Fortsæt til indhold

Den militære akademiuddannelse

Uddannelsen for befalingsmænd og løjtnanter i Forsvaret

Den militære akademiuddannelse (MAU) har til formål at kvalificere befalingsmanden til selvstændigt at varetage funktioner på højere funktionsniveau inden for Forsvarsministeriets område. Formålet er desuden at understøtte Forsvarets opgaveløsning i en struktureret militær sammenhæng i forhold til områderne ledelse, operationer inden for eget værn samt uddannelsesvirksomhed i Forsvaret.

Du kan læse alt om indhold, opbygning, realkompetencevurdering og merit, samt meget mere på MAU Info på FIIN


Uddannelsen vil give befalingsmanden kompetencer til at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang og samtidig styrke og udvikle egen fagliglighed.

MAU er en erhvervsrettet videregående uddannelse for befalingsmænd i funktionen som mellemleder. Hensigten er at skabe et sammenhængende uddannelsestilbud fra uddannelse af mellemledere på akademiniveau til uddannelse af ledere og chefer på Diplom- og Masterniveau.
Uddannelsen er adgangsgivende til officersuddannelsen, hvorfor løjtnanter og befalingsmænd kan læse MAU, med henblik på senere optagelse på officersuddannelsen. K-4 sergenter fra Hæren har også mulighed for at søge.

Med gennemførelsen af MAU får du en civilt akkrediteret og anerkendt akademiuddannelse med tilhørende uddannelsesbevis, som efterfølgende kan være adgangsgivende til både civile og militære diplomuddannelser.

Er du ansat i søværnet eller flyvevåbnet kan du også tage MAU som den interne vej til officersuddannelsen Find din vej her

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Du får din normale løn under uddannelsesforløbet.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Tilrettelæggelsen af uddannelsen tilpasses den enkelte studerende og kan tilegnes over 2-6 år.

Hvad er ansøgningsfristen?
Uddannelsen kan ikke søges lige nu.

Der åbnes for ansøgning og optagelse to gange årligt: 01 oktober-01 november og 01 april til 01 maj. Her søger du om optagelse til det kommende semester.

Hvornår starter jeg?
Der er uddannelsesstart i august og januar. Din konkrete opstartsdato afhænger af, hvilke moduler du vælger at tilmelde dig. Når du er optaget på uddannelsen, bliver du kontaktet af MAU-studiekontor med velkomstmateriale og praktiske informationer til studiestart.Hvad kræves der?

MAU afløser de tidligere strukturbestemte uddannelser. Derfor er den erfarne befalingsmand prioriteret i forbindelse med optagelse, med henblik på at strukturen kan bemandes med de nødvendige kompetencer.

Hvis du allerede har gennemført videreuddannelse for mellemledere i dit værn, kan du blive meriteret en del af MAU. Der er værnsspecifikke forskelle på meriteringen.
Du kan se præcist hvilke dele af tidligere gennemført videreuddannelse du kan blive meriteret for på FAK.dk.
Overgangsordning for optagelse på MAU
 

Hvis du har anden civil kompenserende uddannelse på akademiniveau, kan du også søge om merit for en del af MAU. Meritten afhænger af, hvilken uddannelse du har gennemført, og vurderes af MAU-studiekontor.

 

FOR AT KOMME IND SKAL DU:

For at blive optaget på den militære akademiuddannelse eller enkelte moduler herfra skal du have gennemført en af følgende adgangsgivende uddannelser:

  • Grundlæggende sergentuddannelse fra Beredskabsstyrelsen, Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet.
  • Løjtnantsuddannelsen i Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet.

Dertil skal du desuden have mindst 2 års relevant fuldtidserhvervserfaring.
Relevant erhvervserfaring kan være optjent sideløbende eller efter adgangsgivende uddannelse.

Når du klikker på ansøgningslinket, skal du vælge det link, der passer til dit værn.


Bemærk at du skal have følgende dokumentation klar:

  • Motiveret ansøgning (maks. én side).
  • Godkendelse fra din chef til at søge uddannelsen. Dette tilkendegiver du ved tro- og love erklæring når du søger.

Særligt for ansøgere i Flyvevåbnet gælder,  at din ansøgning skal påtegnes af Wingchefsergenten.


I Flyvevåbnet, Søværnet og Beredskabsstyrelsen skal du vælge, hvorfor du ansøger uddannelsen.
1) Som befalingsmand, der ønsker at avancere på mellemlederniveauet.
2) Som befalingsmand eller løjtnant, der ønsker at tilegne sig MAU som den interne vej til officersuddannelsen.

Sidstnævnte gruppe skal gennemføre optagelsesprøve ved Selektionen på Nyholm med henblik på at afklare officerspotentialet.

Uddannelsens opbygning og struktur

  • 20 ECTS

  • 20 ECTS

  • 10 ECTS

  • 10 ECTS

MIN FREMTID

MAU understøtter, at du som befalingsmand kan ansøge om stillinger på højere funktionsniveau.

MAU er adgangsgivende til officersuddannelsen. Det betyder, at du som befalingsmand eller løjtnant kan søge om optagelse på officersuddannelsen, når du har færdiggjort MAU.

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte os på
FAK-KTP-MAU@mil.dk eller på telefonnummer 5086-4741.