Fortsæt til indhold

Premierløjtnant

Operationsstøtteofficer i Flyvevåbnet

scroll down

Vil du arbejde med luftoperationer "på jorden"?

Som operationsstøtteofficer skal du lede forskellige faggrupper for at sikre de bedste vilkår for Flyvevåbnets luftoperationer. Du kan som leder inden for Force Protection være med til at sikre sikkerheden for vores operationer, at etablere kommunikation på flybaser, lodse transportfly og uddanne soldater i Flyvevåbnet. En vigtig opgave er at sørge for sikkerheden i missionsområder – både nationalt og internationalt. Det kan bl.a. betyde, at du skal inspicere og vurdere de områder, hvor Flyvevåbnet planlægger internationale operationer. Som kommende officer bliver du grundigt uddannet og trænet i at lede mennesker i pressede situationer og får dyb indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden afprøver i praksis. Som færdiguddannet operationsstøtteofficer har du mulighed for senere at blive chef for en del af en international styrke – f.eks. inden for Force Protection. Ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel i virkeligheden, er en officersuddannelse helt sikkert noget for dig.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
På OBU og funktionsuddannelsen:

  • Basisløn ca. 24.338,5 kr./md. + 3 % pension.

På diplomuddannelsen:

  • Basisløn ca. 25.598,9 kr./md.
  • + tillæg til kadetter på diplomuddannelsen på 2.067,2 kr./md.
  • + 5,5 % pension.

Som nyudnævnt premierløjtnant:

  • Basisløn 27.854 kr./md.
  • + kvalifikationstillæg til premierløjtnanter på 2.443,97 kr./md.
  • + forsvars- og beredskabstillæg på 2.067,2 kr./md. + 17 % pension.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
2 år og 4 måneder

Hvor kan jeg bo?
Som kadet kan du søge om en studiebolig i Nyboder

Hvad er ansøgningsfristen?
Sidste frist for ansøgning var den 15. marts 2024. Uddannelsen kan pt. ikke søges.

Hvornår starter jeg?
August 2024.

Hvornår er der afprøvning?
December 2023 og marts, april og maj 2024.Adgangskrav

Hvordan bliver man operationsstøtteofficer i Flyvevåbnet? Har du en mellemlang uddannelse, fx en bachelor eller professionsbachelor, og er du god til engelsk, kan du søge direkte ind på Forsvarets officersuddannelser.

Du kan også blive Officer uden en bachelor. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her

FOR AT KOMME IND SKAL DU


Gør du allerede tjeneste i Forsvaret som befalingsmand eller løjtnant kan du også kvalificere dig til at blive optaget på Flyvevåbnets officersskole. Læs mere om den interne vej til Flyvevåbnets officersskole.

 

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om Flyvevåbnets officersuddannelser, kan du kontakte studievejledningen på Flyvevåbnets Officersskole på tlf: 51738749.

Uddannelsens opbygning

  • 5 mdr. - Karup

  • 11 mdr. - Karup

  • 12 mdr. - København

Flyvevåbnet f-16 2

Hvad kommer jeg til at lave?

Dit første job kan fx blive som næstkommanderende i en sektion, som beskæftiger sig med Force Protection, grunduddannelse, efteruddannelse, logistik, bevogtning eller taktisk støtte til Flyvevåbnets operationer. En nyuddannet operationsstøtteofficer vil få en stilling på en af de tre flyvestationer, fx ved Operations Support Wing (OSW) eller Joint Movement and Transportation Organization (JMTO) på Flyvestation Karup, ved Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg eller ved Fighter Wing på Flyvestation Skrydstrup. Enkelte operationsstøtteofficerer får deres første stilling ved Militærpolitiet i Aalborg. I din første stilling vil du typisk få flere medarbejdere under dig, både mellemledere og specialister, som du skal være leder for. Derudover vil du også skulle agere som rådgiver for chefen inden for dit fagområde, Force Protection. På sigt kan der også være mulighed for internationale udsendelser, som for operationsstøtteofficeren typisk omhandler beskyttelse af personel og materiel i ustabile områder.

Læs mere om udsendelser med Forsvaret

Hvordan kan min karriere udvikle sig

Der er mange karriereveje i Flyvevåbnet og Forsvaret, og du kan selv søge i den retning, som du ønsker, hvor du kan tage hensyn til din egen karriereplan og personlige forhold. Senere i din karriere som operationsstøtteofficer vil du bl.a. kunne blive chef for en uddannelsessektion, hvor du har et hold af ledere under dig, som hver især er leder for deres respektive uddannelser. Du kan også blive leder for en logistikafdeling, eller for en sektion, der har speciale i at blive taktisk indsat i Flyvevåbnets operationer.

For at blive udnævnt til kaptajn skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier.

Derudover bliver du eftertragtet af civile virksomheder, da du med vores lederuddannelse kombineret med praktisk erfaring får en baggrund, der er unik for Forsvaret. Hvis du ønsker at arbejde i det civile, er officerer i Flyvevåbnet eftertragtede på arbejdsmarkedet i en bred vifte af virksomheder.

Video podcast

Operationsstøtteofficer

Spørgsmål og svar

Der kan opstå mange spørgsmål omkring uddannelsen som officer i Flyvevåbnet. Vi har samlet de mest almindelige nedenfor – finder du ikke det svar, du søger, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os
 

Du skal være 18 år for at blive optaget på officersuddannelserne.
Ja, du skal være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse for at søge uddannelsen.
Nej, det behøver du ikke. Første del af uddannelsen (Officersbasisuddannelsen) giver dig en tilstrækkelig grundlæggende militæruddannelse.
Nej, så længe uddannelsen er akkrediteret til niveau 6, er den adgangsgivende. Det er kun på uddannelsesretningen som henholdsvis våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer i Søværnet, at der kræves specifikke BA- eller PBA-uddannelser. For uddannelsen til våben- og
elektronikteknisk officer er en BA- eller PBA-uddannelse inden for det elektrotekniske område kvalificerende, mens det for uddannelsen til maskinteknisk officer er en maskinmesteruddannelse med maritimt tilvalg, der er kvalificerende.
Ja, der er ikke tid til at færdiggøre dit studie, når du først er begyndt på officersuddannelsen. Hvis det drejer sig om en reeksamen, kan der i enkelte tilfælde indgås en særlig aftale.
Ja. Minimumskravet er uddannelsesniveau 6, og da en kandidatuddannelse er niveau 7, er du egnet til at søge.
Ja, Forsvaret garanterer job efter endt uddannelse. Hvor i landet det bliver, finder vi ud af undervejs i uddannelsen.
I princippet nej, men vi opfordrer dig til at blive i Forsvaret minimum et par år efter endt uddannelse. Det vil give dig mulighed for at få praktiske erfaring med det teoretiske stof, som du har lært undervejs i uddannelsen.
For de fleste officersuddannelser er anbefalingen, at du vælger en uddannelse, der interesserer dig. Det, vi ser efter, er det akademiske niveau, ikke de enkelte elementer af en specifik uddannelse. Man kan dog sige, at en BA i Ledelse, statskundskab, HR og psykologi har nogle ligheder med fagene på diplomuddannelsen. For både våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer er der krav til specifikke adgangsgivende uddannelser.
Du skal som udgangspunkt være sund og rask, og leve op til Forsvarets helbredskrav. Til optagelsesprøverne skal du igennem en helbredsundersøgelse, hvor lægerne vurderer, om du er egnet.
Ja, men vi behandler dog kun meritansøgninger fra dem, der er optaget på uddannelsen.
Dit første job vil typisk være på flyvestation Aalborg, Karup eller Skrydstrup.
Du altid komme med ønsker, men dit første job vil typisk blive bestemt efter Flyvevåbnets behov.