Fortsæt til indhold

Specialstyrker

Operatør ved Jægerkorpset

scroll down

De bedste af de bedste til lands

Vil du være en del af specialoperationsstyrkerne som jægersoldat, der går forrest i ukendt terræn og baner vejen for andre?
Som jægersoldat bliver du uddannet til løse en lang række opgaver under komplekse og krævende forhold, såvel nationalt som internationalt. Din hverdag vil være travl, men fyldt med spændende uddannelse, øvelser og opgaver, i både ind- og udland. International tjeneste vil være er en naturlig del af din verden. I internationale missioner vil I ofte være de første i ukendte områder, hvor I løser opgaver med rekognoscering og trusselsvurderinger m.m.

Uddannelsen til jægersoldat er et maraton med mange overraskende forhindringer, der kræver noget helt særligt at klare sig igennem. Du vil undervejs i uddannelsen som jægersoldat blive udfordret som aldrig før, hvor din fysik, vilje og udholdenhed vil være afgørende egenskaber for at gennemføre de forskellige udfordringer og derved opnå din plads blandt den militære elite.
De første knapt fire måneder skal du gennemføre Patruljekursus og Aspirantkursus ved Jægerkorpset. Herefter skal du gennemføre et års jæger basisuddannelse, inden du bliver udnævnt jæger og kan træde ind i de operative patruljer.

Er du i stand til at overvinde din egen frygt og bevare overblikket, når tingene strammer til? Drømmer du om en fremtid, hvor du er en af de få udvalgte, der sammen med højtkvalificerede kollegaer skal håndtere særligt udfordrende opgaver. Har du overvejet at søge uddannelsen som jægersoldat?

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Under uddannelse: ca. 22.400 kr./mdr. eller mere, afhængigt af din grad og ansættelsesvilkår.
Startløn som ansat jægersoldat: 22.500 kr./mdr. eller mere, afhængigt af din grad og ansættelsesvilkår. Desuden et specialoperationsstyrketillæg på 1.500 eller 7.500 kr./mdr. afhængigt af din grad.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Uddannelsen tager ca. 1 år og 4 mdr.

Hvad er ansøgningsfristen?
Ansøgningsfristen er 1. juli 2023.

Information om ansøgning og optagelsesprocedure:
1. selektion uge 34 og 35 - 2023 (1-2 dage).
2. selektion (Forkursus) uge 38 - 2023. (5 dage).
3. selektion uge 41 og 43 - 2023 (1 dag).

Hvornår starter jeg?
27. ferbuar 2024.ADGANGSKRAV

Jægeraspirantuddannelsen kræver militær baggrund og kan søges af fast tjenestegørende personel og tidligere tjenestegørende (hjemsendte) fra alle tre værn.

 • Ansøgere fra Hæren skal som minimum have gennemført Hærens mobiliseringsværnepligt (MBU), Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) eller en sergentuddannelse.

 • Ansøgere fra Søværnet, Flyvevåbnet og Beredskabsstyrelsen skal som minimum have gennemført en sergentuddannelse.

 • Ansøgere fra Hjemmeværnet skal have gennemført og bestået Hjemmeværnets grundlæggende Patruljeuddannelse.

Derudover anbefales det, men er ikke et krav, at man erhverver militærfaglig rutine via tjeneste i almindelighed - eventuelt international tjeneste (missioner).

Uddannelse mv.

 • Folkeskolens afgangsprøve (min. 02 eller tilsvarende i dansk, engelsk og matematik.
 • Du skal være minimum 21 år ved uddannelsesstart (under 31 år foretrækkes)
 • Dansk statsborger og har eller kan erhverve kørekort (ej være fradømt kørekort ved mødetidspunkt).
 • Ren straffeattest

 • Opfylde forsvarets basis helbredskrav og desuden de særlige helbredskrav til uddannelsen:
  • For aktuelt tjenestegørende i forsvaret: Du skal have en gyldig helbredsvurdering på ansøgningstidspunktet, som er ”Egnet uden begrænsninger” og desuden opfylde de særlige helbredskrav til uddannelsen Se krav
  • For alle øvrige ansøgere: Du skal opfylde forsvarets helbredskrav til nyansættelse og desuden opfylde de særlige helbredskrav til uddannelsen Se krav
 • Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til "Yderst hemmelig"

 

ANSØGNING OG OPTAGELSESPROCEDURE

Du skal søge om optagelse her på siden, når der er åben for ansøgning.

Optagelsesproceduren er delt ind i 3 selektioner. Konstabler og alle hjemsendte ansøgere skal deltage i alle 3 selektioner. Tjenestegørende befalingsmænd og officerer skal deltage i 2. og 3. selektion. I forbindelse med din ansøgning vil du få nærmere information.

Helbredsundersøgelse for ikke tjenestegørende.

1. Selektion (én-to dage).
Selektionen starter med den fysiske test, som du skal bestå til niveau 5.
Hvis du gennemfører den fysiske test tilfredsstillende, fortsætter du med en række digitale tests, bl.a. intelligens- og sproglige kundskaber. Jægerkorpset vil desuden på dagen orientere om uddannelsen.

 • Helbredsundersøgelse for ikke tjenestegørende.

2. Selektion (fem dage)
Forkursus er en udvidet optagelsesprøve og selektion, der afholdes i uge 38 ved Jægerkorpset. På Forkursus får du afprøvet og testet dine færdigheder i en række vigtige discipliner.

Optagelseskravet til Forkursus er:

 • Fysisk test: Niveau 5 (stoptest).
 • Marchtest: 30 km. med 20 kg. rygsæk på maks. 6 timer (stoptest). 
 • Svømmetest: 1000 m brystsvømning på maks. 25 min. (stoptest).
 • Undervandssvømning: 25 m (stoptest). 

Programmet kan desuden omfatte bl.a.:

 • Orienteringsløb i dagslys og mørke
 • Orienteringsmarch i dagslys og mørke med rygsæk.
 • Svømning i uniform og vandøvelser
 • Udholdenheds- og presøvelser
 • Samarbejdsøvelser
 • Selvtillidsprøver m.m.

3. Selektion (én dag)
Afholdes i løbet af oktober ved Forsvarets Rekruttering og består af:

 • Interview med psykolog


FORBEREDELSE

Du skal forberede dig, både fysisk og mentalt, for at klare optagelsesforløbet og ikke mindst uddannelsesforløbet ved Jægerkorpset.
Det er vigtigt, at du ved den fysiske træning opnår en træningstilstand, der gør at du nemt kan honorere kravene til de forskellige tests. Det vil være en fordel, at du tester dig selv i adgangskravene i god tid, inden du kommer til selektionerne, samt ved opstarten på uddannelsen.
Du skal sørge for at have et afklaret bagland, og at du har afstemt forventninger med dine nærmeste om den kommende tids udfordringer og belastning. Din forberedelse inden kursusstart kræver en seriøs indsats og plads til prioritering af træningen. Under uddannelsesforløbet vil en stor del af din fritid gå med afslapning, restitution og mental forberedelse, hvilket begrænser dine udfoldelsesmuligheder med familie og venner.  

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen som operatør i Jægerkorpset, så kontakt os på 72819000 mandag til torsdag kl. 10-14 eller fredag kl. 10-12.

Uddannelsens opbygning

 • Jægerkorpset holder til på Flyvestation Aalborg.

Billede af jægersoldat der balancere på en bum

"Hver uge på kurset oplever du, at du har brudt grænserne for, hvad du troede, du kunne. Det kan være svært – men man vokser med det."

– Tejs, uddannet i Jægerkorpset.

Min fremtid

Efter endt uddannelse fortsætter du i Jægerkorpsets operative patruljer. 
Som en del af Jægerkorpsets operative kapacitet, vil du indgå i løsning af aktuelle opgaver. Ligeledes vil fortsat træning og uddannelse være en del af hverdagen. 

Efter en årrække i de operative patruljer, kan du få mulighed for at gøre tjeneste i den øvrige del af Jægerkorpset eller andre steder i Forsvaret. 
Der er ingen tjenestepligt forbundet med uddannelsen, men vi forventer, at du bliver i Jægerkorpset i en længere periode.

specialstyrkernes mentale hacks

Få et helt særligt indblik i, hvordan Frømandskorpset og Jægerkorpset arbejder
med mental robusthed.

Se øvrige specialstyrke uddannelser