Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Billede af Seahawk

Leder

Tactical Coordinator (TACCO) linje - Løjtnant i Flyvevåbnet

scroll down

Er du klar til at gå forrest når det kræves?

Vil du have ansvaret for planlægning og eksekvering af højt specialiserede maritime operationer om bord i flyvevåbnets første 5. generations helikopter – MH-60R SEAHAWK?

Hvis du vurderes egnet, vil du skulle gennemføre et intensivt uddannelsesforløb, der specialiserer dig i maritime operationer, men fra en flyvende platform. Du vil være en del af et lille team, der deployerer med helikopteren og opererer fra søværnets skibe i længere perioder. Du skal derfor være klar til en krævende hverdag, der kræver udsendelser i perioder.

Kan du se dig selv som flyoperativ løjtnant på flyvevåbnets mest avancerede platform, så søg uddannelsen nu!

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Under uddannelsen og efterfølgende tjeneste som løjtnant er din basisløn på ca. 22.200 kr./mdr.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Uddannelsen tager som udgangspunkt 26 måneder. Hvis du har en sergentuddannelse fra Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet, tager den dog kun 21 måneder.

Hvad er ansøgningsfristen?
Uddannelsen udbydes ikke til ansøgning i 2021. Vi forventer at uddannelsen kan ansøges igen i 2022 med henblik på opstart i slutningen af juli 2023

Hvornår starter jeg?
Vi forventer at næste hold starter i slutningen af juli 2023

Hvornår starter jeg hvis jeg allerede har en sergentuddannelse?
Hvis du allerede har en sergentuddannelse, starter du først på uddannelsen i januar måned.

 


Adgangskrav

Hvis du har en studentereksamen (hhx, stx, htx, hf eller eux), kan du søge uddannelsen som løjtnant.

Du kan også søge, hvis du er en ambitiøs og målrettet sergent eller konstabel med evner indenfor det akademiske i Forsvaret, og måske med et ønske om at tage næste skridt til officersniveauet. For at kunne behandle din ansøgning er det obligatorisk med vedlagt FOKUS.

For at komme ind skal du

Bestå optagelsesprøven
Sikkerhedsgodkendes
Opfylde Forsvarets basale og særlige helbredskrav


Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om mere om uddannelsen, kan du kontakte os på 72819000 mandag til torsdag kl. 8.00-14.00 og fredag kl. 8-11.

 

Uddannelsens opbygning

 • Karup 5 måneder

  Her får du en grundlæggende militæruddannelse, hvor du lærer at fungere som soldat, fører og leder på mellemniveau. Du lærer at anvende grundlæggende teorier inden for instruktørvirke, ledelse og føring. Du bliver også introduceret til Flyvevåbnet ved Flyvevåbnets operative enheder. 

  Uddannelsen foregår i Karup, Jylland.

  Officersbasisuddannelsen består af følgende moduler:

  Grundlæggende militær uddannelse
  Karup 7 uger

  Du lærer det militære håndværk som enkeltkæmper og soldat. Du har fag såsom eksercits (militær fremtræden), felttjeneste og øvelse, førstehjælp, militær fysisk træning, våbenuddannelse, orienteringslærer og CBRN (kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear krigsførelse).  

  Grundlæggende Instruktørkursus
  Karup 3 uger

  Du sættes i stand til at kunne instruere samt forestå en læringsaktivitet for større grupper inden for et fagligt afgrænset område. Du lærer at arbejde ud fra et defineret læringsmål. Du har fag såsom didaktik, undervisningsmetoder, feedbackprocesser, evalueringsformer og fjernundervisning.

  Grundlæggende ledelseskursus
  Karup 4 uger

  Gennem teori og praksis får du den grundlæggende træning og de ledelsesværktøjer, der er nødvendige for at fungere som sergent i Flyvevåbnet. Du bliver i stand til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere aktiviteter for mindre grupper. Du lærer om emner såsom ledelsesteorier, ledelsesværktøjer, kompetenceudvikling, motivationsteori, kommunikationsteori, konflikthåndtering og planlægningsværktøjer.  

  Grundlæggende føringskursus I
  Karup 3 uger

  Du bliver i stand til at påtage dig ansvaret som taktisk fører for en gruppe før, under og efter indsættelse. Du lærer befalingsteknikker og at indøve og koordinere indsættelsen i grupperammen. Du har fag såsom kampeksercits, befalinger og kamp fra stilling.

  Grundlæggende føringskursus II
  Karup 4 uger

  Du lærer at være beslutningsdygtig i kritiske situationer og iværksætte handlinger, som optimalt udnytter de ressourcer, du har til rådighed. Du har fag såsom planlægningsværktøjer, føringsværktøjer og principper for kampstilling.

  Introduktion til Flyvevåbnet
  Aalborg, Karup og Skrydstrup 1 uge

  Officersbasisuddannelsen afsluttes med en studietur til Flyvevåbnets operative enheder, så du får kendskab til Flyvevåbnets kapaciteter.

 • Karup 18 mdr.

  Her uddannes du som TACCO til nationale operationer og kan dermed løse operative opgaver i helikopteren om bord på søværnets inspektionsskibe af THETIS-klassen.

  Funktionsuddannelsen består af følgende moduler:

  Søværnsmodul
  København 31 uger

  For at kunne bestride funktionen som TACCO om bord på Søværnets skibe, hvor slutmålet er evnen til at gennemføre planlægning og  af helikopteroperationer i en sømilitær ramme, skal den studerende opnå navigatoriske, taktiske og ledelsesmæssige kompetencer. Uddannelsen i grundlæggende sejlende tjeneste gennemføres som et selvstændigt kursus ved Søværnets Officersskole indeholdende følgende moduler:

  • Indsatsledelse
  • Grundlæggende brotjeneste
  • Skoleskibspraktik
  • Radiooperatør
  • Navigationstogt I

  Flyveskole
  Karup 10 uger       

  • Flyveteori
  • Dash One
  • Navigation
  • Meteorologi
  • Aeroplanlære
  • Lufttrafikregler
  • Crew Resource Management
  • Radioprocedurer
  • Flyopbygning
  • Flyve- og nødudstyr
  • Flyvemedicin
  • Flyvesikkerhed
  • Motorlære
  • Psykologi
  • Idræt
  • Flyvning

  Typeomskoling
  Mayport, Florida, USA ca. 26 uger

  Fase 1 NATOPS består af følgende emner:

  • Avionics og cockpitinstrumentering
  • Start/Shutdown procedurer/APU og grundlæggende flyvning
  • Motor og brændstofsystemer/
  • Night Vision-udstyr
  • Gearkasser, rotorsystem, flyvekontroller, og hydrauliksystemer
  • Automatisk flyvekontrolsystem and elektriske systemer
  • Kendskab til dagsoperationer
  • Kendskab til nat- og IMC-operationer
  • Eftersøgning/redning og operationer over vand
  • Sonaroperationer
  • NATOPS Phase Evaluation
  • Ekstern last og logistik

  Fase 2 TACTICS består af følgende emner:

  • Skibsoperations
  • Anvendelse af radar og IFF
  • Anvendelse af  ESM
  • Manøvrer og integreret selvbeskyttelse
  • Anvendelse af sensorpakke til ASuW
  • Multi Spectral Targeting System (MTS)
  • Koordineret ASuW    

  NATOPS operativ uddannelse
  Op til 56 uger, Karup og Grønland/Færøerne    

  Denne del kan variere i længde og kan strække sig udover de 18 måneders funktionsuddannelse og vil dermed skulle færdiggøres i løbet af de tre års erhvervserfaring. 
       

  • DK typeomskoling
  • DK delvis operativ
  • Ship qualification I – Færøerne
  • Ship qualification II – Grønland/Island
  • OPINS 52/53 kvalifikation
  • Ship qualification III – NATOPS operativ
 • Karup 2 mdr.

  Løjtnantsmodulet vil have fokus på Forsvarets og Flyvevåbnets management- og forvaltningsprocesser.

  Efter funktionsuddannelsen udnævnes du til løjtnant.

 • Tjenesten kan foregå på en af Flyvestationerne i Aalborg, Karup eller Skrydstrup.

  Efter udnævnelsen til løjtnant er du klar til at bestride en stilling i Flyvevåbnet inden for det felt, du har specialiseret dig i. Du vil hurtigt få ansvar for mange medarbejdere, komplekse problemstillinger, udstyr og Flyvevåbnets operationer.

Løjtnant flyvevåbnet

Min fremtid

Der vil efter endt uddannelse være mulighed for udsendelse. 

Læs mere om udsendelse med Forsvaret 

Med dette uddannelsesforløb får du hurtigt konkret relevant erhvervserfaring som leder. Det kan du enten bruge til en videre karriere i Forsvaret eller som en civil eftertragtet kompetencegivende ledelseserfaring. Har du evnen, viljen og lysten, har Forsvaret et væld af yderligere uddannelses- og jobmuligheder, når du er færdig som løjtnant.

Da du allerede har en sergentuddannelse, vil du f.eks. kunne søge en hvilken som helst sergentstilling. Herfra er der mulighed for at avancere i graderne inden for befalingsmandsniveauet. Der er også mulighed for, at søge en af Flyvevåbnets øvrige strukturelle uddannelse som f.eks. flyveleder eller flymekanikker.

Når du efterfølgende forretter tjeneste som løjtnant, optjener du med det samme relevant erhvervserfaring - med mulighed for påbegyndelse af en akademiuddannelse i militærledelse, der er adgangsgivende til den militære diplomuddannelse. Du kan starte på akademiuddannelsen efter to års tjeneste som løjtnant. Har du allerede en relevant akademiuddannelse, skal du som hovedregel kun optjene to års relevant erhvervserfaring i løjtnantsgraden, før du kan påbegynde den militære diplomuddannelse. Diplomuddannelsen kvalificerer dig til at blive udnævnt til premierløjtnant i Flyvevåbnet.