Fortsæt til indhold

Leder

Fighter Controller i Forsvaret

scroll down

Er du en god kommunikator og kan tage initiativ?

Vil du have ansvaret for det taktiske billede af luftrummet? Som uddannet fighter controller kontrollerer du de danske jagerfly. Både under de daglige træningsflyvninger med F-16, men også under skarpe operationer i Danmark og under udsendelser.

Fighter controlleren giver piloten det taktiske billede af luftrummet ved hjælp af radarskærme og radiokommunikation under luftoperationerne. Du er med andre ord med til at bygge et trusselsbillede og koordinere de aktiviteter som missionen efterspørger. Al kommunikation i operationsrummet foregår på engelsk.

Du skal være moden og robust - da opgaven er personligt og fagligt krævende. Så hvis du ønsker en fremtid, hvor du er afgørende for missionens succes, hvor du træffer hurtige beslutninger - også i stressede situationer, så er uddannelsen som fighter controller måske noget for dig?

Inden uddannelsesstart bliver du uddannet til Identification Operator. Du vil skulle gøre tjeneste ca. ét år som Identification Operator for at give dig en solid forståelse for systemer og arbejdet i et operativt miljø. Hvis du ikke allerede er sergent, vil denne uddannelse også bliver lagt ind i dit forløb frem mod fighter controller.

Her er din virkelighed


Hvad bliver min løn under uddannelsen?


SERGENTELEV
:

Basisløn ca. 20.083 kr./mdr.
Militærtillæg ca. 1.283 kr./mdr.


SERGENT:

Basisløn ca. 22.085 kr./mdr.
Militærtillæg ca. 1.283 kr./mdr.

Hertil kommer evt. faglige tillæg samt arbejdstidsbestemte ydelser m.v.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 2 år

Hvad er anøgningsfristen?
1. oktober 2023.

Hvornår starter jeg?
1. december 2023.

Hvornår finder afprøvningen sted?
I uge 43 og 44, 2023.



Adgangskrav

For at søge uddannelsen skal du have gennemført eller være i gang med Forsvarets basisuddannelse med tilfredsstillende resultater. 
Hvis du har gennemført eller er i gang med basisuddannelsen i Beredskabsstyrelsen, skal du gennemgå en Grundlæggende Militære Uddannelse af 7 ugers varighed


For at komme ind skal du

Bestå optagelsesprøven

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om mere om Flyvevåbnets uddannelser kan du kontakte os på 25511899 mandag til fredag kl. 7.30-18.00.

Uddannelsens opbygning

Du skal huske alle bilag til ansøgningen

Du skal have følgende bilag klar i elektronisk form på din computer inden du udfylder ansøgningen: CV, eksamensbevis fra folkeskolen samt bevis for din gymnasiale uddannelse med udskrift fra fx Lectio, hvis du har afsluttet denne. Evt. svendebrev, lærebrev eller uddannelsesbevis, synsstyrkeattest, seneste FOKUS/personudtalelse hvis du har været eller er ansat i Forsvaret, samt evt. Kopi af dombogsudskrift hvis du har været i konflikt med loven.
 
Husk at uploade en synsattest også selv om du synes, du har perfekt syn. Det står nærmere beskrevet i ansøgningsskemaet.

Hent synsattest her og få den udfyldt og attesteret ved en optiker.

Hvis den og alle andre bilag ikke er uploaded, kan din ansøgning ikke behandles.

Min fremtid

Som fighter controller vil være sergent og som en naturlig del af din karriere kan du blive udsendt til internationale operationer. En udsendelse vil typisk være på mellem 6 uger og 3 måneder. Du vil typisk blive udsendt hvert 3. år, og her får du for alvor afprøvet dine kompetencer og din erfaring.

Læs mere om udsendelse med Forsvaret 

Uddannelsen giver desuden mulighed for senere at videreuddanne dig til over-, senior eller chefsergent. Du kan også videreuddanne dig til officer via en akademiuddannelse i Forsvaret.

Vælger du at fortsætte din karriere udenfor Forsvaret, kan uddannelsen være et godt springbræt til en uddannelse inden for luftfart eller til at studere på en uddannelse i det civile uddannelsessystem.