Fortsæt til indhold
Kongeskibet Dannebro

Kort tid, der flytter dig for altid

Værnepligt ved Kongeskibet Dannebrog

scroll down

Kongelige oplevelser til søs


Under værnepligtsuddannelsen på Kongeskibet får du en grunduddannelse som soldat, der ligner den, som de øvrige værnepligtige ved Søværnet gennemgår – men med ekstra fokus på færdigheder, der er brug for på Kongeskibet. Fx vil nogle værnepligtige få mulighed for at tage speedbådscertifikat.

Efter ca. tre måneder kommer du på forskole på Kongeskibet DANNEBROG og derefter bliver du en del af Kongeskibets besætning. Gennem sommerperioden sejler du med Kongeskibet.

En værnepligtsuddannelse ved Kongeskibet giver dig både en masse spændende udfordringer, der gør dig klogere på dig selv, og en række helt særlige oplevelser på havet.

Værnepligtsuddannelsen ved Kongeskibet DANNEBROG tager 9 måneder. Uddannelsen giver dig en basisuddannelse, hvis du vil fortsætte din uddannelse eller karriere i Søværnet.

Hvordan er rammerne under uddannelsen?


Hvad meget tjener man?

Under uddannelsen får du 8.164,09 kr./mdr., som er skattepligtigt (1. oktober 2021 takst).
Du betaler selv for kost under uddannelsen, men du får kostgodtgørelse på 274 kr./pr. kalenderdag, som er skattefrit (1. oktober 2021 takst).

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Uddannelsen tager i alt 9 måneder at gennemføre.

Hvor skal jeg bo?
Du bor på kasernen med de øvrige værnepligtige og på Kongeskibet efter den indledende uddannelse. 


Hvad kræver det?

 • Alle kan blive værnepligtige i Søværnet – du skal dog vurderes 'egnet' eller ’begrænset egnet' på Forsvarets Dag
  Forsvarets Dag
 • Du skal være fyldt 18 år
 • Skærpede synskrav, da du skal kunne opnå blåt bevis 
 • Du skal kunne sikkerhedsgodkendes. Ca. tre måneder før mødedagen vil du modtage et brev i din e-boks med besked om at udfylde og sende Skema til førstegangsgodkendelse TIL TJENESTEBRUG / FORTROLIGT.
  Skemaet til brug for sikkerhedsgodkendelse finder du på Forsvarets Efterretningstjenestes hjemmeside.
  Skemaer til sikkerhedsgodkendelseHar du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelse i Forsvaret? Så er du velkommen til at kontakte os på 7281 9000 mandag til torsdag kl. 8 til 14, fredag kl. 8 til 11.

Hvor foregår uddannelsen?
Center for Sergent- og Maritim Uddannelse i Frederikshavn – samt sejlads med Kongeskibet DANNEBROG ved Færøerne eller Grønland.

Se ledige pladser

Uddannelsens opbygning

 • 5 uger

  Dette modul har til formål at give dig en grundlæggende uddannelse i militære enkeltmandsdiscipliner samt at sætte dig i stand til at kunne varetage basale sømandskabsmæssige arbejdsfunktioner om bord i søværnets enheder. Grundmodulet indeholder følgende fag:

  • Militær optræden
  • Tjenestekendskab
  • Redningsmidler
  • Teambuilding
  • Håndvåben
  • Udvidet førstehjælp
  • Sømandskab
  • Militær fysisk træning
 • 7 uger

  Dette modul har til formål at uddanne og udruste dig til din kommende tjeneste på Kongeskibet DANNEBROG. Modulet indeholder følgende fag:
  • Sikring af Søværnets enheder (Maritime Force Protection)
  • Førstehjælp på kamppladsen (Taktisk Sanitet)
  • Afsluttende skydeuddannelse
  • Havariuddannelse, hvori følgende indgår: Grundlæggende brandbekæmpelse, brandbekæmpelse og røgdykning, havmiljø og forureningsbekæmpelse, redningstjeneste, beskyttelse mod kemiske, biologiske, radioaktive og nukleare våben (CBRN-tjeneste) og Almen-D.
  • Speedbådscertifikat og fartøjstjeneste, for dele af de værnepligtige
  • Maskinuddannelse, der gør de tekniske værnepligtige i stand til at varetage vagt i skibets kontrolrum
  • Dannebrogsuge, der forbereder dig på din rolle ombord samt skibets rutiner.
 • Gennem sommerperioden bliver du en del af besætningen og sejler med Kongeskibet.

ALLE VÆRNEPLIGTS-
UDDANNELSER