgning for hjemsendte.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Under uddannelse: ca. 22.400 kr./mdr. eller mere, afhængigt af dine ansættelsesvilkår.
Startløn som ansat jægersoldat: 22.500 kr./mdr. eller mere, afhængigt af dine ansættelsesvilkår. Desuden et specialoperationsstyrketillæg på 1.500 eller 7.500 kr./mdr. afhængigt af din grad.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Uddannelsen tager ca. 1½ år, afhængigt af dine forudsætninger og tidligere uddannelse i Forsvaret.

Hvad er ansøgningsfristen?
Tjenestegørende:
Der er nu lukket for nuværende tjenestegørende ansøgningere Der åbnes for ansøgning til jægeruddannelsen 2024 i foråret 2023.

Hjemsendte:
Der er nu lukket for hjemsendte ansøgere til jægeruddannelsen i 2023. Ansøgningsfristen var 16. maj 2022. Der åbnes for ansøgning til jægeruddannelsen 2024 i foråret 2023.

Information om ansøgning og optagelsesprocedure:
Læs mere om 1. selektion andet sted på siden.

Hvornår starter jeg?
Forkursus gennemføres i uge 38 - 2022. Patruljekursus starter 6. marts 2023.ADGANGSKRAV

Følgende krav gør sig gældende for optagelse på Patrulje- og Aspirantkursus: Uddannelsen kræver militær baggrund og kan søges af fast tjenestegørende personel og tidligere tjenestegørende (hjemsendte) fra alle tre værn.

 • Ansøgere fra Hæren skal som minimum have gennemført Hærens mobiliseringsværnepligt (MBU), Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) eller en sergentuddannelse.
 • Ansøgere fra såvel Søværnet som Flyvevåbnet, skal som minimum have gennemført en sergentuddannelse.
 • Ansøgere fra Hjemmeværnet eller Beredskabsstyrelsen, skal som minimum også have gennemført ovenstående tjeneste ved enten Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet.

Derudover anbefales det, men er ikke et krav, at man erhverver militærfaglig rutine via tjeneste i almindelighed - eventuelt international tjeneste (missioner).

Uddannelse mv.

 • Folkeskolens afgangsprøve (min. 02 eller tilsvarende i dansk, engelsk og matematik.
 • Du skal være minimum 21 år ved uddannelsesstart (under 31 år foretrækkes)
 • Dansk statsborger og har eller kan erhverve kørekort (ej være fradømt kørekort ved mødetidspunkt).
 • Ren straffeattest

 • Opfylde forsvarets basis helbredskrav og desuden de særlige helbredskrav til uddannelsen - Se krav
 • Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til "Yderst hemmelig"

 

ANSØGNING OG OPTAGELSESPROCEDURE

Der er to forskellige optagelsesprocedurer til uddannelsen, afhængig af om du er Fast tjenestegørende eller om du er hjemsendt.

Tjenestegørende:
Er du fast tjenestegørende konstabel, befalingsmand eller officer, skal du søge om start på Patruljekursus og Aspirantkursus via kommandovejen ved din egen enhed, hvor du skal tilmeldes i Arrangementstyring. Tilmeldingsfristen er den 1. august. Efter tilmeldingen skal du gennemføre Forkursus ved Jægerkorpset (beskrevet nedenfor), der forventes gennemført i uge 38.
Hjemsendte:
Er du hjemsendt, skal du tilmelde dig afprøvning ved Forsvarets Rekruttering og bestå optagelsesprøven, der indbefatter tre selektioner:

1. Selektion - Afprøvning ved Forsvarets Rekruttering (én dag).
Selektionen starter med den fysiske test, som du skal bestå til niveau 5.
Hvis du gennemfører den fysiske test tilfredsstillende, fortsætter du med en række digitale tests, bl.a. intelligens- og sproglige kundskaber. Jægerkorpset vil desuden på dagen orientere om uddannelsen. Bemærk, at i uge 20 på Holmen vil Jægerkorpset dog kun være tilstede tirsdag og onsdag. Du tilmelder dig:

Selektion B - Forkursus ved Jægerkorpset (fem dage)
På Forkursus får du afprøvet og testet dine færdigheder i en række vigtige discipliner. Du vil desuden få vejledning, der øger dine forudsætninger for bedst mulig forberedelse frem imod uddannelsesstart.  

Optagelseskravet til Selektion B - Forkursus er:

 • Fysisk test: Niveau 5 (Stoptest) – samme som 1. Selektion 
 • Marchtest: 30 km. med 20 kg. rygsæk på maks. 6 timer. 
 • Svømmetest: 1000 m brystsvømning på maks. 25 min. 
 • Undervandssvømning: 25 m. 

Programmet vil desuden omfatte bl.a.:

 • Orienteringsløb i dagslys og mørke
 • Orienteringsmarch i dagslys og mørke med rygsæk.
 • Svømning i uniform
 • Vandøvelser
 • Udholdenheds- og presøvelser
 • Samarbejdsøvelser
 • Selvtillidsprøver

Selektion C - Undersøgelse ved Forsvarets Rekruttering (én dag)
Afholdes i løbet af oktober ved Forsvarets Rekruttering og består af:

 • Helbredsundersøgelse
 • Interview med psykolog
 • Kommission (vurdering af egnethed til uddannelsen)


FORBEREDELSE

Du skal forberede dig, både fysisk og mentalt, for at klare optagelsesforløbet og ikke mindst uddannelsesforløbet ved Jægerkorpset.
Det er vigtigt, at du ved den fysiske træning opnår en træningstilstand, der gør at du nemt kan honorere kravene til de forskellige tests. Det vil være en fordel, at du tester dig selv i adgangskravene i god tid, inden du kommer til selektionerne, samt ved opstarten på uddannelsen.
Du skal sørge for at have et afklaret bagland, og at du har afstemt forventninger med dine nærmeste om den kommende tids udfordringer og belastning. Din forberedelse inden kursusstart kræver en seriøs indsats og plads til prioritering af træningen. Under uddannelsesforløbet vil en stor del af din fritid gå med afslapning, restitution og mental forberedelse, hvilket begrænser dine udfoldelsesmuligheder med familie og venner.  

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen som operatør i Jægerkorpset, så kontakt os på 72819000 mandag til torsdag kl. 8-14 eller fredag kl. 8-11.

Uddannelsens opbygning

 • Jægerkorpset holder til på Flyvestation Aalborg.

Billede af jægersoldat der balancere på en bum

"Hver uge på kurset oplever du, at du har brudt grænserne for, hvad du troede, du kunne. Det kan være svært – men man vokser med det."

– Tejs, uddannet i Jægerkorpset.

Jaegersoldat fly

Min fremtid

Efter endt uddannelse fortsætter du i Jægerkorpsets operative patruljer. 
Som en del af Jægerkorpsets operative kapacitet, vil du indgå i løsning af aktuelle opgaver. Ligeledes vil fortsat træning og uddannelse være en del af hverdagen. 

Efter en årrække i de operative patruljer, kan du få mulighed for at gøre tjeneste i den øvrige del af Jægerkorpset eller andre steder i Forsvaret. 
Der er ingen tjenestepligt forbundet med uddannelsen, men vi forventer, at du bliver i Jægerkorpset i en længere periode.

specialstyrkernes mentale hacks

Få et helt særligt indblik i, hvordan Frømandskorpset og Jægerkorpset arbejder
med mental robusthed.

Se øvrige specialstyrke uddannelser