Fortsæt til indhold
Uddannelse til politi - Militærpolitiet i Forsvaret

Professionel soldat

Militærpoliti

scroll down

Kan du være en dygtig soldat og en juridisk autoritet?

Vil du være politimyndighed i Forsvaret, hvor du både skal mestre militærfærdigheder og håndtere juridiske sager? Som uddannet politi indenfor Militærpolitiet (MP) er din primære opgave at støtte Forsvarets enheder med opretholdelse af lov, orden og disciplin blandt militært personel. Militærpolitiets rolle er altid at undgå, at konflikten eskalerer og i stedet tale situationen ned. For at gøre dette skal du først og fremmest lære at forstå og kommunikere med dine medmennesker. Disse kompetencer opnår du i din uddannelse til politi i Forsvaret.

Efter grunduddannelsen på 10½ måned udnævnes du MP samt til korporal (BM bibeholder dog deres grad) og har nu beføjelse til at udføre politivirket i Forsvaret.

Herefter følger 8-12 måneders funktions- og enhedsuddannelse før man er færdiguddannet til enten INTOPS eller et beredskab.

Gennem uddannelsen vil du lære at klare alle tænkelige situationer – både herhjemme og som udsendt i verdens brændpunkter. Herunder gennemførelse af ransagning og undersøgelser i forbindelse med uheld eller lovovertrædelser. Du vil også lære at udføre trafikkontrolopgaver, eskorteopgaver, vagt- og livvagtsopgaver. Foruden dette er Militærpolitiet specialister i træning af udenlandske Politi- og Militærpolitienheder (kapacitetsopbygning) og bliver ofte udsendt.

Hvis du mener, at du kan fortsætte, når andre stopper, løbe hurtigere end de hurtigste og ikke mindst bevare roen, hvis situationen spidser til, så er en uddannelse i Militærpolitiet måske noget for dig?

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Ca. 18.300 kr./mdr. under uddannelsen

Hvor lang tid tager uddannelsen?
18 ½ - 20 ½ måned

Hvad er ansøgningsfristen?
Uddannelsen kan ikke søges lige nu.

Hvornår starter jeg?
Dato tilgår.

Hvornår finder afprøvningen sted?
Dato tilgår.


Adgangskrav

For at søge uddannelsen skal du have gennemført en basisuddannelse i Forsvaret eller Hjemmeværnets lovpligtige uddannelse, og have minimumskarakteren 02 eller tilsvarende i fagene matematik, dansk og engelsk fra folkeskolens afgangsprøve. Du skal derudover have erhvervet dig B kørekort til uddannelsesstart. Vær opmærksom på at uddannelsen kræver både fysisk og boglig indsats.


For at komme ind skal du

Bestå optagelsesprøven:Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen som militærpoliti i Forsvaret, så kontakt os på 72819000 mandag til torsdag kl. 8-14 eller fredag kl. 8-11.

Uddannelsens opbygning

 • Uddannelsen, der er værnsfælles, består af både kampfærdigheder og militærpolitifag. Derudover gennemføres intensiv fysisk træning, hvor eleverne gennemgår omfattende træning og uddannelse i anvendelse af boksning, selvforsvar, svømning, orientering, march, og andre idrætsbetonede aktiviteter. Dette skal medvirke til, at du bliver fysisk og psykisk rustet til at virke som politimyndighed i Forsvaret.

  Uddannelsen består af fire moduler. Læs mere om hvert enkelt modul nedenfor.
 • 10½ mdr. Aalborg Kaserne i Nørresundby

  Militærpolitiskolen ligger på Aalborg Kaserne og ved uddannelsesstart får du fast tjenestested i Nørresundby. Under grunduddannelsen vil du lære en bred vifte af temaer. De mest centrale er følgende:

  Hovedaktiviteter i periode 1 (3½ måned):

  • Samarbejdsøvelse
  • Grundlæggende militær uddannelse
  • Føreruddannelse som korporal
  • Klør Knægt (Kontroløvelse)
  • Idræt: march, mikrotræning, militær fysisk træning (MFT), svømning, livredning

  Hovedaktiviteter i periode 2 (3½ måned):

  • Voksenunderviseruddannelse
  • Bykamps modul
  • Maritim uddannelse
  • Efterforskning
  • MP-magtmidler og magtanvendelse
  • Idræt: militær fysisk træning (MFT), mikrotræning, magtanvendelse, forhindringsbane

  Hovedaktiviteter i periode 3 (3½ måned):

  • MP stationsuddannelse
  • Udrykningskursus
  • Kontrol i førervirke
  • MP boksestævne
  • MP stationseksamen
  • Du får Militær Fysisk Træner 1 bevis
  • Idræt: MP-flerkamp, magtanvendelse, boksning, militær fysisk træning (MFT)
  Du er arbejdstidsneutral under grunduddannelsen, hvilket betyder, at du ikke kan optjene merarbejde eller variable ydelser. Efter endt grunduddannelse udnævnes du til korporal ved Militærpolitiet og har nu beføjelse til at udføre politivirket i Forsvaret. Derudover ophører din arbejdstidsneutralitet og du overføres til 1. Militærpolitikompagni.
 • Aalborg Kaserne i Nørresundby

  Funktionsuddannelsen består af våbenomskoling, køretøjsomskoling samt kørekort til kategori C, men kan variere efter Militærpolitiets behov.

  Er du allerede befalingsmand, beholder du din grad under Militærpolitiets (MP's) grunduddannelsen og vil i perioder under uddannelsen blive anvendt som fører. Du bliver efterfølgende anvendt i MP strukturen efter din grad.
 • Aalborg Kaserne i Nørresundby

  Livvagtsuddannelsen giver dig de grundlæggende forudsætninger for at løse livvagtstjeneste. Der er skærpede fysiske krav i forbindelse med denne uddannelse, hvilket du skal træne dig op til under grunduddannelsen.

 • Afhængig af om du udpeges til at deltage i en international mission eller skal indgå i en operativ kampenhed - gennemfører du specifik uddannelse til en af disse opgaver i 1. Militærpolitikompagni. 

  Efter din internationale mission eller beredskabsperiode vil du som fastansat MP’er kunne gøre tjeneste i andre dele af Militærpolitiet. Afhængig af MP’s behov kan du fx gøre tjeneste i vores maritime enhed, i livvagtsenheden, på MP-station DK eller som instruktør på MP-skolen.
Militær politi 3

Hvad laver en MP’er i Forsvaret?

Vi er stadig soldater, men vi lærer et helt nyt fag, som er det politifaglige. Vi ved godt, at vi skal ud og udfylde en særlig rolle.

Morten
Militærpolitielev

Militærpolitiet

Min fremtid

Når du har bestået uddannelsen, udnævnes du korporal ved Militærpolitiet. Du ansættes og anvendes dernæst, efter den grad og erfaring du kom med. Der kan være mulighed for udsendelse. 

Læs mere om udsendelse med Forsvaret

Der er et stort behov for MP'er, der har mulighed for at blive i funktionen over en længere årrække. Ligeså er der et stort behov for at videreuddanne konstabler inden for Militærpolitiet til eksempelvis sergenter og fortsat virke i funktionen.