Fortsæt til indhold

Officer

Løjtnant i Hæren

scroll down

Vil du uddannes til følgeskab og gå forrest?

Vil du have ansvaret for at uddanne og lede en større gruppe soldater til at løse militære opgaver? Som løjtnant kommer du til at virke som leder, instruktør, faglærer, skydeleder og underviser for soldaterne. Det er dig, der er ansvarlig for at tilrettelægge deres uddannelse og styrke deres faglighed. Du får indsigt i moderne ledelsesteori – som du hele tiden afprøver i praksis – og du opnår hurtigt reel ledererfaring.

Så hvis du ser dig selv i en stilling, hvor du er ansvarlig for andres læring og går forrest, også i svære situationer, så kan det være, at du skal søge uddannelsen som løjtnant i Hæren?

Du har også mulighed for at fortsætte din karriere som delingsfører ved samme eller andre enheder i en periode på op til tre år. Sideløbende med tjenesten kan du læse en akademiuddannelse og efterfølgende starte op diplomuddannelsen på Hærens Officersskole. Du kan starte på akademiuddannelsen tidligst 2 år efter udnævnelse til løjtnant.

Hvis du ikke ønsker at forlænge din kontrakt, kan du som færdiguddannet løjtnant tegne en rådighedskontrakt med Forsvaret, hvor du står til rådighed i en reservestruktur og efter eget valg deltager i forskellige kurser og øvelser. Her er det også muligt at avancere i graderne til f.eks. kaptajn eller major af reserven.

Er du allerede ansat i forsvaret og ønsker du at blive officer via den interne vej? Find din vej som intern via testen!

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Under uddannelsen og efterfølgende tjeneste som delingsfører er din basisløn på ca. 22.200 kr./mdr. (pr. 1. april 2018).

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 2 år. Fordelt med 1 år på uddannelse og 1 år hvor du arbejder som delingsfører. Er du befalingsmand, starter du direkte på løjtnantsuddannelsen.

Hvad er ansøgningsfristen?
15. marts 2024.

Hvornår starter jeg?
August 2024.

Hvornår er der afprøvning?
December 2023 og marts, april og maj 2024.Adgangskrav

Hvis du har en studentereksamen (hhx, htx, stx, hf eller eux) eller har afsluttet den, når løjtnantsuddannelsen starter, kan du søge uddannelsen som løjtnant. Det er en fordel hvis du har været i værnepligten og hvis du har et kat. B kørekort til almindelig bil men det er ikke et krav. 

Er du allerede befalingsmand i Hæren, kan du efter seks måneders tjeneste søge om optagelse direkte på løjtnantsskolen. For at kunne behandle din ansøgning, er det obligatorisk med vedlagt FOKUSSøg ind på løjtnantsskolen her!

For at komme ind skal du


BESTÅ OPTAGELSESPRØVEN 

Optagelsesprøven varer en dag og gennemføres ved Forsvarets Rekruttering på Nyholm i København. Forud for mødet til optagelsesprøven vil du modtage en online personlighedstest, som skal udfyldes inden mødet til optagelsesprøven. Prøven sendes som et link til din mail og besvares elektronisk.

Afprøvningen indeholder følgende:
 


OBS: Hvis du ikke består den fysiske test, stopper afprøvningsforløbet, men du kan træne dig op og prøve igen næste gang der er åbent for tilmelding.

 
Derudover skal du kunne:


Du vil modtage svar i din e-boks snarest muligt efter optagelsesprøven, om du er egnet til uddannelsen. Er du i tvivl om du er i form til, at bestå den fysiske test, kan du få hjælp af ”Træn med Forsvaret” appen, hvor du kan se de præcise krav og lægge et målrettet træningsprogram.

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen, så kontakt os på telefon 72819000 mandag til torsdag kl. 10-14, fredag kl. 10-12 eller på mail fps-ktp-vej-stu@mil.dk

 

Uddannelsens opbygning

  • 8 mdr. ved Hærens Sergentskole i Slagelse

  • 4 mdr. uddannelse ved Hærens Sergentskole i Slagelse

  • 12 mdr. ved et af Hærens Regimenter

Rikke er

Løjtnant i Hæren

Min fremtid

Med en uddannelse som løjtnant i Hæren kan der være mulighed for udsendelse. 

Læs mere om udsendelser med Forsvaret

Efter endt tjeneste som delingsfører har du mulighed for at søge om at blive tilknyttet Forsvaret i en officersfunktion i reservestrukturen, hvor du efter eget behov kan fungere som officer, sideløbende med uddannelse eller job udenfor Forsvaret. Du har også mulighed for at søge optagelse på Hærens officersuddannelse ”Taktisk officer i Hæren”, hvis du har en mellemlang videregående uddannelse, på kvalifikationsniveau 6. 

Har du ikke en mellemlang videregående uddannelse, kan du efter egnethedsvurdering skrive tidsbegrænset kontrakt med Forsvaret og gennemføre en akademiuddannelse i ledelse (niveau 5) ved siden af havende tjeneste. På den måde kan du optjene to års erhvervserfaring sideløbende med en akademiuddannelse, da løjtnantsuddannelsen er i sig selv ikke adgangsgivende til Hærens  officersuddannelse.. Hærens Sergentskole kan vejlede dig med dit karriereforløb efter du er vurderet egnet til optagelse på Hærens Officersskole.

Læs mere om Taktisk Officer i Hæren

Reserven - en del af Totalforsvaret

I reserven viderefører du din militære karriere ved siden af dit civile job eller studie, samtidig med at du udvikler dine kompetencer, dit netværk og bevarer tilknytningen til Forsvaret.

Er du klar til at genoptage eller fortsætte din militære karriere, så er en rådighedskontrakt  din mulighed for at bevare kontakten til Forsvaret og løbende at skrue op og ned for dit aktivitetsniveau.

Læs mere om Reserven og Totalforsvaret

Karrieremuligheder

Her får du overblikket over dine karrieremuligheder som løjtnant i Hæren. Når du har færdiggjort uddannelsen, har du mulighed for at forlænge din kontrakt. Du kan også arbejde eller studere civilt, og fortsat have en kontrakt med Forsvaret, hvor du står til rådighed – her kan du selv vælge, hvornår og hvor mange opgaver du sideløbende vil løse som løjtnant.

Det er også muligt at stige i rang, uanset om du arbejder fuldtid eller med en rådighedskontrakt.

 
Adgangskrav:
(HHX, HTX, STX, HF eller EUX)
Løjtnantsuddannelse modul 1 (8 måneder i Slagelse)
Løjtnantsuddannelse modul 2 (4 måneder i Slagelse)
1 år som delingsfører for værnepligtige
Herfra kan du vælge at gå to forskellige veje:
Hjemsendes og arbejder eller studerer civilt. Mulighed for rådighedskontrakt hvor du kan løse opgaver for Forsvaret (du bestemmer selv omfanget) Forlænger kontrakten med op til tre år (fuld tid) og læser sideløbende en civil akademiuddannelse (deltid – 2 år).   Herefter kan starte på diplomuddannelsen på Hærens Officersskole
Kan læse en professionsbachelor, bachelor eller kandidat Civil med rådighedskontrakt
Kan søge om optagelse på Hærens Officersskole
Fuldtidsofficer med et militært karrierespor Fuldtidsofficer med et militært karrierespor