Fortsæt til indhold

Sergentuddannelsen

Sergent i Beredskabsstyrelsen

scroll down

Vil du lede værnepligtige på indsatser og i uddannelse?

Som sergent i Beredskabsstyrelsen skal du bruge din beredskabsfaglige viden og dine lederegenskaber til at lede værnepligtige igennem operative indsatser og deres uddannelse til redningsspecialist.

Uddannelsen består af moduler, hvor der først arbejdes med at skabe grundlaget for dit personlige virke som leder og instruktør. Herefter bygges der videre gennem praktik som underviser og vagthavende ved en af Beredskabsstyrelsens afdelinger. Her vil det være dig, der fører de værnepligtige igennem deres beredskabsfaglige uddannelse og den daglige tjeneste.

Som færdiguddannet har du mulighed for at blive kontraktansat, ligesom du kan fortsætte på officersuddannelsen, hvis du er klar til videreuddannelse. 

Hvis du ønsker en fremtid som en del af Danmarks katastrofeberedskab – både når det gælder indsatser og uddannelse – er en sergentuddannelse måske noget for dig?

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
Skoleforløb
7.837 kr./md. under uddannelsen (skattepligtig)
Samt 215 kr./kalenderdag i kostpenge (skattefri),

Praktiske del af uddannelse
Ca. 21.000 kr./md. 

Færdiguddannet sergent
Ca 22.280 kr./md. + ca. 15% pension

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. fem måneders skoleforløb
Ca. fire måneders praktiskforløb ved en operativ afdeling

Hvor kan jeg bo?
Under uddannelsens skoleforløb vil du få tjenestested ved Beredskabsstyrelsens Sergentskole i Haderslev og vil blive indkvarteret på værnepligtslignende vilkår. En del af uddannelsen foregår ved Beredskabsstyrelsen Tekniske Skole i Tinglev, hvor du vil deltage i uddannelsen der på samme vilkår som de øvrige kursister.

Under den praktiske del af uddannelsen efter skoleforløbet skal du selv sørge for indkvartering/bolig.


Hvad er ansøgningsfristen?
Den seneste ansøgningsfrist var den 17. marts 2024. Uddannelsen kan pt. ikke søges.

Hvornår starter jeg?
-

Hvornår er der afprøvning?
30. maj og 3. juni 2024.


Adgangskrav

Har du en redningsspecialistuddannelse eller tilsvarende (maksimalt fem år gammel) og kørekort til minimum kategori B, så kan du søge uddannelsen. Du skal gennemføre et optagelsesforløb for at indgå i den sidste udvælgelse. 

FOR AT KOMME IND SKAL DU

Bestå optagelsesprøven

Vi indkalder dig til en optagelsesprøve af to dages varighed. 

Hvor foregår optagelsesprøven?

Optagelsesprøven foregår på Nyholm i København.

Optagelsesprøven består af følgende elementer:


Du får svar på optagelsesprøven via din e-mail eller i din e-boks.

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om Beredskabsstyrelsen sergentuddannelse, så kontakt os på brs-ktp-bss@fiin.dk.

Har du spørgsmål omkring ansøgning og ansøgningsfrist, så kontakt os på fps-vr-sl06@mil.dk eller telefon 7281 9276.

Uddannelsens opbygning

BRS SG Celina

Det, der gør det spændende at være sergent i Beredskabsstyrelsen, er, at de værnepligtiges uddannelse afhænger af, at jeg kan sætte min faglighed og dygtighed i spil.

Celina, sergent, Beredskabsstyrelsen Sjælland

Følg sergentelevernes hverdag

Sergentuddannelsen i Beredskabsstyrelsen er en praktisk funderet uddannelse, hvor du gennem undervisning, sparring og refleksion udvikles som mellemleder og underviser. Du vil under uddannelsen skulle løse en lang række forskelligartede indsats- og uddannelsesmæssige opgaver. Efter  opgaveløsningen modtager du feedback og vejledning således, at du er klar til at træffe de afgørende og rigtige beslutninger når det virkelig gælder. Endvidere vægtes dannelse og kammeratskab højt under uddannelsen. 

Se studielivet på Facebook

Jeg valgte Beredskabsstyrelsens sergentuddannelse, da jeg godt kan lide den alsidige hverdag samt muligheden for at kunne undervise og indgå i det daglige beredskab. Dagene er aldrig ens, og blandingen mellem undervisning og det daglige beredskab er super fed.

Christian Askebjerg Madsen, sergent, Beredskabsstyrelsen Midtjylland

BRS SG Christian

Hvad kommer jeg til at lave?

Du vil begynde din karriere som sergent i Beredskabsstyrelsen ved et af de fem beredskabscentre, der uddanner værnepligtige. Her vil du indgå i udrykningsberedskabet som holdleder, når du har vagt. Endvidere får du medansvaret for, at de værnepligtige undervises og oplæres på den bedst mulige måde og altid er klar til indsættelse ved større ulykker og katastrofer.

Jeg valgte at søge ind på Beredskabsstyrelsens sergentuddannelse, fordi jeg som værnepligtig så op til den karakter, jeg så i mine befalingsmænd. De udstrålede stor glæde for deres arbejdsplads, professionalisme og engagement. Det er værdier, jeg tilstræber hver dag.

Mads, sergent, Beredskabsstyrelsen Bornholm

BRS SG Mads

Hvordan kan min karriere udvikle sig?

Når du har gennemført uddannelsen, har du mulighed for at blive kontraktansat i Beredskabsstyrelsen. Her kan du fortsætte med at indgå i operative indsatser og uddanne værnepligtige. Du kan også specialisere dig inden for f.eks. logistik eller andre beredskabsfaglige emner. Du kan også vælge at uddanne dig som officer.

Læs mere om Officer i Beredskabsstyrelsen

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om Beredskabsstyrelsen sergentuddannelse, så kontakt os på brs-ktp-bss@fiin.dk.

Har du spørgsmål omkring ansøgning og ansøgningsfrist, så kontakt os på fps-ktp-udv@mil.dk eller telefon 7281 9276.