Søværnet basis hero

Basisuddannelse i Søværnet

scroll down

En grundlæggende militær uddannelse

Basisuddannelsen i Søværnet er en grundlæggende militær uddannelse. Du kan enten tage den som en del af værnepligten eller som en indledende grunduddannelse på mange af forsvarets øvrige uddannelser. Under uddannelsen bliver du trænet i basale militære færdigheder samt i førstehjælp, brandbekæmpelse og redningshjælp. Under anden halvdel af uddannelsen vil du normalt komme på 6 uger sejlads med et af søværnets skibe.

Hvor foregår uddannelsen?
Center for Sergent- og Maritim Uddannelse i Frederikshavn - samt via sejlads ved Færøerne eller Grønland.

Hvordan er rammerne under uddannelsen?


Hvad meget tjener man?

Under uddannelsen får du 7.837 kr/mdr. (skattepligtigt). Derudover får du kr. 215 pr. kalenderdag i kostgodtgørelse (skattefrit).

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Udddannelsen tager i alt 4 måneder at gennemføre
(Undtagelse: 9 mdr. på Kongeskibet Dannebrog)

Hvilke adgangskrav er der?
  • Du skal være erklæret 'egnet' eller 'begrænset egnet' på Forsvarets Dag
  • Du skal være fyldt 18 år
  • Uddannelsen er ikke omfattet af de nye regler om uddannelsesloft


Har du spørgsmål?
Vil du vide mere om uddannelse i Forsvaret? Så er du velkommen til at kontakte os på 7281 9000 mandag til torsdag kl. 8 til 14, fredag kl. 8 til 11.
Hvilke moduler består uddannelsen af?
  • Tjenestekendskab, Vagttjeneste, Håndvåben og Brandbekæmpelse
    4 uger
  • Totalforsvarsmodul og Sejlads med søværnets skibe
    6 uger