Fortsæt til indhold
værnepligtig i søværnet

Kort tid, der flytter dig for altid

Søværnets værnepligts­uddannelse

scroll down

Nye horisonter og oplevelser til søs

Under Søværnets værnepligtsuddannelse får du en grunduddannelse som soldat og bliver introduceret til livet på et skib. Du får bl.a. livredderkursus, svømmetræning og lærer desuden om navigation og skibets funktioner og får indblik i Søværnets internationale opgaver.

I de sidste seks uger af uddannelsen sejler du på et af Forsvarets skibe i farvandet omkring Grønland og Færøerne. Her vil du bo og arbejde tæt sammen med resten af skibets besætning. Det lærer dig at samarbejde med forskellige faggrupper og gør dig klogere på dine egne styrker og grænser. Alt sammen noget, som du kan bruge videre i livet. 

Søværnets værnepligtsuddannelse tager normalt fire måneder, men du har også mulighed for at tage din værnepligtsuddannelse på Kongeskibet DANNEBROG, hvor uddannelsen tager 9 måneder.

Værnepligtsuddannelsen fungerer som en basisuddannelse, hvis du vil fortsætte din uddannelse i Søværnet, eller søge ledige stillinger i Forsvaret, der matcher din profil.

Hvordan er rammerne under uddannelsen?


Hvad meget tjener man?

Under uddannelsen får du 8.308,92 kr./mdr., som er skattepligtigt (1. april 2022 takst).
Du betaler selv for kost under uddannelsen, men du får kostgodtgørelse på 249 kr./pr. kalenderdag, som er skattefrit (1. april 2022 takst).

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Uddannelsen tager i alt 4 måneder at gennemføre.

Hvor skal jeg bo?
Du bor på kasernen med de øvrige værnepligtige.


Hvad kræver det?

 • Alle kan blive værnepligtige i Søværnet – du skal dog vurderes 'egnet' eller ’begrænset egnet' på Forsvarets Dag
  Forsvarets Dag 
 • Du skal være fyldt 18 år 

 

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelse i Forsvaret? Så er du velkommen til at kontakte os på 7281 9000 mandag til torsdag kl. 8 til 14, fredag kl. 8 til 11.

Hvor foregår uddannelsen?
Center for Sergent- og Maritim Uddannelse i Frederikshavn – samt via sejlads ved Færøerne eller Grønland.

Se ledige pladser

UDDANNELSENS OPBYGNING

 • 4 uger

  Grundmodulet har til formål at give dig en grundlæggende uddannelse i militære enkeltmandsdiscipliner samt at sætte dig i stand til at kunne varetage basale sømandskabsmæssige arbejdsfunktioner om bord i søværnets enheder. Grundmodulet indeholder følgende fag:

  • Militær optræden
  • Tjenestekendskab
  • Redningsmidler
  • Teambuilding
  • Håndvåben
  • Udvidet førstehjælp
  • Sømandskab
  • Militær fysisk træning
 • 6 uger

  Dette modul har til formål at give dig en grundlæggende uddannelse i opgaver relateret til totalforsvaret. Uddannelsen gennemføres med henblik på, at du kan indgå i en beredskabspulje til løsning af bredspektrede totalforsvarsopgaver. Totalforsvarsmodulet indeholder desuden fag, som sætter dig i stand til at få større udbytte af sejladsmodulet, f.eks. brand- og havariuddannelsen.
  Totalforsvarsmodulet indeholder følgende fag:

  • Sikring af Søværnets enheder (Maritime Force Protection)
  • Førstehjælp på kamppladsen (Taktisk Sanitet)
  • Kulturforståelse
  • Militær fysisk træning
  • Feltøvelser og skydninger (Kontroløvelse totalforsvar)
  • Havariuddannelse, hvor følgende indgår: Grundlæggende brandbekæmpelse, Brandbekæmpelse og røgdykning, Havmiljø og forureningsbekæmpelse, Redningstjeneste, Beskyttelse mod kemiske, biologiske, radioaktive og nukleare våben (CBRN-tjeneste) og Almen-D.
 • 6 uger

  Dette modul har til formål at give dig et grundlæggende kendskab til tjeneste ombord i Søværnets skibe. Uddannelsen gennemføres med henblik på, at du efterfølgende skal kunne bestride funktioner på manuelt niveau, samt kvalificere dig til eventuel gennemgang af en af Søværnets funktionsuddannelser.
  Sejladsmodulet indeholder følgende:

  • Tjenestekendskab
  • Skibskendskab
  • Vagttjeneste om bord i søværnsenhed
  • Sømandskab, udvidet
  • Praktisk kendskab til arbejdsfunktioner
  • Militær fysisk træning

ALLE VÆRNEPLIGTS-
UDDANNELSER