Fortsæt til indhold

OVERVÅGNING OG KONTROL AF DANSK LUFTRUM

FØRSTE OG ANDET LED I
DANMARKS AFVISNINGSBEREDSKAB

ADRENALINEN PUMPER I OPERATIONSRUMMET I KARUP


Medarbejderne ved Flyvevåbnets Air Control Wing har netop været med til at aktivere det danske afvisningsberedskab og sendt to F-16-fly i luften. Blandt de tilstedeværende på vagt er altid en identification operator og en fighter controller. Deres samarbejde og fokus på opgaven er afgørende for Danmarks sikkerhed i tilfælde af krænkelser af luftrummet.

Marie er identification operator og sidder i den del af operationsrummet, hvor overvågningen af luftrummet udføres, mens Andreas er fighter controller og sidder, hvor luftrummet kontrolleres. Populært sagt skal Andreas reagere på det, Marie opdager. 

Operationsrummet i Air Control Wing håndterer overvågning og kontrol af det danske luftrum på baggrund af input fra radarer placeret rundtomkring i Danmark. Der bevæger sig ikke noget i Danmarks luftrum, uden at medarbejderne i operationsrummet hos Air Control Wing følger med. Hvis medarbejderne konstaterer, at en formodet krænkelse af dansk suverænitet er i gang, aktiverer de afvisningsberedskabet, og Flyvevåbnet sender kampfly på vingerne. 

”I operationsrummet er vi ét stort hold”
”Det er alles ansvar at få opgaven løst. Det mærker jeg meget tydeligt, fordi jeg er første led i kæden,” fortæller Marie og fortsætter ”Det er identification operatorens opgave at opdage det, som fighter controlleren og resten af våbensiden skal reagere på. Så snart jeg giver informationen videre, kan jeg mærke, at det begynder at rumle ovre på våbensiden i operationsrummet.”

Samarbejdet mellem identification operatoren og fighter controlleren har afgørende betydning for flysikkerheden og dermed også Danmarks sikkerhed. ”Vi bruger hinanden enormt meget. Den gode relation er alfa og omega,” siger Andreas.

”Marie er min forlængede arm, og jeg er hendes”
Det gode samarbejde og et stærkt kollegaskab er vigtigt i operationsrummet på Flyvestation Karup. ”Når du arbejder sammen med en identification operator, du ikke har hilst på før, skal der mærkes meget mere efter. Når man kender hinanden, spiller det hele bare og går op i en højere enhed. Ja, vi bliver nærmest en symbiose. Marie er min forlængede arm, og jeg er hendes, ” forklarer Andreas.

Marie: ”Jeg er helt enig, og alle er opmærksomme på opgavefordelingen i opgaveløsningen. Vi har respekt for hinandens opgaver – det er der ingen tvivl om. Vi er specialiseret inden for vores område. Fighter controlleren har ikke nok viden om min opgave og skal derfor kunne stole på det, jeg siger, da han eller hun ikke selv kan udføre den.”

Et godt eksempel på det vigtige samarbejde mellem Marie og Andreas er, når lavtflyvende fly skal identificeres. ”Vi har en rigtig god radardækning i Danmark, men det kan være sværere at identificere for eksempel lavtflyvende fly. Her er det identification operatorens fornemste opgave at hjælpe mig med at spotte flytrafikken og de udfordringer, lave flyvninger giver,” forklarer Andreas og fortsætter: ”Ved at have den viden kan jeg fokusere på de militære operationer, der foregår samtidig. Det er blot en af vores mange samarbejdsopgaver, hvor det bliver tydeligt, at vi er afhængige af hinanden.”

Andreas fighter controller citat

Vi har en rigtig god radardækning i Danmark, men det kan være sværere at identificere for eksempel lavtflyvende fly. Her er det identification operatorens fornemste opgave at hjælpe mig med at spotte flytrafikken og de udfordringer, lave flyvninger giver.

Andreas, fighter controller

Stemningen er intens i operationsrummet, når Danmarks suverænitet skal håndhæves
Andreas løfter lidt af sløret for, hvad der sker, når dansk luftrum er krænket, og suveræniteten skal håndhæves: ”Varslingssiden, hvor Marie som identification operator sidder, er det første led. De opdager en aktivitet, der skal reageres på. Hvad vi præcis gør, er klassificeret information, men det er klart, at det sætter gang i det vi kalder våbensiden og en række beredskaber. Identification operatoren indhenter information fra vores samarbejdspartnere, herunder NATO, for at bestemme truslen. Herefter går fighter controllerens arbejde i gang, og der lægges en slagplan. Nu vurderes det, om afvisningsberedskabet skal iværksættes, og kampflyene skal i luften.”

”I det øjeblik, der opdages en eventuel trussel, er stemningen intens i operationsrummet – ingen tvivl om det,” lyder det fra Marie.

Når makkerskabet går op i en højere enhed
Både Andreas og Marie ved, hvor vigtigt deres makkerskab er for, at de kan løse deres kerneopgave. ”Marie ved, hvornår jeg er presset, og jeg ved, hvornår hun er presset. I operationsrummet er Marie min tætteste allierede. Vi skal kunne stole på hinanden. Hvis Marie fortæller mig, at der er noget her, jeg skal være opmærksom på, så tvivler jeg ikke i et sekund – så skal jeg bare handle på det,” fortæller Andreas

Marie er enig: ”Et godt samarbejde er, at man kan stole på hinanden. At man er på samme frekvens og er på bølgelængde. Og så skal man også kunne have det sjovt sammen. Det er rigtig vigtigt. Når jeg er på vagt, er det allervigtigst for mig, at vi har det godt sammen. Det er sindssygt vigtigt for opgaveløsningen på trods af forskellig rang og funktioner, at vi føler, vi er sammen om opgaven.

Læs mere om uddannelserne til Identification Operator og Fighter Controller.