Fortsæt til indhold

Kort tid, der flytter dig for altid

Mobiliseringsværnepligt i Hæren

scroll down

ER DU KLAR TIL AT BLIVE KAMPSOLDAT?

Bliv blandt de første til at gennemføre en ny værnepligt i Hæren - mobiliseringsværnepligten. Værnepligtsuddannelsen varer 8 måneder, og du bliver uddannet til at kunne være en del af en enhed, der kan indsættes i krise og krig, hvis behovet opstår. Du bliver uddannet til at være kampsoldat, og vil være en del af en infanterideling, der indsættes på landjorden. Skydning, enkeltmandsoverlevelse, førstehjælp og forskellige kampopgaver, er nogle af de fag, du bliver uddannet i. 

Som mobiliseringsværnepligtig lærer du, hvordan du indgår i et større fællesskab, hvor evnen til at kunne sætte dine egne behov til side for fællesskabes løsning af opgaver, er vigtig. Din psykiske og fysiske robusthed opbygges og trænes under hele forløbet, hvilket er med til styrke dine evner og vilje til at gennemføre opgaver, selvom det er udfordrende undervejs.

Værnepligten tager 8 måneder, og herefter vil du indgå i en mobiliseringsstyrke i fem år. Hvis behovet opstår, vil du blive indkaldt til at blive færdiguddannet på tunge våben og pansrede køretøjer. Derefter indsættes du sammen med Hærens professionelle kampenheder, hvilket både kan være i Danmark og internationalt.

Du forventes at gennemføre fysisk træning i din fritid op til seks måneder før første mødedag. Det er med til at sikre, at din krop er vant til fysisk belastning og dermed er risikoen for skader mindre under værnepligten. Du kan med fordel downloade vores app ”Træn med Forsvaret”, som kan hjælpe dig til at blive klar.

Efter din værnepligtsuddannelse som mobiliseringsværnepligtig har du opnået en basisuddannelse, som kan bruges som baggrund for at fortsætte din karriere eller uddannelse i Hæren eller resten af Forsvaret.  

Hvordan er rammerne under uddannelsen?

Hvor meget tjener man?
Under uddannelsen får du 8.997,33 kr./mdr., som er skattepligtigt (1. april 2024 takst).

Du betaler selv for kost under uddannelsen, men du får kostgodtgørelse på 249 kr./pr. kalenderdag, som er skattefrit (1. april 2024 takst).

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Uddannelsen tager i alt 8 måneder at gennemføre.

Hvor skal jeg bo?
Du bor på kasernen med de øvrige værnepligtige.

Hvad får jeg med mig?
Efter endt værnepligt modtager du desuden et uddannelsesbevis, som værdisætter og beskriver den viden, færdigheder og kompetencer, som du har opnået. Uddannelsesbeviset kan anvendes ved f.eks. ansøgning til studie eller ved jobsøgning.Hvad kræver det?

  • Alle kan blive værnepligtige i Hæren – du skal dog vurderes 'egnet' eller ’begrænset egnet' på Forsvarets Dag
    Forsvarets Dag 
  • Du skal være fyldt 18 år 
  • Du skal kunne sikkerhedsgodkendes. Ca. tre måneder før mødedagen vil du modtage et brev i din e-boks med besked om at udfylde og sende Skema til førstegangsgodkendelse TIL TJENESTEBRUG / FORTROLIGT.
    Skemaet til brug for sikkerhedsgodkendelse finder du på Forsvarets Efterretningstjenestes hjemmeside
    Skemaer til sikkerhedsgodkendelser

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelse i Forsvaret? Så er du velkommen til at kontakte os på 7281 9000 mandag til torsdag kl. 8 til 14, fredag kl. 8 til 11.

Hvor foregår uddannelsen?
Uddannelsen gennemføres i Slagelse.

Se ledige pladser
Kom hurtigt i værnepligt

ALLE VÆRNEPLIGTS-
UDDANNELSER