Fortsæt til indhold
giver-hånd-

Din vej til værnepligtsuddannelsen

Under Forsvarets Dag

Sådan forløber dagen


Alle aktiviteterne på Forsvarets Dag foregår på det uddannelsessted, du er indkaldt til. Her møder du 30-50 andre mænd og kvinder, der skal igennem det samme program som dig.
Programmet varer op til seks timer, og i løbet af dagen får du et let måltid.
 
Program
 • Du bliver introduceret til Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Beredskabsstyrelsen
 • Skriftlig prøve
 • Dit helbred bliver undersøgt
 • Du får at vide, om du er vurderet egnet
 • Du trækker et lodnummer
 • Du har mulighed for at få personlig vejledning
 
 Husk
 • Inden du møder op at udfylde dit helbredsskema
 • På dagen at medbringe indkaldelsesbrevet, NemId, kørekort, alle eksamensbeviser, lægeerklæringer og evt. medicin
klar-parat
test

Skriftlig prøve


Den skriftlige prøve, du skal gennemgå, er delt op i fire dele, og tager knap en time at gennemføre. Du bliver testet inden for områderne:

 • Logisk tænkning
 • Dansk
 • Matematik
 • Figursammensætning

Undersøgelse af helbred


Helbredsundersøgelsen består af to dele.

I første del bliver du målt og vejet og får testet dit syn og din hørelse. Ved denne del af undersøgelsen har du dit almindelige tøj på – men ikke sko.  

Anden del af undersøgelsen foregår hos lægen, der vurderer, om du helbredsmæssigt er egnet til værnepligtsuddannelsen. Lægekonsultationen foregår iført undertøj.

Den samlede vurdering af dit helbred bygger på resultatet af helbredsundersøgelsen og det helbredsspørgeskema, som du har sendt til os inden, du kommer til Forsvarets Dag.

Husk at udfylde helbredsskemaet
lægen

Egnet eller ej?

På Forsvarets Dag bliver det vurderet, om du er egnet til værnepligtsuddannelse.

Egnet
Hvis du bliver vurderet egnet, skal du trække et nummer, der afgør, om du bliver indkaldt til værnepligtsuddannelse eller ej.

Begrænset egnet
Hvis du bliver vurderet begrænset egnet, skal du stadig trække et nummer, men du bliver ikke indkaldt til værnepligtsuddannelse, medmindre du melder dig frivilligt.
 
Uegnet
Hvis du bliver vurderet uegnet, kan du ikke tage en værnepligtsuddannelse. Du kan dog søge om ny sessionsbehandling et halvt år efter Forsvarets Dag, hvis du ønsker en ny vurdering. 

Trækning af nummer

På Forsvarets Dag får du forklaret betydningen af det nummer, som du trækker.

Frinummer
Hvis du trækker frinummer, bliver du ikke indkaldt til værnepligtsuddannelse. Men du kan stadig melde dig frivilligt – hvis du bliver vurderet egnet eller begrænset egnet. Du skal i så fald underskrive en aftale om værnepligtstjeneste, hvor du kan ansøge om værnepligtstjeneste på et bestemt tidspunkt og sted.
 
Måskenummer
Hvis du trækker et nummer, der kun måske giver indkaldelse, skal du indsende ansøgningsskemaet med dine prioriteter til uddannelsessted og tidspunkt hurtigst muligt og senest tre måneder før, din værnepligt starter – ellers får du tildelt en plads efter Forsvarets eller Beredskabsstyrelsens behov.
I dag er frivillighedsgraden godt 99 %, og det betyder, at der som udgangspunkt ikke er nogen, der bliver tvunget til værnepligtstjeneste.

Forstå dit lodnummer
Lodnumre med høje tal er frinumre og lodnumre med lave tal er måskenumre. Grænsen for om dit nummer er et frinummer eller ej bliver fastsat ud fra forskellige faktorer. Den altafgørende faktor er antallet af frivillige, der har søgt værnepligt i de forskellige perioder. Hvis der er mange frivillige, vil lodnummergrænsen være lav og omvendt.
er du klar

Aftale om værnepligt


Uanset hvilket nummer, du trækker, har du mulighed for at melde dig frivilligt og indgå aftale om værnepligt – faktisk er godt 99 % af alle værnepligtsaftaler i dag indgået frivilligt.

En aftale om værnepligt giver dig størst mulig indflydelse på, hvor og hvornår du vil tage værnepligtsuddannelsen. Du kan skrive tre prioriterede steder, men du er først sikker på en plads, når Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen bekræfter din aftale.

Der er rift om pladserne på værnepligtsuddannelserne, og derfor kan det være en god idé at udfylde en aftale allerede på Forsvarets Dag. Du kan dog også gøre det senere, hvis der er ledige pladser.

Hvis du som kvinde vil tilmeldes værnepligtsuddannelsen, skal du underskrive en aftale om værnepligtstjeneste – enten på Forsvarets Dag eller senere.

Har du spørgsmål?
Hvis du vil vide mere om uddannelse i Forsvaret er du velkommen til at kontakte os på 7281 9000 mandag til torsdag kl. 8 til 14, fredag kl. 8 til 11.

Se ledige pladser

Download 'Aftale om værnepligtstjeneste'

Værd at vide