Fortsæt til indhold

Din vej til værnepligtsuddannelsen

Under Forsvarets Dag

Sådan forløber dagen


Alle aktiviteterne på Forsvarets Dag foregår på det Rekrutteringscenter, du er indkaldt til. Her møder du 30-50 andre mænd og kvinder, der skal igennem det samme program som dig.
Programmet varer op til seks timer, og i løbet af dagen får du et let måltid.
 

Program

 • Du bliver introduceret til Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Beredskabsstyrelsen
 • Skriftlig prøve
 • Dit helbred bliver undersøgt
 • Du får at vide, om du er vurderet egnet
 • Du trækker et lodnummer
 • Du har mulighed for at få personlig vejledning

 

     HUSK!

 • Inden du møder op at udfylde dit helbredsspørgeskema.
 • På dagen at medbringe indkaldelsesbrevet, Mit-ID, kørekort, sundhedskort, alle eksamensbeviser, lægeerklæringer og evt. medicin.

Skriftlig prøve


Den skriftlige prøve, du skal gennemgå, er delt op i fire dele, og tager knap en time at gennemføre. Du bliver testet inden for områderne:

 • Dansk

 • Matematik

 • Logisk tænkning

 • Figursammensætning

 

Helbreds-undersøgelse

Helbredsundersøgelsen består af to dele.

I den første del bliver du målt og vejet og får testet dit syn og din hørelse. Ved denne del af undersøgelsen har du dit almindelige tøj på – men ikke sko.

Anden del af undersøgelsen foregår hos sessionslægen, der vurderer, om du helbredsmæssigt er ”egnet” til værnepligtsuddannelsen. Konsultationen hos sessionslægen foregår iført undertøj.

Den samlede vurdering af dit helbred bygger på resultaterne af helbredsundersøgelsen og det helbredsspørgeskema, som du har indsendt før Forsvarets Dag.

Husk at udfylde det digitale helbredsspørgeskema

Egnet eller ej?

På Forsvarets Dag bliver det vurderet, om du er "egnet" til værnepligtsuddannelse.

Egnet

Hvis du bliver vurderet "egnet", skal du trække et nummer, der afgør, om du bliver indkaldt til værnepligtsuddannelse eller ej.

Begrænset egnet

Hvis du bliver vurderet "begrænset egnet", skal du stadig trække et nummer, men du bliver ikke indkaldt til værnepligtsuddannelse, medmindre du melder dig frivilligt.
 

Uegnet

Hvis du bliver vurderet "uegnet", kan du ikke tage en værnepligtsuddannelse. Du kan dog søge om ny sessionsbehandling et halvt år efter Forsvarets Dag, hvis du ønsker en ny vurdering. 

Trækning af nummer

På Forsvarets Dag får du forklaret betydningen af det nummer, som du trækker.

Frinummer

Hvis du trækker frinummer, bliver du ikke indkaldt til værnepligtsuddannelse. Men du kan stadig melde dig frivilligt – hvis du bliver vurderet "egnet" eller "begrænset egnet". Du skal i så fald underskrive en aftale om værnepligtstjeneste, hvor du kan ansøge om værnepligtstjeneste på et bestemt tidspunkt og sted.
 

Måskenummer

Hvis du trækker et lavt lodnummer på Forsvarets Dag betegnes det ”måskenummer”, fordi det betyder, at du måske indkaldes til værnepligtstjeneste, hvis der ikke er nok der melder sig frivilligt. Sessionslederen vil bede dig angive to ønsker til tjenestested og område, som Sessionen vil forsøge at efterkomme i det tilfælde, at du skulle blive tvangsindkaldt til værnepligtstjeneste på baggrund af dit "måskenummer". Hvert halve år fordeler Sessionen værnepligtspladserne til dem, der har meldt sig frivilligt til værnepligtstjeneste. Hvis der er nok der har meldt sig frivilligt til værnepligtstjeneste, omdannes dit "måskenummer" til et frinummer, og du fritages derved for værnepligtstjeneste. Du får et brev i din Digitale Postkasse, når fordelingen er sket. I dag er frivillighedsgraden over 99 %, hvilket betyder, at der som udgangspunkt ikke er nogen, der bliver tvunget til værnepligtstjeneste.


Forstå dit lodnummer

Lodnumre med høje tal er "frinumre" og lodnumre med lave tal er "måskenumre". Grænsen for om dit nummer er et "frinummer" eller ej bliver fastsat ud fra forskellige faktorer. Den altafgørende faktor er antallet af frivillige, der har søgt værnepligt i de forskellige perioder. Hvis der er mange frivillige, vil lodnummergrænsen være lav og omvendt.

Aftale om værnepligt


Uanset hvilket nummer, du trækker, har du mulighed for at melde dig frivilligt og indgå aftale om værnepligt – faktisk er godt 99 % af alle værnepligtsaftaler i dag indgået frivilligt.

En aftale om værnepligt giver dig størst mulig indflydelse på, hvor og hvornår du vil tage værnepligtsuddannelsen. Du kan skrive tre prioriterede steder, men du er først sikker på en plads, når Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen bekræfter din aftale.

Du kan sende din ansøgning elektronisk via borger.dk på linket henunder.

Indgå "aftale om værnepligtstjeneste"

Kan du ikke anvende den elektroniske løsning?
Hvis du ikke kan eller har mulighed for at anvende den elektroniske løsning, kan du hente ansøgningen som pdf.

Download 'Aftale om værnepligtstjeneste

Der er rift om pladserne på værnepligtsuddannelserne, og derfor kan det være en god idé at udfylde en aftale allerede på Forsvarets Dag. Du kan dog også gøre det senere, hvis der er ledige pladser.

Se ledige pladser

Hvis du som kvinde vil tilmeldes værnepligtsuddannelsen, skal du underskrive en aftale om værnepligtstjeneste – enten på Forsvarets Dag eller senere.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere om værnepligten, muligheden for uddannelse i Forsvaret eller andet, er du velkommen til at kontakte os på 7281 9000 mandag til torsdag kl. 10 til 14, fredag kl. 10 til 12.

Værd at vide