Fortsæt til indhold

Kort tid, der flytter dig for altid

Søværnets værnepligts­uddannelse

scroll down

Nye horisonter og oplevelser til søs

Under Søværnets værnepligtsuddannelse får du en grunduddannelse som soldat og bliver introduceret til livet på et skib. Du får bl.a. livredderkursus, svømmetræning og lærer desuden om navigation og skibets funktioner og får indblik i Søværnets internationale opgaver.

I den sidste del af værnepligtsuddannelsen indgår en ca. fire uger sejladsperiode på et af Søværnets orlogsskibe. Her vil du bo og arbejde tæt sammen med resten af skibets besætning. Det lærer dig at samarbejde med forskellige faggrupper og gør dig klogere på dine egne styrker og grænser. Alt sammen noget, som du kan bruge videre i livet. 

Søværnets værnepligtsuddannelse tager normalt fire måneder, men du har også mulighed for at tage din værnepligtsuddannelse på Kongeskibet DANNEBROG, hvor uddannelsen tager 9 måneder.

Værnepligtsuddannelsen fungerer som en basisuddannelse, hvis du vil fortsætte din uddannelse i Søværnet, eller søge ledige stillinger i Forsvaret, der matcher din profil.

Hvordan er rammerne under uddannelsen?


Hvad meget tjener man?
Under uddannelsen får du 8.997,33 kr./mdr., som er skattepligtigt (1. april 2024 takst).

Du betaler selv for kost under uddannelsen, men du får kostgodtgørelse på 249 kr./pr. kalenderdag, som er skattefrit (1. april 2024 takst).

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Uddannelsen tager i alt 4 måneder at gennemføre.

Hvor skal jeg bo?
Du bor på kasernen med de øvrige værnepligtige.

Hvad får jeg med mig?
Efter endt værnepligt modtager du desuden et uddannelsesbevis, som værdisætter og beskriver den viden, færdigheder og kompetencer, som du har opnået. Uddannelsesbeviset kan anvendes ved f.eks. ansøgning til studie eller ved jobsøgning.Hvad kræver det?

  • Alle kan blive værnepligtige i Søværnet – du skal dog vurderes 'egnet' eller ’begrænset egnet' på Forsvarets Dag
    Forsvarets Dag 
  • Du skal være fyldt 18 år 

 

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelse i Forsvaret? Så er du velkommen til at kontakte os på 7281 9000 mandag til torsdag kl. 8 til 14, fredag kl. 8 til 11.

Hvor foregår uddannelsen?
Center for Sergent- og Maritim Uddannelse i Frederikshavn – samt via sejlads på et af Søværnets orlogsskibe.

Se ledige pladser

UDDANNELSENS OPBYGNING

  • 4 uger

  • 6 uger

  • 4 uger

ALLE VÆRNEPLIGTS-
UDDANNELSER