Fortsæt til indhold

Opgaver på bevogtningsområdet

Som befalingsmand på bevogtningsomårdet er der forskellige jobmuligheder. Du kan blive vagtholdsleder, næstkommanderende for bevogtning og Leder for bevogtning, samt sagsbehandler på bevogtningsområdet.

Se de forskellige opgaver på bevogtningsområdet

 • Ledelse af vagthold.
 • Ledelse af bevogtningen og har det overordene ansvar for alle bevogtningens opgaver.
 • At lede, fordele og koordinere samtlige arbejdsopgaver i den daglige vagt.
 • ansvarlig for at bevogtning af FSN samt underlagte områder bliver gennemført efter gældende regler og bestemmelser.
 • Ansvarlig for adgangs-, opholds- og udgangskontrol bliver gennemført efter gældende regler og bestemmelser.
 • Ansvarlig for at udsendte patruljer bliver gennemført.
 • Er pålagt inspektionsvirksomhed af udsendte patruljer.
 • Ansvarlig for overvågning og betjening af FSN alarm og overvågningscentral.
 • Er ansvarlig for iværksættelse af hjælp ved ulykke, personskade, brand, overfald og tyverialarm via alarmcentral.
 • Fungerer som midlertidig indsatsleder ved eftersøgnings- og efterforskningsopgaver, indtil relevant myndigheder ankommer til gerningsstedet.
 • Koordinering, planlægning og gennemførelse af alt uddannelse af bevogtningens medarbejdere både konstabler og befalingsmænd.
 • Er ansvarlig for uddannelsesplanlægning og gennemførsel af uddannelse.
 • Mængden af uddannelse planlægges på årsbasis
 • Mængden af hundetræning planlægges på årsbasis
 • Ansvarlig for udfærdigelse af adgangskort til Flyvestationen bliver gennemført efter gældende regler og bestemmelser.
 • Deltager i MILSIK koordinerings forum med sin faglige viden.
 • Varetager funktionen som SIKOFF ved behov.
 • Sagsbehandling på bevogtningsområdet (NIV II og NIV III).