Fortsæt til indhold

Officer

Tactical Coordinator (TACCO) linje - Løjtnant i Flyvevåbnet

scroll down

Er du klar til at gå forrest når det kræves?

Er du sergent og ønsker du at have ansvaret for planlægning og eksekvering af højt specialiserede maritime operationer om bord i Flyvevåbnets første 5. generations helikopter – MH-60R SEAHAWK?

Hvis du vurderes egnet, vil du skulle gennemføre et intensivt uddannelsesforløb, der specialiserer dig i maritime operationer, men fra en flyvende platform. Du vil være en del af et lille team, der deployerer med helikopteren og opererer fra søværnets skibe i længere perioder. Du skal derfor være klar til en krævende hverdag, der kræver udsendelser i perioder, hvor du kan blive indsat i forskellige missionstyper, blandt andet Anti Surface Warfare, Anti Submarine Warfare, samt Intelligence, Surveillance and Reconnaissance opgaver. Derudover samarbejder Flyvevåbnet med Rigspolitiets Aktionsstyrke i indsættelser.

Som TACCO får du derfor både indblik i det operative virke i Flyvevåbnet og i Søværnet.
Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet at planlægge missionerne i samarbejde med dit team, og udføre navigation, monitorere motor- og flyveinstrumenter, betjene radar-, navigations- og kommunikationsudstyr og støtte piloten under instrumentflyvning. Derudover skal du kunne agere som Mission Commander hvor du bliver ansvarlig for den taktiske del af missionerne, som også vil danne grundlag for beslutninger for flådestyrken under deployering. Du skal selvstændigt kunne påtage dig ansvaret for den taktiske ledelse af missionerne, holde overblikket i pressede situationer, og identificere og håndtere komplekse taktikrelaterede problemstillinger i nationale og internationale rammer.
 
Kan du se dig selv som flyoperativ officer på en af Flyvevåbnets mest avancerede platforme, med stort ansvar og i tæt samarbejde med det søværnet, så søg uddannelsen nu!

Er du allerede ansat i forsvaret og ønsker du at blive officer via den interne vej? Find din vej her

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Under uddannelsen og efterfølgende tjeneste som løjtnant er din basisløn på ca. 22.200 kr./mdr.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Efter 21 måneder udnævnes man til løjtnant. I løbet af de 21 måneder, bliver du ud over din uddannelse ved flyvevåbnet en del af uddannelsen og sejladser ved Søværnets Officersskole. Derudover er 5 måneder af uddannelsens forløb i Mayport, Florida for omskoling til Seahawk helikopteren. Det er hensigten at man efter udnævnelse til løjtnant vil, på baggrund af en konkret vurdering, have mulighed for at videreuddanne sig til premierløjtnant. Såfremt dette bliver en realitet vil det forlænge den samlede uddannelsestid.

Forudsætninger
Det er et krav, at du tidligere har gennemgået og bestået grundlæggende sergentuddannelse i Flyvevåbnet, Søværnet eller Hæren.
Endvidere er det et krav at man har en gymnasiel uddannelse (NIV 4).

Hvad er ansøgningsfristen?
Uddannelsen kan pt. ikke søges.

Hvornår starter jeg?
-

Jeg vil vide mere
Ønsker du at høre mere om uddannelsen kan du række ud til Christian Nydahl på tlf. 41703783, der er studievejleder på Flyvevåbnets Officersskole.

 Adgangskrav

Hvis du har en studentereksamen (hhx, stx, htx, hf eller eux) NIV 4, kan du søge uddannelsen som løjtnant.
Du tidligere har gennemgået og bestået grundlæggende sergentuddannelse i Flyvevåbnet, Søværnet eller Hæren.

Du kan søge, hvis du er en ambitiøs og målrettet sergent eller tidligere sergent med evner indenfor det akademiske i Forsvaret, og måske med et ønske om at tage næste skridt til officersniveauet. For at kunne behandle din ansøgning er det obligatorisk med vedlagt FOKUS.

For at komme ind skal du

 

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om Flyvevåbnets officersuddannelser, kan du kontakte studievejledningen på Flyvevåbnets Officersskole på tlf: 51738749.

Uddannelsens opbygning

  • Karup 5 måneder

  • Karup 18 mdr.

  • Karup 2 mdr.

Min fremtid

Der vil efter endt uddannelse være mulighed for udsendelse. 

Læs mere om udsendelse med Forsvaret 

Med dette uddannelsesforløb får du hurtigt konkret relevant erhvervserfaring som leder. Det kan du enten bruge til en videre karriere i Forsvaret eller som en civil eftertragtet kompetencegivende ledelseserfaring. Har du evnen, viljen og lysten, har Forsvaret et væld af yderligere uddannelses- og jobmuligheder, når du er færdig som løjtnant.

Da du allerede har en sergentuddannelse, vil du f.eks. kunne søge en hvilken som helst sergentstilling. Herfra er der mulighed for at avancere i graderne inden for befalingsmandsniveauet. Der er også mulighed for, at søge en af Flyvevåbnets øvrige strukturelle uddannelse som f.eks. flyveleder eller flymekanikker.

Når du efterfølgende forretter tjeneste som løjtnant, optjener du med det samme relevant erhvervserfaring - med mulighed for påbegyndelse af en akademiuddannelse i militærledelse, der er adgangsgivende til den militære diplomuddannelse. Du kan starte på akademiuddannelsen efter to års tjeneste som løjtnant. Har du allerede en relevant akademiuddannelse, skal du som hovedregel kun optjene to års relevant erhvervserfaring i løjtnantsgraden, før du kan påbegynde den militære diplomuddannelse. Diplomuddannelsen kvalificerer dig til at blive udnævnt til premierløjtnant i Flyvevåbnet.