Fortsæt til indhold

Interview med Birk, Hæren

En ganske særlig erfaring

For Birk var vejen til at blive officer i Hæren ikke noget, der lå i kortene fra start. Men da interessen for at lede og udvikle andre voksede, mens han var sergent, begyndte også en rejse, der skulle vise sig at være udfordrende, lærerig og afprøve hans vilje.

”Jeg ville egentlig gerne i Politiet, og derfor tog jeg værnepligten for at få noget erfaring og et andet syn på verden. Men det ene tog det andet, og jeg opdagede hurtigt, at jeg havde en interesse for Forsvaret og syntes, at det var sjovt at være en del af det fællesskab.”

Sådan beskriver Birk sit første møde med Forsvaret tilbage i 2014. Birk blev udnævnt premierløjtnant i Hæren i januar 2022, men hans vej til titlen var ikke klar fra begyndelsen. Han er blandt den gruppe, der uddannes til officerer gennem den interne vej i Forsvaret, og det har budt på flere udfordringer undervejs. Men som han selv har erfaret, har nogle af de udfordringer også været med til at forme hans karriere i Forsvaret og gøre ham til den stærke leder, han er i dag.

Efter den værnepligt, som skulle give ham erfaring og disciplin til politiet, besluttede Birk, at han ikke var færdig med Forsvaret, og at han derfor gerne ville starte på Sergentskolen i stedet. En beslutning, der senere viste sig at blive hans første møde med det at lede andre og vejlede de værnepligtige i hverdagen som soldat. Og kort efter titlen som sergent begyndte tankerne om at gå videre som officer da også så småt at rumstere.

”Jeg tror, det var blandingen af både at være praktiker og ham, der lægger planerne, som jeg syntes var interessant, og som jeg gerne ville have mere af. Og så var min egen delingsfører en stor inspiration til at dykke ned i ledelsen som disciplin. Han viste mig, hvordan det kan gøres, og det satte tankerne i gang,” fortæller Birk.

Den interne vej har mange muligheder
Efter et års betænkningstid besluttede Birk at søge ind på Hærens officersuddannelse, og mens selve ansøgningen var problemfri, var den efterfølgende proces mere uklar. For Birk startede vejen til at blive officer nemlig ikke på Officersskolen, som hvis man har en bachelor. I stedet skulle han starte på Akademiuddannelsen, hvor formålet er at give ansøgerne de formelle kompetencer, det kræver for at indtræde på Hærens officersuddannelse.

”Fordi jeg ikke har en bachelor, skulle jeg læse en række enkeltfag op gennem Akademiuddannelsen ved siden af mit daglige arbejde som sergent i Hæren. Og det var faktisk her, jeg oplevede de største udfordringer, fordi der var en del misinformation og ændringer undervejs. Jeg manglede ligesom ét sted, der samlede det hele og gav mig overblikket, men det fandtes ikke dengang,” forklarer Birk.

Eftersom Forsvarets værktøj til at kortlægge den interne vej til officersuddannelsen ikke var udviklet dengang, måtte Birk i stedet selv finde rundt i de mange informationer, indtil han til sidst fandt en kontakt i Hærens sergentskole, der blev et holdepunkt og en sparring i forhold til mulighederne.

”Da først jeg fik kontakt til studievejlederen ved Hærens sergentskole, gik det heldigvis nemmere, fordi jeg pludselig havde en at søge hjælp hos og sparre med. Der er enormt mange måder at gøre det på, når man gerne vil være officer og allerede arbejder i Forsvaret, men det er ikke altid lige let at finde ud af, hvilken vej der er bedst for lige netop dig.”

Birk fra Hæren

Officer med praktisk erfaring
Med Akademiuddannelsen i bagagen tog Birk videre på Officersskolen, hvor bachelorer uden anden militær erfaring, end den de får gennem uddannelsen, også var en del af hverdagen. Og her mærkede Birk for alvor den forskel, der er mellem den interne og eksterne vej til at blive officer.

”Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg havde meget praktisk erfaring med det at arbejde i Forsvaret, hvilket jo giver god mening. Det gav mig en god forståelse for den verden, jeg skulle være en del af – fordi jeg allerede var det. Gennem Officersskolen lærte jeg at sætte ord og tanker bag de ting, jeg i forvejen kendte. Jeg fandt på en måde ud af, hvorfor jeg gjorde, som jeg gjorde, og det har været en rigtig spændende udvikling,” fortæller han og fortsætter:

”Til gengæld havde bachelorerne jo så en fordel i den akademiske del af uddannelsen, fordi de allerede havde den baggrund og erfaring, og derfor faldt meget nemt ind i de rutiner. Det var mere udfordrende for mig, da det ikke er her mine stærke sider ligger. Men på grund af en fælles lyst til at hjælpe og lære af hinanden, udlignede kompetenceforskellen sig hurtigt i løbet Officersuddannelsen.” 

Men Birk forklarer også, hvordan der er hjælp at hente på Officersskolen. Uanset hvilke styrker og svagheder man har. Det vigtigste er, at man vil det, og at man ikke giver op.

”Man skal ikke lade sig slå ud, selvom man ikke har erfaring med at skrive en større opgave eller noget i den stil. Der er masser af hjælp, hvis man har brug for det, og det handler bare om at række ud,” forklarer han.

Og ser han tilbage på sin vej til at blive officer, på trods af bump og udfordringer på vejen, er det da også med positive øjne.

”Selvom vejen hertil til tider har været besværlig, så har det også givet mig enormt meget i mit arbejde som officer i dag. Jeg har en ret unik forståelse for folkene i de enheder, jeg arbejder med, og jeg ved, hvor de kommer fra, hvilket er en kæmpe fordel. Samtidig kan jeg mærke, at det er det hele værd, når jeg ser, hvordan jeg selv kan inspirere andre. Ligesom jeg blev inspireret af min leder, dengang jeg var sergent,” siger Birk.

Birk fra Hæren

Jeg havde håbet, at der var en større vejledning, dengang jeg søgte ind som officer, og jeg synes, det er positivt, at man sætter mere fokus på det. Men uanset hvad, ville jeg gøre det igen. For det er det hele værd, når man lykkes og går glad på arbejde hver dag. Så mit bedste råd er ikke at lade sig afskrække, men i stedet at kaste sig ud i det. Tal med din ledere og få det til at fungere. De har også en interesse i din udvikling, og derfor vil de gerne imødekomme dine drømme, hvis du selv er villig til gå efter dem.