Militær politi hero

Professionel soldat

Militærpoliti

scroll down

Kan du være en dygtig soldat og en juridisk autoritet?

Vil du være politimyndighed i Forsvaret, hvor du både skal mestre militærfærdigheder og håndtere juridiske sager? Som uddannet indenfor Militærpolitiet (MP) er din primære opgave at støtte Forsvarets enheder med opretholdelse af lov, orden og disciplin blandt militært personel. Militærpolitiets rolle er altid at undgå, at konflikten eskalerer og i stedet tale situationen ned. For at gøre dette skal du først og fremmest lærer at forstå og kommunikere med dine medmennesker.

Gennem uddannelsen vil du blive trænet til at kunne klare alle tænkelige situationer – både herhjemme og som udsendt i verdens brændpunkter. Herunder gennemførelse af ransagning og undersøgelser i forbindelse med uheld eller lovovertrædelser. Militærpolitiet udfører også trafikkontrolopgaver, eskorteopgaver, vagt- og livvagtsopgaver. Foruden dette er Militærpolitiet specialister i træning af udenlandske Politi- og Militærpolitienheder (kapacitetsopbygning) og bliver ofte udsendt.

Hvis du mener, at du kan fortsætte, når andre stopper, løbe hurtigere end de hurtigste og ikke mindst bevare roen, hvis situationen spidser til, så er uddannelsen i Militærpolitiet måske noget for dig?

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Ca. 18.300 kr./mdr. under uddannelsen

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 1,5 år

Hvad er ansøgningsfristen?
Uddannelsen kan pt. ikke søges

Adgangskrav
For at søge uddannelsen skal du have gennemført en basisuddannelse i Forsvaret eller Hjemmeværnets lovpligtige uddannelse, og have minimumskarakteren 02 eller tilsvarende i fagene matematik, dansk og engelsk fra folkeskolens afgangsprøve. Du skal derudover have erhvervet dig B kørekort til uddannelsesstart. Vær opmærksom på at uddannelsen kræver både fysisk og boglig indsats.

Forsvaret er IKKE omfattet af uddannelsesloftet.

For at komme ind skal du

Bestå optagelsesprøven:
• 300 meter svømning (fri) uden tidsbegrænsning
• Helbredsundersøgelse
• Skriftlige prøver
• Interview med repræsentanter fra militærpolitiet


Har du spørgsmål?
Vil du vide mere om uddannelsen som militærpoliti i Forsvaret, så kontakt os på 72819000 mandag til torsdag kl. 8-14 eller fredag kl. 8-11.
Uddannelsens opbygning
 • Uddannelsen, der er værnsfælles, består af både kampfærdigheder og militærpolitifag. Derudover gennemføres intensiv fysisk træning, hvor eleverne gennemgår omfattende træning og uddannelse i anvendelse af boksning, selvforsvar, svømning, orientering, march, og andre idrætsbetonede aktiviteter. Dette skal medvirke til, at du bliver fysisk og psykisk rustet til at virke som militærpolitimyndighed.

  Militærpolitiskolen ligger på Aalborg Kaserne og ved uddannelsesstart får du fast tjenestested i Nørresundby. Du er arbejdstidsneutral under uddannelsen, hvilket betyder, at du under militærpolitiuddannelsen ikke kan optjene merarbejde eller variable ydelser.

  Uddannelsen består af de følgende fire moduler.
 • 10½ måned.

  Under grunduddannelsen vil du lærer om en bred vifte af temaer. De mest centrale er følgende:
  • Rets- og straffeforhold
  • Efterforskning
  • Militærpolitistations- og patruljetjeneste
  • Konflikthåndtering og magtanvendelse
  • Rapportsprog og administration
  • Trafikkontrolfunktioner
  • Kontrol og sikkerhedsfunktioner
  • Tilbageholdelsesfunktioner
 • Under stationsmodulet vil du gennemgå en omskoling og komme på stationstjeneste (praktik).
 • Livvagtuddannelse
 • Modulet vil bestå af flere omskolinger samt en relevant funktionsuddanne f.eks. C-Kort eller boarding-uddannelse. Du gennemfører funktionsuddannelsen med henblik på at kunne tilgå et af Militærpolitiets seks operative enheder, med speciale indenfor sø-, luft- eller landmilitære operationer. Funktionsuddannelsen afhænger af Forsvarets behov.

  Er du allerede befalingsmand, beholder du din grad under Militærpolitiets (MP's) grunduddannelsen og vil i perioder under uddannelsen blive anvendt som fører. Du bliver efterfølgende anvendt i MP strukturen efter din grad.
Militær politi 3

Hvad laver en MP’er i Forsvaret?

Vi er stadig soldater, men vi lærer et helt nyt fag, som er det politifaglige. Vi ved godt, at vi skal ud og udfylde en særlig rolle.

Morten
Militærpolitistuderende

Militær politi 2

Min fremtid

Når du har bestået uddannelsen udnævnes du konstabel indenfor Militærpolitiet. Du ansættes og anvendes dernæst, efter den grad og erfaring du kom med. Der er et stort behov for MP'er, der har mulighed for at blive i funktionen over en længere årrække. Ligeså er der et stort behov for at videreuddanne konstabler inden for Militærpolitiet til eksempelvis sergenter og fortsat virke i funktionen.