Fortsæt til indhold

Interview med Lauritz, Søværnet

En målrettet drøm

For Lauritz var idéen om at gøre karriere i Forsvaret en drøm, han havde med sig længe før mødet med den militære verden. Spørgsmålet var derfor ikke om, men hvordan Lauritz skulle ende der, og hvor hans plads var. Og den målrettethed har lige siden præget Lauritz’ interne vej til at blive officer i Søværnet.

”Jeg har nok altid vidst, at jeg gerne ville være leder. Jeg synes, gruppedynamikker og psykologien i ledelse er enormt spændende, og her har Forsvaret bare en af de stærkeste uddannelser inden for det felt, så derfor var valget ikke så svært.”

Lauritz er Løjtnant i Søværnet og har en baggrund som både konstabel og overkonstabel. Inden længe tager han endnu et skridt mod titlen som premierløjtnant, når han begynder på Akademiuddannelsen, som skal give ham de sidste ECTS-point til at kunne fortsætte på Diplomuddannelsen og blive premierløjtnant i Søværnet. Og som han selv beskriver det, er det en vej, han længe har vidst, at han gerne ville gå.

Allerede før sin værnepligt i 2017, hvor Lauritz havde sit første møde med Søværnet, overvejede han, hvorvidt Forsvaret var noget for ham. Det fik værnepligten bekræftet ham i, og Lauritz fortsatte derfor i en stilling på fregatten Niels Juel som messegast og senere dæksgast, hvor han arbejdede som hhv. skyller og rorgænger og fik erfaring med livet til søs og det basale sømandskab. En erfaring, der udviklede sig til en endnu større interesse, og som betød, at han herefter arbejdede sig videre til at blive marineoverkonstabel, hvor de første tanker om en karriere som officer for alvor meldte sig. Der skulle dog alligevel gå 1,5 år, inden han tog det sidste spring.

”Jeg havde det rigtig godt med mit sjak, og vi havde et sammenhold, som jeg havde svært ved at sige farvel til – også selvom det betød flere spændende oplevelser. Når man er på togt sammen og har en hverdag, hvor man bruger så meget tid med hinanden, bliver man rigtig tætte. Så derfor gik der lidt tid, inden jeg var klar til at gå videre mod officerstitlen, hvilket jeg er rigtig glad for i dag. Det gav mig en modenhed, som jeg tror er vigtig,” fortæller Lauritz.

Lauritz fra Søværnet

En arbejdsplads med plads til udvikling
Efter den store beslutning var truffet, og ansøgningen var sendt afsted, begyndte Lauritz på Officersbasisuddannelse, hvor han gennem fem måneder lærte de basale færdigheder som officer i Søværnet. Og her gjorde han sig også de første erfaringer med den interne vej til at blive officer i Forsvaret.

”Det kræver noget af dig selv, hvis du gerne vil være officer via den interne vej i Forsvaret. Man skal brænde for det og være klar til at sætte sig ind i de forskellige informationer – for der er altså en del. Jeg forestiller mig, at det nye værktøj kan være med til at give det overblik, jeg selv manglede til tider. Så man kun har ét sted at søge hen, når man har brug for svar,” siger Lauritz

Derudover forklarer Lauritz, hvordan mødet med officersuddannelsen har betydet, at han har fået vendt og op ned på sin rolle og selvopfattelse i Forsvaret. Fra at være en del af den udførende arbejdskraft, der har fingeren på pulsen, til pludselig at være den ledende kommando, der skal uddelegere og have overblikket. Og det har ikke været uden udfordringer at tage det skridt.

”I takt med, at jeg er kommet længere med min uddannelse og tættere på at blive officer, har jeg også skulle lære, at jeg ikke længere har et praktisk udgangspunkt, men at jeg i stedet skal være med til at udvikle og lede andre. Det kan lyde banalt, men når man er vant til noget helt andet, kan det være svært at lægge fra sig. Pludselig er det jo mig, der har ansvaret, og mig som andre skal lytte til. Og ikke nok med det, så har alle også en holdning til, hvordan jeg gør det,” fortæller Lauritz.

Men det er også samme erfaring og baggrund, der gør, at Lauritz har en stærk forståelse for den virkelighed, han skal navigere i, og som nogle af hans kollegaer, der ikke har en baggrund i Forsvaret, i stedet må lære hen ad vejen. Og det er en stor fordel.

”Jeg kender de omgivelser, jeg skal ud i, og jeg ved, hvordan det er at stå på den anden side. Og det tager jeg med mig. Når du tager den interne vej til at blive officer, har du enten været konstabel eller sergent inden, og jeg tror på, at den erfaring er vigtig at huske og ikke mindst gøre brug af. Derfor forsøger jeg også altid at være ydmyg og venlig overfor de mennesker, jeg møder på min vej og ikke mindst respektere deres arbejde. For de bidrager til det samme mål som os andre, og vi kan kun komme derhen sammen. Det tror jeg, man kommer længst med,” forklarer Lauritz.

Lauritz fra Søværnet

Mit vigtigste råd i hele processen til at blive officer må være ikke at miste modet, selvom det sommetider kan være en rutsjebane og udfordrende at navigere rundt i. Søværnet og Forsvaret er en fed arbejdsplads med mulighed for at udvikle sig og nå de drømme, man har for sin egen karriere.